Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Informatyki

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 3185zł od od

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3185zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

PJATK - Filia w Gdańsku

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH (PJATK) W GDAŃSKU - WYDZIAŁ INFORMATYKI, WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
istnieje z sukcesem na rynku od 25 lat. To jedna z najwyżej ocenianych uczelni w kraju pod kątem jakości nauczania. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Gdańska filia Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oferuje studia pierwszego stopnia na dwóch wydziałach: Informatyka i Sztuka Nowych Mediów.

Program kształcenia na naszej Uczelni jest dostosowany do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Naszym atutem jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy i są wysoko oceniani przez pracodawców.

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów. Szczegółowe dane znajdują się na stronie: http://ela.nauka.gov.pl w zakładce Rankingi.

PJATK Gdańsk oferuje swoim studentom doskonałe warunki do studiowania w małych grupach, indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego studenta, możliwość samodzielnej pracy w pracowniach komputerowych również poza godzinami zajęć.

Studenci naszej Akademii mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie języka japońskiego.


Wydział Informatyki, kierunek informatyka:

Studia informatyczne na PJATK to kształcenie przyszłych informatyków odbywające się na najwyższym poziomie i z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Nauka kończy się uzyskaniem stopnia inżyniera, co pozwala na rozpoczęcie praktyki zawodowej bądź też na kontynuowanie kształcenia na studiach uzupełniających. Studenci w trakcie kształcenia mają do wyboru szereg ciekawych specjalizacji, między innymi bazy danych, grafika i multimedia, aplikacje internetowe, inżynieria gier komputerowych, sieci komputerowe, sztuczna inteligencja czy inżynieria oprogramowania. Nauka odbywa się z naciskiem na kształtowanie praktycznych umiejętności, a zajęcia są realizowane w ścisłej współpracy z firmami działającymi w IT. Oprócz realizacji programu studiów pierwszego stopnia, Wydział Informatyki oferuje również ponad 30 różnego rodzaju szkoleń, które skierowane są zarówno do osób indywidualnych, jak i dla firm.

Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunek Grafika:

Studia graficzne to propozycja dla studentów, którzy są zainteresowani projektowaniem graficznym z wykorzystaniem technik komputerowych. Kształcenie obejmuje takie zagadnienia, jak animacja, projektowanie gier komputerowych, projektowanie graficzne, fotografia, projektowanie stron internetowych czy projektowanie przestrzenne. W trakcie zajęć studenci mają możliwość kształcenia się w doskonale wyposażonych pracowniach, pod okiem świetnych specjalistów. Poza standardowymi przedmiotami nauczania, sporo jest ciekawych propozycji, jakich nie można znaleźć w ofercie żadnej innej uczelni. Studenci PJATK uczą się między innymi kaligrafii, w tym kaligrafii japońskiej. Absolwenci studiów graficznych łączą w sobie cechy twórczych i kreatywnych artystów z rzemieślnikami, którzy są w stanie w pełni korzystać z nowoczesnych technologii i narzędzi graficznych.

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe


Studia podyplomowe z projektowania graficznego to propozycja dla osób, które posiadają wyższe wykształcenie i na co dzień specjalizują się w grafice użytkowej, pracują w promocji, mediach, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy w innych miejscach, w których projektowanie graficzne jest przydatne i niezbędne w codziennej pracy. Celem studiów podyplomowych jest nauka wszystkich etapów komunikacji wizualnej, poczynając od briefingu, przez ustalenia założeń projektowych, aż po realizację projektu. Dzięki studiom absolwenci są w stanie samodzielnie zrealizować każdy projekt graficzny w oparciu o własną wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne. Kształcenie w ramach studiów podyplomowych łączy profesjonalną, merytoryczną wiedzę z nauką kreacji z wykorzystaniem nowych mediów, a także z odkrywaniem przez studentów ich własnego potencjału, talentu i możliwości. Absolwenci projektowania graficznego na studiach podyplomowych PJATK są kompleksowo przygotowani do nowych wyzwań zawodowych.

