Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Administracja - 4 uczelnie

Lubelska Akademia WSEI (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja i zarządzanie publiczne

Zobacz więcej

Zobacz

         

Administracja publiczna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Administracja
Administracja (w Stalowej Woli)

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Administracja w Lublinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

od 2100 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Administracja w mieście Lublin

Studia Administracja w Lublinie - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

  Lubelskie uczelnie wyższe oferujące studia na kierunku Administracja, umożliwiają podjęcie nauki na studiach I-ego stopnia (licencjackich) oraz magisterskich studiach uzupełniających II-ego stopnia.
   
  • Studia licencjackie, obejmują naukę 6-cio semestralną, trwającą 3 lata, studia kończą się obroną pracy licencjackiej, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do kontynuacji nauki na wyższym stopniu (studia magisterskie) lub podjęcia pracy zawodowej.
    
  • Uzupełniające studia magisterskie II-stopnia, podejmują absolwenci posiadający dyplom ukończenia minimum studiów licencjackich/inżynierskich, nauka trwa zwyczajowo 2 lata i pozwala uzyskać tytuł zawodowy magistra.  
 • Jakie są koszty studiów na kierunku administracja w Lublinie?

  Studia dzienne na kierunku Administracja w Lublinie, na większości uczelni są bezpłatne, decydując się jednak na naukę w trybie zaocznym lub kierunki oferowane przez niepubliczne szkoły wyższe, trzeba mieć na uwadze, że pobierane są opłaty za semestr, a roczny koszt nauki na kierunku oscyluje w przedziale 1610zł – 2200zł za jeden semestr.
   
  Wysokość kosztów nie powinna być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze uczelni, różnice cenowe związane są z jakością nauki, pozycją rankingową uczelni, a nawet perspektywą przyszłego zatrudnienia.
   
  Przykładowe czesne roczne:
   
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – 3230 zł
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – 4400 zł
 • Na których uczelniach mogę studiować administrację stacjonarnie w Lublinie?

  Stacjonarny tryb nauki, uważany jest przez większość studentów Administracji w Lublinie, za najbardziej wydajny edukacyjnie. Wykłady, seminaria i ćwiczenia odbywają się od poniedziałku do piątku, angażując studentów do intensywnej pracy, pozostawiając wolne weekendy. Duża ilość zajęć praktycznych w dużo przystępniejszy sposób pozwala zdobyć niezbędne w przyszłej pracy umiejętności.
   
  Stacjonarna (dzienna) forma nauki na kierunku, dostępna jest w Lublinie na 4 uczelniach, w tym 2 publicznych szkołach wyższych: 
   
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
   
   
  Również 2 niepubliczne uczelnie oferują kierunek Administracja:
   
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.

   

  Szczegóły ofert tych uczelni można sprawdzić na stronie Administracja w Lublinie - 4 uczelnie.

 • Na których uczelniach mogę studiować administrację niestacjonarnie w Lublinie?

  Studia niestacjonarne (zaoczne), realizowane są najczęściej w trakcie weekendowych zjazdów. Taka forma nauki wymaga od studentów większego nakładu pracy własnej, pozostawia jednak resztę tygodnia wolną, co umożliwia podjęcie pracy lub jej kontynuację w przypadku studentów aktywnych zawodowo.
   
  Taka forma nauki cieszy się dużym powodzeniem wśród pracowników podnoszących swoje kwalifikacje oraz młodych ludzi poszukujących niezależności finansowej.
   
  Studia niestacjonarne na kierunku Administracja w Lublinie, dostępne są na 2 publicznych uczelniach:
   
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
   
   
  Również niepubliczne uczelnie prowadzą kierunek na studiach zaocznych, jest to przykładowo:
   
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku administracja w Lublinie?

  Nauka na studiach o kierunkach administracyjnych, przygotowuje do przeszłej pracy urzędniczej, jednak w trakcie studiów, można zdecydować się na węższe specjalizacje, ukierunkowujące do przyszłego zawodu związanego z pracą na szczeblach administracyjnych w instytucjach samorządowych i centralnych, służbie zdrowia, sądownictwie czy sektorze prywatnym.
   
  Unikatowe specjalności są często poszukiwane na rynku pracy, dlatego warto zdecydować się na wybór specjalności związanej z zainteresowaniami i zwiększającej szanse przyszłego zatrudnienia.
   
  Najpopularniejsze moduły specjalizacyjne na kierunkach administracyjnych w Lublinie:
   
  • Administracja przedsiębiorcza,
  • E-admnistracja,
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
  • Administracja biznesu zagranicznego,
  • Administracja rządowa i samorządowa.
 • Czego nauczę się na kierunku administracja w Lublinie?

  Lubelskie uczelnie na kierunkach administracyjnych, przygotowują absolwentów do samodzielnego poruszania się w obiegu pism urzędowych, ich interpretacji i tworzenia, uczą podstaw prawa administracyjnego, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy urzędniczej, zasad funkcjonowania instytucji państwowych, finansów i zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych czy zastosowania przepisów Unii Europejskiej we współczesnej administracji.
   
  Oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i kierunkowych, w trakcie wykładów realizowane są również węższe zagadnienia w ramach wybranej specjalizacji, w planach studiów można znaleźć takie przedmioty jak:
   
  • Prawo administracyjne,
  • Bezpieczeństwo publiczne,
  • Finanse publiczne i prawo finansowe,
  • Prawo cywilne z umowami administracji,
  • Zamówienia publiczne,
  • Prawo pracy.

   

  Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Nauka na kierunku Administracja.

 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku administracja w Lublinie?

  Dyplom studiów wyższych kierunku Administracja, otwiera wiele możliwości.
   
  Praktycznie każdy urząd w Lublinie, instytucja samorządowa czy sektor prywatny zatrudniający pracowników, potrzebuje specjalistów zajmujących się sprawami administracyjnymi, archiwizacją danych, przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych czy finansami firmy.
   
  Moduły specjalizacyjne, dostępne w trakcie nauki, wyposażają absolwentów w dodatkowe umiejętności związane z pracą w służbie zdrowia, przedsiębiorstwach, szkolnictwie czy samorządach, dlatego wydaje się, że dyplom kierunku w dużym stopniu ułatwia znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.
   
  Więcej informacji o pracy po ukończeniu tego kierunku znajdziesz na Perspektywy zawodowe po Administracji.
 • Jakie są plusy i minusy pracy w administracji państwowej w Lublinie?

  Dużym atutem pracy na stanowiskach administracji państwowej w Lublinie, jest zapewne stabilność zatrudnienia i stałe zarobki.

  Pensja urzędnicza jest raczej odporna na wahania rynku, a jej wysokość raczej nie spada, co zdarza się w sektorze prywatnym. Współczesna administracja jest bardzo rozwiniętym sektorem umożliwiającym szybki rozwój i duże szanse na awans.

  Najczęściej zgłaszanymi niedogodnościami przez pracowników administracyjnych, są długie godziny spędzone przed komputerem w pozycji siedzącej, kontakt z roszczeniowymi petentami i duża odpowiedzialność związana z dostępem do pism urzędowych i danych wrażliwych.

  Więcej informacji na ten temat przeczytasz w artykule Plusy i minusy pracy w urzędzie.

 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku administracja w Lublinie?

  Faktem jest, że każda szkoła wyższa, może przeprowadzać proces rekrutacyjny według własnych, czasami odrębnych reguł. Od dłuższego czasu uczelnie w Lublinie, stosują jednak bardzo podobne zasady podczas przyjęć na studia wyższe na kierunku Administracja.
   
  Ponieważ kierunek jest często oblegany przez absolwentów szkół średnich, dużym atutem będą dobre wyniki egzaminu maturalnego z dużo wyższą punktacją za zdawanie przedmiotów rozszerzonych, co zapewnia wyższą pozycję na liście rankingowej kandydatów.
   
  Większość lubelskich uczelni zwraca szczególną uwagę na wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
   
  • Matematyka,
  • Język polski,
  • Język obcy nowożytny,
  • Historia,
  • Wiedza o społeczeństwie.
   
   
  Więcej informacji na temat wymogów maturalmnych znajdziesz na stronie Wszystko na temat matury.

Studia na kierunku Administracja w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem administracja w Lublinie

Zasady rekrutacji na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Katolicki Uniwersytet Lubelski - zasady rekrutacji - 2022 /2023
Program studiów - administracja - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zasady rekrutacji na kierunku administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
zdjecie
Kierunek administracja publiczna na UMCS realizowany jest ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia I stopnia prowadzone są na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, natomiast studia II stopnia realizowane są na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, który ma swoją siedzibę w Lublinie. Studia przygotowują wykwalifikowane i doskonale wykształcone kadry pracowników, którzy znajdują zatrudnienie w różnych jednostkach administracji publicznej. W trakcie kształcenia studenci poznają takie obszary wiedzy, jak prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, prawo zamówień publicznych, język urzędowy w administracji, prawo ubezpieczeń gospodarczych czy finanse w jednostkach samorządu terytorialnego. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem nie tylko na przedmioty teoretyczne, ale również na naukę praktycznych umiejętności i dodatkowych kwalifikacji. Doskonały poziom nauczania, wykwalifikowana kadra dydaktyczna, a także duży wybór praktyk, szkoleń i kursów dodatkowych gwarantują, że kształcenie na kierunku administracja będzie doskonałym przygotowaniem do pracy nie tylko w sektorze publicznym. Katolicki Uniwersytet Lubelski
zdjecie
Studia na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są dwustopniowo. Dostępne są trzyletnie studia licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach uzupełniających, które pozwalają na uzyskanie tytułu magistra. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ekonomii, finansów, a także prawa międzynarodowego. Oprócz zajęć teoretycznych z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w programie kształcenia znajduje się szereg ćwiczeń, warsztatów oraz innych form praktycznego kształcenia, które pozwalają studentom na zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych. W trakcie studiów studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych jednostkach publicznych, a także w firmach prywatnych. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach w administracji publicznej i nie tylko. Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Zarządzanie w Lublinie. Oferta kształcenia na kierunku: Stosunki międzynarodowe w Lublinie.Zobacz więcej: studia w Lublinie na kierunku Prawo.

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie