Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł od 2350zł

Informatyka stosowana

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Kierunek Prawno-Finansowy

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

Rolnictwo i agrobiznes

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - WSE w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku została założona w 1996 roku przez Instytut Rozwoju Gospodarki Spółka z o.o. w Białymstoku. Na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jest uczelnią bezwydziałową. W jej skład wchodzą jednostki badawczo-dydaktyczne oraz administracyjne.

Posiada uprawnienia do kształcenia w systemie wyższych studiów na kierunkach:

 • Ekonomia – studia licencjackie oraz magisterskie,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia inżynierskie,
 • Rolnictwo i agrobiznes – studia inżynierskie,
 • Informatyka stosowana – studia inżynierskie,
 • Prawno – Finansowy – studia licencjackie.

   

  Atuty WSE

  Kluczowe przewagi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku to:

  • indywidualne podejście do studenta (zajęcia są realizowane w kameralnych – kilku lub kilkunastoosobowych grupach, a student ma łatwiejszy bezpośredni kontakt z wykładowcą);
  • profil praktyczny na wszystkich kierunkach (oferta dostosowana do potrzeb rynku pracy, zajęcia są prowadzone przez praktyków);
  • zdolność do efektywnej i skutecznej współpracy z otoczeniem zewnętrznym (szczególnie ze środowiskiem biznesowym oraz międzyuczelnianym);
  • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej (doświadczenie obejmuje realizację projektów w ramach różnych źródeł finansowania);
  • dostępność Uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami

   

  Ekonomia I stopnia na WSE

  Ekonomia I stopnia


  Ekonomia
  jest fascynującą nauką społeczną.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

  • Jest to kierunek uniwersalny! Z Ekonomią związana jest konkretna, specjalistyczna wiedza oraz liczne umiejętności, które można wykorzystywać w wielu miejscach i na różnych stanowiskach.
  • Zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny szeroko pojętej ekonomii i finansów jest wysokie! Po ekonomii można znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach i organizacjach (publicznych i prywatnych).
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oferuje szeroki wybór specjalności dostosowanych do współczesnych potrzeb gospodarki.
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia przygotują Cię do:

  • podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • pracy w sektorze przedsiębiorstw
  • pracy w sektorze finansowym (w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego)
  • pracy w administracji państwowej i samorządowej

   

  Informatyka stosowana na WSE

  Informatyka stosowana na WSE


  Zdobędziesz wiedzę w zakresie budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Opanujesz metody programowania w powszechnie stosowanych językach w stopniu zaawansowanym.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

  • Jest to kierunek przyszłościowy! Wiele zawodów już teraz opiera się na kompetencjach z zakresu nowych technologii i podstaw programowania. Zapotrzebowanie na te kompetencje stale rośnie. To jeden z nielicznych kierunków, który niemal gwarantuje zatrudnienie, niezależnie od stopnie doświadczenia.
  • IT = dobre pieniądze. Praca w branży IT zapewnia pensję znacznie wyższą od średniej krajowej.
  • IT = Elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej. Informatycy mogą pracować w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Przygotują Cię do pracy w zawodach, w których istnieje potrzeba zastosowania konkretnych rozwiązań informatycznych (niezależnie od branży i zakresu tematycznego) m.in. jako:

  • programista aplikacji,
  • programista baz danych,
  • projektant systemów komputerowych,
  • administrator sieci informatycznej,
  • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych,
  • specjalista informatyk.


   

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na WSE

  BHP na WSE


  Przygotujemy Cię do wykonywania obowiązków związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

  • Studia inżynierskie BHP w Wyższej Szkole Ekonomicznej są jedynymi w północno-wschodniej Polsce!
  • Studia BHP to początek bardzo ciekawej i rozwojowej drogi zawodowej. Studia zapewnią niezbędne uprawnienia i kwalifikacje dla osób, chcących wykonywać zawód BHP. Ścieżka awansu w służbie BHP jest określona w ramach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. z późn. zm.
  • Obecnie specjaliści ds. bhp są poszukiwani na rynku pracy
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

  PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

  Studia I stopnia na kierunku BHP przygotują Cię do pracy:

  • w służbie BHP, w tym: u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu BHP oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,
  • w sektorze przedsiębiorstw,
  • w urzędach administracji publicznej,
  • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.


   

  Kierunek Prawno-Finansowy na WSE

  Prawno-finansowy na WSE


  Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, wysoko cenionych na rynku pracy – niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego oraz rachunkowości.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

  • Nieznajomość prawa podatkowego może się wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi, stąd duże zainteresowanie usługami doradcy podatkowego, który zapewni prowadzenie firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Uniwersalne umiejętności, niezbędne w wielu branżach i sektorach gospodarki.
  • Studia na kierunku Prawno-finansowym przygotują cię do egzaminu państwowego
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oferuje wybór specjalności dostosowanych do współczesnych potrzeb gospodarki.
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Po kierunku prawno-finansowego będziesz przygotowany do pracy:

  • w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, kancelariach prawno-podatkowych,
  • w podmiotach sektora finansów publicznych,
  • urzędach i izbach skarbowych,
  • w sektorze przedsiębiorstw,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.


   

  Ekonomia II stopnia na WSE

  Ekonomia II stopnia na WSE


  Uczymy praktycznie
  , co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków, a wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study.

  DLACZEGO WARTO?

  • Jest to kierunek uniwersalny! Z Ekonomią związana jest konkretna, specjalistyczna wiedza oraz liczne umiejętności, które można wykorzystywać w wielu miejscach i na różnych stanowiskach.
  • Zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny szeroko pojętej ekonomii i finansów jest wysokie! Po ekonomii można znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach i organizacjach (publicznych i prywatnych).
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oferuje szeroki wybór specjalności dostosowanych do współczesnych potrzeb gospodarki.
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

  PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

  Studia II stopnia przygotowują studenta do pracy:

  • w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych,
  • w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
  • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • w instytucjach, fundacjach oraz stowarzyszeniach pozarządowych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.


   

  Kontakt do uczelni

  15-703 Białystok

  ul. Zwycięstwa 14/3

  tel.:

  (85) 652 09 97,
  608 039 009