Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2200zł od 2100zł

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - APEIRON WSBPII

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” została założona w 2005 roku w Krakowie. Jej celem jest wykształcenie przyszłych pracowników administracji publicznej w obszarach porządku oraz bezpieczeństwa społeczności. Absolwenci są wyposażeni w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające osiągać sukcesy zawodowe w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Chlubą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego jest kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, który jest prowadzony w ramach studiów licencjackich oraz magisterskich.

Program studiów opiera się na współczesnych zagadnieniach, które pozwalają zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne, czy też filozoficzne, jak również zdobyć umiejętności potrzebne w pracy zawodowej. Studenci aktywnie uczestniczą w zróżnicowanych tematycznie zajęciach związanych m.in. z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką, kryminologią, a także w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walki oraz taktyki i różnych technik interwencji. Wszystko to dodatkowo dopełnia szeroki wybór specjalizacji, które pozwalają dopasować się do indywidualnych zainteresowań czy potrzeb zawodowych.

Innowacyjny program nauczania dopełnia specjalistyczna kadra wykładowców oraz nauczycieli akademickich. Są to osoby z dużym doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy są zaopatrzeni w kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Potrafią oni w kreatywny i niespotykany sposób przekazywać wiedzę, co przekłada się na miłą oraz przyjazną atmosferę podczas prowadzenia zajęć.

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną. Obecnie dysponuje ona dwoma oddziałami w Krakowie i Katowicach (Wydział Zamiejscowy), co daje możliwość studiowania bez konieczności przenoszenia się do siedziby głównej w Krakowie. Bez względu na wybór lokalizacji, student zdobędzie tak samo kompletne wykształcenie z obiecującą perspektywą zawodową.

Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji, warto odwiedzić siedzibę główną Aperion w Krakowie lub Katowicach bądź skorzystać ze strony internetowej uczelni. Wybór Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego będzie z pewnością satysfakcjonujący i zaowocuje szerokimi możliwościami rozwoju zawodowego.


 

Misja, wizja, cel

Misją uczelni jest edukacja służąca szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu. Realizacji misji służy merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, m.in. w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym oraz jako kadra kierownicza służb mundurowych i pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Duży nacisk kładziemy również na stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych. Szczególne znaczenie w procesie kształcenia ma przygotowanie studentów pod kątem stosowania polskich oraz europejskich norm prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz dbałości o rozwój szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa.

Celem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju studentom poprzez kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie tak, aby nasi absolwenci sprostali wymogom rynku pracy. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu w sektorze bezpieczeństwa oraz pokrewnych, liczba naszych studentów sukcesywnie rośnie.

W toku kształcenia studenci są zatem zapoznawani z organizacją i praktycznym działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych oraz administrowaniem w obrębie komercyjnych systemów ochrony osób i mienia kreowanych przez prywatne podmioty gospodarcze.

Cel nasz zakłada optymalne łączenie przez absolwenta wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Ambicją uczelni jest także uruchomienie kolejnych kierunków, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości wynikającej z nakreślonych przez Założyciela i Senat misji i wizji rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

 

Dlaczego warto?

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron":

 • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 • Atrakcyjna rata miesięczna wynosząca 380 zł.
 • Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 • Zgrupowania sportowe.
 • Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, m.in.: Terroryzm jako zagrożenie państwa i obywateli, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy.
 • Indywidualne podejście do studenta.
 • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 • Branżowa uczelniana biblioteka.

 •  

  Zasady rekrutacji

  O przyjęciu na studia I stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia II stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia podyplomowe mogą się starać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może odbywać się na podstawie daty zgłoszenia albo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz program studiów. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, treści i liczbę pytań ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci są wcześniej poinformowani o konieczności przygotowania się do rozmowy.   

  Kontakt

  31-143 Kraków

  ul. Basztowa 10

  tel.:

  +48 12 422 30 68