Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Administracja - 10 uczelni

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie w administracji publicznej Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu) Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2000zł

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Zarządzanie kryzysowe w administracji Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1680zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3840zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Polska Akademia Otwarta (PAO)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1860zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła COSINUS ( zobacz więcej )

90-515 Łódź

ul. Wólczańska 81

tel.:

42 636-33-66, 42 636-41-70

ikonka email do uczelni

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888, 42 63 15 800/801

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki (UŁ) ( zobacz więcej )

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

ikonka email do uczelni

rekrutacja@uni.lodz.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Administracja w Łodzi

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

od 3840 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1860 zł /Semestr
Uniwersytet Łódzki (UŁ) od 1950 zł /Semestr
Wyższa Szkoła COSINUS od 1088 zł

Uczelnie z kierunkiem administracja w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Administracja

Limit miejsc: 180
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 2.55
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2200 zł/semestr


Studia na kierunku administracja są realizowane na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji. Są to studia dwustopniowe. Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie, które kompleksowo przygotowują studentów do wybranego zawodu. Absolwenci mogą od razu szukać zatrudnienia na rynku pracy bądź też kontynuować kształcenie na tym samym kierunku w ramach dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Studia przygotowują profesjonalne kadry do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach, instytucjach, a także w sektorze prywatnym. Studenci administracji mają do dyspozycji nowoczesną i świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach. Kierunek administracja cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Co roku w trakcie rekrutacji jest wręcz oblegany przez osoby, które wyższe wykształcenie chciałyby zdobyć właśnie tutaj.


administracja ul


Program i poziom kształcenia

Studenci studiów administracyjnych mogą mieć pewność, że wybrali kierunek realizowany na wysokim poziomie z dbałością o doskonałą jakość kształcenia. Realizowane w trakcie studiów przedmioty i dziedziny to między innymi: prawo konstytucyjne, historia administracji, teoria organizacji i zarządzania, podstawy makro i mikroekonomii, informatyka w administracji, zasady tworzenia prawa, finanse publiczne i prawo finansowe, podstawy prawa i administracji Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo samorządowe i wiele innych. Studia opierają się nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na ćwiczeniach, warsztatach i innych formach kształcenia praktycznego, dzięki którym studenci poznają specyfikę przyszłego zawodu oraz najczęstsze problemy, z jakimi będą zmagać się w pracy w wyuczonym zawodzie. Wiele praktyk i stażów zawodowych realizowanych jest w firmach i instytucjach, które współpracują z Uniwersytetem Łódzkim. To dla studentów doskonała okazja, aby stawiać pierwsze kroki zawodowe i zdobywać cenne doświadczenie.

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Studiowanie administracji dla wielu osób wydaje się dobrym początkiem ciekawej drogi zawodowej. Są to jednak studia wymagające, które wiele mają ze studiów prawniczych. W czasie kształcenia konieczne jest bycie na bieżąco z wieloma przepisami, ustawami i aktami prawnymi. Osoby studiujące administrację powinny mieć umysły ścisłe, umiejętność zapamiętywania wielu informacji, a także zdolność analitycznego i logicznego myślenia. Ważna jest również samodzielność, sumienność oraz dobra organizacja pracy własnej. Praca w administracji wiąże się zwykle z zatrudnieniem na samodzielnych stanowiskach, trzeba więc umieć podejmować decyzje, być odpornym na stres oraz otwartym na nieustanne dokształcanie. Stanowiska administracyjne są bardzo wymagające, a osoby, które chcą mieć na nich zatrudnienie, powinny być gotowe do nieustannego dokształcania, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Sam dyplom ukończenia studiów może być niewystarczający do pracy w tej branży.


administracja


Perspektywy pracy w Łodzi po studiach na kierunku administracja

Absolwenci administracji mają w Łodzi wiele możliwości zatrudnienia. W mieście wojewódzkim sporo jest urzędów, instytucji i organizacji, które potrzebują doświadczonych pracowników administracyjnych na konkretnych specjalizacjach. Osoby po administracji bez problemu powinny również znaleźć zatrudnienie w większym i mniejszym biznesie. Przedsiębiorstwa prywatne mają często w swojej strukturze organizacyjnej całe działy administracji, do których potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Warto jednak mieć świadomość, że administrację co roku kończą tysiące absolwentów i trzeba na ich tle jakoś się wyróżniać. Dobrze jest już na etapie kształcenia na uczelni szukać ciekawych projektów, stażów i praktyk zawodowych, które pozwolą na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w czasie studiów. Takie osoby, które nieustannie się rozwijają i wykazują dużą ambicją, są o wiele lepiej postrzegane przez pracodawców niż absolwenci uczelni, którzy poza dyplomem nie mają żadnych dodatkowych kompetencji ani umiejętności.