Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Łodzi - 19 uczelni

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 32

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, to jedna z największych szkół niepublicznych w regionie. Łódzka AHE prowadzi działalność edukacyjną na wszystkich poziomach studiów, w tym studiach licencjackich i inżynierskich, studiach II stopnia magisterskich, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Studenci mogą podjąć naukę na Akademii w 24 kierunkach technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych na niemal 80 specjalnościach lub kontynuować naukę na blisko 100 kierunkach podyplomowych

Nauka na uczelni, prowadzona jest w ramach 6 Wydziałów i 6 Filii Zamiejscowych. Akademia oferuje kandydatom tak popularne i oblegane kierunki jak Prawo, Informatyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika czy Psychologia, ale również nowoczesne kierunki studiów o dużym potencjale na przyszłość takiej jak Grafika VR i AR, E-polityka i PR w sferze publicznej czy Coaching. 

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź (Niepubliczna)

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 16

Uczelnia rozpoczęła działalność w 1994r. jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. W grudniu 2011r. szkoła zaczyna funkcjonować jako Społeczna Akademia Nauk. Obecnie łódzka akademia prowadzi studia I i II-ego stopnia, seminaria doktoranckie, wprowadziła szeroką ofertę studiów podyplomowych i MBA.

Od wielu lat akademia ściśle współpracuje z uczelnią Clark University w Stanach Zjednoczonych, co daje studentom możliwość uzyskania jednocześnie polskiego dyplomu ukończenia szkoły wyższej, jak i amerykańskiego tytułu Master. Współpraca z Uniwersytetem Clark umożliwia odbycie części studiów lub praktyk za granicą. Corocznie uczelnia zdobywa liczne certyfikaty i wyróżnienia, w tym Uczelnia Roku, Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Liderów czy Dobra Uczelnia Dobra Praca.

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 8

Uczelnia Nauk Społecznych została powołana do życia w 2014r. i od początku swojej działalności, jako jedna z najlepszych łódzkich uczelni wyższych kształcąca wyspecjalizowane kadry specjalistów poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Oferta edukacyjna Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi obejmuje studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, możliwość kształcenia podyplomowego, organizuje również liczne kursy i szkolenia kompetencyjne. 

Działająca przy uczelni Rada Biznesu – powołana przez Senat uczelniany, nawiązuje kontakty z lokalnymi i krajowymi partnerami, ułatwiając absolwentom podjęcie pracy zawodowej. Partnerzy społeczni oraz współpraca uczelni z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców regionu, pozwoliła opracować program edukacyjny w dużym stopniu oparty na umiejętnościach praktycznych. 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 3

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania została założona w 1989 r. Oferując swoim studentom kierunki wzornicze i techniki telewizyjne Uczelnia uzyskała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich oferowanych kierunków. Placówka jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na działalność edukacyjną, kształcącą studentów na kierunkach wzorniczych, architektury, filmowych i telewizyjnych. Uczelnia oferuje studia i-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, uzupełniające i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. 

Uczelnia prowadzi również Policealne Studium Aktorskie. Studenci mają do dyspozycji wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie realizacyjne, fotograficzne i filmowe atelier, nowoczesne sale wykładowe, specjalistyczną salę kinową i Galerię Wystawienniczą. Jako jedyna niepubliczna szkoła wyższa w kraju, uczelnia wydaje absolwentom dyplomy ukończenia szkoły wyższej kierunków związanych z filmem, fotografią i telewizją – nadając tytuł naukowy magistra. 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 30

 21-IX-2006r. powołano do życia Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia posiada filię zamiejscową w Rybniku. Uczelnia podejmuje ścisłą współpracę z wybitną kadrą akademicką, specjalistami nauk medycznych i prawniczych oraz praktykami zawodowymi i przedsiębiorcami, zapewniając studentom doskonały warsztat teoretyczny i niezbędne umiejętności praktyczne. Uczelnia dysponuje własnymi pracowniami wyposażonymi w najnowszy sprzęt wykorzystywany w renomowanych gabinetach, profesjonalne urządzenia i sprzęt dydaktyczny. 

Oferowane są studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz liczne kursy zawodowe i szkolenia. Wysoka jakość edukacyjna łódzkiej uczelni nagradzana jest licznymi certyfikatami, w tym prestiżowy Znak Jakości „Studia z przyszłością”, tytuł Lidera Edukacji czy "Lider Jakości Kształcenia".

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) (Niepubliczna)

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 3

Uczelnia od 2012r. funkcjonuje jako Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Posiadając akredytację i uprawnienia akademickie, uczelnia realizuje program studiów w oparciu o trzywydziałową strukturę oferującą studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz studia podyplomowe. Uczelnia jest członkiem Istituzioni Universitarie Salesiane, wchodząc w skład 60 salezjańskich szkół wyższych działających na całym świecie. 

Absolwenci Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania, przygotowani są do podjęcia pracy w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie z zachowaniem wartości moralnych oraz możliwość kontynuacji nauki na pokrewnych kierunkach. Bogata oferta studiów podyplomowych oraz liczne kursy podnoszące umiejętności i szkolenia zawodowe pozwalają dostosować się do wymogów współczesnego rynku pracy.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 15

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął swoją działalność 01-IX-1994r., budując swoją strukturę w oparciu o 6 jednostek zajmujących się szeroko pojętą działalnością związaną z zarządzaniem. Kontakt uczelni z partnerami zewnętrznymi pomaga wypracować szczegółowy zakres umiejętności praktycznych, szczególnie cenionych przez przyszłych pracodawców. 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi szeroko zakrojony program badawczo-naukowy współpracując z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Pracownicy uniwersytetu, słuchacze studiów doktoranckich i studenci biorą czynny udział w realizacji programów badawczych. Wyróżniający się studenci Wydziału Zarządzania mają często okazję spotkać się z przyszłymi pracodawcami już w trakcie odbywania studiów, co ułatwia przyszłą ścieżkę kariery zawodowej. 

SAN ON-LINE (Niepubliczna)

Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Galeria SAN ON-LINE
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 10

05-III-2007r. powołano do życia ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną – Polską Akademię Otwartą. Akademia realizuje program kształcenia I-ego i II-ego stopnia, na studiach licencjackich i magisterskich w systemie niestacjonarnym. Wprowadzając zdalny system edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, uczelnia daje możliwość podjęcia studiów osobom, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w klasycznym modelu. 

Wykorzystując techniki kształcenia na odległość i udostępniając materiały studentom, uczelnia jest w stanie realizować program studiów niczym nie różniący się od tego realizowanego podczas systemu stacjonarnego. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która według rankingów „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej”, jest trzecią najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce.

Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

Łódź

ul . Gdańska 32, Łódź

tel.:

+ 48 42 662 16 01, + 48 42 662 16 02

ikonka email do uczelni

kancelaria@amuz.lodz.pl

Politechnika Łódzka (PŁ) (Publiczna) ( zobacz więcej )

90-924 Łódź

ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

tel.:

42 631 20 92

ikonka email do uczelni

rekrutacja@info.p.lodz.pl

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 39

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. 

Kształcenie na ALK to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Aktualności - Studia Łódź

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź logo

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę!
Społeczna Akademia Nauk to nowoczesna uczelnia, nastawiona na kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, spełniających nieustannie rosnące wymagania rynku pracy. Celem kształcenia jest nie tylko edukacja studentów, ale również ich przygotowanie do udziału w życiu społeczny, rozwiązywaniu problemów gospodarczych, a t...

Aleksandrą Mysiakowska Pełnomocnikiem Kanclerza ds. relacji zewnętrznych

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi logo

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to do niedawna Uczelnia „z kobiecą twarzą”, co się zmieniło?
Jeszcze dwa lata temu WSBiNoZ miała bardzo kobiece oblicze, a to dlatego, że 80% naszych studentów stanowiły właśnie Panie. Wynikało to z pewnością z oferty studiów. Do 2017 roku w Medyku kształciliśmy tylko na kosmetologii, dietetyce i pedagogice. Natomiast nasza oferta je...

dr. hab. Tomaszem Czaplą, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania logo

- Jak długo działa Państwa wydział? Ilu ma studentów?Wydział Zarządzania UŁ w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Ponad 20 tysięcy absolwentów, około 4 tysięcy studentów, 300 studiujących obcokrajowców. Tak prezentują się statystyki na jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.- Ile jest kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie studiów pierwszego stopnia znajdu...

Filmy - Łódź miasto studenckie


Uczelnie Łódź

Łódź jest czwartym polskim miastem pod względem wielkości oraz trzecim, jeśli idzie o liczbę ludności (po Warszawie i Krakowie). To tutaj mieści się siedziba województwa łódzkiego. Łódź to również jeden z najbardziej istotnych ośrodków akademickich w naszym kraju. Studiuje tu ponad 120 tysięcy studentów. Jest to miasto atrakcyjne nie tylko przez wzgląd na ofertę edukacyjną, ale i przez wzgląd na twórczą atmosferę, jaka tu panuje, i dynamiczny rozwój, jaki staje się udziałem Łodzi w ostatnich latach.

Uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

Na akademickiej mapie Łodzi znajdziemy 6 państwowych szkół wyższych, które oferują studentom bezpłatne studia na studiach w trybie stacjonarnych. Są to: Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów; Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera; Politechnika Łódzka. Warto dodać, że placówki w Łodzi cieszą się dobrymi pozycjami w ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół akademickich.

Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

W Łodzi nie brak także placówek oferujących prywatną edukację wyższą. Jest ich tutaj łącznie aż 15, co sprawia, że kandydaci na studia prywatne w Łodzi mają duży wybór. Jeśli chodzi o łódzkie szkoły wyższe niepubliczne, to są to: Uczelnia Nauk Społecznych; Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu; Polska Akademia Otwarta; Społeczna Akademia Nauk; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi; Polski Uniwersytet Wirtualny; Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wyższa Szkoła Cosinus; Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności; Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu; Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania.

Kandydaci na studia znajdą w ofercie prywatnych szkół wyższych w Łodzi najbardziej popularne kierunki studiów – m.in. informatykę, zarządzanie, kosmetologię czy prawo. Sprawdźmy, które placówki niepubliczne w Łodzi oferują takie studia.Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem informatyka

Kandydaci na studia prywatne z zakresu informatyki mogą podjąć naukę m.in. na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (zarówno na studiach I, jak i II stopnia; do wyboru jest kilka specjalności); na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (na studiach I stopnia, także w języku angielskim oraz w trybie zdalnym – przez Internet) oraz na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności (na studiach I oraz II stopnia, do wyboru są rozmaite specjalności).

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem zarządzanie

Osoby, które w ramach studiów chcą zgłębiać meandry zarządzania, mogą wybrać jedną z następujących prywatnych placówek edukacyjnych w Łodzi: Polski Uniwersytet Wirtualny (w ofercie są studia I stopnia na kierunku zarządzanie); Polska Akademia Otwarta (studia I oraz II stopnia); Społeczna Akademia Nauk (studia I i II stopnia); Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia I stopnia, także w j. angielskim); Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (studia I stopnia).


medyk łódżNiepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem kosmetologia

Jeśli chodzi o studia na kierunku kosmetologia, to można je podjąć m.in. na tych prywatnych szkołach w Łodzi: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (studia I i II stopnia); Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (studia I i II stopnia); Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (studia I stopnia); Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (studia I i II stopnia).

Niepubliczne szkoły wyższe z kierunkiem prawo

Kandydaci na prawo w Łodzi mogą studiować także prywatnie. Gdzie? Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (placówka prowadzi studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami: karnistyczna, cywilistyczna, gospodarczo-finansowa), a także na Społecznej Akademii Nauk w łodzi (również w ramach studiów jednolitych magisterskich).


lekarskiNajpopularniejsze kierunki studiów w Łodzi

1. Kierunek Lekarsko-Dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, liczba osób na miejsce – 26

Ogromną popularnością cieszy się kierunek lekarsko-dentystyczny. Jeśli marzysz o tym, aby w przyszłości pracować jako stomatolog, koniecznie zwróć na niego uwagę. Kandydat powinien interesować się medycyną i naukami przyrodniczymi. Absolwenci mają doskonałe kwalifikacje zawodowe. Dentysta zaliczany jest do jednego z zawodów przyszłości.

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat. Podzielone są na 10 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Panująca na nich atmosfera zachęca do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Program studiów jest starannie przemyślany i dostosowany do wymagań rynkowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i państwowych placówkach medycznych. Niektóre osoby decydują się na karierę naukową i pracują w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Specjaliści mogą znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jeśli chcesz studiować w tej placówce zachęcamy do zapoznania się z: Opinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2. Kosmetologia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, liczba osób na miejsce – 19Kosmetologia cieszy się ogromną popularnością wśród maturzystów. To dziedzina wiedzy, która dynamicznie się rozwija. Istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Coraz więcej osób korzysta bowiem z profesjonalnych zabiegów korygujących lub odmładzających. Specjaliści potrafią usunąć niedoskonałości i zmiany skórne. Absolwenci po kosmetologii mają niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Dzięki temu mogą wykonywać zabiegi na najwyższym poziomie.


