Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Warszawska Uczelnia Ekonomiczna(Niepublliczna)

palceholder

00-389 Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/8

tel.:

+48 690 890 760

Studia dyplomowe - kierunki
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

Opis Uczelni

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA (WWSH) IM. BOLESŁAWA PRUSA


Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa
to prywatna placówka edukacyjna o ugruntowanej pozycji na mapie polskiego szkolnictwa wyższego. Znajdująca się w Warszawie, stawia na rozwój umiejętności społecznych i humanistycznych swoich studentów.

Od momentu założenia w 1995 roku, WWSH nastawiona jest na dostarczanie interdyscyplinarnego wykształcenia, które przygotowuje absolwentów do przyszłych wyzwań zawodowych. Dzięki temu, studenci mają możliwość wyboru kierunków o profilu humanistycznym, takich jak pedagogika, psychologia czy socjologia.

Wysokie standardy nauczania są gwarantowane przez doświadczoną kadrę akademicką. Uczelnia koncentruje się na praktycznym aspekcie edukacji, oferując praktyki i staże, które pozwalają studentom zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Na WWSH szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak zdolności komunikacyjne, zdolność do twórczego myślenia oraz rozwiązywania problemów, co jest niezwykle cenione przez pracodawców na rynku pracy.

Zakładając, że edukacja to nie tylko nauka, uczelnia organizuje liczne wydarzenia kulturalne, spotkania i konferencje, które dopełniają proces edukacji, tworząc unikalną atmosferę na terenie kampusu.

 

Misja Uczelni

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa to uczelnia z promieniem nauczenia skierowanym na nowocześnie spostrzegane nauki humanistyczne. Znajduje się w sercu Polski, w zabytkowym mieście Warszawie.

Główną misją WWSH jest kształcenie studentów w duchu szacunku do tradycji humanistycznej, promowanie nauki jako narzędzia zrozumienia i interpretowania światów wewnętrznego i zewnętrznego. Uczelnia dąży do stworzenia atmosfery sprzyjającej twórczemu myśleniu, wymianie idei oraz poszukiwaniu nowych dróg i rozwiązań.

WWSH stawia na rozbudowaną ofertę edukacyjną, dba o wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych. Przez zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej, dąży do wzmocnienia więzi społecznych i rozwijania świadomości obywatelskiej wśród studentów.

Podsumowując, misją Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej jest kształcenie humanistów gotowych do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku, a także kreowanie kultury akademickiej opartej na uniwersalnych wartościach i szacunku dla dzieła człowieka.

 

Studia podyplomowe

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa położona jest w Warszawie. Ta znana uczelnia to miejsce kształtowania zawodowego i osobowego wielu studentów, oferując szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe dostępne na WWSH są starannie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom rosnącego rynku pracy. Dostępne są różne kierunki z wielu dziedzin, takie jak:

  • psychologia biznesu,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Są one świadectwem elastyczności uczelni, który dopasowuje swoją ofertę do potrzeb studentów oraz rynku.

Psychologia biznesu przygotowuje studentów do zrozumienia dynamiki funkcjonowania organizacji i zachowań w pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi z kolei skupia się na strategiach zarządzania ludźmi, motywacji i zatrudnianiu.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest pisana na miarę dla nauczycieli, ekspertów ds. edukacji lub rodziców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o wczesnym rozwoju dzieci. To tylko niektóre z oferowanych kierunków, które umożliwiają absolwentom zdobycie nowych umiejętności i kompetencji specjalistycznych.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa to inteligencka instytucja edukacyjna zlokalizowana w stolicy Polski, Warszawie. Uczelnia oferuje wiele różnorodnych kierunków studiów, koncentrując się na edukacji humanistycznej.

Jeśli zastanawiasz się nad studiami na kierunku humanistycznym w Warszawie, warto spojrzeć na inne uczelnie oferujące podobne kierunki. Pierwszą z nich jest Akademia Leona Koźmińskiego, znana z szerokiego zakresu studiów w dziedzinie nauk społecznych włączając w to programy z zakresu psychologii i socjologii.

Kolejnym przykładem może być Uniwersytet Warszawski, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, która oferuje szeroki wachlarz kierunków humanistycznych m.in. filologię, historia sztuki, czy filozofia.

Inną ciekawą propozycją jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Ta dynamicznie rozwijająca się instytucja jest pierwszym niepaństwowym uniwersytetem w Polsce i oferuje studia na kierunku psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kryminologia.

Każda z tych uczelni stanowi doskonałą alternatywę dla WWSH dla osób zainteresowanych edukacją w zakresie nauk humanistycznych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Specjalność: Marketing medialny i PR32003200
Specjalność: Reportaż, film i telewizja32003200
Specjalność: Dziennikarstwo i fotografia w nowych mediach32003200
Specjalność: Kadry i płace18001800
Specjalność: Ekonomika przedsiębiorstwa18001800
Specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną18001800
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną18001800
Specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną18001800
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna32003200
Ekonomia18001800-3200
Pedagogika18001800

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Your Voice Matters - scenariusze dla Polski i świata
Dlaczego Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie?
Wydział Zarządzania i Logistyki | UTH Warszawa