Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Galeria Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 11 850zł od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 13 100zł od od od

Wzornictwo (School of Form)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Poznański wydział Uniwersytetu SWPS prowadzi studia z zakresu psychologii i prawa


Dydaktycy kładą nacisk na nowoczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu.

Nowoczesne studia psychologiczne

Oferujemy nowoczesne studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej dzieci i dorosłych, pracy i organizacji oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Duży wybór specjalności umożliwia przyszłym psychologom dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych. Nasi studenci prowadzą badania typu field study w specjalistycznym laboratorium. Chętni angażują się w innowacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami oraz znanymi firmami, takimi jak: IKEA czy Škoda.

Wybitni naukowcy i cenieni praktycy

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Wysokie oceny zewnętrzne

W 2016 r. studia otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono założenia programowe i organizacyjne przyjęte przez wydział oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej.

Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” Uniwersytet SWPS jest jedną z dwóch najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia.

Studia prawnicze o profilu praktycznym

Program naszych studiów prawniczych odbiega od klasycznych wzorców nauczania prawa. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim: przewaga zajęć warsztatowych, analiza przypadków, symulacje rozpraw sądowych, nauka argumentacji prawniczej, negocjacji i mediacji.

Nowoczesne założenia programowe i współpraca z tutorem, który pomaga studentom w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej oraz w dyplomacji.

Najlepsi specjaliści prawa

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Marka Piechowiaka – specjalisty w zakresie filozofii prawa oraz międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka, prof. Teresy Gardockiej – znawczyni prawa karnego procesowego, oraz prof. Piotra Herbowskiego, który zajmuje się kryminalistyką.

fasada budynku swpsabsolwentka swpsaula wykladowa swpsabsolutorium swps

 

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu

Kierunki realizowane na Wydziale Zamiejscowym pozwalają studentom na indywidualny rozwój, pogłębianie pasji oraz zainteresowań naukowych w wybranych przez nich dziedzinach. Studenci psychologii mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium, przystosowane do prowadzenia badań typu field study.

Na kierunku prawo każdy student ma możliwość współpracy z indywidualnym tutorem, który wspiera w wyborze najlepszych ścieżek kształcenia. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studenci mają możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z kancelariami prawnymi, organizacjami i instytucjami, poradniami psychologicznymi, a także znanymi, międzynarodowymi markami, jak Skoda, IKEA czy Modus Design.

 

WYBITNI NAUKOWCY I CENIENI PRAKTYCY

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Feliksa Zedlera – specjalisty w zakresie postępowania cywilnego, prof. Teresy Gardockiej – znawcy prawa karnego procesowego, oraz prof. Andrzeja Kocha, którego domeną są zagadnienia prawa handlowego i spółek.

Z kolei młodzi projektanci zdobywają wiedzę podczas zajęć z Oskarem Ziętą – światowej klasy designerem, czy Agnieszką Jacobson-Cielecką – kuratorką i krytykiem designu.

 

10 powodów, dla których warto studiować na Uniwersytecie SWPS

10 powodów, dla których warto studiować w Uniwersytecie SWPS:

  • Uczelnia oferuje najlepszą psychologię w Wielkopolsce wg rankingu Perspektyw 2019 r.
  • Uniwersytet SWPS jest najczęściej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia w 2018 r. wg MNiSW
  • Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce z prestiżową kategorią A+
  • Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.
  • Na Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
  • Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, prof. Philip Zimbardo, Jerzy Hausner, Jacek Santorski.
  • Studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
  • Działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
  • Na Uniwersytecie SWPS istnieje 79 kół naukowych, chór, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
  • Studenci mogą odbyć część studiów za granicą na jednej ze z 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy

 

Kształcenie za granicą

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu nie kształcą się wyłącznie w jednostce macierzystej. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z programu studiów międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus +. Mają możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach w całej Europie i nie tylko.

Uniwersytet SWPS ma podpisane umowy partnerskie z uczelniami między innymi w Czechach, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii, Belgi, Włoszech, a nawet w Korei Północnej.

Aby skorzystać z programu wymiany międzynarodowej, studenci muszą z dobrymi wynikami ukończyć pierwszy rok studiów, a także znać język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na wybranej przez nich zagranicznej uczelni.

 

Kontakt do uczelni

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 222