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym. Program dostosowany jest do aktualnych wymogów rynkowych. Składa się z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Jest bogaty i wszechstronny. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i profesjonalne laboratoria. Dzięki temu mogą zdobyć rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kosmetologii. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w klinikach kosmetologii, firmach i laboratoriach kosmetycznych. Niektóre osoby prowadzą własny gabinet. Kosmetolodzy współpracują z lekarzami, dietetykami i kosmetyczkami.

3. Kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, liczba osób na miejsce - 14.89

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa polska uczelnia medyczna. Przyszłych lekarzy kształci już od 1945 roku. Umiejętnie łączy długą tradycję dydaktyczną z nowoczesnymi metodami nauczania. Jeśli marzysz o tym, aby zostać lekarzem i zależy Ci na wszechstronnym wykształceniu, koniecznie zwróć uwagę na tę uczelnię.

Zdobędziesz rozległą wiedzę teoretyczną, niezbędne umiejętności praktyczne i cenne przygotowanie kliniczne. Idealny kandydat powinien interesować się biologią, chemią i fizyką. Musi być zdyscyplinowany, odpowiedzialny, empatyczny i cierpliwy.


Jednolite studia magisterskie na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Trwają 6 lat (12 semestrów). Program studiów jest nowoczesny. Uwzględnia obowiązujące przepisy prawne i wyzwania stawiane przez współczesną medycynę. Obejmuje przedmioty przedkliniczne i kliniczne. Po ukończeniu studiów można przystąpić do stażu podyplomowego i podejść do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Absolwenci mogą szukać pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

4. Informatyka - Politechnika Łódzka, liczba osób na miejsce - 12.68Prowadzona jest na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Zarówno studia I stopnia, jak i II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia I stopnia stacjonarne trwają 3,5 roku, a niestacjonarne - 4 lata. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Z kolei studia II stopnia podzielone są na 3 semestry. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera.

Na studiach I stopnia proponowane są następujące specjalności:
- inżynieria oprogramowania,
- bazy danych i systemy ekspertowe,
- technologie internetowe,
- systemy sieciowe.

Z kolei na studiach II stopnia można wybrać jedną ze specjalności wymienionych poniżej:
- korporacyjne sieci komputerowe,
- interaktywna grafika komputerowa,
- środowiska aplikacyjne dla platformy Java EE,
- sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
- inteligentne systemy baz danych,
- systemy rozproszone i platformy mobilne,
- computer science.


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Ma duże doświadczenie w działalności dydaktycznej. Może też się poszczycić wieloma osiągnięciami w informatyce. Studenci mają do dyspozycji profesjonalne laboratoria półprzemysłowe i naukowo-badawcze.

Sprawdź również Opinie Politechnika Łódzka

5. Analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, liczba osób na miejsce - 11.2

Dużym zainteresowaniem cieszy się też niezmiennie analityka medyczna. Prowadzona jest na największej polskiej uczelni medycznej. Studia jednolite magisterskie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Trwają 5 lat.

Jeśli interesujesz się biologią i chemią i marzysz o tym, aby w przyszłości pracować w laboratorium, koniecznie zwróć uwagę na ten kierunek. Kandydat powinien mieć analityczną osobowość i dbać o szczegóły.


Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną i niezbędne umiejętności praktyczne. Po studiach mogą szukać pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Program obejmuje przedmioty z zakresu nauk biochemicznych, medycznych i biologicznych w kontekście medycyny laboratoryjnej. Studenci przyswajają też wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Uczą się wykonywać badania laboratoryjne i interpretować wyniki, a także rozpoznawać jednostki chorobowe.

Absolwenci mogą wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego. Najczęściej znajdują zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych. Mogą podjąć specjalizację lub pracę naukową na uczelni lub w placówce naukowo-badawczej.6. Psychologia – Uniwersytet Łódzki – 9,9 osób na miejsce

Psychologia cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na wszystkich uczelniach. Nie inaczej jest w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego, na którym psychologia jest co roku oblegana. Studia psychologiczne to jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów i kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Głównym celem studiów jest przekazanie kompleksowej, jak najszerzej wiedzy w podstawowych działach psychologii, wykształcenie w studentach umiejętności prowadzenia badań empirycznych, stawiania trafnej diagnozy czy umiejętności wspierania w sytuacjach kryzysowych.


