Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Bydgoszcz Kierunek Informatyka - 7 uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2150zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł od 2500zł

Inżynieria techniczno-informatyczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Informatyka w Bydgoszczy

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 2150 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 2450 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy 2990 zł / rok
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1175 zł / semestr 1175 zł / semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

Informatyka inżynierska

Zobacz

         

Informatyka stosowana

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Informatyka w mieście Bydgoszcz

Studia Informatyka w Bydgoszczy - pytania i odpowiedzi

 • Jak długo trwają studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  W zależności od poziomu i rodzaju studiów, nauka na kierunku Informatyka w Bydgoszczy, może trwać od 1,5 roku do 5 lat, większość kierunków informatycznych dostępna jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, wieczorowym i wykładanych w systemie hybrydowym z nauką online. 

  Najdłużej trwa nauka na jednolitych studiach magisterskich. Kierunki informatyczne na studiach magisterskich realizowane są w trakcie 5 lat (10 semestrów). Bydgoscy studenci Informatyki, realizują program w trakcie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk zawodowych, wybierając w trakcie nauki węższe specjalizacje informatyczne, związane z zainteresowaniami i perspektywą przyszłego zatrudnienia. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu magistra, uprawniającego do podjęcia pracy w niemal każdej dziedzinie informatycznej.

  Studia I stopnia mogą trwać 3 lata w przypadku studiów licencjackich lub 3,5 roku na studiach inżynierskich. Absolwenci kierunku zdobywają podstawową wiedzę informatyczną oraz tytuł zawodowy licencjat/inżynier, który uprawnia do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, lub kontynuować nauką na studiach wyższych II stopnia. Końcowym etapem nauki jest obrona pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  Studia magisterskie uzupełniające, to studia wyższe II stopnia, umożliwiające absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich, uzyskanie tytułu magistra, wymaganego w niektórych branżach informatycznych przez pracodawców. Studia trwają 2 lata dla absolwentów z tytułem licencjata i 1,5 roku w przypadku inżynierów. Podobnie jak na studiach jednolitych magisterskich, nauka kończy się obroną pracy magisterskiej.

 • Ile kosztują studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Wybierając studia informatyczne w Bydgoszczy w systemie niestacjonarnym, lub kierunki oferowane przez prywatne uczelnie, trzeba mieć świadomość pobieranych przez uczelnie opłat za czesne. Wysokość czesnego za studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy, oscylują pomiędzy 3000zł – 5000zł. Trzeba jednak przyjąć, że poniesione w trakcie nauki koszty, są tylko wkładem w przyszłość i szansa na lepsze zatrudnienie. Wysokość opłat nie powinna determinować wyboru uczelni, prestiż szkoły wyższej, dostępne laboratoria i zdobyta w trakcie studiów wiedza, otwiera wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia. Przykładowe wysokości opłat za pierwszy rok studiów na kierunku Informatyka oferowanym przez bydgoskie uczelnie:

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – 3890zł

  Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy – 4600zł

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 4900zł

 • Na których uczelniach możemy studiować Informatykę stacjonarnie w Bydgoszczy?

  Jeden z popularniejszych w kraju kierunków studiów – Informatyka, to kierunek, który można studiować stacjonarnie na 6 bydgoskich uczelniach. Uważa się, że nauka w trybie dziennym przynosi najlepsze efekty, związane jest to z dużą częstotliwością zajęć i ćwiczeń, realizowanych od poniedziałku do piątku. Nauka w trybie dziennym wymaga od studentów obecności na zajęciach, pozostawiając studentem mniej wolnego czasu niż w przypadku studiów zaocznych, z drugiej strony mogą jednak w dużo wygodniejszy sposób przerobić materiał i poświęcić sporo uwagi na ćwiczenia praktyczne, punktujące w późniejszej pracy zawodowej. Stacjonarną formę nauki na kierunku Informatyka, oferują w Bydgoszczy 2 uczelnie publiczne:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

   

  Więcej przydatnych informacji na temat studiów informatycznych w trybie stacjonarnym na kierunkach informatycznych w Bydgoszczy - Informatyka w Bydgoszczy - 6 uczelni

 • Na których uczelniach możemy studiować Informatykę niestacjonarnie w Bydgoszczy?

