Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Kierunek Lekarski

Zobacz

Cena za semestr od od od 20000zł od

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 16000zł od 3000zł

Psychologia - NOWOŚĆ

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie to niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie, przygotowująca nowoczesne kadry pracowników służb medycznych oraz zawodów pokrewnych. Uczelnia działa na rynku edukacyjnym od 1997 roku, realizuje studia na poziomie licencjackim i magisterskim. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, a także ratownictwo medyczne. Wysoki poziom kształcenia zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodów medycznych. Absolwenci Uczelni Medycznej w Warszawie doskonale radzą sobie na rynku pracy, są świetnymi specjalistami, docenianymi przez pracodawców. Przedstawiciele zawodów medycznych wykształceni na Uczelni Medycznej mogą z powodzeniem konkurować na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mając na uwadze stale podnoszenie standardów kształcenia, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie nieustannie monitoruje zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a także rosnące potrzeby pracodawców w obszarze służby zdrowia. Dzięki temu może modyfikować programy i zakres realizowanych zagadnień w taki sposób, aby studenci kształcili się zgodnie z potrzebami rynku i mieli zapewniony bezproblemowy start w życie zawodowe. Jedną z form podnoszenia poziomu kształcenia jest realizacja programów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które przyczyniają się do poprawy bazy dydaktycznej oraz metod i narzędzi kształcenia nowoczesnych kadr medycznych.

 

Misja Uczelni Medycznej

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie nieustannie podnosi jakość oferty edukacyjnej, aby spełniała ona najnowocześniejsze europejskie standardy. Oprócz wiedzy teoretycznej, przyszli adepci zawodów medycznych uczą się umiejętności zawodowych, zdobywają nowe kompetencje i kwalifikacje. Duży nacisk kładzie się również na kwestię etyki zawodowej, aby wykształcić w młodych ludziach odpowiedzialne i rzetelne podejście do wykonywanych w przyszłości obowiązków. Kształcenie odbywa się w nowoczesnej, doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej. Studenci mają do dyspozycji przestronne sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Nauka odbywa się więc w komfortowych warunkach, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Wiele zajęć praktycznych odbywa się w ramach klinik w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz innych jednostkach ochrony zdrowia. Studenci realizują szereg stażów i praktyk, które pozwalają im na zdobywanie kwalifikacji i kompetencji wymaganych w przyszłej pracy. Dużym atutem uczelni jest również wykwalifikowana kadra wykładowców, wśród których są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy konkretnych zawodów medycznych – wybitni specjaliści i eksperci, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją.

   

  Nasze atuty

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie to nowoczesny ośrodek dydaktyczny i naukowy, który ma spory wkład w rozwój systemu ochrony zdrowia. Uczelnia od początku swojego istnienia propaguje nowoczesne standardy profilaktyki i leczenia, a także buduje trwałe i solidne relacje oraz współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego, a także innymi podmiotami, w których absolwenci uczelni mają możliwość korzystania ze stażów i praktyk, a później, po ukończeniu kształcenia, mogą znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

   

  Kontakt do uczelni

  00-136 Warszawa

  Plac Żelaznej Bramy 10
  Warszawa

  Centrum Symulacji Medycznej
  Al. Solidarności 12
  03-411 Warszawa

  tel.:

  22 703 43 86