W pierwszy latach kształcenia program nauczania opiera się na przedmiotach ogólnych i kierunkowych, natomiast na trzecim roku można wybrać specjalizację. Do wyboru są: psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia rodziny i bliskich związków, psychologia biznesu i kariery. Po wyborze konkretnej specjalizacji, na dalszym etapie kształcenia studenci zgłębiają te dziedziny, które są niezbędne w wybranym przez nich zawodzie. Absolwenci psychologii na Uniwersytecie Łódzkim mają szerokie możliwości zawodowe.

Więcej informacji o uczelni znajdziesz na stronie Opinie Uniwersytet Łódzki

7. Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 9,36 osób na miejsce

Kierunek farmacja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na wszystkich uczelniach wyższych. Zawód farmaceuty daje bowiem sporo możliwości, a na doświadczonych farmaceutów jest spore zapotrzebowanie na rynku pracy. Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje kształcenie na kierunku farmacja na Wydziale farmaceutycznym. Jednolite studia magisterskie mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. W trakcie kształcenia studenci zdobywają podstawową wiedzę medyczną i farmaceutyczną, a także mają zajęcia praktyczne w laboratoriach i jednostkach badawczych.


Studia kładą nacisk na przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Kierunek farmacja na Uniwersytecie Medycznym to także świetnie wyposażona baza dydaktyczna oraz profesjonalna, wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Studia na kierunku farmacja kompleksowo przygotowują do uzyskania tytułu magistra farmacji.

8. Zarządzanie – Uniwersytet Łódzki – 8,72 osób na miejsce

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów na uczelnie publiczne i prywatne. Na Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim co roku jest o wiele więcej chętnych niż miejsc. Studia realizowane są dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Jednak już ukończenie studiów pierwszego stopnia daje absolwentom szerokie możliwości na rynku pracy.


Kierunek zarządzanie prowadzony jest z dbałością zarówno o przekazanie sporej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, finansów, prawa czy psychologii, ale również oferuje studentom możliwość udziału w stażach i praktykach zawodowych oraz różnych dodatkowych kursach, które pozwalają na poszerzanie kwalifikacji jeszcze w trakcie nauki. Absolwenci kierunku zarządzanie mają wiele możliwości na rynku pracy, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Aby dostać się na kierunek, warto mieć jednak odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru, które przydadzą się przyszłym menadżerom.9. Filologia angielska – Uniwersytet Łódzki – 8,55 osób na miejsce

Studia na kierunku filologia angielska to spora oferta dla kandydatów, którzy właśnie z tym kierunkiem wiążą swoją przyszłość. Kierunek realizowany jest w Instytucie Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kierunek realizowany jest dwustopniowo – trzyletnie studia pierwszego stopnia i dwuletnie studia drugiego stopnia. Studiować można w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.


Studenci już na początku studiów pierwszego stopnia mają możliwość wybrania różnych specjalizacji i ścieżek kształcenia, między innymi filologię angielską rozszerzoną, z wiedzą o kulturze lub z drugim językiem obcym. W każdej z tych specjalizacji można również wybrać ścieżkę tłumaczeniową lub nauczycielską. Kształcenie na kierunku filologia angielska jest tak zaplanowane, aby absolwenci byli kompleksowo przygotowani w wybranej przez siebie specjalizacji. Absolwenci studiów filologicznych mają wiele możliwości zawodowych, mogą również kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

10. Pedagogika – Uniwersytet Łódzki – 8,55 osób na miejsce

Od wielu lat studia na kierunku pedagogika cieszą się wielką popularnością wśród kandydatów na wyższe uczelnie. Uniwersytet Łódzki oferuje studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Kierunek prowadzony jest dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie studia magisterskie, które trwają dwa lata. Można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie.


Studenci pedagogiki mają do wyboru kilka specjalizacji, które wybierają już na początku studiów. Są to między innymi pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika sportu. Program studiów jest przygotowany we współpracy kadry naukowej z przedstawicielami instytucji oraz firm, w których potrzebne są profesjonalne kadry pedagogiczne. Studenci mogą liczyć na świetną bazę dydaktyczną, doskonałą kadrę wykładowców, a także możliwość uczestniczenia w stażach, praktykach i wielu innych formach dokształcania.

Najdroższe studia w Łodzi

Studia prywatne w Łodzi oraz studia niestacjonarne w państwowych placówkach edukacyjnych wiążą się najczęściej z opłatami. Studenci opłacają czesne – za miesiąc nauki lub za cały semestr. Jak kształtują się te opłaty? Zależy to od danej szkoły, wybranego przez studenta kierunku studiów, jego specyfiki czy renomy, jaką się cieszy. Za jakie studia w Łodzi trzeba zapłacić najwięcej? Sprawdźmy to:

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 17. 500 złotych za 1 semestr nauki;
2. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 17. 500 złotych za 1 semestr nauki;
3. Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w łodzi – 14.000 złotych za 1 semestr nauki;
4. Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 14.000 złotych za 1 semestr nauki;
5. Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 10.300 złotych za 1 semestr nauki.