  Wiele młodych osób planujących rozpoczęcie pracy w trakcie studiów i osoby już pracujące, najczęściej wybierają naukę na studiach wyższych w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Informatyka, jako kierunek studiów w Bydgoszczy, jest dostępna na 6 uczelniach wyższych. Atrakcyjnością takiej formy nauki jest system zjazdowy – wykłady realizowane są podczas spotkać weekendowych, które odbywają się zwyczajowo kilka razy w miesiącu. Materiał i przekazywana wiedza jest taki sam jak na studiach stacjonarnych, przekazywany jest jednak w skondensowanej formie i na studentach ciąży obowiązek większego wkładu własnego i opracowywaniu niektórych zagadnień samodzielnie.

  Sobotnio-niedzielne zjazdy, pozwalają podjąć pracę w normalnym wymiarze godzinowym, pomaga to zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie nauki, co jest punktowane na rynku pracy. Kierunek Informatyka, dostępny jest na 2 uczelniach publicznych w Bydgoszczy:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

   

  Również kilka niepublicznych bydgoskich szkół wyższych oferuje Informatykę na studiach niestacjonarnych, są to między innymi:

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

   

  Pełną listę uczelni oferujących Informatykę na studiach w trybie niestacjonarnym w Bydgoszczy i dodatkowe informacje o uczelniach - Informatyka w Bydgoszczy - 6 uczelni

 • Jakie są specjalizacje na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Informatyka, to bardzo rozbudowana i szybko rozwijająca się branża, dlatego wybierając ten kierunek studiów w Bydgoszczy, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać rozbudowana wiedzę w ramach różnorodnych specjalizacji informatycznych. Niektóre z bydgoskich uczelni, już na etapie wyboru kierunku określają jego węższe zastosowanie, można spotkać takie kierunki studiów jak: Informatyka stosowana, Informatyka w biznesie czy Teleinformatyka.

  Również na etapie studiów, zazwyczaj po pierwszym roku, dostępne są liczne moduły specjalizacyjne związane z budową sieci teleinformatycznych, oprogramowaniem, aplikacjami mobilnymi, grafiką czy bezpieczeństwem danych. Rozwijając się w danej dziedzinie, można zdobyć specjalistyczne umiejętności, poszukiwane w konkretnych branżach i gałęziach gospodarczych. Studiując w Bydgoszczy na kierunku Informatyka, można wybrać takie specjalizacje jak na przykład: 

  • programowanie aplikacji biznesowych
  • technologie przetwarzania danych
  • zaawansowane systemy baz danych
  • informatyka w zarządzaniu
  • sieci i systemy rozproszone
  • internet rzeczy i sieci przyszłości
 • Czego się nauczysz i jakich przedmiotów możesz się spodziewać na studiach na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Informatyka, to dosyć rozbudowana dziedzina, której nauka obejmuje zarówno zagadnienia matematyczne, fizyczne jak i typowo kierunkowe przedmioty wspólne dla kierunków informatycznych oraz węższe moduły specjalizacyjne. Studenci kierunku poznają różnorodne modele obliczeniowe, uczą się języków informatycznych, struktury systemów operacyjnych, programowania aplikacji, możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w narzędziach informatycznych i myślenia algorytmicznego.

  Informatyk-programista, zdobywa również szereg umiejętności związanych z przyszła pracą w zespole, kreatywnego podejścia do zaistniałych problemów i umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Informatyka podlega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego studenci uczą się poszukiwania najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie informatyki, samodzielnego przeprowadzania badań i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w pracy informatyka. Na kierunkach informatycznych w Bydgoszczy można spotkać się z takimi przedmiotami jak:

  • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Mikroprocesory i mikrokontrolery
  • Metody obliczeniowe
  • Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne
  • Inżynieria oprogramowania
  • Podstawy sieci komputerowych
  • CAD w grafice inżynierskiej
 • Czy Informatyka to łatwy kierunek do studiowania w Bydgoszczy?

  Informatyka uważana jest, za raczej wymagający kierunek studiów związane jest to z dużym naciskiem na nauki między innymi matematyczne i fizyczne, które mogą sprawiać dużo kłopotów. Wydaje się jednak, że podobnie jak w większości studiów wyższych, najgorsze dla studentów są pierwsze etapy nauki. Po przebrnięciu przez zawiłości sformułowań informatycznych, systemów obliczeniowych, zasad budowy algorytmów i języków programowania, zdobyć można podstawy, które w dużym stopniu ułatwiają dalszą naukę na zaawansowanym poziomie.

