Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Informatyka - Lista 167 uczelni w Polsce


Informatyka

Informatyka to bez wątpienia studia z potencjałem – zainteresowanie rynku pracy absolwentami tego kierunku nie słabnie już od dłuższego czasu! Czego jeszcze, poza sukcesem zawodowym, należy się spodziewać, wybierając informatykę?

Słowo „informatyka”, mimo braku bezpośredniego odniesienia, kojarzy się w dosyć oczywisty sposób – z komputerami. Jeśli chodzi o kierunek studiów o tej samej nazwie, takie skojarzenie również będzie całkiem trafne, chociaż być może nieco upraszczające. Co bowiem wchodzi w skład kompetencji absolwenta informatyki? Między innymi rozumienie działania systemów komputerowych, sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, umiejętność tworzenia baz danych i programowania. Jeśli absolwent zyska tytuł inżyniera, powinien dodatkowo wykazywać się wiedzą techniczną dotyczącą systemów informatycznych, a do tego znajomością zasad budowy komputerów i współdziałających z nimi urządzeń. Nieobca mu będzie również wiedza z zakresu grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji czy komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem.

Organizacja studiów, specjalizacje

Studia I stopnia na kierunku informatyka trwają sześć (licencjackie) lub siedem semestrów (inżynierskie), z kolei studia II stopnia – trzy semestry (w przypadku absolwentów studiów inżynierskich) lub cztery semestry (w przypadku absolwentów studiów licencjackich). Organizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo, zaocznie). W toku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji. Oto przykłady:
- bazy danych i hurtownie danych;
- programowanie gier i aplikacji mobilnych;
- zintegrowane systemy informatyczne zarządzania;
- informatyka w biznesie;
- informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich;
- informatyka stosowana;
- informatyka teoretyczna;
- inżynieria oprogramowania;
- informatyka medyczna;
- grafika komputerowa;
- kryptografia;
- interaktywna grafika trójwymiarowa;
- nauczycielska;
- modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie;
- teleinformatyka;
i inne.

Informatyka


Program studiów

Podczas studiów I stopnia studenci będą uczestniczyć między innymi w zajęciach z przedmiotów wyszczególnionych w ministerialnych standardach kształcenia dla kierunku informatyka: analiza matematyczna i algebra liniowa; metody probabilistyczne i statystyka; fizyka; matematyka dyskretna; nauki techniczne; podstawy programowania; algorytmy i złożoności; architektura systemów komputerowych; systemy operacyjne; technologie sieciowe; języki i paradygmaty programowania; grafika i komunikacja człowiek-komputer; sztuczna inteligencja; bazy danych; inżynieria oprogramowania; systemy wbudowane; problemy społeczne i zawodowe informatyki. Z kolei na studiach II stopnia – modelowanie i analiza systemów informatycznych oraz zastosowania matematyki. W programie znajdą się także przedmioty specjalizacyjne i obowiązkowe praktyki studenckie. Większość zajęć przybiera formę ćwiczeń lub laboratoriów, a na niektórych uczelniach studenci mogą oprócz tego skorzystać z oferty dodatkowych szkoleń (np. CISCO).

Perspektywy zawodowePerspektywy zawodowe absolwenci informatyki mają przed sobą naprawdę imponujące – można powiedzieć, że rynek pracy przyjmuje każdą ich ilość. Część z nich trafia do znanych światowych firm informatycznych, takich jak IBM, Google, ABB, Motorola czy Sabre, inni z kolei rozpoczynają karierę w laboratoriach, ośrodkach obliczeniowych lub badawczych; w firmach i przedsiębiorstwach (na przykład jako administratorzy sieci lub graficy komputerowi); w szeroko rozumianej oświacie (jako nauczyciele, także akademiccy); w jednostkach administracji publicznej; w mediach; w służbie zdrowia. Decydując się jednak na takie studia, a później pracę, trzeba mieć świadomość konieczności ciągłego rozwoju – równoczesnego rozwojowi nowoczesnych technologii.

