Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Informatyka - Lista 178 uczelni w Polsce


Informatyka

Informatyka to bez wątpienia studia z potencjałem – zainteresowanie rynku pracy absolwentami tego kierunku nie słabnie już od dłuższego czasu! Czego jeszcze, poza sukcesem zawodowym, należy się spodziewać, wybierając informatykę?

Słowo „informatyka”, mimo braku bezpośredniego odniesienia, kojarzy się w dosyć oczywisty sposób – z komputerami. Jeśli chodzi o kierunek studiów o tej samej nazwie, takie skojarzenie również będzie całkiem trafne, chociaż być może nieco upraszczające. Co bowiem wchodzi w skład kompetencji absolwenta informatyki? Między innymi rozumienie działania systemów komputerowych, sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, umiejętność tworzenia baz danych i programowania. Jeśli absolwent zyska tytuł inżyniera, powinien dodatkowo wykazywać się wiedzą techniczną dotyczącą systemów informatycznych, a do tego znajomością zasad budowy komputerów i współdziałających z nimi urządzeń. Nieobca mu będzie również wiedza z zakresu grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji czy komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem.

Organizacja studiów, specjalizacje

Studia I stopnia na kierunku informatyka trwają sześć (licencjackie) lub siedem semestrów (inżynierskie), z kolei studia II stopnia – trzy semestry (w przypadku absolwentów studiów inżynierskich) lub cztery semestry (w przypadku absolwentów studiów licencjackich). Organizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo, zaocznie). W toku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji. Oto przykłady:
- bazy danych i hurtownie danych;
- programowanie gier i aplikacji mobilnych;
- zintegrowane systemy informatyczne zarządzania;
- informatyka w biznesie;
- informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich;
- informatyka stosowana;
- informatyka teoretyczna;
- inżynieria oprogramowania;
- informatyka medyczna;
- grafika komputerowa;
- kryptografia;
- interaktywna grafika trójwymiarowa;
- nauczycielska;
- modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie;
- teleinformatyka;
i inne.

Program studiów

Podczas studiów I stopnia studenci będą uczestniczyć między innymi w zajęciach z przedmiotów wyszczególnionych w ministerialnych standardach kształcenia dla kierunku informatyka: analiza matematyczna i algebra liniowa; metody probabilistyczne i statystyka; fizyka; matematyka dyskretna; nauki techniczne; podstawy programowania; algorytmy i złożoności; architektura systemów komputerowych; systemy operacyjne; technologie sieciowe; języki i paradygmaty programowania; grafika i komunikacja człowiek-komputer; sztuczna inteligencja; bazy danych; inżynieria oprogramowania; systemy wbudowane; problemy społeczne i zawodowe informatyki. Z kolei na studiach II stopnia – modelowanie i analiza systemów informatycznych oraz zastosowania matematyki. W programie znajdą się także przedmioty specjalizacyjne i obowiązkowe praktyki studenckie. Większość zajęć przybiera formę ćwiczeń lub laboratoriów, a na niektórych uczelniach studenci mogą oprócz tego skorzystać z oferty dodatkowych szkoleń (np. CISCO).

Perspektywy zawodowePerspektywy zawodowe absolwenci informatyki mają przed sobą naprawdę imponujące – można powiedzieć, że rynek pracy przyjmuje każdą ich ilość. Część z nich trafia do znanych światowych firm informatycznych, takich jak IBM, Google, ABB, Motorola czy Sabre, inni z kolei rozpoczynają karierę w laboratoriach, ośrodkach obliczeniowych lub badawczych; w firmach i przedsiębiorstwach (na przykład jako administratorzy sieci lub graficy komputerowi); w szeroko rozumianej oświacie (jako nauczyciele, także akademiccy); w jednostkach administracji publicznej; w mediach; w służbie zdrowia. Decydując się jednak na takie studia, a później pracę, trzeba mieć świadomość konieczności ciągłego rozwoju – równoczesnego rozwojowi nowoczesnych technologii.

Rekrutacja

Aby dostać się na informatykę, należy bez wątpienia przyłożyć się do matematyki. Poszczególne uczelnie ustalają swoje własne zasady naboru, jednak matematyka to ich wspólny mianownik. Okazuje się, że nie tylko ona – Uniwersytet Wrocławski przeprowadza nabór na studia I stopnia na podstawie wyników maturalnych z matematyki, informatyki, fizyki oraz języka obcego nowożytnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza uwzględnia wyniki z matematyki, informatyki i języka obcego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie bierze pod uwagę jedynie język obcy i jeden przedmiot (do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka) a Politechnika Wrocławska – z matematyki, fizyki, języka obcego oraz języka polskiego.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena na dyplomie oraz średnia ocen (na przykład na Politechnice Wrocławskiej) albo egzamin wstępny (Uniwersytet Wrocławski) czy też test kompetencji w zakresie określonych standardów kształcenia dla studiów I stopnia (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – w tym przypadku średnia również będzie znacząca, podobnie zresztą, jeśli idzie o Akademię Górniczo-Hutniczą (egzamin wstępny oraz średnia ocen).

Przyszły student informatyki, zanim jeszcze złoży swoją aplikację, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrze radzi sobie z przedmiotami ścisłymi, czy potrafi myśleć logicznie i abstrakcyjnie i czy jest gotów na długodystansowy rozwój zawodowy.

Uczelnie publiczne prowadzące nabór na bezpłatne studia na kierunku informatyka

Informatyka – Politechnika Warszawska

Ilość miejsc: 150 Liczba kandydatów: 747

Kierunek informatyka jest realizowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest on realizowany w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień to studia inżynierskie trwające 3,5 roku, a drugim są studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. Pierwszy stopień pozwala na uzyskanie kompetencji inżynierskich dotyczących metod numerycznych, analizy matematycznej, przedsiębiorczości oraz zarządzania. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru 3 specjalności: inżynierię komputerową, inżynierię oprogramowania oraz inżynierie danych i multimedia. Program studiów we wszystkich specjalnościach jest bardzo rozbudowany i oparty zarówno o nieustannie rozwijające się technologie informatyczne, jak i zmieniające zapotrzebowanie rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę lokalową i kadrę profesjonalną kadrę dydaktyczną. Ukończenie informatyki na Politechnice Warszawskiej zachęca potencjalnych pracodawców do zatrudniania właśnie tych kandydatów.

Jeśli chcesz wiedzieć, co o uczelni sądzą jej absolwenci zapraszamy na stronę: Politechnika Warszawska opinie

Informatyka – Politechnika KrakowskaIlość miejsc: 72 Liczba kandydatów: 848

Osoby zainteresowane studiowaniem informatyki w Krakowie znajdą ten kierunek na Politechnice Krakowskiej. Studia realizowane są w trybie dwustopniowym – najpierw 3,5-letnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia uzupełniające, po których uzyskuje się tytuł magistra inżyniera. Studia realizowane są w oparciu o nowoczesne technologie i programy nauczania, które są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i pracodawców. W trakcie kształcenia studenci uzyskują kompleksowe kompetencje inżynierskie dotyczące inżynierii komputerowej, oprogramowania, systemów i baz danych. Kształcenie w dużym stopniu opiera się na nauce praktycznych umiejętności. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę lokalową i nowoczesne pracownie. Kształcą się pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry wykładowców. W trakcie nauki jest możliwość realizowania wielu projektów, praktyk oraz stażów zawodowych, dzięki którym można już w trakcie edukacji zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe i nowe umiejętności.

Więcej informacji o uczelni znajdziesz na: Politechnika Krakowska opinie

Informatyka – Politechnika Poznańska

Ilość miejsc: 160 Liczba kandydatów: 1218

Studia na kierunku informatyka znajdziemy w Poznaniu między innymi na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Kierunek jest realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, natomiast studia magisterskie półtora roku. Na pierwszym stopniu studia odbywają się bez podziału na specjalności, na drugim natomiast możliwy jest wybór spośród kilku specjalizacji. Studia informatyczne realizowane są w oparciu o doskonale przygotowany program nauczania, który uwzględnia zarówno najnowocześniejsze, innowacyjne technologie, jak i nieustannie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci w trakcie nauki mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, świetnie wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Możliwy jest udział w wielu projektach, stażach i praktykach zawodowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia są kompleksowo przygotowani do wybranego zawodu i posiadają rozległą wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej, oprogramowania, administrowania i rozwijania baz danych.

Zobacz, co o uczelni mówią jej studenci: Politechnika Poznańska opinie

Informatyka – Uniwersytet WrocławskiIlość miejsc: 180 Liczba kandydatów: 842

We Wrocławiu kierunek informatyka znajdziemy między innymi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 3,5-letnie studia pierwszego stopnia kompleksowo przygotowują do zawodu informatyka w różnych specjalnościach. Studenci informatyki mogą liczyć na wszechstronne wykształcenie oraz zdobycie umiejętności praktycznych w trakcie zajęć ze specjalistami z najlepszych firm oraz praktyk zawodowych w sprawdzonych przedsiębiorstwach z branży IT. Program studiów obejmuje podstawy informatyki, analizy problemów, algorytmicznego myślenia, mechanizmów działania oprogramowania, a także posługiwania się w praktyce zaawansowaną matematyką. Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, studenci mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownię oraz kampus uniwersytecki. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka pozwala na bezproblemowe wystartowanie na rynku pracy. Osoby, które chcą kontynuować kształcenie, mogą również zdecydować się na kontynuowanie studiów na drugim stopniu. Nauka trwa 1,5 roku i kończy się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Zobacz także: Uniwersytet Wrocławski opinie

Informatyka – Uniwersytet Łódzki

Ilość miejsc: 300 Liczba kandydatów: 687

Studia informatyczne możemy znaleźć także na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Są tak zaplanowane i przygotowane, aby wyposażyć studentów w kompleksową, szeroką wiedzę dotyczącą informatyki ogólnej, programowania, funkcjonowania baz danych, a także umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów w IT. Na pierwszym stopniu studenci mają do wyboru kilka specjalności: informatykę ogólną, sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafikę komputerową i projektowanie gier oraz computer science. Wszystkie specjalności są przygotowane po konsultacjach z praktykami biznesu w branży IT. Studenci poznają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również mają możliwość uczenia się od profesjonalnych informatyków z doświadczeniem pracujących w firmach współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim. Ukończenie studiów pierwszego stopnia doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Jest również możliwe kontynuowanie kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich.

Chcesz studiować na UŁ? Zobacz, co mówią o nim absolwenci: Uniwersytet Łódzki opinie

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Informatyczne Techniki Zarządzania Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4

tel.:

71 799 19 37 wew.22, 71 788 94 25 wew.23

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bioinformatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2640zł od od

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3570zł od 3570zł od od 3570zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne