Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Administracja - Lista 162 uczelnie w Polsce


Administracja

Rozważasz podjęcie studiów na administracji? Jeśli tak, to przeczytaj o tym, jak przebiega rekrutacja, jakie czekają Cię egzaminy i – co równie ważne – gdzie po studiach znajdziesz pracę. Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje na temat tego kierunku!

Administracja jest dziedziną wiedzy niezbędną w wielu sferach życia publicznego. Studia na tym kierunku cieszą się powodzeniem między innymi wśród osób, które po ukończeniu nauki chciałyby pracować na przykład w organach rządowych i samorządowych. W trakcie studiów zyskać można bowiem wiedzę i umiejętności, które swoim zakresem obejmują problematykę związaną ze sferą działań administracji publicznej, ale także wszystkie elementarne dyscypliny wiedzy prawniczej. Studia na administracji przygotowują również do pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania.

Organizacja studiów, specjalizacje

Administrację można studiować na studiach I i II stopnia; zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Z uwagi na fakt, że rynek pracy poszukuje absolwentów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, a także dlatego, że sama administracja „rozrasta się” i dostosowuje do zmieniających się realiów, studenci już na I roku mogą wybrać określoną specjalizację. Oto przykładowe specjalności:

- administracja publiczna / administracja i organizacja sektora publicznego;
- administracja gospodarcza/gospodarką turystyczną;
- administracja samorządowa;
- administracja międzynarodowa;
- administracja podatkowa / ubezpieczenia gospodarcze;
- administracja elektroniczna / e-administracja;
- administracja w organizacjach pozarządowych;
- bezpieczeństwo wewnętrzne / administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- prawo i administracja UE / integracja europejska;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- prawo i ochrona pracy;
- dyplomacja i służby graniczne;
- ochrona środowiska / środowisko regulacyjne.

Program studiów

Program studiów na kierunku administracja różni się w zależności od wybranej przez studenta specjalizacji. Są jednak przedmioty, które – bez względu na specjalizację – każdy student administracji będzie musiał zaliczyć, czyli przedmioty kierunkowe. Takimi przedmiotami są między innymi:

- prawo administracyjne;
- prawo gospodarcze;
- prawo finansowe;
- prawo pracy i prawo urzędnicze;
- administracja publiczna;
- polityka administracyjna;
- historia administracji;
- nauka o administracji;
- instytucje i źródła prawa w UE;
- konstytucyjny system organów państwowych;
- postępowanie egzekucyjne w administracji;
- postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne;
- podstawy organizacji i zarządzania;
- ustrój i zadania samorządu terytorialnego.

Czy te studia są dla Ciebie?Student administracji powinien być osobą dokładną i spostrzegawczą – obie te cechy przydadzą się nie tylko podczas studiów, ale i później – w pracy zawodowej. Ścisłe przestrzeganie wytycznych i przepisów jest przecież podstawą wielu administracyjnych decyzji. Pracownik administracji nierzadko będzie miał w swojej pracy do czynienia z ludźmi – umiejętność nawiązywania kontaktów okaże się zatem przydatna.

Warto też pamiętać, że niektóre przedmioty, takie jako prawo finansowe, administracyjne czy gospodarcze, wymagają nauki na pamięć – mówiąc kolokwialnie: wykucia na blachę. Studenci administracji, podobnie zresztą jak studenci prawa, powinni szybko i skutecznie przyswajać przepisy prawne oraz swobodnie posługiwać się posiadaną wiedzą. Powinni również z łatwością przekładać posiadaną wiedzę teoretyczną na praktykę.

Praca dla absolwenta administracji

Absolwent administracji, jak już wspomniano, znajdzie zatrudnienie między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ale także w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną, w jednostkach zarządzających mieniem publicznym oraz w działach administracyjnych podmiotów gospodarczych. W zależności od ukończonej specjalizacji absolwent administracji może również szukać pracy na stanowiskach: urzędnik do spraw podatków, asystent ubezpieczeniowy, pośrednik pracy, referent administracyjno-biurowy, pracownik urzędów pracy lub administracji oświatowej. Jeżeli zna przy tym języki obce, atrakcyjną perspektywą zawodową okaże się praca w strukturach unijnych lub w dyplomacji.

Rekrutacja

Rekrutacja na administrację przebiega na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Dla przykładu: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 brane będą pod uwagę dwa przedmioty: pierwszy do wyboru (matematyka, geografia, historia lub WOS) oraz drugi – język obcy nowożytny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rekrutował będzie na podstawie wyników z języka obcego nowożytnego, języka polskiego oraz przedmiotu do wyboru (historia, WOS,
geografia lub matematyka). Z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uwzględni wyniki z języka obcego nowożytnego, języka polskiego oraz matematyki.

Progi punktowe w poprzednim roku akademickim wynosiły:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 114 punktów;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 61,7 punktu;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 59,7 punktu.

Kandydaci na b>studia II stopnia (studia magisterskie) rekrutowani są na większość uczelni na podstawie oceny z dyplomu lub średniej ocen uzyskanej podczas studiów I stopnia.

Uczelnie publiczne prowadzące nabór na bezpłatne studia na kierunku administracja

Administracja – Uniwersytet Jagielloński w KrakowieIlość miejsc: 200 Liczba kandydatów: 448

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim to prestiżowy kierunek, który co roku cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Realizowany jest na Wydziale prawa i Administracji UJ. Kształcenie jest dwustopniowe – w pierwszym etapie są trzyletnie studia licencjackie, a następnie można uzupełnić wykształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Kierunek administracja doskonale przygotowuje profesjonalne kadry urzędników do pracy w instytucjach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach, organizacjach, a także w sektorze prywatnym. Kształcenie umiejętnie łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej z nabywaniem praktycznych umiejętności. Studenci UJ mają możliwość uczestniczenia w wielu praktykach, szkoleniach i warsztatach, kształcą się pod okiem świetnej kadry dydaktycznej. Po zakończeniu kształcenia są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i nie mają problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia.

Zobacz także: Uniwersytet Jagielloński opinie

Administracja – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek administracja znajdziemy w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Studia odbywają się w trybie dwustopniowym. Najpierw trzyletnie studia licencjackie, które dają sporą wiedzą ogólną. Natomiast na studiach magisterskich uzupełniających można uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Studenci kierunku administracja zdobywają wiedzę z zakresu nauk o administracji i prawie, podstawową wiedzę ekonomiczną, finansową, gospodarczą czy z zakresu zarządzania i biznesu. Dodatkowo studia dają bardzo dużą znajomość prawa Unii Europejskiej i jej struktur, co pozwala na pracę w międzynarodowym środowisku. Absolwenci kierunku administracja są doskonale przygotowani do pracy zawodowej, posiadają również kompetencje i umiejętności, dzięki którym bez problemu mogą zakładać i prowadzić własną działalność. Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia można od razu szukać zatrudnienia lub zdecydować się na studia magisterskie na tym samym wydziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz, co o uczelni mówią jej studenci i absolwenci: UAM opinie

Administracja – Uniwersytet WarszawskiIlość miejsc: 300

Kierunek administracja znajdziemy w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia te, podobnie jak wiele innych kierunków realizowane są dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich. Jednak już pierwszy stopień studiów daje całkiem sporo umiejętności, kompetencji i możliwości zawodowych. Celem kształcenia studentów na kierunku administracja jest kompleksowe przygotowanie wykształconych kadr do pracy w administracji publicznej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach, a także w wielu sektorach biznesu. Absolwenci kierunku administracja posiadają wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, w tym prawa człowieka, a także negocjacji, mediacji, zasad pozyskiwania funduszy unijnych czy współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Kształcenie studentów na kierunku administracja kładzie nacisk na naukę umiejętności praktycznych, co przekłada się na wiele możliwości zawodowych.

Chcesz rozpocząć naukę na UW? Zobacz, co mówią o nim absolwenci: Uniwersytet Warszawski opinie

Administracja – Uniwersytet Wrocławski

Ilość miejsc: 210 Liczba kandydatów: 555

Osoby szukające kierunku administracja we Wrocławiu znajdą go na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletni licencjat, później dwuletnie studia magisterskie. Studenci studiów licencjackich od samego początku kształcenia mają do wyboru kilka specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracje europejską, samorząd terytorialny oraz administrację sektora publicznego. Kierunek kształci profesjonalne kadry pracujące w organach państwa, samorządu terytorialnego oraz w administracji sektora prywatnego. Wśród wiodących przedmiotów na studiach znajdziemy prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, administrację publiczną, prawo pracy, organizację i zarządzanie oraz ochronę środowiska, a także system bankowy i kredytowy oraz prawo Unii Europejskiej. Absolwenci studiów na kierunku administracja są rzetelnie i kompleksowo przygotowani do pracy zawodowej. Od razu po studiach można więc szukać zatrudnienia w zawodzie. Można również zdecydować się na kontynuowanie kształcenia kierunkowego na studiach magisterskich na tej samej uczelni.

Więcej informacji o tej placówce znajdziesz na: Uniwersytet Wrocławski opinie

Administracja – Uniwersytet ŁódzkiIlość miejsc: 180 Liczba kandydatów: 459

Administrację w Łodzi można studiować między innymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wysoki poziom kształcenia, doskonała kadra dydaktyczna oraz wiele możliwości zawodowych sprawiają, że kierunek cieszy się co roku sporym zainteresowaniem kandydatów. Studia na kierunku administracja są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Kształcenie skierowane jest do osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w organach administracji publicznej, zarówno krajowej, jak i samorządowej, a także w administracji firm prywatnych. W trakcie nauki studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu prawa polskiego i Unii Europejskiej, finansów i rachunkowości, administracji publicznej, organizacji oraz zarządzania. Kształcenie w umiejętny sposób łączy zdobywanie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności praktycznych. Absolwenci studiów administracyjnych są kompleksowo i rzetelnie przygotowani do pracy na różnych stanowiskach administracyjnych.

Jesteś ciekawy co o uczelni sądzą jej absolwenci? Zapraszamy na stronę: Uniwersytet Łódzki opinie

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od 2050zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie publiczne, e-administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 4450zł

Studia prawno-biznesowe na administracji Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4450zł od od od 4450zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

  - spec. Administracja rządowa i samorządowa Zobacz wiecej

Wydział Zamiejscowy w Płońsku Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Administracja rządowa i samorządowa Zobacz wiecej

  - Zarządzanie kryzysowe Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne