Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Bydgoszcz Kierunek Informatyka - 6 uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2150zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł od 2500zł

Inżynieria techniczno-informatyczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

+48 539 149 839,
+48 539 149 819,
+48 734 474 981,
52 58 29
100/101

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Systemy informatyczne w edukacji
Systemy informatyczne w przemyśle

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Informatyka w Bydgoszczy

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 2150 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

od 2450 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy 2990 zł / rok
Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy 1175 zł / semestr 1175 zł / semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka inżynierska

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka stosowana

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Informatyka (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Informatyka w mieście Bydgoszcz

Studia Informatyka w Bydgoszczy - pytania i odpowiedzi

 • Jak długo trwają studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  W zależności od poziomu i rodzaju studiów, nauka na kierunku Informatyka w Bydgoszczy, może trwać od 1,5 roku do 5 lat, większość kierunków informatycznych dostępna jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, wieczorowym i wykładanych w systemie hybrydowym z nauką online. 

  Najdłużej trwa nauka na jednolitych studiach magisterskich. Kierunki informatyczne na studiach magisterskich realizowane są w trakcie 5 lat (10 semestrów). Bydgoscy studenci Informatyki, realizują program w trakcie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk zawodowych, wybierając w trakcie nauki węższe specjalizacje informatyczne, związane z zainteresowaniami i perspektywą przyszłego zatrudnienia. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu magistra, uprawniającego do podjęcia pracy w niemal każdej dziedzinie informatycznej.

  Studia I stopnia mogą trwać 3 lata w przypadku studiów licencjackich lub 3,5 roku na studiach inżynierskich. Absolwenci kierunku zdobywają podstawową wiedzę informatyczną oraz tytuł zawodowy licencjat/inżynier, który uprawnia do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, lub kontynuować nauką na studiach wyższych II stopnia. Końcowym etapem nauki jest obrona pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  Studia magisterskie uzupełniające, to studia wyższe II stopnia, umożliwiające absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich, uzyskanie tytułu magistra, wymaganego w niektórych branżach informatycznych przez pracodawców. Studia trwają 2 lata dla absolwentów z tytułem licencjata i 1,5 roku w przypadku inżynierów. Podobnie jak na studiach jednolitych magisterskich, nauka kończy się obroną pracy magisterskiej.

 • Ile kosztują studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Wybierając studia informatyczne w Bydgoszczy w systemie niestacjonarnym, lub kierunki oferowane przez prywatne uczelnie, trzeba mieć świadomość pobieranych przez uczelnie opłat za czesne. Wysokość czesnego za studia na kierunku Informatyka w Bydgoszczy, oscylują pomiędzy 3000zł – 5000zł. Trzeba jednak przyjąć, że poniesione w trakcie nauki koszty, są tylko wkładem w przyszłość i szansa na lepsze zatrudnienie. Wysokość opłat nie powinna determinować wyboru uczelni, prestiż szkoły wyższej, dostępne laboratoria i zdobyta w trakcie studiów wiedza, otwiera wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia. Przykładowe wysokości opłat za pierwszy rok studiów na kierunku Informatyka oferowanym przez bydgoskie uczelnie:

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – 3890zł

  Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy – 4600zł

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 4900zł

 • Na których uczelniach możemy studiować Informatykę stacjonarnie w Bydgoszczy?

  Jeden z popularniejszych w kraju kierunków studiów – Informatyka, to kierunek, który można studiować stacjonarnie na 6 bydgoskich uczelniach. Uważa się, że nauka w trybie dziennym przynosi najlepsze efekty, związane jest to z dużą częstotliwością zajęć i ćwiczeń, realizowanych od poniedziałku do piątku. Nauka w trybie dziennym wymaga od studentów obecności na zajęciach, pozostawiając studentem mniej wolnego czasu niż w przypadku studiów zaocznych, z drugiej strony mogą jednak w dużo wygodniejszy sposób przerobić materiał i poświęcić sporo uwagi na ćwiczenia praktyczne, punktujące w późniejszej pracy zawodowej. Stacjonarną formę nauki na kierunku Informatyka, oferują w Bydgoszczy 2 uczelnie publiczne:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

   

  Więcej przydatnych informacji na temat studiów informatycznych w trybie stacjonarnym na kierunkach informatycznych w Bydgoszczy - Informatyka w Bydgoszczy - 6 uczelni

 • Na których uczelniach możemy studiować Informatykę niestacjonarnie w Bydgoszczy?

