Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Humanitarian Action - w jęz. angielskim Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2050 euro

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 4250zł od

Prawo finansowe i skarbowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 3250zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wydziałów w Polsce kształcących przyszłych prawników. Wydział działa od 210 lat, bazuje na wieloletniej tradycji, wysokich standardach nauczania, a także nieustannym podnoszeniu jakości oferty kształcenia. O jakości i renomie wydziału świadczy nie tylko zadowolenie studentów czy świetnie radzący sobie na rynku pracy absolwenci, ale również niezależne rankingi szkół wyższych. Wydział Prawa i Administracji zawsze znajduje się w ich czołówce zarówno wśród oferty edukacyjnej w Warszawie, jak i w całej Polsce.

Aktualnie na Wydziale Prawa i Administracji kształci się niemal 5 tysięcy studentów na różnych etapach kształcenia. Wydział ma do dyspozycji doskonałą kadrę naukową, w skład której wchodzi 229 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest ponad 100 profesorów, którzy specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa i w swojej dziedzinie należą do najlepszych ekspertów w kraju. Na uczelni wykładają między innymi sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a także prawnicy – praktycy z największych kancelarii adwokackich i radcowskich. Studenci mają dostęp do wiedzy przekazywanej przez najlepszych specjalistów w kraju. Poza zdobywaniem szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej, poznają również praktyczne aspekty wybranych przez siebie kierunków kształcenia i specjalizacji. Duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawia, że absolwenci uczelni są nie tylko wyposażeni w ogromną wiedzę, ale również potrafią ją stosować w konkretnych sytuacjach.

 

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Tomasz Giaro

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej
dr hab. dr Dobrochna Bach-Golecka

Prodziekan ds. finansowych
doc. dr Marek Grzybowski

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Sławomir Żółtek

 

Wydział Prawa i Administracji UW – dlaczego warto kształcić się właśnie tutaj?

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim co roku jest oblegany przez kandydatów na studia, którzy doceniają nowoczesny, europejski poziom kształcenia realizowany według najwyższych standardów akademickich. W obrębie wydziału funkcjonuje siedem Szkół Prawa Obcego: amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Od początku kształcenia studenci mają duży wpływ na to, czego się uczą, w zależności od tego, w czym chcą specjalizować się w przyszłości. Wiele zajęć można wybierać samodzielnie, a także łączyć studia na Wydziale Prawa i Administracji z równoległą nauką na innych wydziałach UW oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Na wydziale działa wiele organizacji i kół studenckich, pozwalających na rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy w konkretnej dziedzinie. Studenci mogą również korzystać z Kliniki Prawa, która funkcjonuje jako biuro karier – pomaga w znalezieniu interesujących praktyk zawodowych, a także zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji nie mają problemu z dostaniem się na wybrane aplikacje, a także są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi przez pracodawców.

Oferta dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji UW obejmuje również stale rosnący pakiet studiów podyplomowych. Obecnie do wyboru jest kilkanaście kierunków podyplomówek, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia, zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a także specjalizacji w konkretnej dziedzinie prawa.

 

Uczymy się od najlepszych

Wykładowcami studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego są:

pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW oraz innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, m.in.: 

 • Wydziału Filozofii UW 
 • Instytutu Nauk Społecznych 
 • Wydziału Zarządzania 
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych 

 • pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich, tj.:
 • Uniwersytetu Łódzkiego 
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 • Uniwersytetu Szczecińskiego 
 • Uniwersytetu Gdańskiego 
 • Szkoły Głównej Handlowej 
 • Instytutu Assera w Hadze 
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • pracownicy różnych instytucji, tj.: 
 • Trybunału Konstytucyjnego 
 • Sądu Najwyższego 
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 • Polskiej Akademii Nauk 
 • Państwowej Inspekcji Pracy 
 • Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej 
 • Ministerstwa Finansów

 • oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków: 
 • z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń 
 • z dziedziny prawa oraz z zakresu prawa własności przemysłowej 
 • z urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie bieżącej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie się do przyszłego zawodu.

   

  Innowacyjne programy kształcenia

  Programy kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji przeszły na przestrzeni lat sporo przeobrażeń, dzięki temu odpowiadają zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku pracy. Studenci mają realny wpływ na to, czego i w jakim zakresie się uczą. Na kierunku prawo wybierają spośród wąskiej puli przedmiotów obowiązkowych, a następnie decydują się na konkretne przedmioty kierunkowe. Do wyboru jest 13 przedmiotów (w tym prawo handlowe, finansowe, prawo pracy, socjologia prawa, kryminalistyka), spośród których student realizuje 9 – tych, które go interesują i w ramach których chce zdobyć pogłębioną, fachową wiedzę. Bloki specjalizacyjne są tak przygotowane, aby dostarczać jak najpełniejszej wiedzy merytorycznej, a także kształtować konkretne kompetencje i umiejętności.

