Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Administracja - 5 uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

dnuam@amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

tel.:

61 655-33-00

ikonka email do uczelni

rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Administracja w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

1800-1890 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2300 zł / rok
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 340-350 zł 290-330 zł

Uczelnie z kierunkiem administracja w Poznaniu

1. Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Praca w administracji daje wiele perspektyw, a liczba urzędów i urzędników wskazuje na to, że w najbliższym czasie raczej nie zabraknie zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby ten kierunek studiów wybierać nie pod kątem możliwości zawodowych, a własnych zainteresowań i predyspozycji. Studenci administracji powinni być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa i ustawami, a także śledzić życie gospodarcze i ekonomiczne. Muszą też w trakcie nauki przyswoić sporo wiedzy teoretycznej, trzeba wiec liczyć się z długim czasem poświęconym na studiowanie podręczników. Studenci administracji powinni być sumienni, odpowiedzialni, dokładni, a także umieć organizować sobie pracę własną. Dobrą umiejętnością jest też umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz praca w stresujących warunkach. Urzędnicy często bowiem pracują na pierwszej linii frontu z trudnymi petentami.


administracja


2. Perspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku administracja

Jak w każdym dużym mieście, także w poznaniu jest wiele możliwości dla absolwentów kierunku administracja. Mogą oni pracować przede wszystkim w urzędach i instytucjach państwowych, które regularnie organizują nabory na poszczególne administracyjne stanowiska. Aby otrzymać takie zatrudnienie, trzeba spełniać wszystkie warunki, dlatego warto obok studiowania także samodzielnie się dokształcać i już na etapie studiów odbyć wiele stażów i praktyk zawodowych. Absolwenci kierunku administracja mają też spore możliwości w sektorze prywatnym. Wiele firm, szczególnie dużych przedsiębiorstw, ma bardzo rozbudowane działy administracji, potrzebują wiec nieustannie dobrych, wyspecjalizowanych fachowców w swojej dziedzinie. O możliwościach pracy po administracji bardzo często decyduje też specjalizacja wybrana w trakcie studiów, warto więc już na początku dokonać dobrego wyboru specjalizacji, po której będzie można liczyć na spore możliwości zatrudnienia.

Administracja, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Kierunek administracja jest realizowany na UAM na Wydziale Prawa i Administracji. Są to studia dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę ogólną oraz szczegółową z zakresu prawa, administracji, ekonomii, rachunkowości, zarządzania, a także potrafią zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce. W programie kształcenia znajduje się również sporo wiedzy skierowanej do osób, które planują prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie brakuje również przedmiotów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jej prawa, administracji, finansów i innych dziedzin. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną UAM oraz kształcą się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry naukowej. Absolwenci kierunku administracja są kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, a także w wielu instytucjach i organizacjach, również zagranicznych.


uniwersytet ekonomiczny


Administracja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowany jest w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich trwających dwa lata. Celem kształcenia na studiach administracyjnych jest przygotowanie doświadczonej i profesjonalnej kadry urzędniczej do pracy w jednostkach rządowych, samorządowych, w instytucjach i organizacjach, a także na stanowiskach administracyjnych w sektorze prywatnym. W trakcie kształcenia studenci zdobywają kompleksową i szczegółową wiedzę z zakresu administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, gospodarki polskiej i Unii Europejskiej, a także z zakresu funkcjonowania wielu instytucji Unii Europejskiej. Program kształcenia obejmuje nie tylko szeroki zakres wiedzy teoretycznej, ale również sporo praktyk, szkoleń, stażów i kursów zawodowych, które odbywają się w wielu firmach ściśle współpracujących z uczelnią. Absolwenci studiów administracyjnych są świetnymi profesjonalistami w swojej branży.