Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Administracja - 4 uczelnie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl


Uczelnie z kierunkiem administracja w Lublinie

Zasady rekrutacji na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie LubelskimZasady rekrutacji na kierunku administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

zdjecie


Kierunek administracja publiczna na UMCS realizowany jest ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia I stopnia prowadzone są na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, natomiast studia II stopnia realizowane są na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, który ma swoją siedzibę w Lublinie. Studia przygotowują wykwalifikowane i doskonale wykształcone kadry pracowników, którzy znajdują zatrudnienie w różnych jednostkach administracji publicznej. W trakcie kształcenia studenci poznają takie obszary wiedzy, jak prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, prawo zamówień publicznych, język urzędowy w administracji, prawo ubezpieczeń gospodarczych czy finanse w jednostkach samorządu terytorialnego. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem nie tylko na przedmioty teoretyczne, ale również na naukę praktycznych umiejętności i dodatkowych kwalifikacji. Doskonały poziom nauczania, wykwalifikowana kadra dydaktyczna, a także duży wybór praktyk, szkoleń i kursów dodatkowych gwarantują, że kształcenie na kierunku administracja będzie doskonałym przygotowaniem do pracy nie tylko w sektorze publicznym.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

zdjecie


Studia na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są dwustopniowo. Dostępne są trzyletnie studia licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach uzupełniających, które pozwalają na uzyskanie tytułu magistra. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ekonomii, finansów, a także prawa międzynarodowego. Oprócz zajęć teoretycznych z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w programie kształcenia znajduje się szereg ćwiczeń, warsztatów oraz innych form praktycznego kształcenia, które pozwalają studentom na zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych. W trakcie studiów studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych jednostkach publicznych, a także w firmach prywatnych. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach w administracji publicznej i nie tylko.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Zarządzanie w Lublinie.

Oferta kształcenia na kierunku: Stosunki międzynarodowe w Lublinie.

Zobacz więcej: studia w Lublinie na kierunku Prawo.