Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (magisterskie)
Informatyka (inżynierskie)
Informatyka medialna
Kulturoznawstwo
Pielęgniarstwo
Politologia
Prawo

Opis Uczelni - AKSiM ANS w Toruniu

Uczelnia Akademia Kultury Społecznej i Medialnej Akademia Nauk Stosowanych w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej Akademia Nauk Stosowanych w Toruniu

Toruńska uczelnia, została założona z inicjatywy o. dr Tadeusza Rydzyka, uzyskując wpis do Rejestru Niepublicznych Uczelni 14-VIII-2001 r. Założeniem toruńskiej uczelni wyższej było kształcenie przyszłych dziennikarzy i osób obecnych w kulturze i przestrzeni publicznej w oparciu o wartości chrześcijańskie i służbę człowiekowi. Mottem uczelni jest łacińska dewiza: „Fides, Ratio et Patria” – czyli Rozum, Wiara i Ojczyzna.

W pierwszym roku akademickim, szkołą oferowała jeden wydział - Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, jednak dynamiczny rozwój uczelni i duże zainteresowanie nowatorską formą studiowania, pozwoliło na tworzenie nowych kierunków. W oparciu o wyznawane wartości, przyszli adepci dziennikarstwa poznają zarówno techniczną stronę przyszłego zawodu, jak również metody komunikacji międzyludzkiej, co pomaga w późniejszej pracy.

Obecnie uczelnia prowadzi również studia na kierunkach technicznych, w tym bardzo popularny wśród młodych osób kierunek, jakim jest informatyka. Dużym atutem uczelni jest możliwość odbywania staży i praktyk w związanych ze szkołą radiu, prasie i telewizji, gdzie od podstaw przekazywane są zasady funkcjonowania mediów. Obecnie uczelnia prowadzi działalność edukacyjną na studiach I-ego stopnia licencjackich i inżynierskich, studiach magisterskich i podyplomowych.


 

Misja Uczelni

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest integralną częścią intelektualnej sceny Torunia, jako placówka promująca wieloaspektowe podejście do edukacji. Jest to wysoko cenione miejsce nauki, które pozwala na eksplorację obszarów, takich jak media, kultura i nauki społeczne.

Główna misja tej uczelni skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji, poprzez praktyczne zrozumienie i wykorzystanie różnych form mediów. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej umożliwia studentom biegłe poruszanie się w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii i mediów masowych.

Jako część Akademia Nauk Stosowanych w Toruniu, ta uczelnia kieruje swoje wysiłki na nauki stosowane, stawiając szczególny nacisk na zrozumienie i uwzględnianie społecznych konsekwencji wprowadzanych innowacji.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest także zaangażowana w różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej, wprowadzając i promując idee kultury jako narzędzia innowacji społecznej i edukacyjnej. Ta misja uczelni ściśle łączy się z jej zobowiązaniem do kształcenia osób dobrze przygotowanych do funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości.

 

Stypendia na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

Sytuowana w sercu Torunia, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce. Osobisty kontakt ze znanymi przedstawicielami nauki i kultury, najnowocześniejsze studio medialne i kameralna atmosfera wyróżniają ją na tle innych uczelni.

Głównym celem Akademii jest kształcenie studentów z pasji i zaangażowania, a nie tylko teorii. W związku z tym, Akademia słynie z różnych form wsparcia finansowego dla swoich studentów, a jednym z nich jest system stypendialny.

Akademia oferuje szereg różnorodnych stypendiów:

  • socjalnych,
  • naukowych,
  • dla osób z niepełnosprawnościami,
  • a także dla najlepszych studentów.

Stypendia socjalne są dostępne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia naukowe są przyznawane studentom, którzy osiągają znaczące osiągnięcia akademickie.

Ku zachęceniu studentów do dalszych osiągnięć, Akademia regularnie wręcza stypendia dla najlepszych studentów. Tego typu wsparcie finansowe służy nie tylko jako wyraz uznania dla ich ciężkiej pracy i determinacji, ale także jako dodatkowa motywacja do kontynuowania doskonałości w nauce.

Dostępne jest również stypendium Ministra Edukacji i Nauki (MEiN), którego wysokość może wynosić do 17 000 zł, a liczba stypendiów przyznawanych w skali kraju to maksymalnie 840​.

 

Studia podyplomowe

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej Akademia Nauk Stosowanych w Toruniu, to miejsce, gdzie kształcony jest najcenniejszy kapitał - wiedza. Uczelnia ta oferuje studia podyplomowe, które zaspokajają potrzeby osoby poszukującej wszechstronnego rozwoju.

Oferując studia podyplomowe, uczelnia pozwala na pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze, bez względu na to, jak specyficzny jest obszar zainteresowań studenta. Każdy kurs został zaprojektowany tak, aby dostarczać aktualnych i praktycznych umiejętności, które można natychmiast wykorzystać w miejscu pracy.

Toruń, jako miasto nauki i kultury, dostarcza idealne środowisko do nauki i sieciowania, z historycznym charakterem, który ułatwia koncentrację i inspiruje do twórczego myślenia. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej Akademia Nauk Stosowanych w Toruniu to miejsce, gdzie można doskonalić swoje umiejętności i rozwijać swoją karierę.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Sopocka Szkoła Wyższa - uczelnia oczami studentów
SWPS | Sopot
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Lider kształcenia praktycznego