Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł od 2850zł

Fizjoterapia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2850zł od 3600zł

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3600zł

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3700zł

Zdrowie publiczne

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2200zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - WSZ w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z 25 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, psychologii oraz zdrowia publicznego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów i ekspertów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Dzięki takiemu podejściu uczelnia ma pewność, że absolwenci opuszczając mury Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologów czy specjalistów zdrowia publicznego. Uczelnia dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia innowacyjna, która zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy. Obserwując postęp technologiczny i wynikające z niego zmiany, wie jak istotne jest to, aby nieustannie aktualizować wiedzę, poszerzać kompetencję i rozwijać się zarówno jako zespół jak i również jako instytucja. Dlatego, z uwagi na potrzeby szczególnie młodych ludzi, dla których cyfryzacja jest procesem wszechobecnym, zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych form kształcenia.

Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku to projekt, którego celem jest umożliwienie uczestnikom bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do serii branżowych kursów i szkoleń. Nauka i testy odbywają się online. Każdy z użytkowników po ukończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Każdy kurs składa się ze szkolenia w formie nagrania wideo oraz materiałów uzupełniających tzw. e-booków. Szkolenia opublikowane na platformie edukacyjnej WSZ to efekt współpracy uznanych zarówno w Polsce jak i zagranicą, ekspertów. W skład wyselekcjonowanej kadry specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie znaleźli się lekarze, praktycy, wykładowcy akademicy i inni eksperci z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Użytkownicy mają możliwość skorzystania ze szkoleń z obszarów, które wzbudzają największe zainteresowanie i są najistotniejsze z perspektywy wybranego kierunku studiów. Wśród nich znalazły się takie kategorie jak:

 • fizjoterapia kliniczna,
 • kosmetologia praktyczna,
 • anatomia,
 • biochemia,
 • fizjologia,
 • genetyka,
 • pierwsza pomoc,
 • propedeutyka zdrowia,
 • żywienie człowieka,
 • opieka pielęgniarska.

Dostęp do platformy pozwala zarówno studentom jak i maturzystom nie tylko na rozwój zainteresowań i zgłębienie wiedzy, ale także zapewni lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez udokumentowaną uzyskanymi certyfikatami, wiedzę. Ponadto studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział między innymi w następujących projektach:

 • Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) dzięki, któremu uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.
 • Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących do rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.
 • Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.
 • Certyfikowane kursy i szkolenia oraz specjalistyczne pokazy – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów z wiodącymi markami z branży zdrowia i Beauty, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych kursów i szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu.

W ofercie uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności. Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in.:

 • masażu klasycznego I i II stopnia,
 • masażu KOBIDO,
 • masażu tkanek głębokich,
 • jogi twarzy,
 • psychodietetyki,
 • różnych form makijażu,
 • przedłużania rzęs,
 • a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową i innych.

Oferta kursów i szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków, a uczestnicy kursów otrzymują certyfikat. Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się obszerną wiedzą i doświadczeniem. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizacje praktyk zawodowych w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Uczelnia dysponuje również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.

Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Spośród najważniejszych inicjatyw i projektów warto wymienić cyklicznie i od wielu lat organizowane, Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem oraz ważne, naukowe i popularnonaukowe święto – Światowy Dzień Zdrowia, a także wieczorne spotkania z ekspertami. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej i udziału w ciekawych warsztatach. Dodatkowo uczelnia realizuje szereg inicjatyw, zawsze otwartych i bezpłatnych dla wszystkich naszych interesariuszy, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Rady Pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim młodzież, kandydaci na studia, studenci i mieszkańcy Trójmiasta.

Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje oraz popularne trendy w kosmetologii medycznej”,
 • II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Fizjoterapia Ortopedyczna”,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holistyczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce,
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje biotechnologiczne w branży trychologicznej.”

Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy w tym m.in.: organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE, podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 jak i wystąpienie w roli partnera podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Za swoje działania uczelnia niejednokrotnie nagradzana była w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała trzykrotnie prestiżowy certyfikat akredytacyjny na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto uczelnia została uhonorowana tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunku FIZJOTERAPIA. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku uczelnia osiągnęła. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić, że Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” w roku 2023 otrzymały również studia podyplomowe - Trychologia kosmetologiczna. Od 2021 roku uczelnia corocznie zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w 2022 roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku już dwukrotnie w roku 2022 i 2023 została doceniona jako uczelnia wspierająca młodych dołączając do projektu Trójmiejskiej Mapy Akademickiej. To największy projekt edukacyjny w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i praktyki zawodowe. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie), członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa), a także partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. 

Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. W myśl aby uczelnia nie była wyłącznie miejscem do nauki, ale także miejscem relaksu i spotkań z przyjaciółmi powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osobom kadry uczelni, w tym 25 kobietom, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach ww. projektu realizowane są następujące zadania: poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur, poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających; poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego; szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności. W ramach projektu uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak: ekrany multimedialne, mapy interaktywne, pętle indukcyjną, stanowisko obsługi osób głuchych z dedykowanym telefonem, krzesła ewakuacyjne i inne. Rozwój infrastruktury - dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. 

Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, uczelnia stała się jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – Otwieramy Nowe Możliwości. ;

kampus wsz sala wsz budynek wsz sala wykladowa wsz

 

Oferta kształcenia

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna - 9 lat doświadczenia!
 • Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna - 14 lat doświadczenia!
 • Zdrowie publiczne - forma stacjonarna i niestacjonarna
 • Pielęgniarstwo - forma stacjonarna i stacjonarna weekendowa

Studia II stopnia (magisterskie):

 • Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna ; Ścieżki kształcenia: psychodietetyka z elementami medycyny i stylu życia, dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa
 • Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna ; Ścieżki kształcenia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.


Studia jednolite magisterskie:

 • Fizjoterapia* - forma stacjonarna i niestacjonarna - 17 lat doświadczenia!
 • Psychologia - NOWOŚĆ! - forma stacjonarna i niestacjonarna ; Ścieżki kształcenia: psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia.

*Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Blisko 17 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów.

Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie efektywności uczelni. Przyznany trzy krotnie Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” oraz uhonorowanie tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dla kierunku fizjoterapia.

 

Studia podyplomowe na WSZ w Gdańsku

 • Dietetyka,
 • Dietetyka w sporcie,
 • Edukator diabetologiczny,
 • Kosmetologia bioestetyczna,
 • Opieka geriatryczna,
 • Onkokosmetologia - NOWOŚĆ!
 • MBA w ochronie zdrowia,
 • Podologia,
 • Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego,
 • Psychodietetyka,
 • Trychologia kosmetologiczna,
 • Hi-Tech w kosmetologii - NOWOŚĆ!

 

Kursy i Szkolenia w WSZ w Gdańsku

 • masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy,
 • bańki ogniowe i bezogniowe,
 • fizjoterapia, estetyka, leczenie infekcji dróg oddechowych,
 • joga twarzy,
 • kurs makijażu,
 • makijaż okolicznościowy,
 • makijaż fotograficzny,
 • ajniki charakteryzacji filmowej,
 • psychodietetyka (również w wersji online),
 • przedłużanie i zagęszczanie rzęs,
 • manicure hybrydowy i praca frezarką,
 • manicure żelowy,
 • perfekcyjna "kępka",
 • szkolenie objętościowe metodą 2D-6D,
 • masaż tkanek głębokich,
 • fizjoterapia pacjentów po COVID-19,
 • masaż klasyczny I stopnia,
 • masaż klasyczny II stopnia,
 • elektrokoagulacja,
 • kosmetologia ajurwedyjska,
 • indywidualny wzorzec ruchowy,
 • knee from science to practice,
 • diagnostyka i leczenie w uszkodzeniach stanu kolanowego.

 

Kontakt

Główny adres uczelni

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
Telefon: 58 769 08 02
Email: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl

Punkt rekrutacyjny

Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 02/03/04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
www.wsz.pl

 

Kontakt do uczelni

80-335 Gdańsk

ul. Pelplińska 7

tel.:

58 769 08 02, 58 769 08 03