Jak widać z powyższego zestawienia, najdroższe są studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Szkoła ta cieszy się również największym zainteresowaniem ze strony kandydatów, o czym pisaliśmy powyżej. Nie jest tajemnicą, że medycyna to bardzo popularny obszar studiów. Coraz częściej równie popularne stają się inne kierunki „okołomedyczne” wykładane na studiach medycznych, tak jak na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Jeśli rozważasz studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zachęcamy Cię do zobaczenia relacji z tegorocznych (2018) „Drzwi Otwartych” na tej placówce – z poniżej opublikowanego materiału dowiesz się (w filmowym skrócie), jak przebiega takie spotkanie dla kandydatów i czego można się na nim dowiedzieć.Jest ono nie tylko poświęcone informowaniu o edukacyjnej ofercie – kandydaci mogą zobaczyć, jak wyglądają niektóre zajęcia, a nawet samodzielnie spróbować wziąć udział w ćwiczeniach, w jakich na co dzień uczestniczą studenci. Jest to także dobry moment, aby w miłej, swobodnej atmosferze porozmawiać ze studentami o tym, jak w praktyce wyglądają studia medyczne w Łodzi.


administracjaNajtańsze studia w Łodzi

Szkoły wyższe w Łodzi mają bardzo bogatą ofertę, różnią się także między sobą, jeśli chodzi o koszt nauki. Oczywiście nie uwzględniamy tutaj placówek państwowych, na których studia stacjonarne są zwolnione z opłat lub oferty stypendialnej, która pozwala znacznie obniżyć koszty nauki. Wśród placówek prywatnych lub państwowych, które pobierają opłaty za studia w trybie niestacjonarnym, znaleźć można takie, na których trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za 1 semestr nauki, ale i takie, gdzie koszt jest dużo niższy.

Które studia w Łodzi są najtańsze?

1. Architektura i urbanistyka na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania – 1000 zł za 1 semestr nauki;
2. Wydział Architektury na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania – 1000 zł za 1 semestr nauki;
3. Administracja publiczna na Wyższej Szkole Cosinus – 1088 zł za 1 semestr nauki;
4. Praca i zabezpieczenia społeczne na Wyższej Szkole Cosinus – 1088 zł za 1 semestr nauki;
5. Administracja na Wyższej Szkole Cosinus – 1088 zł za 1 semestr nauki.

Wśród szkół wyższych oferujących najtańsze studia w Łodzi znajduje się Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania. Poza wymienionymi w zestawieniu obszarami kształcenia, oferuje kandydatom także inne kierunki. Jeśli interesują Cię studia w tej szkole, warto zapoznać się z filmem, z którego można poznać ofertę edukacyjną.W filmie wypowiadają się studenci Wydziału Wzornictwa, Wydziału Filmu i Fotografii, Wydziału Architektury – mówią o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych ze studiami i planach na przyszłość. W filmie możemy też zobaczyć przykłady ich twórczości. Warto także zajrzeć na kanał YouTube tej szkoły wyższej – można znaleźć tam wiele materiałów video, które obrazują życie studenckie oraz efekty twórczości uczniów.


Studia w Łodzi - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

ALicja
Aktualnie mieszkam w Łodzi ale niestety ze względu na problemy ze zdrowiem nie mam możłiwości normalnie uczęszczać na zajęcia. Całe szczęście, że żyjemy w czasach gdzie technologia bardzo poszła do przodu i dzięki temu mogę być studentką nie wychodząc z domu. Zdecydowałam się na studia online na WSKZ, mogę dochodzić do zdrowia a przy okazji nie tracę czasu i studiuję.

Iza
W tym roku zdałam mature więc przeglądałam oferty różnych uczelni w całej Polsce. Zdecydowałam się jednak na podjęcie studiów online, które organizowane są przez WSKZ. Stwierdziłam, że będzie to najlepsza forma dla mnie. Nie tylko nie muszę wyjeżdzać z rodzinnego domu, a dodatkowo mam możliwość podjęcia równolegle pracy bo uczyć mogę się w dowolnym miejscu i czasie.