  Wiele młodych osób planujących rozpoczęcie pracy w trakcie studiów i osoby już pracujące, najczęściej wybierają naukę na studiach wyższych w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Informatyka, jako kierunek studiów w Bydgoszczy, jest dostępna na 6 uczelniach wyższych. Atrakcyjnością takiej formy nauki jest system zjazdowy – wykłady realizowane są podczas spotkać weekendowych, które odbywają się zwyczajowo kilka razy w miesiącu. Materiał i przekazywana wiedza jest taki sam jak na studiach stacjonarnych, przekazywany jest jednak w skondensowanej formie i na studentach ciąży obowiązek większego wkładu własnego i opracowywaniu niektórych zagadnień samodzielnie.

  Sobotnio-niedzielne zjazdy, pozwalają podjąć pracę w normalnym wymiarze godzinowym, pomaga to zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie nauki, co jest punktowane na rynku pracy. Kierunek Informatyka, dostępny jest na 2 uczelniach publicznych w Bydgoszczy:

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

   

  Również kilka niepublicznych bydgoskich szkół wyższych oferuje Informatykę na studiach niestacjonarnych, są to między innymi:

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

   

  Pełną listę uczelni oferujących Informatykę na studiach w trybie niestacjonarnym w Bydgoszczy i dodatkowe informacje o uczelniach - Informatyka w Bydgoszczy - 6 uczelni

 • Jakie są specjalizacje na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Informatyka, to bardzo rozbudowana i szybko rozwijająca się branża, dlatego wybierając ten kierunek studiów w Bydgoszczy, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać rozbudowana wiedzę w ramach różnorodnych specjalizacji informatycznych. Niektóre z bydgoskich uczelni, już na etapie wyboru kierunku określają jego węższe zastosowanie, można spotkać takie kierunki studiów jak: Informatyka stosowana, Informatyka w biznesie czy Teleinformatyka.

  Również na etapie studiów, zazwyczaj po pierwszym roku, dostępne są liczne moduły specjalizacyjne związane z budową sieci teleinformatycznych, oprogramowaniem, aplikacjami mobilnymi, grafiką czy bezpieczeństwem danych. Rozwijając się w danej dziedzinie, można zdobyć specjalistyczne umiejętności, poszukiwane w konkretnych branżach i gałęziach gospodarczych. Studiując w Bydgoszczy na kierunku Informatyka, można wybrać takie specjalizacje jak na przykład: 

  • programowanie aplikacji biznesowych
  • technologie przetwarzania danych
  • zaawansowane systemy baz danych
  • informatyka w zarządzaniu
  • sieci i systemy rozproszone
  • internet rzeczy i sieci przyszłości
 • Czego się nauczysz i jakich przedmiotów możesz się spodziewać na studiach na kierunku Informatyka w Bydgoszczy?

  Informatyka, to dosyć rozbudowana dziedzina, której nauka obejmuje zarówno zagadnienia matematyczne, fizyczne jak i typowo kierunkowe przedmioty wspólne dla kierunków informatycznych oraz węższe moduły specjalizacyjne. Studenci kierunku poznają różnorodne modele obliczeniowe, uczą się języków informatycznych, struktury systemów operacyjnych, programowania aplikacji, możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w narzędziach informatycznych i myślenia algorytmicznego.

  Informatyk-programista, zdobywa również szereg umiejętności związanych z przyszła pracą w zespole, kreatywnego podejścia do zaistniałych problemów i umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Informatyka podlega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego studenci uczą się poszukiwania najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie informatyki, samodzielnego przeprowadzania badań i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w pracy informatyka. Na kierunkach informatycznych w Bydgoszczy można spotkać się z takimi przedmiotami jak:

  • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Mikroprocesory i mikrokontrolery
  • Metody obliczeniowe
  • Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne
  • Inżynieria oprogramowania
  • Podstawy sieci komputerowych
  • CAD w grafice inżynierskiej
 • Czy Informatyka to łatwy kierunek do studiowania w Bydgoszczy?

  Informatyka uważana jest, za raczej wymagający kierunek studiów związane jest to z dużym naciskiem na nauki między innymi matematyczne i fizyczne, które mogą sprawiać dużo kłopotów. Wydaje się jednak, że podobnie jak w większości studiów wyższych, najgorsze dla studentów są pierwsze etapy nauki. Po przebrnięciu przez zawiłości sformułowań informatycznych, systemów obliczeniowych, zasad budowy algorytmów i języków programowania, zdobyć można podstawy, które w dużym stopniu ułatwiają dalszą naukę na zaawansowanym poziomie.

  Możliwość wyboru specjalizacji, kierunkuje przyszłą drogę zawodową często zgodną z zainteresowaniami, dlatego nauka na kolejnych latach studiów może okazać się bardzo przyjemna. Trzeba przyznać, że nie są to studia dla każdego, kandydaci wybierający Informatykę w Bydgoszczy, zazwyczaj mają już jakieś podstawy i dosyć dobrze radzą sobie z zagadnieniami matematycznymi, można powiedzieć, że nie są to najcięższe z dostępnych studiów, jednak wymagają od studentów pewnego zaangażowania.

  Więcej informacji na temat poziomu trudności studiów na kierunku Informatyka - Informatyka - co warto wiedzieć o kierunku?

 • Jakie są plusy i minusy pracy programisty w Bydgoszczy?

  W opinii bydgoskich programistów, jednymi z głównych zalet zawodu są stosunkowo wysokie zarobki i możliwość pracy zdalnej. W obecnej sytuacji, administrator sieci czy twórca oprogramowania, nie musi przebywać w miejscu pracy, a większość zadań i zleceń może wykonać w domu na własnym sprzęcie. Wysokie wynagrodzenia programistów związane są prestiżem zawodu i umiejętnością wdrażania nowoczesnych rozwiązań w pracy całego zespołu. Informatyk, to osoba poszukiwana w niemal każdej branży i gałęzi gospodarczej, programiści zatrudniani są w administracji, edukacji, służbie zdrowia, przedsiębiorstwach produkcyjnych i korporacjach IT o globalnym zasięgu, dlatego bardzo łatwo jest absolwentom bydgoskich uczelni o kierunkach informatycznych znaleźć pracę.

  Minusem zawodu jest ciągłe monitorowanie nowinek i zmian zachodzących w branży, dobry informatyk uczy się praktycznie cały czas i musi nadążać za dynamicznymi zmianami cyfrowego świata, dodatkowo nigdy nie pracuje „od do” i często praca pochłania większość nawet wolnego czasu. Wydaje się jednak, że profity wynikające z pracy programisty są dużo wyższe niż pewne niedogodności zawodu.

  Więcej informacji o wadach i zaletach zawodu Informatyka - 5 powodów dla których warto iść na studia informatyczne

 • Jakie są opinie o kierunku Informatyka wśród bydgoskich studentów?

  Bydgoscy studenci kierunków informatycznych, mogą przedstawiać zupełnie odmienne opinie o kierunku studiów, osoby zafascynowane nowinkami technicznymi i językami programowania czują się na studiach jak ryba w wodzie, z kolei studenci mający problemy z opanowaniem materiału i nie do końca przekonani o słuszności swojego wyboru, będą odradzali studia na kierunku Informatyka. Trzeba wziąć pod uwagę każde zdanie i poznać jak najwięcej nawet skrajnych opinii, żeby wypośrodkować wszystkie uwagi i podjąć własną decyzję.

  Najlepiej zrobić to podczas osobistej wizyty na uczelni, lub rozmowy w trakcie Dni Otwartych organizowanych przez bydgoskie szkoły wyższe. Wiele kanałów uczelnianych, również studentów informatyki, można znaleźć na popularnych portalach społecznościowych, gdzie warto zapoznać się z wpisami studentów i absolwentów bydgoskich kierunków informatycznych.