Rekrutacja

Aby dostać się na informatykę, należy bez wątpienia przyłożyć się do matematyki. Poszczególne uczelnie ustalają swoje własne zasady naboru, jednak matematyka to ich wspólny mianownik. Okazuje się, że nie tylko ona – Uniwersytet Wrocławski przeprowadza nabór na studia I stopnia na podstawie wyników maturalnych z matematyki, informatyki, fizyki oraz języka obcego nowożytnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza uwzględnia wyniki z matematyki, informatyki i języka obcego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie bierze pod uwagę jedynie język obcy i jeden przedmiot (do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka) a Politechnika Wrocławska – z matematyki, fizyki, języka obcego oraz języka polskiego.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena na dyplomie oraz średnia ocen (na przykład na Politechnice Wrocławskiej) albo egzamin wstępny (Uniwersytet Wrocławski) czy też test kompetencji w zakresie określonych standardów kształcenia dla studiów I stopnia (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – w tym przypadku średnia również będzie znacząca, podobnie zresztą, jeśli idzie o Akademię Górniczo-Hutniczą (egzamin wstępny oraz średnia ocen).

Przyszły student informatyki, zanim jeszcze złoży swoją aplikację, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrze radzi sobie z przedmiotami ścisłymi, czy potrafi myśleć logicznie i abstrakcyjnie i czy jest gotów na długodystansowy rozwój zawodowy.

Uczelnie publiczne prowadzące nabór na bezpłatne studia na kierunku informatyka

Informatyka – Politechnika Warszawska

Ilość miejsc: 150 Liczba kandydatów: 747

Kierunek informatyka jest realizowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest on realizowany w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień to studia inżynierskie trwające 3,5 roku, a drugim są studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. Pierwszy stopień pozwala na uzyskanie kompetencji inżynierskich dotyczących metod numerycznych, analizy matematycznej, przedsiębiorczości oraz zarządzania. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru 3 specjalności: inżynierię komputerową, inżynierię oprogramowania oraz inżynierie danych i multimedia. Program studiów we wszystkich specjalnościach jest bardzo rozbudowany i oparty zarówno o nieustannie rozwijające się technologie informatyczne, jak i zmieniające zapotrzebowanie rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę lokalową i kadrę profesjonalną kadrę dydaktyczną. Ukończenie informatyki na Politechnice Warszawskiej zachęca potencjalnych pracodawców do zatrudniania właśnie tych kandydatów.

Jeśli chcesz wiedzieć, co o uczelni sądzą jej absolwenci zapraszamy na stronę: Politechnika Warszawska opinie

Informatyka – Politechnika KrakowskaIlość miejsc: 72 Liczba kandydatów: 848

Osoby zainteresowane studiowaniem informatyki w Krakowie znajdą ten kierunek na Politechnice Krakowskiej. Studia realizowane są w trybie dwustopniowym – najpierw 3,5-letnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia uzupełniające, po których uzyskuje się tytuł magistra inżyniera. Studia realizowane są w oparciu o nowoczesne technologie i programy nauczania, które są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i pracodawców. W trakcie kształcenia studenci uzyskują kompleksowe kompetencje inżynierskie dotyczące inżynierii komputerowej, oprogramowania, systemów i baz danych. Kształcenie w dużym stopniu opiera się na nauce praktycznych umiejętności. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę lokalową i nowoczesne pracownie. Kształcą się pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry wykładowców. W trakcie nauki jest możliwość realizowania wielu projektów, praktyk oraz stażów zawodowych, dzięki którym można już w trakcie edukacji zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe i nowe umiejętności.

Więcej informacji o uczelni znajdziesz na: Politechnika Krakowska opinie

Informatyka – Politechnika Poznańska

Ilość miejsc: 160 Liczba kandydatów: 1218

Studia na kierunku informatyka znajdziemy w Poznaniu między innymi na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Kierunek jest realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, natomiast studia magisterskie półtora roku. Na pierwszym stopniu studia odbywają się bez podziału na specjalności, na drugim natomiast możliwy jest wybór spośród kilku specjalizacji. Studia informatyczne realizowane są w oparciu o doskonale przygotowany program nauczania, który uwzględnia zarówno najnowocześniejsze, innowacyjne technologie, jak i nieustannie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci w trakcie nauki mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, świetnie wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Możliwy jest udział w wielu projektach, stażach i praktykach zawodowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia są kompleksowo przygotowani do wybranego zawodu i posiadają rozległą wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej, oprogramowania, administrowania i rozwijania baz danych.

