Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Biotechnologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Biotechnologia w jęz. angielskim (Biotechnology) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wydziale

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z powodzeniem kształci wykwalifikowane kadry biotechnologów od 1986 roku. UWr był jedną z pierwszych uczelni w kraju, która zdecydowała się na realizację tego, jak się okazało, wyjątkowo przyszłościowego kierunku. Na przestrzeni lat BIOTECH na UWr stał się nowoczesnym, prężnie rozwijającym się kierunkiem z doskonałym obiektem badawczym wyposażonym w światowej klasy sprzęt. Wydział nieustannie realizuje innowacyjne badania w zakresie mikrobiologii, immunologii, bioinformatyki, biochemii, wirusologii czy fizjologii roślin. Prowadzone na wydziale badania przyczyniają się do rozwoju wielu dziedzin wiedzy, a także nowych technologii wykorzystywanych w branży biotechnologicznej i nie tylko.

W ramach Wydziału istnieje 13 zakładów i 2 pracownie o różnorodnym profilu badawczym:

Pracownia Białek Jądrowych
Pracownia Chemii Biologicznej
Zakład Biochemii
Zakład Biochemii Genetycznej
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii Molekularnej Komórki
Zakład Biotechnologii Białek
Zakład Biotransformacji
Zakład Cytobiochemii
Zakład Genomiki
Zakład Inżynierii Białka
Zakład Lipidów i Liposomów
Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Zakład Patologii Komórki

Zakład Cytobiochemii

 

Dlaczego warto studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim?

• Studia odbywają się w systemie trójstopniowym:

• licencjackim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!
• magisterskim (2 lata) APLIKUJ TERAZ!
• doktoranckim (4 lata) APLIKUJ TERAZ!
• licencjackim w języku angielskim (3 lata) APLIKUJ TERAZ!


• I miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię, członek elity wyróżnionej kategorią A+, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Posiadacz statusu KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący), co oznacza nie tylko wielki prestiż w świecie nauki, ale i duże pieniądze na rozwój

Nowoczesny, świetnie wyposażony budynek w Kampusie Grunwaldzkim, który jest doskonale skomunikowany z całym miastem

Małe grupy studenckie na zajęciach, osobisty kontakt z nauczycielami akademickimi

• Możliwość wyboru rodzaju kształcenia, specjalizacji i praktyk

• Możliwość poznania najnowszych metod badawczych oraz programów komputerowych udostępnianych za darmo studentom

• Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS PLUS

• Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na Wydziale lub w ramach Koła Naukowego Biotechnologów „PRZYBYSZ”

• Płatne staże dla absolwentów i możliwość zatrudnienia w wielu zawodach: biotechnolog, chemik, mikrobiolog

 

Multimedia

 

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA I STOPNIA


Studenci


Kształcenie na wydziale biotechnologii w ramach studiów pierwszego stopnia oferuje studentom możliwość zdobycia podstawowej i rozszerzonej wiedzy z zakresunauk biologicznych, chemicznych i pokrewnych. W ramach kształcenia podstawowego realizowane są takie zagadnienia, jak biologia, chemia, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt, matematyka, informatyka, genetyka czy mikrobiologia. W dalszych etapach kształcenia pojawia się rozszerzony zakres zagadnień z biochemii, między innymi dotyczących budowy, funkcjonowania i metabolizmu białek, cukrów, związków lipidowych i kwasów nukleinowych. W trakcie nauki pojawiają się również przedmioty kierunkowe, pozwalające na zdobycie specjalizacji w konkretnej dziedzinie – biotechnologii, enzymologii, molekularnej organizacji komórki, preparatyki biochemicznej, mikrobiologii przemysłowej, hodowli komórek i tkanek czy inżynierii bioprocesowej. Wszystkie moduły kształcenia łączą w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauka praktycznych umiejętnościw laboratoriach i doskonale wyposażonych pracowniach.

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

ABSOLWENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA


badania


Studia II stopnia na Wydziale Biotechnologii pozwalają na uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie pierwszego etapu kształcenia, a także na zdobycie konkretnej specjalizacji czy wiedzy w danej dziedzinie biotechnologii. Absolwenci studiów II stopnia posiadają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą metod i narzędzi biotechnologicznych, jakie można wykorzystać do prowadzenia modyfikacji mikroorganizmów, komórek, narządów czy całych organizmów. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie procesów biosyntezy oraz biotransformacji. Wiedzą, jak projektować makrocząsteczki o określonej aktywności, potrafią opracować procesy biotechnologiczne, a następnie je zrealizować i kontrolować.

Wiedza i umiejętności absolwentów studiów biotechnologicznych są zróżnicowane w zależności od wybranej w trakcie kształcenia specjalności. Bez względu na wybraną specjalność absolwenci mogą mieć pewność, że są świetnie i kompleksowo przygotowani do podjęcia zatrudnienia w ochronie zdrowia i środowiska, w laboratoriach badawczych, a także w różnych gałęziach przemysłu, które wykorzystują biotechnologię w swoich procesach produkcyjnych. Biorąc pod uwagę, że biotechnologia jest dziedziną stale ewoluującą i rozwijającą się, można mieć pewność dobrego zatrudnienia po studiach biotechnologicznych. Absolwenci mają również możliwość do podjęcia dalszej pracy naukowej i realizowania studiów doktoranckich na uczelniach zarówno w kraju, jak i za granicą. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale Biotechnologii pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym, światowym poziomie.

 

Kontakt

50-383 Wrocław

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

tel.:

71 375 29 95, 71 375 63 68