  Można też poczytać autentyczne opinie o kierunku Informatyka panujące wśród bydgoskich studentów - opinie o uczelniach bydgoskich

Studia na kierunku Informatyka w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem informatyka w Bydgoszczy

Programista Java Developer

java
Programiści stale są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Z uwagi na to nie dziwi popularność studiów podyplomowych na kierunku Java Developer. Język Java już od przeszło 20 lat znajduje się w top 3 najpopularniejszych języków, które są używane do tworzenia aplikacji. Na studiach można dokładnie poznać ten język programowania i sposoby na jego praktyczne wykorzystanie przy tworzeniu oprogramowania. Kompleksowy program nauczania przygotowuje do podjęcia zatrudnienia jako programista i poradzenie sobie z najczęściej występującymi problemami. Absolwenci wyjdą z praktyczną wiedzą, którą natychmiast można będzie przełożyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Z tego też powodu warto zainteresować się studiowaniem na tym właśnie kierunku, który umożliwi zdobycie bardzo rozległej wiedzy. Program studiów jest realizowany w pełni online i trwa 2 semestry. Łącznie studia na kierunku Programista Java Developer trwają 10 miesięcy. Całkowity koszt studiów wynosi 4950 złotych.
Studia informatyczne (w partnerskie z NOKIA)
informatyczne NOKIA
Studia informatyczne odbywające się przy współpracy z Nokią to jedna z najciekawszych propozycji edukacyjnych dla kobiet, które pragną rozpocząć swoją karierę w branży IT. Studia przeznaczone są dla absolwentek kierunków technicznych oraz takich jak matematyka, fizyka, chemia oraz kierunków ekonomicznych. W trakcie studiów można zdobyć wiedzę z obszaru metodologii programowania, algorytmów i struktur danych, systemu operacyjnego Linux, podstaw programowania, podstaw testowania oprogramowania, nauczyć się wybranych języków programowania oraz rozwinąć poziom języka angielskiego głównie w kontekście pracy w IT. Dodatkowo najbardziej zdolne osoby mogą liczyć po ukończeniu studiów na propozycję zatrudnienia w firmie Nokia i dalszy rozwój swoich kompetencji. Nauka na studiach informatycznych trwa dwa semestry i łącznie zajmuje 10 miesięcy. Zajęcia w większości odbywają się na uczelni pod okiem specjalistów z Nokii. Cena za rok studiów wynosi zaledwie 3900 złotych.

Zasady rekrutacji na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Uczelnie z kierunkiem Informatyka w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji na kierunku Informatyka na Politechnice Bydgoskiej

Uczelnie z kierunkiem informatyka w Bydgoszczy
zasady rekrutacji
zasady rekrutacji
zasady rekrutacji
zasady rekrutacji
zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
zdjecie
Informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to studia dwustopniowe – najpierw 3,4-letnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia magisterskie. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie kształcenia studenci uczą się programowania w najpopularniejszych językach, przetwarzania obrazów i multimediów, tworzenia i administrowania sieciami informatycznymi, tworzenia stron internetowych i aplikacji, realizowania i nadzorowania projektów z dziedziny IT. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności. Zajęcia w dużej mierze odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach komputerowych, a studenci kształcą się pod okiem doświadczonych informatyków-praktyków, którzy dzielą się z nimi umiejętnościami i pozwalają na zdobywanie praktycznych kwalifikacji. Studia informatyczne to także możliwość odbywania stażów i praktyk zawodowych w renomowanych firmach z branży IT. Absolwenci studiów informatycznych są zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych przygotowani do pracy w IT i nie tylko. Politechnika Bydgoska
zdjecie
Kierunek informatyka stosowana na Politechnice Bydgoskiej to dwustopniowe studia, na które składają się 3,5-letnie studia inżynierskie oraz półtoraroczne studia uzupełniające magisterskie. Nauka odbywa się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej – w tej drugiej opcji są to weekendowe zjazdy, które pozwalają na połączenie studiów z pracą zawodową. W trakcie nauki studenci poznają metody projektowania i analizy programów komputerowych, programowanie baz danych, administrowanie sieciami informatycznymi, uczą się tworzyć strony i aplikacje. Dodatkowo w programie nauczania jest przetwarzanie tekstu, sztuczna inteligencja, grafika komputerowa oraz systemy zintegrowane. Na studiach pierwszego stopnia można wybrać jedną z trzech specjalności: technologie informacyjne, data science oraz programowanie aplikacji biznesowych. Studenci informatyki stosowanej kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej. Spora część zajęć to laboratoria komputerowe, warsztaty i ćwiczenia, które pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności. Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Grafika w Bydgoszczy. Oferta kształcenia na kierunku: Internet w Szczecinie.Zobacz również: Ochrona Danych w Szczecinie.

Zobacz uczelnie na mapie w Bydgoszczy