Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Administracja - 4 uczelnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) ( zobacz więcej )

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

tel.:

32 257-70-00

ikonka email do uczelni

akademia@ae.katowice.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wszop.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Administracja w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) od 2400 zł /Semestr

Studia na kierunku Administracja w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem administracja w Katowicach

Chcesz podjąć studia w Katowicach na kierunku administracja? Z naszego artukułu dowiesz się m.in., które uczelnie mają w ofercie taki kierunek, oraz jak przebiega rekrutacja!

Kierunek Administracja na Uczelniach publicznych w Katowicach 2022 /2023 - zasady rekrutacji

Administracja - Uniwersytet Śląski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim


Administracja jest niezbędna w wielu obszarach życia publicznego. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu tworzenia i optymalizowania procesów organizacyjnych, które wymagane są w pracy w organach państwowych czy w organach samorządu terytorialnego.

Studenci w toku studiów poznają problematykę związaną ze sferą działalności administracji publicznej, a także regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie. Studia na kierunku administracja oferują wybrane uczelnie w Katowicach. Jakie? Zestawienie poniżej


Państwowe uczelnie w Katowicach

• Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje studia I i II stopnia na kierunku administracja – w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia te prowadzone są w ramach Wydziału Prawa
i Administracji.

Na studiach I stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne lub administrację ogólną. Z kolei na studiach II stopnia do wyboru są następujące specjalności: administracja bezpieczeństwem energetycznym, administracja rządowa i samorządowa, administrowanie rolnictwem, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia stacjonarne są bezpłatne, czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 2100 zł za 1 semestr w przypadku studiów I stopnia i 2250 zł za 1 semestr w przypadku studiów II stopnia.

Politechnika Śląska w Katowicach

Politechnika Śląska prowadzi kierunek administracja w ramach Wydziału Organizacji
i Zarządzania. Są to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: administrację publiczną lub samorząd terytorialny.

1 semestr studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z opłatą w wysokości 1575 złotych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny nie prowadzi kierunku administracja. Kandydatom na studia w Katowicach, zainteresowanych administracją, oferuje jednak specjalności związane
z tą tematyką.

Na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne jest to specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), a na kierunku zarządzanie – specjalność menedżer w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

Prywatne uczelnie w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Ta uczelnia prywatna oferuje kandydatom studia I stopnia na kierunku administracja – tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności oferowane studentom to: administracja publiczna, administracja i obrót nieruchomościami, kadry i płace, obsługa kancelarii prawno-finansowych.

Pierwszy semestr studiów stacjonarnych na tej uczelni kosztuje 500 zł, a kolejne semestry studiów (2-6) – 2123 zł.

Zasady rekrutacji – kierunek administracja na UŚ i PŚ
Zasady kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia I stopnia na kierunku administracja, jakie obowiązują na Uniwersytecie Śląskim, przedstawia poniższa tabela:

zdjecie

Politechnika Śląska rekrutuje z kolei zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

zdjecie

Przykładowe przedmioty na kierunku administracja

Jeśli zdecydujesz się na studia w Katowicach na kierunku administracja, to będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach m.in. z następujących przedmiotów:
• administracja publiczna
• polityka administracyjna
• postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
• prawo finansowe
• prawo administracyjne
• prawo administracyjne i gospodarcze
• prawo pracy
• organizacja i zarządzanie
• techniki organizatorskie i decyzyjne
• ustrój i zadania samorządu terytorialnego
• i inne...autor Joanna Sroczyńska

Studia w Katowicach na kierunku Administracja - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje