Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Psychologia - Lista 132 uczelnie w Polsce


Psychologia w biznesie

„Psychologia w biznesie” to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego punktem wyjściowym jest przekonanie, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w biznesie – i to jako najważniejszy składnik sukcesu przedsiębiorstwa!

„Psychologia biznesu” (czy też „psychologia w biznesie”) to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę zarówno z zakresu psychologii, jak i ekonomii, zarządzania oraz marketingu. Kierunek ten jest odpowiedzią na przemiany gospodarcze i zmieniającą się w związku z nimi specyfikę rynku pracy. Psychologia biznesu, jako dziedzina, zajmuje się zaś implementacją teorii psychologicznych do świata przedsiębiorców; jej głównym celem jest podniesienie efektywności pracowników i zwiększenie konkurencyjności organizacji.

Kompetencje zdobywane podczas studiówDlaczego kompetencje zdobywane w trakcie studiów są tak ważne? Odpowiedź wydaje się prosta: znajomość ludzkich zachowań i umiejętność ich przewidywania warunkuje sukces menedżerów, od których wymaga się obecnie czegoś więcej niż „twardej” wiedzy z zakresu samego zarządzania. Wiedza stricte psychologiczna pozwoli absolwentom kierunku „psychologia w biznesie” efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, pełniej analizować rynek, dostrzegać wpływ mechanizmów psychologicznych na zachowania na rynkach finansowych, projektować skuteczne kampanie reklamowe i wpływać na sprzedaż. To nie wszystko – dzięki zdobytym kompetencjom, absolwenci będą potrafili zarządzać zespołem, rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, skutecznie prowadzić negocjacje i mediacje.

Predyspozycje kandydatówPrzyszły psycholog biznesu powinien posiadać określone predyspozycje, aby efektywnie i nie bez satysfakcji wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych. Kandydata na takie studia wyróżniać powinna otwartość na innych ludzi, empatia, łatwość nawiązywania kontaktu i pewnego rodzaju charyzma, która przyda się przede wszystkim na stanowiskach menedżerskich. Cenną umiejętnością okaże się łatwość prezentacji i prowadzenia dyskusji, argumentowania i zajmowania stanowiska w danej sprawie. Nieocenioną – zmysł obserwacji i dedukcja. W pracy z ludźmi, a taki charakter bez wątpienia będzie miała praca psychologa biznesu, istotne będą zatem przede wszystkim zdolności interpersonalne, autoprezentacyjne i komunikacyjne.

Psychologia w biznesie


Organizacja studiów, specjalnościPsychologię w biznesie studiować można jako osobny kierunek na studiach I i II stopnia, częściej jednak w ramach specjalności innych kierunków, takich jak psychologia lub zarządzanie. Studia podjąć można na uczelniach państwowych oraz prywatnych. Ukończenie studiów I stopnia równa się otrzymaniu tytułu licencjata, a studiów II stopnia – tytułu magistra.

Studenci psychologii w biznesie – o ile nie jest ona specjalnością innego kierunku – będą mogli wybrać w toku nauki specjalność, która pokrywać się będzie z ich zainteresowaniami i z obraną ścieżką rozwoju zawodowego. Przykładowe specjalności tego kierunku to: psychologia ekonomiczna, psychologia menedżera, psychologia mediacji i negocjacji, psychologia rozwoju zawodowego.

Program studiówStudenci kierunku „psychologia w biznesie” uczestniczyć będą w zajęciach dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z następujących przedmiotów:

- podstawy filozofii i etyki;
- etyka biznesu;
- etyka zawodu psychologa;
- trening umiejętności interpersonalnych;
- podstawy komunikacji społecznej;
- zarządzanie karierą;
- PR;
- metodologia badań psychologicznych;
- podstawy biologiczne funkcjonowania człowieka
- podstawy psychologii;
- psychologia pracy;
- psychologia reklamy;
- psychologia sprzedaży;
- psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia;
- zarządzanie projektami psychologicznymi;
- tworzenie projektu;
- podstawy zarządzania;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- strategie zarządzania marketingowego;
- zachowania organizacyjne
i inne.

O ile program studiów przewidywał będzie możliwość wyboru specjalności, plan zajęć wzbogaci się o przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci studiów na kierunku „psychologia w biznesie” znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach (np. jako menedżerowie), agencjach reklamowych i marketingowych czy centrach badań rynku. Najczęściej podejmują współpracę z firmami w obszarze marketingu i badań marketingowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Nierzadko prowadzą działalność szkoleniową albo trenerską (coachingową). Z uwagi na interdyscyplinarne wykształcenie osadzone w wiedzy psychologicznej mogą rozwijać się zawodowo w wielu kierunkach i stale podnosić swoje kompetencje, między innymi uczestnicząc w szkoleniach, kursach czy studiach podyplomowych.

RekrutacjaKandydaci na studia I i II stopnia z zakresu psychologii w biznesie powinni śledzić komunikaty wybranych uczelni dotyczące wymagań rekrutacyjnych. Zwykle publikowane lub aktualizowane są one tuż po zakończonej rekrutacji w roku poprzednim. Osoby, które psychologię biznesu studiować będą w ramach specjalności na innym kierunku, takim jak psychologia lub zarządzanie, muszą zapoznać się z kryteriami naboru na te właśnie kierunki.

Red. B. Stachnik


Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Psychologia

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

od 3250 zł od 3250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

od 480 zł od 450 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanitas

Akademia Humanitas

od 2200 zł Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 3800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

2700 zł/semestr 2600 zł/semestr Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Filia w Szczecinie

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie

od 2450 zł Dowiedz się więcej
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu

od 2400 zł Dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

od 2500 zł Dowiedz się więcej
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

od 2700 zł od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Łukaszewski (ULU)

Uczelnia Łukaszewski (ULU)

od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

od 2450 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS

od 6815 zł od 6815 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS w Katowicach

Uniwersytet SWPS w Katowicach

od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

13 100 Dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS w Sopocie

Uniwersytet SWPS w Sopocie

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

od 4915 zł od 4915 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

od 2900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

od 3000 zł od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie

od 3400 zł Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

od 3700 zł Dowiedz się więcej
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych 1900 zł/semestr 1900 zł/semestr
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu 550 zł/msc 500 zł/msc
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu od 295 zł /Semestr
Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu od 117 zł od 295 zł /Semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 2220 zł /Semestr
SAN ON-LINE od 470 zł/miesiąc
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź 540 zł/miesiąc 480 zł/miesiąc
Uniwersytet Gdański (UG) od 2600 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 3500 zł/semestr
Uniwersytet Opolski 5000 zł/rok
Uniwersytet SWPS w Krakowie 13 100 zł/rok 13 100 zł/rok
Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy 1375 zł / semestr 1375 zł / semestr
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku od 2175 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gdańsk) od 2600 zł od 2400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Giżycko) od 2900 zł od 2600 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice) od 2900 zł od 2700 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój) od 2900 zł od 2600 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Koszalin) od 2900 zł od 2600 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł