Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Biotechnologia Zobacz wiecej

Biotechnologia w jęz. angielskim (Biotechnology) Zobacz wiecej

Biotechnologia w jęz. angielskim (Medical Biotechnology) Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wydziale

O Wydziale O Wydziale


Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego łączy tradycję (jedna z pierwszych biotechnologii w Polsce od 1986 r.), nowoczesność (nowy obiekt badawczy wyposażony w światowej klasy sprzęt) i innowacyjność (nowatorskie badania w dziedzinie biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki oraz fizjologii roślin).

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie o różnorodnym profilu badawczym:

Pracownia Białek Jądrowych

Pracownia Biologii Medycznej

Zakład Biochemii

Zakład Biochemii Genetycznej

Zakład Biofizyki

Zakład Biologii Molekularnej Komórki

Zakład Biotechnologii Białek

Zakład Biotransformacji

Zakład Chemii Biologicznej

Zakład Cytobiochemii

Zakład Bioinformatyki i Genomiki

Zakład Inżynierii Białka

Zakład Lipidów i Liposomów

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Zakład Patologii Komórki

 

Dlaczego warto studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim?

• Studia odbywają się w systemie trójstopniowym:

• licencjackim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!
• doktoranckim (4 lata) APLIKUJ TERAZ!
• licencjackim w języku angielskim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim w języku angielskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!


• Członek elity wyróżnionej kategorią A+, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wg Rankingu Kierunków Studiów portalu "Perspektywy" - 3 najlepsza Biotechnologia w Polsce w roku 2021!

• Uniwersytet Wrocławski posiada status Uczelni Badawczej - jako jeden z 10 polskich uczelni i jedyny na Dolnym Śląsku - oznacza to nie tylko ogromny prestiż w środowisku naukowym, ale również zwiększone środki finansowe na rozwój - m.in. na wsparcie studentów w programie stypendialnym "Młody Badacz 2020–2025"

• Wieloletni posiadacz statusu KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący)

Nowoczesny, świetnie wyposażony budynek w Kampusie Grunwaldzkim, który jest doskonale skomunikowany z całym miastem.

Małe grupy studenckie na zajęciach, osobisty kontakt z nauczycielami akademickimi

• Możliwość wyboru rodzaju kształcenia, specjalizacji i praktyk

• Możliwość poznania najnowszych metod badawczych oraz programów komputerowych udostępnianych za darmo studentom

• Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS PLUS

• Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na Wydziale lub w ramach Koła Naukowego Biotechnologów „PRZYBYSZ”

• Płatne staże dla absolwentów i możliwość zatrudnienia w wielu zawodach: biotechnolog, chemik, mikrobiolog

 

Multimedia

 

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA I STOPNIA


Studenci


Posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, fizjologii roślin i zwierząt, chemii, biofizyki, matematyki, informatyki, statystyki, genetyki i mikrobiologii.

Dodatkowo posiada rozszerzoną wiedzę z biochemii, dotyczącą struktur i funkcji białek, cukrów, związków lipidowych, kwasów nukleinowych oraz ich metabolizmu.

Wiedzę absolwenta biotechnologii wzbogacają ponadto przedmioty kierunkowe, takie jak: biotechnologia, enzymologia, molekularna organizacja komórki, preparatyka biochemiczna, biochemia genetyczna, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa i metody biotechnologii środowiska oraz hodowle komórek i tkanek.

Interdyscyplinarne wykształcenie teoretyczne oraz umiejętności wykorzystania metod biotechnologicznych pozwalają absolwentowi biotechnologii na sprawne poruszanie się w obszarze biotechnologii i współczesnej biologii eksperymentalnej.

Tym samym jest on przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach kontrolnych i badawczych oraz tych działach przemysłu, które wykorzystują biotechnologię, a także w ochronie zdrowia i środowiska.

Absolwent biotechnologii I stopnia legitymuje się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów.

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA


badania

Posiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie metod biotechnologicznych wykorzystywanych do prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych oraz całych organizmów.

Jest także przygotowany do prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji.

Zna metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych.

Posiada umiejętności projektowania makrocząsteczek o pożądanej aktywności i potrafi opracować warunki procesów biotechnologicznych, prowadzić ich optymalizację oraz kontrolę.

Absolwent kierunku biotechnologia UWr, w zależności od wybranej specjalności, jest kompetentny szczególnie w zakresie projektowania i charakteryzowania białek i peptydów o nowych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych, zastosowania metod rekombinacji DNA do konstruowania organizmów modyfikowanych genetycznie, stosowania metod biologii molekularnej i biochemii do badania procesów, jak również wykorzystania technologii liposomowych w biotechnologii, wykazuje się umiejętnością poruszania się po internetowych bazach danych związanych z bioinformatyką i biologią molekularną, znajomością warsztatu matematycznego i informatycznego niezbędnego do analizy dużych zbiorów danych i umiejętnością komputerowego modelowania złożonych zjawisk i systemów biologicznych.

Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.

Absolwent kierunku biotechnologia II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do pracy naukowej, jest zatem predysponowany do podjęcia studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i zagranicą.

 

Kontakt

50-383 Wrocław

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

tel.:

71 375 29 95, 71 375 63 68