  Możliwość wyboru specjalizacji, kierunkuje przyszłą drogę zawodową często zgodną z zainteresowaniami, dlatego nauka na kolejnych latach studiów może okazać się bardzo przyjemna. Trzeba przyznać, że nie są to studia dla każdego, kandydaci wybierający Informatykę w Bydgoszczy, zazwyczaj mają już jakieś podstawy i dosyć dobrze radzą sobie z zagadnieniami matematycznymi, można powiedzieć, że nie są to najcięższe z dostępnych studiów, jednak wymagają od studentów pewnego zaangażowania.

  Więcej informacji na temat poziomu trudności studiów na kierunku Informatyka - Informatyka - co warto wiedzieć o kierunku?

 • Jakie są plusy i minusy pracy programisty w Bydgoszczy?

  W opinii bydgoskich programistów, jednymi z głównych zalet zawodu są stosunkowo wysokie zarobki i możliwość pracy zdalnej. W obecnej sytuacji, administrator sieci czy twórca oprogramowania, nie musi przebywać w miejscu pracy, a większość zadań i zleceń może wykonać w domu na własnym sprzęcie. Wysokie wynagrodzenia programistów związane są prestiżem zawodu i umiejętnością wdrażania nowoczesnych rozwiązań w pracy całego zespołu. Informatyk, to osoba poszukiwana w niemal każdej branży i gałęzi gospodarczej, programiści zatrudniani są w administracji, edukacji, służbie zdrowia, przedsiębiorstwach produkcyjnych i korporacjach IT o globalnym zasięgu, dlatego bardzo łatwo jest absolwentom bydgoskich uczelni o kierunkach informatycznych znaleźć pracę.

  Minusem zawodu jest ciągłe monitorowanie nowinek i zmian zachodzących w branży, dobry informatyk uczy się praktycznie cały czas i musi nadążać za dynamicznymi zmianami cyfrowego świata, dodatkowo nigdy nie pracuje „od do” i często praca pochłania większość nawet wolnego czasu. Wydaje się jednak, że profity wynikające z pracy programisty są dużo wyższe niż pewne niedogodności zawodu.

  Więcej informacji o wadach i zaletach zawodu Informatyka - 5 powodów dla których warto iść na studia informatyczne

 • Jakie są opinie o kierunku Informatyka wśród bydgoskich studentów?

  Bydgoscy studenci kierunków informatycznych, mogą przedstawiać zupełnie odmienne opinie o kierunku studiów, osoby zafascynowane nowinkami technicznymi i językami programowania czują się na studiach jak ryba w wodzie, z kolei studenci mający problemy z opanowaniem materiału i nie do końca przekonani o słuszności swojego wyboru, będą odradzali studia na kierunku Informatyka. Trzeba wziąć pod uwagę każde zdanie i poznać jak najwięcej nawet skrajnych opinii, żeby wypośrodkować wszystkie uwagi i podjąć własną decyzję.

  Najlepiej zrobić to podczas osobistej wizyty na uczelni, lub rozmowy w trakcie Dni Otwartych organizowanych przez bydgoskie szkoły wyższe. Wiele kanałów uczelnianych, również studentów informatyki, można znaleźć na popularnych portalach społecznościowych, gdzie warto zapoznać się z wpisami studentów i absolwentów bydgoskich kierunków informatycznych.

  Można też poczytać autentyczne opinie o kierunku Informatyka panujące wśród bydgoskich studentów - opinie o uczelniach bydgoskich

Studia na kierunku Informatyka w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem informatyka w Bydgoszczy

Programista Java Developer

java


Programiści stale są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Z uwagi na to nie dziwi popularność studiów podyplomowych na kierunku Java Developer. Język Java już od przeszło 20 lat znajduje się w top 3 najpopularniejszych języków, które są używane do tworzenia aplikacji. Na studiach można dokładnie poznać ten język programowania i sposoby na jego praktyczne wykorzystanie przy tworzeniu oprogramowania. Kompleksowy program nauczania przygotowuje do podjęcia zatrudnienia jako programista i poradzenie sobie z najczęściej występującymi problemami. Absolwenci wyjdą z praktyczną wiedzą, którą natychmiast można będzie przełożyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Z tego też powodu warto zainteresować się studiowaniem na tym właśnie kierunku, który umożliwi zdobycie bardzo rozległej wiedzy. Program studiów jest realizowany w pełni online i trwa 2 semestry. Łącznie studia na kierunku Programista Java Developer trwają 10 miesięcy. Całkowity koszt studiów wynosi 4950 złotych.


