Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Psychokryminalistyka

Zobacz

Cena za semestr od 4915zł od od od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 4915zł od od od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni SWPS w Katowicach

Uniwersytet SWPS to jedna z najbardziej znanych i prestiżowych uczelni niepublicznych w Polsce kształcących w dziedzinie nauk społecznych. Uczelnia na polskim rynku edukacyjnym działa od 1996 roku. Na przestrzeni lat działalności zdobyła dużą renomę i uznanie zarówno wśród kandydatów na studia, którzy chętnie wybierają tę uczelnię, jak i wśród branży naukowej. Jakość i poziom nauczania potwierdzają wysokie miejsca rankingowe oraz oceny prestiżowych instytucji naukowych.

www.swps.pl


Uczelnia oferuje studia w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu.


Uniwersytet SWPS to:

 • 8 wydziałów
 • 37 kierunków studiów
 • 167 umów o współpracy międzyuczelnianej
 • wspaniali dydaktycy
 • światowej sławy naukowcy
 • Uniwersytet SWPS nie tylko prowadzi działalność dydaktyczną, ale również zajmuje się realizacją projektów naukowych. Na uczelni działa 20 jednostek naukowo badawczych, które co roku realizują blisko 300 projektów badawczych. Wiele wyników badań wykorzystywanych jest nie tylko w działalności naukowej, ale również w różnych obszarach codziennego życia, gospodarki lub biznesu. To właśnie pracownicy SWPS stworzyli aplikację Jasnopis, a także projekt TEMPEST, który jasno opisał zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży. Szereg wyników badań czy projektów jest z powodzeniem wykorzystywanych przez inne organizacje czy instytucje.

  fasada budynku swpsabsolwenci swpssalaa wykladowa swpsabsolutorium swps

   

  WYDZIAŁ PSYCHOLOGII W KATOWICACH

  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach został utworzony w 2010 r. Prowadzi studia I stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe z zakresu psychologii i psychokryminalistyki. Wypromował ponad 1000 absolwentów.

  Zróżnicowana oferta dydaktyczna

  Zróżnicowany program naszych studiów psychologicznych dający możliwość wyboru specjalizacji, pozwala na dostosowanie procesu uczenia się do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studentów. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

  Kształcimy psychologów klinicznych, psychologów wspomagania rozwoju osobistego, a także psychologów sądowych. Przygotowujemy też do pracy w biznesie, organizacjach sektora publicznego i prywatnego oraz pozarządowego. Nasi studenci uczą się podejmować interwencje w społecznościach lokalnych, poznają psychologiczne mechanizmy rządzące coachingiem, marketingiem i PR.

  Psychologia na najwyższym poziomie

  Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” Uniwersytet SWPS jest jedną z dwóch najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia.

  Psychokryminalistyka – nowatorski kierunek studiów

  Prowadzimy interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki, łączące wiedzę i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy z osobami w trudnych sytuacjach. Studenci tego kierunku mają kontakt z wybitnymi specjalistami z zakresu psychologii klinicznej, psychologii sądowej oraz prawa.

  Studia specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej

  Jesteśmy jedyną jednostką na Śląsku posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Eksperci z doświadczeniem zawodowym

  Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny.

   

  10 powodów, dla których warto studiować na Uniwersytecie SWPS

  10 powodów, dla których warto studiować na Uniwersytecie SWPS:
 • Uczelnia oferuje najlepszą psychologię na Śląsku (wg rankingu Perspektyw 2019)
 • Uniwersytet SWPS jest najczęściej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia w 2018 r. wg MNiSW
 • Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce z prestiżową kategorią A+
 • Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.
 • Na Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
 • Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, prof. Philip Zimbardo, Jerzy Hausner, Jacek Santorski.
 • Studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
 • Działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
 • Na Uniwersytecie SWPS istnieje 79 kół naukowych, chór, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
 • Studenci mogą odbyć część studiów za granicą na jednej ze z 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy.

 •  

  DYDAKTYKA

  Studenci, którzy decydują się na kształcenie w SWPS mogą liczyć na nowoczesne programy kształcenia, a także możliwość wyboru ciekawych ścieżek kariery i specjalności. To idealne miejsce do nauki dla przyszłych psychologów klinicznych, psychologów sądowych, specjalistów wspomagania rozwoju osobistego czy psychologów biznesu. Zajęcia na uczelni prowadzone są zarówno przez doświadczonych naukowców, jak i praktyków z różnych dziedzin psychologii czy biznesu. Studenci mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o przyszłej pracy zawodowej z rzeczywistością.

  Duży nacisk kładziony jest na kształcenie umiejętności praktycznych w trakcie zajęć warsztatowych, ćwiczeń, praktyk czy szkoleń. Absolwenci Wydziału Zamiejscowego SWPS w Katowicach są kompleksowo i solidnie przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, do wykonywania wyuczonego zawodu. O jakości i poziomie kształcenia świadczy również fakt, że absolwenci uczelni doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, bez problemu znajdują zatrudnienie lub podejmują dalsze kształcenie na studiach doktorskich czy podyplomowych.

   

  NAJLEPSZY WYDZIAŁ PSYCHOLOGICZNY NA ŚLĄSKU

  Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorię A w ostatniej ocenie parametrcznej dokonywanej przez MNiSW. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na Wydziale."

   

  EKSPERCI Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

  Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny.

   

  Kontakt do uczelni

  40-326 Katowice

  ul. Techników 9

  tel.:

  32 750 60 80,
  32 750 60 81,
  Biuro Rekrutacji: 32 750 60 84