Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziWyższa Szkoła COSINUS(Niepublliczna)

palceholder

90-515 Łódź

ul. Wólczańska 81

tel.:

42 636-33-66,
42 636-41-70

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja

Opis uczelni

WYŻSZA SZKOŁA COSINUS


Szkoła Wyższa Cosinus, rozpoczęła swoją działalność edukacyjną na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04-07-2008r., a następnie wpisana do rejestru niepublicznych uczelni. Uczelnia oferuje swoim studentom niestacjonarną formę studiów na kierunku Administracja i w wybranych specjalnościach.

Nauka w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi trwa 6 semestrów i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w organach administracyjnych z tytułem zawodowym licencjata. Model edukacyjny przyjęty przez uczelnię, oparty jest na zachodnioeuropejskich standardach, a obowiązkowe praktyki odbywane w instytucjach administracji publicznej i prywatnej, przygotowują studenta do przyszłej pracy zawodowej.

Przy uczelni działają liczne Koła Naukowe oraz rozwinięty program stypendialny umożliwiający znaczne obniżenie kosztów edukacyjnych. Uczelniane Studium Języków Obcych umożliwia zdobycie europejskich certyfikatów, a Biuro Karier prowadzi szkolenia i spotkania doradztwa zawodowego, które ułatwiają stawianie pierwszych kroków w przyszłej pracy, uczelnia obserwuje kariery zawodowe absolwentów, dostosowując program edukacyjny do współczesnych wymogów rynku pracy.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła COSINUS z siedzibą w Łodzi budzi respekt i zasługuje na podkreślenie dla swojej misji centrowanej na studentach, bardzo silnej w swoim sektorze. Ta wysoko ceniona placówka oferuje spektrum opcji edukacyjnych, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego studenta.

Jednym z głównych celów Szkoły COSINUS jest zapewnienie swoim studentom kompleksowego wykształcenia, aby przygotować ich do korzystania z przyszłych możliwości i wyzwań. Jak stwierdza misja uczelni, zobowiązuje się ona do "edukowania studentów na najwyższym poziomie, oferując programy nauczania, które wyposażą ich w krytyczne umiejętności myślenia i nabywania wiedzy, która przygotuje ich do kariery i będzie miała pozytywny wpływ na świat".

Szkoła dba o twórczy rozwój i otwiera nowe perspektywy swoim studentom przez nowoczesne podejście do uczenia się. Wyższa Szkoła COSINUS to nie tylko miejsce dla umysłów szukających wiedzy, ale także dla tych, którzy chcą dążyć do doskonałości w swoim wybranym polu. Potrafią to zrobić, oferując studentom szereg zrozumiałych programów i kursów.

Kompleksowe podejście do edukacji zapewnia studentom wszechstronny rozwój – zarówno intelektualny, jak i społeczny, przygotowując ich do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła COSINUS zlokalizowana w centrum Łodzi, to cenione centrum edukacyjne, oferujące studia podyplomowe w różnych specjalnościach. Uczelnia jest znana z kompetentnej kadry dydaktycznej i nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dostosowanej do aktualnych wymagań rynku pracy.

Szkoła szczyci się bogatym wyborem studii podyplomowych, które zostały starannie opracowane, aby sprostać zmieniającej się dynamice zawodowej. Możesz wybierać pomiędzy rozmaitymi dziedzinami, takimi jak zarządzanie, informatyka, edukacja, psychologia, praca socjalna, a także kierunki związane z medycyną czy prawem.

Przykładowe kierunki obejmują podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami, bezpieczeństwa informacji, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii klinicznej dla dorosłych czy prawa medycznego. Wszystkie programy są intensywne, praktyczne i skoncentrowane na rozwoju umiejętności, które pozwolą Ci przewyższyć konkurencję w rzeczywistości zawodowej.

Wybierając Wyższą Szkołę COSINUS na studia podyplomowe, otrzymujesz gwarancję wysokiej jakości kształcenia i możliwość zdobycia nowych kompetencji, które pomogą Ci rozwijać się w wybranym zawodzie.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi to renomowana instytucja oferująca szeroki wybór studiów i szkoleń. Znajduje się w sercu miasta, umożliwiając studentom łatwe połączenie z innymi centrami akademickimi.

W pobliżu Szkoły COSINUS znajdują się trzy inne godne uwagi uczelnie o podobnym profilu kierunków. Pierwszą jest Uniwersytet Łódzki - jedna z najbardziej rozpoznawalnych instytucji w regionie, oferująca szeroki wachlarz programów na poziomie licencjackim i magisterskim.

Druga, Politechnika Łódzka, to prestiżowa uczelnia techniczna. Jest znana z innowacyjnych programów studiów i silnych więzi z przemysłem.

Trzecią jest Akademia Sztuk Pięknych. Choć może wydawać się niepowiązana z COSINUS-em, wiele z jej programów, takich jak projektowanie gier komputerowych, łączy kreatywność ze stosowaniem nauk ścisłych. Oferuje unikalne możliwości dla studentów zainteresowanych badaniami i rozwojem w dziedzinie sztuki i technologii.

Te trzy uczelnie, wraz z Wyższą Szkołą COSINUS, tworzą dynamiczne środowisko akademickie w Łodzi, dostarczając studentom nie tylko wysokiej jakości edukacje, ale także szereg możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Administracja

Wyższa Szkoła COSINUS znajduje się w sercu Łodzi - dynamicznie rozwijającym się ośrodku edukacyjnym w Polsce. Ta prywatna instytucja prowadzi kierunek studiów - Administracja, który skupia się na kształtowaniu umiejętności niezbędnych w dynamicznym świecie biznesu.

Kierunek Administracja oferuje studia licencjackie, które mają na celu dostarczenie studentom solidnej podstawy teoretycznej, umożliwiającej zrozumienie złożonych procesów administracyjnych. Program studiów obejmuje zarówno nauki podstawowe, jak prawo administracyjne czy ekonomia, jak i przedmioty specjalistyczne, takie jak zarządzanie projektami czy systemy informacyjne w administracji.

Co więcej, uczelnia Wyższa Szkoła COSINUS zapewnia doskonałe możliwości dla praktycznego rozwoju zawodowego. Programy praktyk i staży są dostosowane do potrzeb rynku pracy, umożliwiając studentom zdobycie cennego doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Wyższa Szkoła COSINUS dąży do tego, aby nasi studenci zdobyli umiejętności, które sprawią, że staną się wartościowymi i poszukiwanymi pracownikami. Korzystając z najlepszych praktyk w nauczaniu i nowoczesnej infrastruktury, kształcimy przyszłych liderów administracji.

Zobacz: Administracja w Łodzi - 7 uczelni

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja publiczna1088
Praca i zabezpieczenia społeczne1088
Administracja1088

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Poznaj Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Społeczna Akademia Nauk #wybieramsan
Studia licencjackie i magisterskie w UNS