Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Informatyka - 10 uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Informatyka Zobacz wiecej

Edukacja techniczno-informatyczna Zobacz wiecej

Bioinformatyka Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

tel.:

12 293 54 25, 12 293 56 28

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Informatyka stosowana Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Informatyka stosowana - st. w jęz. angielskim Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-007 Kraków

ul. Gołębia 24

tel.:

12 663 14 08, 12 663 14 01

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bioinformatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Informatyka analityczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Informatyka gier komputerowych Zobacz wiecej

Informatyka stosowana Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

tel.:

12 662 48 60,
12 662 48 62

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Technika Rolnicza i Leśna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem informatyka w Krakowie

1. Studia informatyczne – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Informatyka to kierunek, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat wysunął się na prowadzenie, jeśli chodzi o popularność i liczbę chętnych kandydatów. Nic w tym dziwnego, to dobry pomysł na przyszłość zawodową dla osób, które doskonale się czują przed monitorem komputera i od najmłodszych lat chętnie wgryzają się w tematykę informatyczną. Aby kształcić się na kierunku informatyka, trzeba mieć jednak odpowiednie predyspozycje. Przede wszystkim, potrzebny jest ścisły umysł, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, a także sporo kreatywności. Na studiach informatycznych świetnie radzą sobie osoby, które umieją długo i wytrwale szukać rozwiązań problemów, są dobrze zorganizowane, a także cierpliwe. Przydadzą się też takie cechy, jak umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres oraz szybka praca pod presją czasu. Przyszli informatycy powinni również zadbać o naukę języka angielskiego. Biegłe posługiwanie się angielskim zdecydowanie ułatwia naukę wielu języków oprogramowania.


informatyka


2. Perspektywy pracy w Krakowie po studiach na kierunku informatyka

Absolwenci studiów informatycznych bez problemu odnajdą się na krakowskim rynku pracy. Duża metropolia oferuje całkiem sporo wykwalifikowanym specjalistom. W mieście nie brakuje firm i instytucji, które posiadają rozbudowane działy IT i poszukują fachowców na wiele stanowisk w tych działach. Informatyków poszukują przede wszystkim firmy z sektora bankowego, logistyki i transportu, przemysłu, służby zdrowia oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które pracują w oparciu o najnowsze technologie. Warto też pamiętać, że informatycy najczęściej mają swoje specjalizacje, które wybierają sobie już na studiach. Mogą więc pracować jako specjaliści IT, menadżerowie projektów, analitycy danych czy administratorzy sieci komputerowych. Zawód informatyka daje wiele możliwości jeśli chodzi o formę zatrudnienia. Można pracować na etacie lub specjalnie skonstruowanym kontrakcie. Informatycy często też decydują się na założenie własnej działalności i świadczenie usług dla wielu firm jednocześnie. Informatyk to bardzo stabilny i rozwojowy zawód, którego przedstawiciele raczej nie muszą obawiać się widma bezrobocia.

Uczelnie informatyka Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Kierunek: Informatyka stosowana

Limit miejsc: 140
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 3
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – 2100 zł/semestr

Studia na kierunku informatyka stosowana są realizowane na Wydziale Zarządzania krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Są to studia dwustopniowe, w których skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz studia magisterskie trwające dwa lata. Celem studiów jest zapoznanie studentów z szerokimi technikami współczesnej informatyki w połączeniu z wiedzą z zakresu procesów biznesowych zachodzących w organizacjach. Studenci już od początku studiów mają do wyboru kilka specjalności: inżynieria oprogramowania, systemy informacyjne, systemy inteligentne. Wśród przedmiotów, jakie pojawiają się w trakcie kształcenia znajdziemy: analizę i projektowanie aplikacji, architekturę systemów komputerowych, programowanie systemów rozproszonych, zarządzanie strategiczne, elektroniczna wymiana danych czy sieci komputerowe. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. W trakcie studiów sporo jest warsztatów, ćwiczeń oraz innych form praktycznej nauki. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego.

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek: Informatyka

Limit miejsc: 100
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 6,64
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – 3000 zł/semestr

Kierunek informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim jest realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. Studia są dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w środowisku IT i przekazanie im zarówno mocnych podstaw wiedzy teoretycznej, jak i wiedzy praktycznej. Oprócz obowiązkowych przedmiotów, które trzeba zaliczyć, studenci mają do wyboru również sporo kursów i szkoleń dodatkowych. W programie kształcenia znajdziemy takie dziedziny, jak projektowanie sieci i systemów, tworzenie aplikacji, wykorzystanie matematyki w informatyce, analiza baz danych, projektowanie i tworzenie nowoczesnych aplikacji. W programie studiów znajduje się wiele warsztatów, ćwiczeń oraz innych zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych. Studenci mają również możliwość realizowania praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach z branży IT oraz w międzynarodowych korporacjach. Po zakończeniu kształcenia są kompleksowo przygotowani do pracy w środowisku IT.


informatyka


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Kierunek: Informatyka

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – 2000 zł/semestr

Informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym jest realizowana dwustopniowo – najpierw studia inżynierskie, a następnie magisterskie. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie informatyka poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także naukę kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Kształcenie obejmuje zdobycie takiej wiedzy, jak organizacja i architektura systemów komputerowych, algorytmika i programowanie, bazy danych i sieci komputerowe, administrowanie małymi oraz średniej wielkości systemami informatycznymi. Studenci uczą się również analitycznego i kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów informatycznych. W trakcie nauki sporo jest kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwijają umiejętności praktyczne. Studenci mają do dyspozycji świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Pedagogicznego, kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, a także praktyków z firm IT. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Uniwersytet Rolniczy

Kierunek: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej

Limit miejsc: 30
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,9
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – 2200 zł/semestr

Studia informatyczne na Uniwersytecie Rolniczym realizowane są dwustopniowo – najpierw studia inżynierskie, a następnie magisterskie. Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnych kadr informatycznych, których bogata wiedza z zakresu IT będzie połączona z doskonałą znajomością otoczenia biznesowego w firmach w branży rolniczej, spożywczej oraz instytucjach związanych z rolnictwem. Kształcenie opiera się na przekazaniu solidnej wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania baz danych, programowania sieci i aplikacji, tworzenia oprogramowania, a także rozwiązywania zaawansowanych problemów informatycznych. W trakcie kształcenia studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną uczelni. Mogą brać udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, a także uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych realizowanych w firmach i instytucjach, które ściśle współpracują z Uniwersytetem Rolniczym. Absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy zawodowej. Mogą również kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.