 

Zasady rekrutacji

W 2022/2023 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

  • Informatyka (Wydział Informatyki) – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne,
  • Grafika (Wydział Sztuki Nowych Mediów) – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne,
  • Projektowanie Graficzne - studia podyplomowe.

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Zasady rekrutacji:

Opłaty za studia i redukcje czesnego w I semestrze za wyniki maturalne

PJATK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

  • zapoznać się z regulaminem transferu
  • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
  • pobrać z dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
  • Ostateczną decyzję dot. transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

 

Dni Otwarte

dni Otwarte

Ideą, która przyświeca Dniom Otwartym, jest zaprezentowanie naszej Akademii przede wszystkim naszym przyszłym studentom. Każdy Dzień Otwarty to możliwość spotkania przedstawicieli wszystkich specjalizacji, wydziału, jak również osób zajmujących się wymianą zagraniczną, stypendiami i praktykami studenckimi. Zachęcamy do rozmowy z wykładowcami, asystentami oraz ze studentami. Można też zapoznać się z zasobami sieciowymi PJATK i oprogramowaniem udostępnianym studentom.

Programy Dni Otwartych zostaną opublikowane na stronie internetowej min. 2 tygodnie przed wydarzeniem.

 

Dla studentów

Praktyki studenckie

W trakcie kształcenia studenci mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wybranym obszarze kształcenia. Studenci informatyki realizują osiem tygodni praktyk studenckich, co jest niezbędnym elementem do uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Na uczelni działa specjalny portal praktyk, dzięki czemu łatwo jest znaleźć takie praktyki, które w stu procentach odpowiadają zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi. Studenci mają praktyki w znanych i renomowanych przedsiębiorstwach z branży IT. Choć praktyki z założenia są bezpłatne, wiele firm decyduje się na płacenie praktykantom. Co więcej, najlepsi mają nawet szansę na zatrudnienie.

Nauka języków obcych

Program kształcenia na PJATK to nie tylko merytoryczna i praktyczna nauka wybranego zawodu, ale również nauka języka angielskiego, który we współczesnym świecie jest podstawowym językiem komunikacji biznesowej. Kształcenie językowe jest dopasowane do poziomu znajomości języka, z jakimi studenci przychodzą na uczelnię. Spory nacisk kładzie się na naukę Business English, czyli tych kompetencji językowych, które będą potrzebne w przyszłym życiu zawodowym, prowadzeniu biznesu czy w komunikacji z międzynarodowymi klientami czy partnerami. W trakcie studiów dziennych studenci mają aż 4 godziny języka tygodniowo przez cały okres trwania nauczania. Pod koniec kształcenia studenci, jeśli chcą, mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu językowego Spoken English for Industry and Commerce. To możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu, potwierdzającego umiejętności językowe i ułatwiającego późniejsze poszukiwanie zatrudnienia w międzynarodowym środowisku.

Studia w języku angielskim

PJWSTK w Gdańsku planuje uruchomienie studiów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, bazować będzie się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiować będą studenci polscy i z uczelni zagranicznych, którzy w ramach wymiany zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony zostanie o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w
w/w trybie będzie dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Zasady rekrutacji do grup anglojęzycznych są podobne do zasad w PJWSTK w Warszawie.

 

Kontakt

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - Filia w Gdańsku

Wydział Informatyki

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
tel. (+48) 798 941 974
mail: gdansk@pja.edu.pl

Wydział Sztuki Nowych Mediów

ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk
tel. (+48) 58 683 59 87

Media społecznościowe:

https://facebook.com/PjatkGdansk
https://instagram.com/pjatkgdansk
https://www.youtube.com/@pjatkgdansk


 

Kontakt

80-894 Gdańsk

ul. Targ Drzewny 9/11

tel.:

(+48) 798 941 974