Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (WSIE) w Ropczycach(Niepublliczna)

palceholder

39-100 Ropczyce

ul. Mickiewicza 10

tel.:

17 22-10-720

ikonka email do uczelni

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Nauki o rodzinie
Ogrodnictwo