Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Psychologia - 6 uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk ( zobacz więcej )

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

tel.:

58 522 75 19, 58 522 75 21

ikonka email do uczelni

www.wsb.gda.pl

rekrut@wsb.gda.pl

Uniwersytet Gdański (UG) ( zobacz więcej )

80-308 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8, budynek Rektoratu

tel.:

58 523 25 31, 523 25 32

ikonka email do uczelni

www.ug.edu.pl

rekrutacja@ug.edu.pl

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) ( zobacz więcej )

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

tel.:

58 322-39-89, 58 300-05-19

ikonka email do uczelni

www.gwsh.gda.pl

pedagogika@gwsh.gda.pl

europeistyka@gwsh.gda.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) ( zobacz więcej )

80-210 Gdańsk

ul. Skłodowskiej-Curie 3a

tel.:

58 349-22-22

ikonka email do uczelni

www.gumed.edu.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB)- WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU ( zobacz więcej )

80-557 Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 15, I piętro pok. 44

tel.:

58 341 98 51, 58 305 41 13

ikonka email do uczelni

www.wsb.net.pl

gdansk@wsb.net.pl


Uczelnie z kierunkiem psychologia w Gdańsku

Jeśli planujesz studia w Gdańsku na kierunku psychologia, sprawdź koniecznie, jaką ofertę przygotowały dla Ciebie gdańskie uczelnie oraz jak przebiega rekrutacja! Przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie podsumowanie.Psychologia cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. Kierunek ten można studiować na coraz większej liczbie uczelni, głównie prywatnych, już nie tylko w ramach jednolitych studiów magisterskich, ale także w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (studia uzupełniające magisterskie). Uczelnie wyższe prowadzą zarówno studia psychologiczne stacjonarne, jak i niestacjonarne. Sprawdźmy, co oferują kandydatom uczelnie w Gdańsku.

Państwowe uczelnie w Gdańsku

Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku psychologia prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych. Są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne. Studenci mogą studiować psychologię jako główny kierunek lub wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalności: neurobiopsychologię lub psychoseksuologię.

Gdański Uniwersytet Medyczny

W ofercie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się kierunek studiów: psychologia zdrowia. Studia te prowadzone są w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne. To pierwsze studia psychologiczne prowadzone na uczelni medycznej.

Prywatne uczelnie w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Psychologia w biznesie to kierunek prowadzony na Wyższej Szkole Bankowej – są to studia
I stopnia, dostępne zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności: coaching i mentoring, doradztwo zawodowe, negocjacje i mediacje w biznesie, psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, psychologia zachowań konsumenckich, trener biznesu. Uczelnia oferuje także specjalność pedagogika i psychologia człowieka na kierunku pedagogika oraz specjalność psychologia w biznesie na kierunku zarządzanie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

W ofercie uczelni znajduje się kierunek: psychologia. Są to studia I stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W toku studiów student wybiera specjalność (do wyboru m.in: psychologia kryminalistyczno-śledcza, psychologia polityki, psychologia social mediów, psychologia terroryzmu i inne).

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Ta uczelnia ma w swojej ofercie specjalność: psychologia w zarządzaniu na kierunku zarządzanie. Są to studia I stopnia.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Uczelnia oferuje kandydatom studia na specjalności psychologia w zarządzaniu prowadzonej
w ramach kierunku zarządzanie. Są to studia I stopnia.

Zasady rekrutacji na uczelnie państwowe

Jak wynika z naszego podsumowania, studia w Gdańsku na kierunku lub specjalności psychologicznej można podjąć na kilku uczelniach. My prezentujemy jednak zasady rekrutacji na uczelnie państwowe – na studia stacjonarne, które nie wymagają opłat.

Uniwersytet Gdański kwalifikuje do przyjęcia na studia na podstawie wyników matury – brane są pod uwagę 4 przedmioty, zgodnie z poniższą tabelą. Wynik egzaminu z danego przedmiotu mnoży się przez podany w tabeli mnożnik. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez 1,5.

zdjecie

Gdański Uniwersytet Medyczny rekrutuje na psychologię na podstawie wyników z 3 przedmiotów, zgodnie z listą przedstawioną w poniższej tabeli. Wyniki z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, a wynik z egzaminu na poziomie podstawowym – x 0, 6. Wyjątkiem jest matematyka – zawsze przeliczana x 1,0.

zdjecie

Przedmioty na kierunku psychologia

Przedmioty wykładane na psychologii – studiach jednolitych magisterskich to m.in.:
- psychologia rozwoju człowieka,
- wstęp do psychologii społecznej,
- psychologia osobowości,
- biologiczne podstawy zachowania człowieka,
- psychologia różnic indywidualnych,
- psychologia emocji i motywacji,
- psychopatologia,
- psychologia procesów poznawczych,
- diagnostyka psychologiczna,
- etyka zawodu psychologa,
- poznawcza psychologia społeczne,
- podstawy statystyki dla psychologów,
- psychometria

autor: Piotr Jarząbek
- i inne...