Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław

50-383 Wrocław

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Biotechnologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Biotechnologia w jęz. angielskim (Biotechnology)
Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wydziale


Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego łączy tradycję (jedna z pierwszych biotechnologii w Polsce od 1986 r.), nowoczesność (nowy obiekt badawczy wyposażony w światowej klasy sprzęt) i innowacyjność (nowatorskie badania w dziedzinie biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki oraz fizjologii roślin).

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie o różnorodnym profilu badawczym:

Pracownia Białek Jądrowych
Pracownia Chemii Biologicznej
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Genetycznej
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii Molekularnej Komórki
Zakład Biotechnologii Białek
Zakład Biotransformacji
Zakład Cytobiochemii
Zakład Genomiki
Zakład Inżynierii Białka
Zakład Lipidów i Liposomów
Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Zakład Patologii Komórki

Zakład Cytobiochemii

 

Dlaczego warto studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim?

• Studia odbywają się w systemie trójstopniowym:

• licencjackim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!
• doktoranckim (4 lata) APLIKUJ TERAZ!
• licencjackim w języku angielskim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!


• I miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię, członek elity wyróżnionej kategorią A+, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Posiadacz statusu KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący), co oznacza nie tylko wielki prestiż w świecie nauki, ale i duże pieniądze na rozwój

Nowoczesny, świetnie wyposażony budynek w Kampusie Grunwaldzkim, który jest doskonale skomunikowany z całym miastem

Małe grupy studenckie na zajęciach, osobisty kontakt z nauczycielami akademickimi

• Możliwość wyboru rodzaju kształcenia, specjalizacji i praktyk

• Możliwość poznania najnowszych metod badawczych oraz programów komputerowych udostępnianych za darmo studentom

• Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS PLUS

• Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na Wydziale lub w ramach Koła Naukowego Biotechnologów „PRZYBYSZ”

• Płatne staże dla absolwentów i możliwość zatrudnienia w wielu zawodach: biotechnolog, chemik, mikrobiolog

 

Multimedia 

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA I STOPNIA


Studenci


Posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, fizjologii roślin i zwierząt, chemii, biofizyki, matematyki, informatyki, statystyki, genetyki i mikrobiologii.

Dodatkowo posiada rozszerzoną wiedzę z biochemii, dotyczącą struktur i funkcji białek, cukrów, związków lipidowych, kwasów nukleinowych oraz ich metabolizmu.

Wiedzę absolwenta biotechnologii wzbogacają ponadto przedmioty kierunkowe, takie jak: biotechnologia, enzymologia, molekularna organizacja komórki, preparatyka biochemiczna, biochemia genetyczna, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa i metody biotechnologii środowiska oraz hodowle komórek i tkanek.

Interdyscyplinarne wykształcenie .teoretyczne oraz umiejętności wykorzystania metod biotechnologicznych pozwalają absolwentowi biotechnologii na sprawne poruszanie się w obszarze biotechnologii i współczesnej biologii eksperymentalnej.

Tym samym jest on przygotowany do podjęcia pracyw laboratoriach kontrolnych i badawczych oraz tych działach przemysłu, które wykorzystują biotechnologię, a także w ochronie zdrowia i środowiska.

Absolwent biotechnologii I stopnia legitymuje się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów


 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA


badania


Posiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktycznąw zakresie metod biotechnologicznych wykorzystywanych do prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych oraz całych organizmów.

Jest także przygotowany do prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji.

Zna metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych.

Posiada umiejętności projektowania makrocząsteczek o pożądanej aktywności i potrafi opracować warunki procesów biotechnologicznych, prowadzić ich optymalizację oraz kontrolę.

Absolwent kierunku biotechnologia UWr, w zależności od wybranej specjalności, jest kompetentny szczególnie w zakresie projektowania i charakteryzowania białek i peptydów o nowych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych, zastosowania metod rekombinacji DNA do konstruowania organizmów modyfikowanych genetycznie, stosowania metod biologii molekularnej i biochemii do badania procesów, jak również wykorzystania technologii liposomowych w biotechnologii, wykazuje się umiejętnością poruszania się po internetowych bazach danych związanych z bioinformatyką i biologią molekularną, znajomością warsztatu matematycznego i informatycznego niezbędnego do analizy dużych zbiorów danych i umiejętnością komputerowego modelowania złożonych zjawisk i systemów biologicznych.

Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.

Absolwent kierunku biotechnologia II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do pracy naukowej, jest zatem predysponowany do podjęcia studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i zagranicą.