Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Humanitarian Action - w jęz. angielskim

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2050 euro

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 4250zł od

Prawo finansowe i skarbowość

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od od 3250zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych wydziałów kształcących młodych prawników w Polsce. To miejsce, w którym tradycja i bogata historia przeplatają się z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i elastycznym programem studiów zgodnym z europejskimi standardami. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UW potwierdzają coroczne wyniki postępowania rekrutacyjnego na aplikację oraz fakt, że nasi absolwenci są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Obecnie na Wydziale studiuje prawie 6500 studentów i 1830 słuchaczy studiów podyplomowych. Wykłada tu ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów, prowadzących badania naukowe w ramach trzydziestu pięciu katedr i zakładów.

 

Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Tomasz Giaro


Prodziekan ds. finansowych

doc. dr Marek Grzybowski


Prodziekan ds. studenckich

dr Andrzej Bielecki


Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Piotr Grzebyk

 

Wydział Prawa i Administracji UW – dlaczego warto kształcić się właśnie tutaj?

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim co roku przyciąga kandydatów, którzy doceniają nowoczesny, europejski standard kształcenia. Na Wydziale funkcjonuje osiem Szkół Prawa Obcego: amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego oraz Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Od początku kształcenia studenci mają duży wpływ na to, czego się uczą i w czym chcą specjalizować się w przyszłości. Wiele zajęć można wybierać samodzielnie, a także łączyć studia na Wydziale Prawa i Administracji z równoległą nauką na innych wydziałach UW oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Na wydziale działa wiele organizacji studenckich i kół naukowych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy w konkretnych dziedzinach. Studenci mogą również korzystać z Kliniki Prawa, która stwarza studentom niepowtarzalną okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, jednocześnie będąc częścią programu nauczania. Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji nie mają problemu z dostaniem się na wybrane aplikacje, a także są cenionymi i chętnie zatrudnianymi specjalistami.

Oferta dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji UW obejmuje stale rosnący pakiet studiów podyplomowych. Obecnie do wyboru jest kilkanaście kierunków, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia, zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a także specjalizacji w konkretnej dziedzinie prawa.

 

Uczymy się od najlepszych

Kadrę Wydziału Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi polscy specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Zajęcia prowadzone są między innymi przez:pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW oraz innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, m.in.:

 • Wydziału Filozofii UW
 • Instytutu Nauk Społecznych
 • Wydziału Zarządzania
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych

  pracowników różnych instytucji państwowych, tj.:

 • Trybunału Konstytucyjnego
 • Sądu Najwyższego
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej
 • Ministerstwa Finansów
 • pracowników naukowych z innych ośrodków akademickich, tj.

 • Instytutu Assera w Hadze
 • Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Szkoły Głównej Handlowej
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków:

 • z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń
 • z zakresu prawa własności przemysłowej
 • z urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
 • Dzięki tak wysoko wykwalifikowanej kadrze, studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną od najlepszych, ale mają również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z praktycznymi aspektami przygotowania do zawodu oraz analizy obowiązującego stanu prawnego.

   

  Innowacyjne programy kształcenia

  Programy kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji odpowiadają zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku pracy. Na kierunku prawo Wydział Prawa i Administracji UW wprowadził podział zajęć na przedmioty główne, obowiązkowe dla każdego, oraz bloki specjalizacyjne, które student wybiera samodzielnie spośród bogatej oferty dydaktycznej. Dzięki temu studenci mają realny wpływ na to, czego i w jakim zakresie się uczą oraz mogą wybrać zajęcia, które najbardziej ich interesują i przydadzą się w przyszłej pracy. Są to np. zajęcia z zakresu prawa bankowego, prawa mediów, prawa nowych technologii czy prawa sportowego.

  Nowoczesne podejście do nauczania prawa spowodowało, że Wydział Prawa i Administracji położył znaczny nacisk na praktykę, z którą studenci mają styczność już w trakcie kształcenia na uczelni. Nowe formy dydaktyczne, wzorowane na uczelniach anglosaskich, pozwalają na uzyskanie świetnych wyników, a także na zapewnienie studentom dostępu do praktycznej wiedzy i umiejętności. Podczas studiów studenci uczestniczą w interaktywnych wykładach w niewielkich grupach. Zajęcia obejmują zagadnienia z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, a równolegle realizowane są warsztaty, które uczą konkretnych umiejętności – pisania pism procesowych, a także rozwiązywania skomplikowanych kazusów opartych na prawdziwych sprawach sądowych

  Absolwenci Wydziału są wszechstronnie wykształceni i posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mają przede wszystkim narzędzia do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Dzięki temu absolwent może dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, ale również, korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podjąć pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym sektorze.


   

  Nowoczesna, świetnie wyposażona biblioteka

  Dużym atutem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest doskonale wyposażona biblioteka, w której znajduje się ogromny zbiór książek, czasopism oraz źródeł elektronicznych. To doskonałe miejsce na warsztat pracy zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. Studenci prawa mają dostęp do największych prawniczych baz danych, stworzonych przez światowych liderów w zakresie informacji. W ofercie zbiorów tradycyjnych znajduje się natomiast ponad sto tysięcy współczesnych woluminów, a także historycznych monografii. Biblioteka jest wyposażona w sprzęt komputerowy, nowocześnie wyposażone stanowiska pracy ze skanerami i drukarkami. Zapewnia studentom wszystko, co jest im potrzebne do doskonalenia wiedzy i zdobywania dodatkowych informacji.

   

  Międzynarodowa wymiana studentów

  Studenci Wydziału w trakcie studiów mogą skorzystać z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych, organizowanych zarówno przez WPiA UW, jak i inne instytucje. Największą popularnością wśród studentów cieszą się wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Program Erasmus+ na Wydziale Prawa i Administracji UW obejmuje możliwość wymiany z ponad siedemdziesięcioma uniwersytetami na terenie całej Europy. Co roku ponad 200 studentów Wydziału spędza semestr lub rok nauki za granicą, a ich wyniki i osiągnięcia zaliczane są w poczet programu studiów jednostki macierzystej.

  Oprócz programu Erasmus+, studenci oraz absolwenci mogą korzystać z możliwości, jakie dają umowy bilateralne zawarte pomiędzy WPiA UW a uczelniami na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Chile i w Chinach.

   

  Kontakt do uczelni

  00-927 Warszawa

  Krakowskie Przedmieście 26/28

  tel.:

  22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45