Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu (Publiczna)

palceholder

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00,
61 848 70 10,
61 848 70 11

Architektura krajobrazu
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i inżynieria danych
Inżynieria hydrotechniczna
Inżynieria ochrony klimatu
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Weterynaria
Zootechnika

Opis Uczelni - UP w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY (UP) W POZNANIU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu należy do czołowych uczelni rolniczych w kraju. Kształci prawie 8 tys. studentów, na 29 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz zajęcia, dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży oraz wymogów rynku pracy.

W obszarze działalności dydaktycznej Uniwersytet dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenia jakości kształcenia wdrażając standardy jakościowe nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to przyjazne miejsce dla osób pragnących zdobywać wiedzę o świecie przyrody. Uczelnia cieszy się renomą nie tylko w kraju, ale także za granicą, będąc wizerunkiem małej ojczyzny dla wielu międzynarodowych studentów.

Jednym z kluczowych celów UP jest promowanie i wspieranie badań naukowych, które skoncentrowane są na przyszłości i długoterminowym dobrobycie człowieka i środowiska. Cenną misją uczelni jest przekazywanie studentom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej, umożliwiającej im wykorzystanie zdobytych umiejętności w realnym świecie.

UP w Poznaniu pozostaje wierny ideałom zrównoważonego rozwoju, edukacji kierowanej na potrzeby społeczności lokalnej i globalnej. Swym działaniem uczelnia wpływa na poprawę jakości życia, zarazem dążąc do ciągłego podnoszenia standardów swojego nauczania.

Poznań, będąc miastem o bogatej historii i kulturalnym tle, stanowi doskonałe tło dla edukacyjnej misji Uniwersytetu Przyrodniczego. To tu, w sercu Wielkopolski, kształtuje się nowoczesne podejście do ochrony przyrody, nauki i edukacji.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to prestiżowa polska uczelnia zlokalizowana w Poznaniu, która wyróżnia się unikatowym profilem naukowo-dydaktycznym. Szczególną uwagę przyciągają tutaj studia podyplomowe, oferowane w szerokim wyborze kierunków.

Kierunki studiów podyplomowych na UP w Poznaniu są różnorodne i dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy. Znajdziemy tu między innymi takie kierunki jak: "Ziołolecznictwo i fitoterapia", "Ekonomia i zarządzanie w hodowli koni", czy "Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie". Kierunki te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora rolnego na specjalistyczne umiejętności.

Dzięki temu, że UP w Poznaniu łączy naukę z praktyką, studenci mają możliwość zdobywania cennych doświadczeń podczas praktyk i staży, a wiedzę zdobytą na studiach mogą od razu zastosować w praktyce. Uczelnia ta jest znana nie tylko z wysokiej jakości kształcenia, ale również z doskonałej atmosfery i bogatego życia studenckiego.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Jeśli zainteresował Cię Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu i chciałbyś porównać go z innymi uczelniami w okolicy, mamy dla Ciebie trzy propozycje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu jest jednym z nich. Podobnie jak UP, UAM oferuje kierunki przyrodnicze, takie jak biologia czy geografia. Posiada również silne ośrodki badawcze, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Drugą propozycją jest Uniwersytet Zielonogórski. Choć zlokalizowany jest poza Poznaniem, oferuje wiele podobnych kierunków takich jak weterynaria czy ochrona środowiska. Cieszy się dużą popularnością wśród studentów z zachodniej Polski.

Kolejnym uniwersytetem do rozważenia jest Politechnika Poznańska. Choć jest to przede wszystkim uczelnia techniczna, oferuje ona również kierunki związane z przyrodą, takie jak inżynieria środowiska. Politechnika Poznańska cieszy się opinią jednej z lepszych polskich uczelni technicznych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Weterynaria – 10 kandydatów na miejsce

Weterynaria to kierunek studiów dostępny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzona jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają przez okres 5,5 roku. Studia prowadzone są jedynie w formie stacjonarnej.

Student w trakcie nauki zdobywa kompetencje z obszaru biologii poszczególnych gatunków zwierząt, diagnozowania i leczenia chorób oraz prawidłowej opieki nad różnymi gatunkami. Dzięki temu jest kompleksowo przygotowany do niesienia pomocy dla czworonogów i jest w stanie świadczyć najlepszej jakości usługi.

Podczas studiów konieczne jest odbycie praktyk zawodowych, a dodatkowo wiele zajęć realizowanych jest w formie terenowej. Podczas zajęć studenci będą mogli opiekować się zwierzętami, badać je oraz przeprowadzać sekcję zwłok. Absolwenci są dzięki temu świetnie przygotowani do pracy i mogą bez trudu znaleźć zatrudnienie jako weterynarze, groomerzy, behawioryści, treserzy oraz na wielu innych stanowiskach. Stale brakuje specjalistów z obszaru weterynarii, a zatem znalezienie pracy nie będzie stanowiło dużego wyzwania.

Program studiów na kierunku weterynariaWeterynaria – 10 kandydatów na miejsce


2. Dietetyka – 10 kandydatów na miejsce

Dietetyka to cieszący się sporą popularnością kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wielu przydatnych na rynku pracy umiejętności. Całkowity okres studiowania w przypadku studiów I stopnia wynosi 3 lata (studia licencjackie) i jest podzielony na 6 semestrów, a w przypadku II stopnia zajmuje 2 lata.

Studia są dostępne w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Dietetyka to kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy z takich obszarów jak produkcja żywności, zawartość makroskładników w poszczególnych produktach oraz z obszaru fizjologii żywienia człowieka w różnym wieku. W trakcie nauki studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny. Dietetyka stanowi przyszłościowy kierunek z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru żywienia.

Rosnąca świadomość kwestii żywieniowych powoduje, że coraz więcej osób postanawia skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Również przedsiębiorstwa związane z branżą medyczną coraz częściej nawiązują współpracę z dietetykami.

Program studiów na kierunku dietetykaDietetyka – 10 kandydatów na miejsce


3. Architektura krajobrazu – 10 kandydatów na miejsce

Architektura krajobrazu stanowi jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Kierunek ten prowadzony jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz dostępne są studia I stopnia i studia II stopnia. Studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej trwają 3,5 roku, a w formie niestacjonarnej 4 lata.

Drugi stopień w zależności od tego czy wybrane zostały studia stacjonarnej czy niestacjonarne trwa 1,5 roku lub 2 lata. Osoba kończąca studia otrzymuje tytuł inżyniera. W trakcie studiów można zdobyć wiedzę z obszaru architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, projektowania przestrzeni, botaniki, dendrologii oraz z wielu innych dziedzin.

Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy z obszaru urządzania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla mieszkańców. Absolwenci dzięki szerokiej wiedzy zdobytej podczas edukacji mogą liczyć na wiele możliwości pracy. Możliwe jest zatrudnienie w ogrodach botanicznych, urzędach miast i gmin, firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz w pracowniach projektowych.

Program studiów na kierunku architektura krajobrazuArchitektura krajobrazu – 10 kandydatów na miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia im. Jakuba z Paradyża. Studiuj z nami – bo warto!
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu - Aktualności