Studia informatyczne (w partnerskie z NOKIA)

informatyczne NOKIA


Studia informatyczne odbywające się przy współpracy z Nokią to jedna z najciekawszych propozycji edukacyjnych dla kobiet, które pragną rozpocząć swoją karierę w branży IT. Studia przeznaczone są dla absolwentek kierunków technicznych oraz takich jak matematyka, fizyka, chemia oraz kierunków ekonomicznych. W trakcie studiów można zdobyć wiedzę z obszaru metodologii programowania, algorytmów i struktur danych, systemu operacyjnego Linux, podstaw programowania, podstaw testowania oprogramowania, nauczyć się wybranych języków programowania oraz rozwinąć poziom języka angielskiego głównie w kontekście pracy w IT. Dodatkowo najbardziej zdolne osoby mogą liczyć po ukończeniu studiów na propozycję zatrudnienia w firmie Nokia i dalszy rozwój swoich kompetencji. Nauka na studiach informatycznych trwa dwa semestry i łącznie zajmuje 10 miesięcy. Zajęcia w większości odbywają się na uczelni pod okiem specjalistów z Nokii. Cena za rok studiów wynosi zaledwie 3900 złotych.Zasady rekrutacji na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego


Uczelnie z kierunkiem Informatyka w BydgoszczyZasady rekrutacji na kierunku Informatyka na Politechnice Bydgoskiej


Uczelnie z kierunkiem informatyka w Bydgoszczyzasady rekrutacjizasady rekrutacjizasady rekrutacjizasady rekrutacjizasady rekrutacjiUniwersytet Kazimierza Wielkiego

zdjecieInformatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to studia dwustopniowe – najpierw 3,4-letnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia magisterskie. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie kształcenia studenci uczą się programowania w najpopularniejszych językach, przetwarzania obrazów i multimediów, tworzenia i administrowania sieciami informatycznymi, tworzenia stron internetowych i aplikacji, realizowania i nadzorowania projektów z dziedziny IT. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności. Zajęcia w dużej mierze odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach komputerowych, a studenci kształcą się pod okiem doświadczonych informatyków-praktyków, którzy dzielą się z nimi umiejętnościami i pozwalają na zdobywanie praktycznych kwalifikacji. Studia informatyczne to także możliwość odbywania stażów i praktyk zawodowych w renomowanych firmach z branży IT. Absolwenci studiów informatycznych są zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych przygotowani do pracy w IT i nie tylko.

Politechnika Bydgoska

zdjecieKierunek informatyka stosowana na Politechnice Bydgoskiej to dwustopniowe studia, na które składają się 3,5-letnie studia inżynierskie oraz półtoraroczne studia uzupełniające magisterskie. Nauka odbywa się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej – w tej drugiej opcji są to weekendowe zjazdy, które pozwalają na połączenie studiów z pracą zawodową. W trakcie nauki studenci poznają metody projektowania i analizy programów komputerowych, programowanie baz danych, administrowanie sieciami informatycznymi, uczą się tworzyć strony i aplikacje. Dodatkowo w programie nauczania jest przetwarzanie tekstu, sztuczna inteligencja, grafika komputerowa oraz systemy zintegrowane. Na studiach pierwszego stopnia można wybrać jedną z trzech specjalności: technologie informacyjne, data science oraz programowanie aplikacji biznesowych. Studenci informatyki stosowanej kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej. Spora część zajęć to laboratoria komputerowe, warsztaty i ćwiczenia, które pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Grafika w Bydgoszczy.

Oferta kształcenia na kierunku: Internet w Szczecinie.

Zobacz również: Ochrona Danych w Szczecinie.

Studia w Bydgoszczy na kierunku Informatyka - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje