Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Administracja - 3 uczelnie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Administracja publiczna i samorządowa

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Administracja w Szczecinie - pytania i odpowiedzi

 • Jak długo trwają studia na kierunku administracja w Szczecinie?

  Studia wyższe na kierunku Administracja w Szczecinie realizuje się w dwóch formach:

  • studiów licencjackich w formie dziennej lub zaocznej – czas trwania wynosi 3 lata, czyli 6 semestrów. Osoba po ich ukończeniu otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Zakończenie studiów I stopnia z administracji, umożliwia podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich.
  • studiów magisterskich w formie dziennej lub zaocznej – czas trwania wynosi 2 lata, czyli 4 semestry. Podstawą ich rozpoczęcia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich. Ich ukończenie jest jednoznaczne z otrzymaniem przez absolwenta tytułu magistra.

   

  Studia na kierunku Administracja w Szczecinie realizowane są przez uczelnie publiczne oraz prywatne.

 • Ile kosztują studia na kierunku administracja w Szczecinie?

  Administrację w Szczecinie można studiować stacjonarnie (dziennie), na 1 uczelni publicznej, tj. na Uniwersytecie Szczecińskim (USz). Możliwe jest również podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym, inaczej zaocznych, również na tej uczelni państwowej. Niemniej jednak taka forma nauki jest opatrzona opłatą czesnego.

  Przykładowo opłata semestralna obowiązująca na Uniwersytecie Szczecińskim wynosi - 1 002 zł, zaś roczna - 2 003 zł. W przypadku uczelni prywatnych różnica polega na tym, że należy płacić również za naukę stacjonarną. Tutaj kwoty opłat czesnego wahają się od 210 zł za miesiąc.

  Należy jednak pamiętać, że oferty poszczególnych uczelni nie zawsze równają się najwyższemu poziomowi nauczania. Swój wybór warto przemyśleć i ustosunkować względem renomy danej uczelni oraz zweryfikować i porównać opinie, które wyrażają studenci i absolwenci szczecińskich uczelni.

 • Na których uczelniach możemy studiować administrację stacjonarnie w Szczecinie?

  Studia prowadzone w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, cieszą się ogromną popularnością wśród osób młodych, które dopiero ukończyły szkołę średnią i nie są jeszcze w pełni aktywne zawodowo.

  Jeśli chodzi o studia stacjonarne, Administrację można studiować na 4 uczelniach wyższych w Szczecinie, w tym 1 publicznej, w obu formach - zarówno zaocznej, jak i dziennej. Jest to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (USz).

  Z kolei uczelnie prywatne, które posiadają na swojej liście kierunków administrację, to, m.in.:

  • Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie,
  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP).

   

  Jeżeli chcesz sprawdzić pełną bazę uczelni oferujących studia na tym kierunku, zobacz Administracja w Szczecinie - 4 uczelnie.

 • Na których uczelniach możemy studiować administrację niestacjonarnie w Szczecinie?

  Studia zaoczne (niestacjonarne) to najpowszechniejsza forma studiowania, którą chętnie wybierają osoby, chcące zdobyć wykształcenie lub dokształcić się, bez konieczności rezygnowania z aktywnej pracy zawodowej w tygodniu. Dlatego też pożądaną opcją jest dla nich studiowanie weekendowe lub wieczorowe.

  W przypadku Administracji, studia zaoczne można podjąć zarówno na uczelni państwowej, tj. Uniwersytecie Szczecińskim, jak i na uczelniach prywatnych, do których należą:

  • Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie,
  • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE),
  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP).
 • Jakie są specjalizacje na kierunku administracja w Szczecinie?

  Studenci na kierunku, jakim jest Administracja w Szczecinie, dzięki szeregu specjalizacji, mają możliwość obrania konkretnej ścieżki rozwoju. Jest to jedna z najpowszechniejszych i bardzo atrakcyjnych form kształcenia, pozwalająca, szczególnie zdecydowanym studentom, nabyć specjalistyczną wiedzę związaną z ich przyszłym zawodem.

  Wśród najczęściej spotykanych specjalizacji na kierunku Administracja, jakie można spotkać na szczecińskich uczelniach są, m.in.:

  • Administracja samorządowa (Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa),
  • Administracja publiczna (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej),
  • Administracja ochrony i obsługi prawnej (Uniwersytet Szczeciński),
  • Rachunkowość i skarbowość podatkowa (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej),
  • Specjalność prawno-biznesowa (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej).
 • Czego się nauczysz i jakich przedmiotów możesz się spodziewać na studiach na kierunku administracja w Szczecinie?

  Administracja to kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w szeroko pojętym systemie oraz różnych podlegających mu instytucjach publicznych. Dlatego też program tego kierunku uwzględnia w swoim zasobie przedmioty powiązane z różnymi odłamami prawa, naukami ścisłymi jak ekonomia, matematyka, a także relacjami międzyludzkimi.

