Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 14/3

tel.:

85 652 00 24, 85 652 09 97

ikonka email do uczelni

wse@wse.edu.pl

dziekanat@wse.edu.pl

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z PPOŻ. studia I stopnia
Ekonomia studia I i II stopnia

Opis Uczelni

Białostocka Wyższa Szkoła Ekonomiczna to uczelnia niepubliczna, która działa od 1996 roku. Celem jej działalności jest nowoczesne kształcenie kadr wyspecjalizowanych w takich kierunkach, jak prawo, finanse, ekonomia czy administracja. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także szereg szkoleń i dodatkowych kursów, które pozwalają na podniesienie kwalifikacji i zdobycie dodatkowego wykształcenia.

Program nauczania na wszystkich kierunkach jest stale aktualizowany i dopasowywany do realiów zmieniającego się rynku pracy. Studenci mają możliwość kształcenia się w nowoczesnej bazie dydaktycznej, dobrze wyposażonych pracowniach, a także pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich. Każdy kierunek studiów to umiejętne połączenie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności, a także możliwość odbywania stażów i praktyk zawodowych w renomowanych firmach i instytucjach.

Studenci, którzy zdecydują się na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku mogą mieć pewność, że kształcą się w tych obszarach, w których na rynku pracy jest duże i niezmienne zapotrzebowanie.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia stacjonarne studnia niestacjonarne Gdańsk Gdańska Szkoła Wyższa
Studiuj na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
Studia w czasach pandemii - Prawo online (Uczelnia Łazarskiego)

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie