Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Administracja - 4 uczelnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Biznes i administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Administracja w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) od 2400 zł /Semestr

Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1700zł od 1960zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Administracja w Katowicach - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku administracja w Katowicach?

  Katowickie uczelnie oferują kierunki administracyjne w ramach dwustopniowych studiów wyższych.
   
  Kierunki studiów I-ego stopnia licencjackie, trwają najczęściej 3 lata, dając możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata oraz możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia.
   
  Magisterskie studia uzupełniające II stopnia, rekrutują absolwentów studiów co najmniej licencjackich, oferując po zakończeniu nauki i obronie pracy magisterskiej, uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
   
 • Jakie są koszty studiów na kierunku administracja w Katowicach i okolicach?

  Kierunki administracyjne w Katowicach i okolicy, dostępne na uczelniach niepublicznych i kierunki niestacjonarne oferowane przez publiczne uczelnie, wymagają wnoszenia opłat za czesne w przedziale 2000zł – 5000zł, pobierane za jeden rok studiów.
   
  Decydując się na konkretną uczelnię, oprócz wysokości opłat, warto zwrócić uwagę na miejsca jakie uczelnia zajmuje w rankingach edukacyjnych, jakość nauczania, możliwość przyszłego zatrudnienia czy dostępne specjalności.
   
  Przykładowe koszty 1 roku studiów administracyjnych w Katowicach i okolicy:
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - 1940zł, 
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - 3075zł,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - 4600zł.
 • Na których uczelniach mogę studiować administrację stacjonarnie w Katowicach w okolicach?

  Studia stacjonarne, czyli tzw. dzienne, wymagają na większości kierunków obowiązkowej obecności na zajęciach, a wykłady, ćwiczenia i seminaria, prowadzone są od poniedziałku do piątku w uczelnianych budynkach od rana do popołudnia, co pozwala w przystępny sposób opanować materiał i zdobyć umiejętności praktyczne.
   
  Kierunki administracyjne realizowane stacjonarnie w Katowicach i najbliższym regionie, można znaleźć na uczelniach publicznych, przykładowo:
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach.
   
  Niepubliczne (prywatne) uczelnie w Katowicach i okolicy, także oferują stacjonarne kierunki administracyjne np.:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach,
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
   
  Jeżeli chcesz szerzej zapoznać się z pełną ofertą danej uczelni, zobacz Administracja w Katowicach - 4 uczelnie.
 • Na których uczelniach mogę studiować administrację niestacjonarnie w Katowicach i w okolicach?

  Kandydaci na studia już pracujący i planujący rozpoczęcie pracy w trakcie nauki, najczęściej wybierają kierunki niestacjonarne (zaoczne), których system nauki opiera się na weekendowych zjazdach i spotkaniach online, realizowanych w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów kilka razy w miesiącu. Samodzielne opracowywanie niektórych zagadnień pozwala w trakcie tygodnia znaleźć zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, bez rezygnacji z nauki.
   
  Niestacjonarne kierunki administracyjne, dostępne są na kilku katowickich uczelniach publicznych, np.:
   
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
   
  Uczelnie niepubliczne oferujące w Katowicach i okolicy Administrację niestacjonarnie, to np.:
   
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku administracja w Katowicach?

  Część kandydatów, poszukujących kierunków administracyjnych, decyduje się na wybór już wyspecjalizowanych studiów takich jak Administracja publiczna, Administrowanie środowiskiem czy e-Administracja, które dostępne są na Katowickich uczelniach i w okolicach regionu.
   
  Także w czasie studiów, można wybrać moduły specjalizacyjne, kierunkujące przyszłą drogę zawodową, związaną z administrowaniem jednostek ochrony zdrowia, administracją samorządową czy biznesową.
   
  Do często wybieranych specjalizacji należą:
   
  • Kadry i płace,
  • Administracja publiczna,
  • Administracja w biznesie,
  • Administrowanie w służbie zdrowia,
  • Ochrona danych osobowych,
  • Zarządzanie publiczne i e-administracja.
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku administracja w Katowicach?

  Nauka na kierunkach administracyjnych na katowickich uczelniach, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, instytucji publicznych, podstaw prawa administracyjnego, prawa pracy, opracowywania i prawidłowej interpretacji pism urzędowych, wykorzystywania w pracy narzędzi informatycznych, umiejętności związane z kierowaniem działami administracyjnymi w przedsiębiorstwach, finansami i zamówieniami publicznymi czy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
   
  W planach zajęć na kierunku Administracja spotkać można przedmioty:
   
  • Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego,
  • Publiczne prawo gospodarcze,
  • Innowacje w administracji publicznej,
  • Prawne aspekty e-Administracji,
  • Podstawy socjologii,
  • Dokument w prawie polskim,
  • Podstawy organizacji i zarządzania.
   
  Więcej na temat nauki na tym kierunku przeczytasz na stronie Czego się nauczysz na Administracji.
 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku administracja w Katowicach?

  Kierunki administracyjne, oferowane w Katowicach i regionie, otwierają wiele możliwości zatrudnienia. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Administracja, to nie tylko droga do pracy w jednostkach samorządowych, urzędach czy administracji państwowej.
   
  Specjaliści kierunku, poszukiwani są w większych przedsiębiorstwach jako kierownicy działów kadr, finansów czy zamówień publicznych.
   
  W zależności od wybranej specjalizacji, można ubiegać się o pracę w działach administracyjnych służby zdrowia, służb mundurowych czy izbach skarbowych, co daje szereg możliwości w Katowicach i okolicy.
   
  Więcej informacji na temat pracy po administracji znajdziesz na stronie Praca po administracji.
 • Jakie są plusy i minusy pracy w administracji państwowej w Katowicach?

  Pracownicy administracji państwowej jako jeden z głównych atutów zatrudnienia wymieniają stabilność zatrudnienia. Praca w ustalonych z góry ramach czasowych, praktyczny brak nadgodzin, nacisk na przestrzeganie prawa pracy i udział w nagrodach, 13-tych pensjach i dodatkach okolicznościowych, to dodatkowe atuty pracy w administracji.
   
  Wysokość pensji wyznaczana jest ustawą lub przepisami administracyjnymi, więc nie ma zagrożenia, że nagle się obniży. Minusem zawodu może być monotonia związana z rzadką rotacją zadań, a co za tym idzie wypalenie zawodowe.  
   
  Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zalety i wady pracy w administracji państwowej.
 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku administracja w Katowicach?

  Kierunki niestacjonarne i większość ofert uczelni niepublicznych, przy rekrutacji na studia najczęściej stosuje pierwszeństwo zgłoszeń.
   
  Wybierając Administrację na studiach stacjonarnych i decydując się na publiczne uczelnie, warto przyłożyć się do egzaminów maturalnych, ich wynik może decydować o kolejności przyjęć na wymarzony kierunek.
   
  Najczęściej katowickie uczelnie, w procesie rekrutacji zwracają na wyniki matur z takich przedmiotów jak:
   
  • Język polski,
  • Język obcy,
  • Matematyka,
  • Historia,
  • WOS.

   

  Więcej informacji o wymaganiach maturalnych znajdziesz na stronie Najważniejsze informacje dla maturzystów.

Studia na kierunku Administracja w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem administracja w Katowicach

Chcesz podjąć studia w Katowicach na kierunku administracja? Z naszego artukułu dowiesz się m.in., które uczelnie mają w ofercie taki kierunek, oraz jak przebiega rekrutacja!

Kierunek Administracja na Uczelniach publicznych w Katowicach 2022 /2023 - zasady rekrutacji

Administracja - Uniwersytet Śląski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim


Administracja jest niezbędna w wielu obszarach życia publicznego. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu tworzenia i optymalizowania procesów organizacyjnych, które wymagane są w pracy w organach państwowych czy w organach samorządu terytorialnego.

Studenci w toku studiów poznają problematykę związaną ze sferą działalności administracji publicznej, a także regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie. Studia na kierunku administracja oferują wybrane uczelnie w Katowicach. Jakie? Zestawienie poniżej


Państwowe uczelnie w Katowicach

• Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje studia I i II stopnia na kierunku administracja – w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia te prowadzone są w ramach Wydziału Prawa
i Administracji.

Na studiach I stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne lub administrację ogólną. Z kolei na studiach II stopnia do wyboru są następujące specjalności: administracja bezpieczeństwem energetycznym, administracja rządowa i samorządowa, administrowanie rolnictwem, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia stacjonarne są bezpłatne, czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 2100 zł za 1 semestr w przypadku studiów I stopnia i 2250 zł za 1 semestr w przypadku studiów II stopnia.

Politechnika Śląska w Katowicach

Politechnika Śląska prowadzi kierunek administracja w ramach Wydziału Organizacji
i Zarządzania. Są to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: administrację publiczną lub samorząd terytorialny.

1 semestr studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z opłatą w wysokości 1575 złotych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny nie prowadzi kierunku administracja. Kandydatom na studia w Katowicach, zainteresowanych administracją, oferuje jednak specjalności związane
z tą tematyką.

Na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne jest to specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), a na kierunku zarządzanie – specjalność menedżer w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

Prywatne uczelnie w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Ta uczelnia prywatna oferuje kandydatom studia I stopnia na kierunku administracja – tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności oferowane studentom to: administracja publiczna, administracja i obrót nieruchomościami, kadry i płace, obsługa kancelarii prawno-finansowych.

Pierwszy semestr studiów stacjonarnych na tej uczelni kosztuje 500 zł, a kolejne semestry studiów (2-6) – 2123 zł.

Zasady rekrutacji – kierunek administracja na UŚ i PŚ
Zasady kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia I stopnia na kierunku administracja, jakie obowiązują na Uniwersytecie Śląskim, przedstawia poniższa tabela:

zdjecie

Politechnika Śląska rekrutuje z kolei zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

zdjecie

Przykładowe przedmioty na kierunku administracja

Jeśli zdecydujesz się na studia w Katowicach na kierunku administracja, to będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach m.in. z następujących przedmiotów:
• administracja publiczna
• polityka administracyjna
• postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
• prawo finansowe
• prawo administracyjne
• prawo administracyjne i gospodarcze
• prawo pracy
• organizacja i zarządzanie
• techniki organizatorskie i decyzyjne
• ustrój i zadania samorządu terytorialnego
• i inne...autor Joanna Sroczyńska

Studia w Katowicach na kierunku Administracja - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

LoMama
Siostra mojej koleżanki skończyła administrację stacjonarnie i do dziś pamiętam jej pokój tonący w notatkach i kserówkach. Studia są intensywne i faktycznie dały jej niezłe stanowisko. Ja zapisałam się na studia do WSKZ. Ta uczelnia robi licencjackie z administracji ale w formule studiów online więc wszystkie materiały mam stale w laptopie, nie muszę dojeżdżać itp., wszystko mam całkowicie zdalnie z domu i jestem bardzo zadowolona.