Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja Europejska - Distance Learning

Zobacz

Cena za semestr od 3300zł od od od

Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ!

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od

Wydział Prawa

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 2500zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Postaw na praktykę i zawodowe doświadczenie!

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
patronat Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA. W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pracują w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu a także prowadzą własne kancelarie.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
 •  

  O Uczelni - EWSPA w Warszawie

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcjonuje z powodzeniem i nieprzerwanie od 1998 roku, realizując na przestrzeni lat doskonale przygotowany program nauczania.

  Oferta kształcenia na uczelni jest modyfikowana na podstawie analizy współczesnych zjawisk gospodarczych, a także zapotrzebowania nowoczesnych pracodawców. Dzięki temu absolwenci kończący uczelnię mogą mieć pewność, że znajdą zatrudnienie na wymagającym rynku pracy.

  Popularność uczelni wśród kandydatów na studia wyższe wynika ze świetnego programu merytorycznego, dobrej organizacji, a także faktu, że w szkole wykładają najlepsi wykładowcy, którzy na co dzień pracują na czołowych polskich uczelniach oraz w instytutach naukowo-badawczych. Zajęcia i ćwiczenia praktyczne są natomiast prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

   

  Trójwarstwowy system kształcenia

  W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji funkcjonuje tak zwany trójwarstwowy system zdobywania kompetencji, dzięki któremu studenci mają możliwość zdobywania szeroko zakrojonej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

  Oprócz wykładów i ćwiczeń, trzecim ważnym ogniwem jest tutoring, który polega na praktycznych zajęciach z aktywnymi zawodowo sędziami, prokuratorami i radcami prawnymi. Studenci mają możliwość poznawania różnych zagadnień prawa nie tylko od strony teorii, ale również codziennej praktyki. Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języka obcego – wielu absolwentów trafia bowiem docelowo do międzynarodowego środowiska prawniczego.

  Wiele wykładów, między innymi z prawa międzynarodowego, jest prowadzonych w języku angielskim. Wysoki standard nauczania potwierdza również fakt, że uczelnia wygrała w 2003 roku przetarg Ministerstwa Sprawiedliwości na organizację szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów z 25 okręgów. To niewątpliwy sukces, który świadczy o ty, ze wysoki poziom merytoryczny uczelni doceniają nie tylko studenci, ale również środowisko prawnicze.

   

  Zaplecze dydaktyczne

  Laboratorium Komputerowe

  Szkoła posiada również nowoczesne laboratorium komputerowe z opcją stałego dostępu do Internetu, w którym studenci poznają tajniki obsługi komputera oraz aplikacji, także w zakresie programów prawniczych. Każdy student EWSPA otrzymuje skrzynkę pocztową w domenie ewspa.edu.pl

  Bogate zbiory uczelnianej biblioteki

  Studenci kształcący się na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji mają do dyspozycji bardzo rozbudowany księgozbiór znajdujący się w uczelnianej bibliotece. Jednostka posiada nie tylko ogromny zbiór papierowych wolumenów, ale również stanowiska komputerowe, które umożliwiają korzystanie z przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy, a także bogatej bazy artykułów z różnych dziedzin prawa. Co więcej, studenci uczelni mają również możliwość korzystania z bogatych zbiorów biblioteki należącej do Instytutu Nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk.

  Nowa siedziba

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie rok akademicki 2019/2020 powita w nowej siedzibie przy ul. Okopowej 59 na IV piętrze w nowopowstałym budynku edukacyjnym.

   

  Kontakt do uczelni

  01-043 Warszawa

  ul. Okopowa 59 IV piętro

  tel.:

  +48 22 619 90 11