Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Kierunek Lekarski

Zobacz

Cena za semestr od od od 20000zł od

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł od 3600zł

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 16000zł od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie to niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie, przygotowująca nowoczesne kadry pracowników służb medycznych oraz zawodów pokrewnych. Uczelnia działa na rynku edukacyjnym od 1997 roku, realizuje studia na poziomie licencjackim i magisterskim. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, kosmetologia, a także ratownictwo medyczne. Wysoki poziom kształcenia zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodów medycznych. Absolwenci Uczelni Medycznej w Warszawie doskonale radzą sobie na rynku pracy, są świetnymi specjalistami, docenianymi przez pracodawców. Przedstawiciele zawodów medycznych wykształceni na Uczelni Medycznej mogą z powodzeniem konkurować na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mając na uwadze stale podnoszenie standardów kształcenia, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie nieustannie monitoruje zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a także rosnące potrzeby pracodawców w obszarze służby zdrowia. Dzięki temu może modyfikować programy i zakres realizowanych zagadnień w taki sposób, aby studenci kształcili się zgodnie z potrzebami rynku i mieli zapewniony bezproblemowy start w życie zawodowe. Jedną z form podnoszenia poziomu kształcenia jest realizacja programów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które przyczyniają się do poprawy bazy dydaktycznej oraz metod i narzędzi kształcenia nowoczesnych kadr medycznych.

 

Misja Uczelni Medycznej

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie nieustannie podnosi jakość oferty edukacyjnej, aby spełniała ona najnowocześniejsze europejskie standardy. Oprócz wiedzy teoretycznej, przyszli adepci zawodów medycznych uczą się umiejętności zawodowych, zdobywają nowe kompetencje i kwalifikacje. Duży nacisk kładzie się również na kwestię etyki zawodowej, aby wykształcić w młodych ludziach odpowiedzialne i rzetelne podejście do wykonywanych w przyszłości obowiązków. Kształcenie odbywa się w nowoczesnej, doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej. Studenci mają do dyspozycji przestronne sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Nauka odbywa się więc w komfortowych warunkach, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Wiele zajęć praktycznych odbywa się w ramach klinik w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz innych jednostkach ochrony zdrowia. Studenci realizują szereg stażów i praktyk, które pozwalają im na zdobywanie kwalifikacji i kompetencji wymaganych w przyszłej pracy. Dużym atutem uczelni jest również wykwalifikowana kadra wykładowców, wśród których są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy konkretnych zawodów medycznych – wybitni specjaliści i eksperci, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją.

   

  Nasze atuty

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie to nowoczesny ośrodek dydaktyczny i naukowy, który ma spory wkład w rozwój systemu ochrony zdrowia. Uczelnia od początku swojego istnienia propaguje nowoczesne standardy profilaktyki i leczenia, a także buduje trwałe i solidne relacje oraz współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego, a także innymi podmiotami, w których absolwenci uczelni mają możliwość korzystania ze stażów i praktyk, a później, po ukończeniu kształcenia, mogą znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

   

  Kontakt

  00-136 Warszawa

  Plac Żelaznej Bramy 10
  Warszawa

  Centrum Symulacji Medycznej
  Al. Solidarności 12
  03-411 Warszawa

  tel.:

  22 703 43 93,
  22 703 43 88,
  22 703 43 83,
  22 703 43 91