Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu (Publiczna)

palceholder

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00,
61 848 70 10,
61 848 70 11

Architektura krajobrazu
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i inżynieria danych
Inżynieria hydrotechniczna
Inżynieria ochrony klimatu
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Weterynaria
Zootechnika

Opis Uczelni - UP w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY (UP) W POZNANIU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu należy do czołowych uczelni rolniczych w kraju. Kształci prawie 8 tys. studentów, na 29 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz zajęcia, dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży oraz wymogów rynku pracy.

W obszarze działalności dydaktycznej Uniwersytet dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenia jakości kształcenia wdrażając standardy jakościowe nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to przyjazne miejsce dla osób pragnących zdobywać wiedzę o świecie przyrody. Uczelnia cieszy się renomą nie tylko w kraju, ale także za granicą, będąc wizerunkiem małej ojczyzny dla wielu międzynarodowych studentów.

Jednym z kluczowych celów UP jest promowanie i wspieranie badań naukowych, które skoncentrowane są na przyszłości i długoterminowym dobrobycie człowieka i środowiska. Cenną misją uczelni jest przekazywanie studentom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej, umożliwiającej im wykorzystanie zdobytych umiejętności w realnym świecie.

UP w Poznaniu pozostaje wierny ideałom zrównoważonego rozwoju, edukacji kierowanej na potrzeby społeczności lokalnej i globalnej. Swym działaniem uczelnia wpływa na poprawę jakości życia, zarazem dążąc do ciągłego podnoszenia standardów swojego nauczania.

Poznań, będąc miastem o bogatej historii i kulturalnym tle, stanowi doskonałe tło dla edukacyjnej misji Uniwersytetu Przyrodniczego. To tu, w sercu Wielkopolski, kształtuje się nowoczesne podejście do ochrony przyrody, nauki i edukacji.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to prestiżowa polska uczelnia zlokalizowana w Poznaniu, która wyróżnia się unikatowym profilem naukowo-dydaktycznym. Szczególną uwagę przyciągają tutaj studia podyplomowe, oferowane w szerokim wyborze kierunków.

Kierunki studiów podyplomowych na UP w Poznaniu są różnorodne i dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy. Znajdziemy tu między innymi takie kierunki jak: "Ziołolecznictwo i fitoterapia", "Ekonomia i zarządzanie w hodowli koni", czy "Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie". Kierunki te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora rolnego na specjalistyczne umiejętności.

Dzięki temu, że UP w Poznaniu łączy naukę z praktyką, studenci mają możliwość zdobywania cennych doświadczeń podczas praktyk i staży, a wiedzę zdobytą na studiach mogą od razu zastosować w praktyce. Uczelnia ta jest znana nie tylko z wysokiej jakości kształcenia, ale również z doskonałej atmosfery i bogatego życia studenckiego.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Jeśli zainteresował Cię Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu i chciałbyś porównać go z innymi uczelniami w okolicy, mamy dla Ciebie trzy propozycje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu jest jednym z nich. Podobnie jak UP, UAM oferuje kierunki przyrodnicze, takie jak biologia czy geografia. Posiada również silne ośrodki badawcze, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Drugą propozycją jest Uniwersytet Zielonogórski. Choć zlokalizowany jest poza Poznaniem, oferuje wiele podobnych kierunków takich jak weterynaria czy ochrona środowiska. Cieszy się dużą popularnością wśród studentów z zachodniej Polski.

Kolejnym uniwersytetem do rozważenia jest Politechnika Poznańska. Choć jest to przede wszystkim uczelnia techniczna, oferuje ona również kierunki związane z przyrodą, takie jak inżynieria środowiska. Politechnika Poznańska cieszy się opinią jednej z lepszych polskich uczelni technicznych.

 

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu jest wybitną instytucją edukacyjną, której jednym z kluczowych kierunków studiów jest Architektura krajobrazu. Położony w malowniczym mieście Poznań, uniwersytet cieszy się renomą w obszarze badań przyrodniczych i technologicznych.

Architektura krajobrazu na UP to program, który łączy w sobie nauki biologiczne, ekologiczne i techniki projektowania. To idealny wybór dla tych, którzy pragną tworzyć zrównoważone i estetyczne otoczenia naturalne, które poprawiają jakość życia społeczności.

Kursy na tym kierunku obejmują szeroki zakres tematów, takich jak konserwacja krajobrazu, ochrona środowiska, projektowanie terenów zieleni i wiele więcej. Studenci na UP mają rzadką możliwość nauki pod kierunkiem wybitnych profesorów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Uniwersytet oferuje również doskonałe możliwości badawcze w swoich zaawansowanych laboratoriach i centrach badawczych.

UP w Poznaniu jest zdecydowanie miejscem, które wprowadzi Cię na ścieżkę profesjonalnej kariery w dziedzinie architektury krajobrazu, oferując wykształcenie najwyższej jakości i unikalne doświadczenia praktyczne.

Zobacz więcej: Architektura krajobrazu w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Biotechnologia

Jednym z najbardziej popularnych kierunków na UP jest Biotechnologia. Ten kierunek jest skierowany do studentów, którzy są zainteresowani naukami życia i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat biologii molekularnej, genetyki, biochemii i wielu innych pokrewnych dziedzin. Program studiów jest zrównoważony między praktycznymi laboratoriami i teoretycznymi wykładami, a nauczanie jest prowadzone przez wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie.

Uniwersytet zapewnia świetną infrastrukturę. Laboratoria są dobrze wyposażone, co umożliwia studentom prowadzenie zaawansowanych badań i projektów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Biotechnologia, absolwenci mają otwarte drzwi do szerokiego spektrum możliwości kariery - od prywatnych firm biotechnologicznych, przez uniwersytety, aż po organizacje rządowe.

Studia na UP w Poznaniu to idealne miejsce dla tych, którzy chcą połączyć swoją pasję do nauki z praktycznymi umiejętnościami, które mogą być bezpośrednio zastosowane w dynamicznie rozwijającym się świecie biotechnologii.

Więcej informacji: Biotechnologia w Poznaniu - 3 uczelnie

 

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu to uznana polska uczelnia prezentująca wysoki poziom edukacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się tu wartościowy kierunek studiów - Gospodarka przestrzenna. UP jest doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną zrozumieć i kształtować środowiska fizyczne, miejskie i wiejskie.

Studia z gospodarki przestrzennej na UP skupiają się na analizie, planowaniu i zarządzaniu przestrzenią jako zasobem. Dają kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów związanych z rozwojem przestrzennym, planowaniem miast, opracowywaniem strategii rozwoju przestrzennego.

Program studiów obejmuje zarządzanie przestrzenią publiczną, prawo przestrzenne czy ekologię i ochronę środowiska. Absolwenci kierunku są gotowi do pracy w instytutach badawczych, administracji publicznej oraz prywatnych firmach doradczych. Uczelnia charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do edukacji, a nauczyciele ciągle dążą do doskonalenia swoich metod nauczania.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu daje szansę na przyjęcie roli lidera w dziedzinie gospodarki przestrzennej, wyposażając studentów w niezbędne narzędzia i umiejętności, które pozwolą im skutecznie wpływać na kształtowanie przestrzeni.

Zobacz również: Gospodarka przestrzenna w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Inżynieria środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu jest prestiżową uczelnią, która przyciąga studentów swoim unikalnym programem kierunku Inżynieria środowiska.

Na kierunku Inżynieria środowiska UP koncentruje się na dostarczaniu pełnego spektrum wiedzy z zakresu ochrony, planowania i zarządzania środowiskiem. Studenci zdobywają umiejętności analizowania i rozwiązywania różnorodnych problemów środowiskowych, rozwijając przy tym swoje umiejętności krytycznego myślenia i analitycznego podejścia do zadań.

Ukierunkowanie programu na praktyczne aspekty inżynierii środowiska przekłada się na wyjątkowo cenną wiedzę, którą studenci mogą zastosować w praktyce. Harmonijne połączenie teorii z praktyką sprawia, że absolwenci Inżynierii środowiska na UP są bardzo poszukiwani na rynku pracy, co potwierdzają liczne statystyki zatrudnienia.

UP w Poznaniu nieustannie inwestuje w nowoczesne laboratoria i sprzęt, stwarzając warunki dla bezpośredniego kontaktu studentów z najnowszymi technologiami. To uczelnia, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłego rynku pracy, przygotowując studentów do wejścia w dorosłe życie.

Więcej szczegółów: Inżynieria środowiska w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu jest jednym z wiodących ośrodków badawczych i dydaktycznych w Polsce, zapewniających wybitne doświadczenia i naukę w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Wśród bogatej oferty kierunków na UP, Ochrona Środowiska jest kierunkiem, który pozwoli studentom na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do ochrony i zarządzania środowiskiem naturalnym. Proces dydaktyczny jest tak skonstruowany, aby zrozumieć i rozwiązać najważniejsze problemy ekologiczne XXI wieku.

Program studiów obejmuje nie tylko ekologię, ale także prawo i ekonomię środowiska, co daje absolwentom wszechstronne kompetencje. Dalsze możliwości rozwoju oferuje ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i biznesem, umożliwiając uczestnikom programu nabycie praktycznych umiejętności przez badania, praktyki lub praktyki zawodowe.

Studentów przyciąga do Poznania nie tylko jakościowy i prestiżowy Uniwersytet Przyrodniczy, ale także samo miasto, które oferuje doskonałą jakość życia, wielokulturowość i otwartość dla studentów z całego świata.

