Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Psychologia - 9 uczelni

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

40-326 Katowice

ul. Techników 9

tel.:

32 750 60 80, 32 750 60 81, Biuro Rekrutacji: 32 750 60 84

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4915zł od od od

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 4915zł od

Psychologia dla magistrów i licencjatów Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

ikonka email do uczelni

www.wszop.edu.pl

rekrutacja@wszop.edu.pl

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej ( zobacz więcej )

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1c

tel.:

32 262-28-05, 295-93-10, 295-93-11

ikonka email do uczelni

www.wsb.edu.pl

info@wsb.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) im. Karola Goduli ( zobacz więcej )

41-506 Chorzów

ul. Racławicka 23

tel.:

32 349 48 02, 32 349 48 03 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

www.gwsp.edu.pl

gwsp@gwsp.edu.pl

rekrutacja@gwsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów ( zobacz więcej )

41-506 Chorzów

ul. Sportowa 29

tel.:

32 349 85 24, 32 349 84 79, 32 349 84 70, 32 349 85 31

ikonka email do uczelni

www.wsb.pl/chorzow

rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

www.us.edu.pl

rekrutacja@us.edu.pl


Uczelnie z kierunkiem Psychologia w Katowicach

1.Uniwersytet Śląski

Psychologia

Limit miejsc: 150
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 7.92
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2900 zł/semestr

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim są prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Są to jednolite studia magisterskie, których głównym celem jest przekazanie studentom jak największej i najpełniejszej wiedzy dotyczącej psychologii ogólnej, społecznej, psychologii rozwoju człowieka oraz psychopatologii. Kształcenie przygotowuje również absolwentów do prowadzenia własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Absolwenci studiów psychologicznych mają wiele możliwości zatrudnienia m.in. poradniach psychologicznych i pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych, pracowniach naukowych i badawczych, punktach interwencji kryzysowej, a także w sektorze prywatnym.


Uczelnia USWysoki poziom kształcenia specjalistów

W trakcie pierwszych dwóch lat studiów wszyscy studenci psychologii kształcą się w ramach tego samego programu. Od trzeciego roku jest natomiast możliwość wybrania specjalności. Do wyboru są: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia pracy i organizacji, psychologia sądowa oraz psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. Wśród przedmiotów, które w trakcie studiów trzeba zaliczyć, pojawiają się: zarys neurobiologii, logika, metodologia badań psychologicznych, psychopatologia, statystyka, zaawansowana analiza danych oraz etyka w zawodzie psychologa. Kształcenie polega nie tylko na przygotowaniu teoretycznym, ale również na wykształceniu w studentach umiejętności przydatnych w późniejszej pracy. Uczą się między innymi planowania interwencji psychologicznej oraz rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych.

Studenci studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną oraz świetnie przygotowaną kadrę naukową, składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków konkretnej dziedziny. W trakcie studiów sporo jest ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, a także szkoleń, które pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności.