Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu (Publiczna)

palceholder

82-300 Elbląg

ul. Wojska Polskiego 1

tel.:

55 629 05 54

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Budownictwo
Ekonomia
Filologia
Filologia polska
Informatyka
Inżynieria środowiska nowość!
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Pedagogika specjalna

Opis uczelni

Bazą elbląskiej wyższej uczelni o profilu zawodowym, były działające wcześniej Kolegium Nauczycielskie, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz działający w Elblągu Oddział Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Z połączenia tych trzech instytucji, 01-VII-1998r., powołano do życia publiczną uczelnię wyższą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Mimo krótkiego okresu swojej działalności, uczelnia zdobyła wysoką rangę wśród uczelni regionu, ale również rozpoznawalność w krajowym i europejskim szkolnictwie wyższym. Międzynarodowy ranking wyższych uczelni „Multirank”. Wystawił elbląskiej szkole wyższej oceny bardzo dobre i dobre, w uznaniu za wysoki stopień zatrudnienia wśród absolwentów, wysoki poziom praktyk zawodowych i współpracę z podmiotami gospodarczymi.

Prowadzone przez uczelnię badania naukowe, wysoka jakość usług dydaktycznych, zaowocowało zdobyciem przez uczelnię Certyfikatu Jakości ISO, 9001. Jako jedna wśród 15 najlepszych publicznych szkół wyższych w kraju, elbląska uczelnia po raz kolejny otrzymała wsparcie udzielane w ramach programu "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości". Aktualnie uczelnia kształci studentów na studiach I-ego stopnia licencjackich, bądź inżynierskich, studiach uzupełniających magisterskich II-ego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia podyplomowe oraz organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe.

 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu - Aktualności