  W programie studiów administracyjnych w Szczecinie znajdują się takie przedmioty, jak:

  • Podstawy prawoznawstwa,
  • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
  • Mikroekonomia,
  • Ochrona własności intelektualnej,
  • Analiza statystyczna dla potrzeb administracji publicznej.
    

  Absolwent administracji posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności z ukierunkowaniem na współpracę z klientem.

  Więcej na temat nauki na tym kierunku przeczytasz na stronie Czego nauczysz się na Administracji

 • Czy znajdę pracę po studiach na kierunku administracja w Szczecinie?

  Znalezienie pracy w administracji jest możliwe, lecz na pewno nie będzie tak łatwe, jak w przypadku powiązanych branży.

  Najlepszym wyjściem będzie obranie konkretnej ścieżki rozwoju, już na początku, np. administracja rządowa, publiczna czy samorządowa. Wówczas znalezienie pracy będzie o wiele łatwiejsze.

  Po drugie warto jest odbyć praktyki w rzeczywistym miejscu swojej przyszłej pracy jak urząd czy inne instytucje publiczne. Pozwoli to studentowi lepiej zaznajomić się z zawodem od strony praktycznej – poznać specyfikę zawodu, jego wady, zalety, a także wyciągnąć wnioski, czy faktycznie znajdzie pracę w tej branży, czy może zdecyduje się na pochodne jej sektory (marketing, urzędy statystyczne, księgowość).

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Praca po ukończeniu Administracji.

 • Jakie są plusy i minusy pracy w administracji w Szczecinie?

   

  Po ukończeniu każdych studiów, nie tylko na kierunku administracji, absolwent musi rozpocząć poszukiwania pracy, najlepiej w wyuczonym przez siebie zawodzie. Administracja jest specyficznym sektorem gospodarczym i praca w tej dziedzinie wymaga dużej dozy cierpliwości, a także odpowiedniej wiedzy i nabytych umiejętności praktycznych.

  Do największych zalet pracy w administracji należą:
   

  • wiele możliwości rozwoju oraz awansu,
  • regularne, stabilne godziny pracy,
  • możliwe zatrudnienie na wiele lat.

   

  Natomiast jeśli chodzi o wady pracy na stanowisku administracyjnym, są to m.in.:

  • średnie zarobki, a podwyżka nie zawsze jest możliwa tak szybko, jakbyśmy chcieli,
  • ryzyko wypalenia zawodowego,
  • wielogodzinna, powtarzalna praca przed ekranem komputera.

   

  Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zalety i wady pracy pracy w administracji.

 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku administracja w Szczecinie?

  Osoby, które planują podjąć naukę stacjonarną na kierunku Administracja w Szczecinie, podobnie jak w przypadku innych studiów – muszą być świadomi określonych wymagań, które stawia przed nimi uczelnia państwowa. Bardzo dobre ogólne zaliczenie egzaminu maturalnego to nie wszystko - kandydaci muszą dodatkowo uzyskać równie wysoki wynik z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

  Wśród przedmiotów, najczęściej wymaganych przy rekrutacji do punktacji, znajdują się:

  • język polski lub język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński),
  • filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (wymagany jeden do wyboru)
  • język obcy nowożytny: dowolny (wymagany jeden do wyboru).


  Więcej informacji o wymaganiach maturalnych znajdziesz na stronie Najważniejsze informacje dla maturzystów.

Studia na kierunku Administracja w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Administracja w Szczecinie

Administracja to wciąż bardzo atrakcyjny kierunek dla wielu kandydatów na studia. Większość z nich upatruje w nim łatwego znalezienia dobrze płatnej pracy i rzeczywiście jest to jeden z głównych powodów podjęcia nauki na Administracji. W Szczecinie są 4 uczelnie, na których można studiować ten kierunek.

1. Administracja na Uniwersytecie Szczecińskim

Forma studiów: studia I i II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata i 2 lata
Specjalności: Administracja skarbowa, Administracja samorządowa, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja ochrony środowiska, Administracja gospodarowania nieruchomościami, Administracja ochrony zdrowia, Administracja ochrony i obsługi prawnej, Administracja samorządowa, Administracja zatrudnienia, Administracja morska, Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej.
Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie Zasady rekrutacji - Administracja na USz.

2. Administracja na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie

Forma studiów: studia I i II stopnia
Tryb studiów: stcajonarne/niestacjonarne/wieczorowe
Czas trwania: 3 lata i 2 lata
Specjalności: Administracja publiczna, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Rachunkowość i skarbowość podatkowa, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Specjalność prawno-biznesowa, Administracja samorządowa, Administracja bezpieczeństwa publicznego.
Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji wejdź na stronę Zasady rekrutacji - Administracja na WSAP

Zobacz uczelnie na mapie w Szczecinie