Zobacz, co o uczelni mówią jej studenci: Politechnika Poznańska opinie

Informatyka – Uniwersytet WrocławskiIlość miejsc: 180 Liczba kandydatów: 842

We Wrocławiu kierunek informatyka znajdziemy między innymi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 3,5-letnie studia pierwszego stopnia kompleksowo przygotowują do zawodu informatyka w różnych specjalnościach. Studenci informatyki mogą liczyć na wszechstronne wykształcenie oraz zdobycie umiejętności praktycznych w trakcie zajęć ze specjalistami z najlepszych firm oraz praktyk zawodowych w sprawdzonych przedsiębiorstwach z branży IT. Program studiów obejmuje podstawy informatyki, analizy problemów, algorytmicznego myślenia, mechanizmów działania oprogramowania, a także posługiwania się w praktyce zaawansowaną matematyką. Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, studenci mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownię oraz kampus uniwersytecki. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka pozwala na bezproblemowe wystartowanie na rynku pracy. Osoby, które chcą kontynuować kształcenie, mogą również zdecydować się na kontynuowanie studiów na drugim stopniu. Nauka trwa 1,5 roku i kończy się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Zobacz także: Uniwersytet Wrocławski opinie

Informatyka – Uniwersytet Łódzki

Ilość miejsc: 300 Liczba kandydatów: 687

Studia informatyczne możemy znaleźć także na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Są tak zaplanowane i przygotowane, aby wyposażyć studentów w kompleksową, szeroką wiedzę dotyczącą informatyki ogólnej, programowania, funkcjonowania baz danych, a także umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów w IT. Na pierwszym stopniu studenci mają do wyboru kilka specjalności: informatykę ogólną, sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafikę komputerową i projektowanie gier oraz computer science. Wszystkie specjalności są przygotowane po konsultacjach z praktykami biznesu w branży IT. Studenci poznają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również mają możliwość uczenia się od profesjonalnych informatyków z doświadczeniem pracujących w firmach współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim. Ukończenie studiów pierwszego stopnia doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Jest również możliwe kontynuowanie kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich.

Chcesz studiować na UŁ? Zobacz, co mówią o nim absolwenci: Uniwersytet Łódzki opinie
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Informatyka

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

od 2900 zł od 2650 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

od 1760 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

od 2950 zł od 2750 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 2500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 2550 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

od 1800 zł od 1700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

od 3570 zł od 3570 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

od 2400 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

od 2900 zł 2500-3000 Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

od 1850 zł od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 950 zł / semestr
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3200 zł 2700 zł
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy 2990 zł / rok
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 2750 zł / semestr
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 2400 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2500 zł
Politechnika Gdańska (PG)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki od 2500 zł /Semestr
Politechnika Lubelska (PL) od 2100 zł /Semestr
Politechnika Poznańska (PP) 2100 zł / semestr
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) od 1950 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) od 3200 zł /Semestr
Politechnika Wrocławska (PWR)
Politechnika Łódzka (PŁ) 2054-2314
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1700 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Uniwersytet Gdański (UG) 3000-3600
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1600
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2900 zł / rok
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1600 zł /Semestr
Uniwersytet Opolski od 2050 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1900 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 1850 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) 2040
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) od 640 zł od 570 zł /Semestr
Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1175 zł / semestr 1175 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 2400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (WSBiZ) w Ciechanowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa (WSBiF) od 200 zł od 200 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Radomiu 400 400
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIiU) od 540 zł od 500 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Przemyślu 380 zł 380 zł
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu 2400 zł 2400 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) 2200 zł 2200 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2000 zł 2250 zł