Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Psychologia - Lista 93 uczelnie w Polsce


Psychologia w biznesie

„Psychologia w biznesie” to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego punktem wyjściowym jest przekonanie, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w biznesie – i to jako najważniejszy składnik sukcesu przedsiębiorstwa!

„Psychologia biznesu” (czy też „psychologia w biznesie”) to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę zarówno z zakresu psychologii, jak i ekonomii, zarządzania oraz marketingu. Kierunek ten jest odpowiedzią na przemiany gospodarcze i zmieniającą się w związku z nimi specyfikę rynku pracy. Psychologia biznesu, jako dziedzina, zajmuje się zaś implementacją teorii psychologicznych do świata przedsiębiorców; jej głównym celem jest podniesienie efektywności pracowników i zwiększenie konkurencyjności organizacji.

Kompetencje zdobywane podczas studiówDlaczego kompetencje zdobywane w trakcie studiów są tak ważne? Odpowiedź wydaje się prosta: znajomość ludzkich zachowań i umiejętność ich przewidywania warunkuje sukces menedżerów, od których wymaga się obecnie czegoś więcej niż „twardej” wiedzy z zakresu samego zarządzania. Wiedza stricte psychologiczna pozwoli absolwentom kierunku „psychologia w biznesie” efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, pełniej analizować rynek, dostrzegać wpływ mechanizmów psychologicznych na zachowania na rynkach finansowych, projektować skuteczne kampanie reklamowe i wpływać na sprzedaż. To nie wszystko – dzięki zdobytym kompetencjom, absolwenci będą potrafili zarządzać zespołem, rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, skutecznie prowadzić negocjacje i mediacje.

Predyspozycje kandydatówPrzyszły psycholog biznesu powinien posiadać określone predyspozycje, aby efektywnie i nie bez satysfakcji wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych. Kandydata na takie studia wyróżniać powinna otwartość na innych ludzi, empatia, łatwość nawiązywania kontaktu i pewnego rodzaju charyzma, która przyda się przede wszystkim na stanowiskach menedżerskich. Cenną umiejętnością okaże się łatwość prezentacji i prowadzenia dyskusji, argumentowania i zajmowania stanowiska w danej sprawie. Nieocenioną – zmysł obserwacji i dedukcja. W pracy z ludźmi, a taki charakter bez wątpienia będzie miała praca psychologa biznesu, istotne będą zatem przede wszystkim zdolności interpersonalne, autoprezentacyjne i komunikacyjne.

Psychologia w biznesie


Organizacja studiów, specjalnościPsychologię w biznesie studiować można jako osobny kierunek na studiach I i II stopnia, częściej jednak w ramach specjalności innych kierunków, takich jak psychologia lub zarządzanie. Studia podjąć można na uczelniach państwowych oraz prywatnych. Ukończenie studiów I stopnia równa się otrzymaniu tytułu licencjata, a studiów II stopnia – tytułu magistra.

Studenci psychologii w biznesie – o ile nie jest ona specjalnością innego kierunku – będą mogli wybrać w toku nauki specjalność, która pokrywać się będzie z ich zainteresowaniami i z obraną ścieżką rozwoju zawodowego. Przykładowe specjalności tego kierunku to: psychologia ekonomiczna, psychologia menedżera, psychologia mediacji i negocjacji, psychologia rozwoju zawodowego.

Program studiówStudenci kierunku „psychologia w biznesie” uczestniczyć będą w zajęciach dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z następujących przedmiotów:

- podstawy filozofii i etyki;
- etyka biznesu;
- etyka zawodu psychologa;
- trening umiejętności interpersonalnych;
- podstawy komunikacji społecznej;
- zarządzanie karierą;
- PR;
- metodologia badań psychologicznych;
- podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka
- podstawy psychologii;
- psychologia pracy;
- psychologia reklamy;
- psychologia sprzedaży;
- psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia;
- zarządzanie projektami psychologicznymi;
- tworzenie projektu;
- podstawy zarządzania;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- strategie zarządzania marketingowego;
- zachowania organizacyjne
i inne.

O ile program studiów przewidywał będzie możliwość wyboru specjalności, plan zajęć wzbogaci się o przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci studiów na kierunku „psychologia w biznesie” znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach (np. jako menedżerowie), agencjach reklamowych i marketingowych czy centrach badań rynku. Najczęściej podejmują współpracę z firmami w obszarze marketingu i badań marketingowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Nierzadko prowadzą działalność szkoleniową albo trenerską (coachingową). Z uwagi na interdyscyplinarne wykształcenie osadzone w wiedzy psychologicznej mogą rozwijać się zawodowo w wielu kierunkach i stale podnosić swoje kompetencje, między innymi uczestnicząc w szkoleniach, kursach czy studiach podyplomowych.

RekrutacjaKandydaci na studia I i II stopnia z zakresu psychologii w biznesie powinni śledzić komunikaty wybranych uczelni dotyczące wymagań rekrutacyjnych. Zwykle publikowane lub aktualizowane są one tuż po zakończonej rekrutacji w roku poprzednim. Osoby, które psychologię biznesu studiować będą w ramach specjalności na innym kierunku, takim jak psychologia lub zarządzanie, muszą zapoznać się z kryteriami naboru na te właśnie kierunki.

Red. B. Stachnik


Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Psychologia

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 3300 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

od 3950 zł od 3950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 2450 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

od 2400 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu od 295 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu od 117 zł od 295 zł /Semestr
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3200 zł 2900 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1875 zł 1875 zł
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 2220 zł /Semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 2600 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 3000 zł / rok
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 3125 zł /Semestr
Uniwersytet Opolski od 2350 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 2900 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2040 zł /Semestr
Uniwersytet Wrocławski (UWR) od 7 000 zł / rok
Wydział Psychologii (PSYCH) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1375 zł / semestr 1375 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 2175 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu 2200 zł 2100 zł
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE) od 300 zł od 300 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 480 zł 450 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) 2328 zł 2328 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP) 2150 zł 1850 zł