  Studenci potrzebują przedmiotów wprowadzających ich do systemu prawa jako takiego. Powinni znać poszczególne zawody prawnicze, żeby już na studiach dokonywać pierwszych wyborów i w sposób przemyślany dobierać przedmioty na poszczególnych latach studiów i kształtować swój program. Opisane podejście wymusiło na nas refleksję nad rolą i miejscem w programie studiów przedmiotów o profilu historycznym - muszą być wprowadzeniem do obecnie obowiązujących instytucji i regulacji prawnych.

  Nowoczesne podejście do nauczania prawa spowodowało, że Wydział Prawa i Administracji położył mocny nacisk na praktykę prawa, którą studenci mogą poznać już w trakcie akademickiego kształcenia. Nowe formy dydaktyczne, wzorowane na uczelniach anglosaskich, pozwalają na uzyskanie świetnych wyników, a także na zapewnienie studentom dostępu do praktycznej wiedzy i umiejętności. Podczas studiów studenci uczestniczą w interaktywnych wykładach w niewielkich grupach. Zajęcia obejmują zagadnienia z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Równolegle realizowane są warsztaty, które uczą konkretnych umiejętności – pisania pism procesowych, a także rozwiązywania skomplikowanych kazusów opartych na prawdziwych sprawach sądowych.

  Studenci ostatniego roku studiów mają możliwość uczestniczenia w specjalnie dla nich przygotowanych seminariach specjalizacyjnych. Są one prowadzone w niewielkich grupach, pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków prawa. Dzięki temu po ukończeniu kształcenia absolwenci mają bogatą wiedzę teoretyczną oraz szereg umiejętności, które pozwalają na znalezienie zatrudnienia. Uczelnia wychodzi również naprzeciw potrzebom tych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z profesjonalnymi zawodami prawniczymi, a więc po zakończeniu studiów planują zdawać na konkretne aplikacje. Na ostatnim roku kształcenia odbywa się kompleksowe powtórzenie materiału z dużym naciskiem na te zagadnienia, które pojawiają się w czasie egzaminów wstępnych na aplikacje adwokackie, radcowskie, prokuratorskie, sędziowskie i inne.

  Chcemy, żeby Absolwent WPiA UW był wszechstronnie wykształcony i żeby nie tylko posiadał wiedzę teoretyczną, ale miał przede wszystkim narzędzia do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Umożliwiamy Absolwentowi decydowanie o tym, czy będzie się dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, czy też korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podejmie pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym sektorze.

   

  Nowoczesna, świetnie wyposażona biblioteka

  Dużym atutem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest doskonale wyposażona biblioteka, w której znajduje się ogromny zbiór książek, czasopism oraz źródeł elektronicznych. To doskonałe miejsce na warsztat pracy zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. Studenci prawa mają dostęp do największych prawniczych baz danych, stworzonych przez światowych liderów w zakresie informacji. W ofercie zbiorów tradycyjnych znajduje się natomiast ponad sto tysięcy współczesnych woluminów, a także historycznych monografii. Biblioteka jest wyposażona w sprzęt komputerowy, nowocześnie wyposażone stanowiska pracy ze skanerami i drukarkami. Zapewnia studentom wszystko, co jest im potrzebne do doskonalenia wiedzy i zdobywania dodatkowych informacji.

   

  Międzynarodowa wymiana studentów

  Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają możliwość korzystania z oferty i szansy, jaką daje program Socrates Erasmus. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który pozwala na korzystanie z wymiany międzynarodowej i umożliwia studentom odbywanie części studiów na zagranicznych uczelniach. Program cieszy się ogromną popularnością wśród studentów, którzy doceniają możliwość zdobywania nowych doświadczeń, szkolenia języka, a także nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Podczas gdy studenci Wydziału chętnie wybierają kształcenie za granicą, sam Wydział Prawa i Administracji cieszy się ogromną popularnością wśród zagranicznych studentów. Z roku na rok coraz więcej studentów cudzoziemców decyduje się na podjęcie nauki właśnie na WPiA.

   

  Kontakt

  00-927 Warszawa

  Krakowskie Przedmieście 26/28

  tel.:

  22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45