Zobacz więcej: Ochrona środowiska w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Ogrodnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu, jedna z najwyżej cenionych i renomowanych uczelni przyrodniczych w kraju, oferuje wspaniałą okazję dla studentów pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie Ogrodnictwa.

Kierunek Ogrodnictwo jest ukierunkowany na kształcenie ekspertów w dziedzinie produkcji roślinnej, architektury krajobrazu, biotechnologii roślinnej i wielu innych aspektów związanych z roślinami. Studia oferują solidne podstawy teoretyczne, a także szeroki zakres praktyk i staży, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia z pierwszej ręki.

UP w Poznaniu umożliwia studentom dostęp do nowoczesnych laboratoriów, ogrodów botanicznych i terenów badawczych, które są niezbędnymi narzędziami do prowadzenia innowacyjnych badań i praktycznej nauki. Kampus uczelni zapewnia również doskonałe udogodnienia dla studentów, w tym bibliotekę z bogatym zasobem literatury specjalistycznej.

Studia na UP w Poznaniu to gwarancja otrzymania wykształcenia najwyższej jakości, które z pewnością otworzy drzwi do sukcesu w przyszłej karierze. Pozwala to na twórcze i efektywne radzenie sobie ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie ogrodnictwa.

Więcej szczegółów: Ogrodnictwo w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Rolnictwo

Równocześnie historią jak i nowoczesnością tchnie Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu, słynący z prowadzenia szerokiej gamy kierunków związanych z przyrodą i naukami życia. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek Rolnictwo.

Studia w dziedzinie rolnictwa na UP to przede wszystkim solidne podstawy teoretyczne, które są możliwe dzięki doświadczonemu zespołowi profesorskiemu. Ten akademicki autorytet łączy w sobie pasję badawczą z praktycznym podejściem do problemów rolnictwa dzisiejszych czasów.

Zajęcia praktyczne odbywają się w współczesnych laboratoriach i na plenerowych polach doświadczalnych uczelni. Takie doświadczenie na żywo pozwala studentom na zintegrowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością rolnictwa i zrozumienie, jak ważne i doceniane jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to miejsce, gdzie przyszli rolnicy mogą skupić się na strategiach rolnictwa zrównoważonego, naukach rolniczych i zasobach naturalnych, przygotowując się do wyzwań, jakie stawia przed nimi rolnictwo XXI wieku.

Sprawdź również: Rolnictwo w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Weterynaria

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu, jedna z czołowych uczelni w kraju, szczególnie zasłynął ze swojego wydziału Weterynarii. Miasto Poznań, znane ze swojej bogatej kultury akademickiej, dostarcza idealne tło dla rozwoju naukowego i społecznego.

Studia na kierunku Weterynaria w UP w Poznaniu zapewniają dogłębną wiedzę z zakresu medycyny zwierząt, omawiają zarówno choroby zwierząt domowych, jak i produkcji rolnej. Studenci mają możliwość uzyskania praktycznych umiejętności podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach i na fermach szkolnych uniwersytetu.

UP w Poznaniu jest symbolem wysokiej jakości edukacji oraz doskonałych możliwości badawczych. Kierunek Weterynaria, doskonale przygotowuje do zmieniających się warunków na rynku pracy, zyskując uznanie zarówno wśród pracodawców, jak i absolwentów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Weterynaria, absolwenci mają szerokie perspektywy kariery - mogą pracować nie tylko jako weterynarze, ale też w instytucjach związanych z ochroną zdrowia zwierząt, firmach farmaceutycznych, czy organizacjach badawczych.

Zobacz również: Weterynaria w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Dietetyka

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP Poznań) program Dietetyka oferuje studentom solidne podstawy naukowe oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na skuteczne zarządzanie zdrowiem poprzez dietę i styl życia. Poznań, jako jedno z największych akademickich miast Polski, dostarcza idealne środowisko dla studiów, oferując szeroką gamę możliwości poza klasą.

UP w Poznaniu jest znany z doskonałości akademickiej, oferując bogaty wybór programów i specjalności. Kierunek Dietetyka koncentruje się na pogłębieniu zrozumienia wpływu diety na zdrowie człowieka. Studenci zdobywają wiedzę na temat zapotrzebowania organizmu na składniki pokarmowe, jak również uczą się, jak efektywnie planować i oceniać diety dla różnych grup ludzi.

Uczelnia jest obdarzona mocnym związkiem z przemysłem, co pozwala studentom na korzystanie z praktycznych doświadczeń podczas studiów. Na kierunku Dietetyka studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych w różnych sektorach związanych z dietetyką: od szpitali i klinik, poprzez sektor żywności, aż po centra dietetyczne.

Zobacz więcej: Studia dietetyczne w Poznaniu - 6 uczelni

 

Biologia stosowana

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu zlokalizowany jest w sercu wielkopolskiego miasta Poznania, znany z wysokiego poziomu nauczania i prowadzenia badań naukowych. Uniwersytet oferuje bogate i zróżnicowane programy nauczania, w tym popularny kierunek Biologia Stosowana.

Kierunek Biologia Stosowana na UP w Poznaniu skupia się na badaniu żywych organizmów i ich interakcji z środowiskiem, wykorzystując najnowsze technologie i metodologie. Program ten jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą prowadzić innowacyjne badania w dziedzinie biologii.

Głównym celem nauczania na tym kierunku jest przygotowanie studentów do identyfikacji i rozwiązywania problemów biologicznych z zastosowaniem najnowszych technologii i technik naukowych. Studenci na tym kierunku mogą oczekiwać, że nauczą się, jak stosować wiedzę biologiczną w praktyce, aby poprawić jakość życia ludzi i środowiska.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest zdecydowanie miejscem, które zasługuje na uwagę wszystkich, którzy są zainteresowani nauką biologii na najwyższym poziomie.

Więcej szczegółów: Studia biologiczne w Poznaniu - 3 uczelnie

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Weterynaria – 10 kandydatów na miejsce

Weterynaria to kierunek studiów dostępny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzona jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają przez okres 5,5 roku. Studia prowadzone są jedynie w formie stacjonarnej.

Student w trakcie nauki zdobywa kompetencje z obszaru biologii poszczególnych gatunków zwierząt, diagnozowania i leczenia chorób oraz prawidłowej opieki nad różnymi gatunkami. Dzięki temu jest kompleksowo przygotowany do niesienia pomocy dla czworonogów i jest w stanie świadczyć najlepszej jakości usługi.

Podczas studiów konieczne jest odbycie praktyk zawodowych, a dodatkowo wiele zajęć realizowanych jest w formie terenowej. Podczas zajęć studenci będą mogli opiekować się zwierzętami, badać je oraz przeprowadzać sekcję zwłok. Absolwenci są dzięki temu świetnie przygotowani do pracy i mogą bez trudu znaleźć zatrudnienie jako weterynarze, groomerzy, behawioryści, treserzy oraz na wielu innych stanowiskach. Stale brakuje specjalistów z obszaru weterynarii, a zatem znalezienie pracy nie będzie stanowiło dużego wyzwania.

Program studiów na kierunku weterynariaWeterynaria – 10 kandydatów na miejsce


2. Dietetyka – 10 kandydatów na miejsce

Dietetyka to cieszący się sporą popularnością kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wielu przydatnych na rynku pracy umiejętności. Całkowity okres studiowania w przypadku studiów I stopnia wynosi 3 lata (studia licencjackie) i jest podzielony na 6 semestrów, a w przypadku II stopnia zajmuje 2 lata.

Studia są dostępne w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Dietetyka to kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy z takich obszarów jak produkcja żywności, zawartość makroskładników w poszczególnych produktach oraz z obszaru fizjologii żywienia człowieka w różnym wieku. W trakcie nauki studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny. Dietetyka stanowi przyszłościowy kierunek z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru żywienia.

Rosnąca świadomość kwestii żywieniowych powoduje, że coraz więcej osób postanawia skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Również przedsiębiorstwa związane z branżą medyczną coraz częściej nawiązują współpracę z dietetykami.

Program studiów na kierunku dietetykaDietetyka – 10 kandydatów na miejsce


3. Architektura krajobrazu – 10 kandydatów na miejsce

Architektura krajobrazu stanowi jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Kierunek ten prowadzony jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz dostępne są studia I stopnia i studia II stopnia. Studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej trwają 3,5 roku, a w formie niestacjonarnej 4 lata.

Drugi stopień w zależności od tego czy wybrane zostały studia stacjonarnej czy niestacjonarne trwa 1,5 roku lub 2 lata. Osoba kończąca studia otrzymuje tytuł inżyniera. W trakcie studiów można zdobyć wiedzę z obszaru architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, projektowania przestrzeni, botaniki, dendrologii oraz z wielu innych dziedzin.

Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy z obszaru urządzania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla mieszkańców. Absolwenci dzięki szerokiej wiedzy zdobytej podczas edukacji mogą liczyć na wiele możliwości pracy. Możliwe jest zatrudnienie w ogrodach botanicznych, urzędach miast i gmin, firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz w pracowniach projektowych.

Program studiów na kierunku architektura krajobrazuArchitektura krajobrazu – 10 kandydatów na miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia im. Jakuba z Paradyża. Studiuj z nami – bo warto!
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu - Aktualności