Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Psychologia - 6 uczelni

Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Neuropsychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia biznesu i coaching

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Zobacz więcej

Zobacz

         

Psychologia dzieci i młodzieży

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia kliniczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia międzykulturowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia reklamy i mediów

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia rodziny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia sądowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia sądowo-penitencjarna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia sportu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia szkolna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia uzależnień

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia zdrowia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia zwierząt

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Lubelska Akademia WSEI (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Psychologia (studia jednolite magisterskie)

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Psychologia w Lublinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych 1900 zł/semestr 1900 zł/semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie i psychologia biznesu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Psychologia w Lublinie - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

  Studia wyższe na kierunku, jakim jest Psychologia w Lublinie, podobnie jak w innych polskich miastach odbywają się w formie studiów jednolitych magisterskich. Trwają one zazwyczaj 5 lat, tj. 10 semestrów.

  Mogą to być studia w formie zarówno stacjonarnej, jak i zaocznej, w zależności od preferencji kandydata. Zakończenie studiów jednolitych magisterskich skutkuje otrzymaniem przez absolwenta tytułu magistra.

  Niemniej jednak niektóre uczelnie niepubliczne oferują również powyższy kierunek w formie 3-letnich studiów I stopnia. Studia na kierunku Psychologia w Lublinie realizowane są przez uczelnie państwowe, jak i prywatne.

 • Jakie są koszty studiów na kierunku psychologia w Lublinie?

  Psychologię w Lublinie można studiować bezpłatnie w formie stacjonarnej, na wszystkich uczelniach publicznych, takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL).

  W Lublinie natomiast uczelnie państwowe nie oferują możliwości studiowania zaocznego. Taką opcją dysponują jedynie uczelnie prywatne. Powyższa forma nauki jest równoznaczna z obowiązkiem opłaty czesnego. Przykładowo:

  • Collegium Humanum Filia w Lublinie - 4 900 zł/rok lub 2 450 zł/semestr,
  • Akademia WSEI w Lublinie - od 3 800 zł/rok lub o 2 000 zł/semestr.

   

  Należy jednak pamiętać, że oferty poszczególnych uczelni nie zawsze są równoznaczne z najwyższym poziomem nauczania. Swój wybór warto przemyśleć i ustosunkować względem renomy danej uczelni oraz zweryfikować i porównać opinie, które wyrażają studenci i absolwenci lubelskich uczelni.

 • Na których uczelniach mogę studiować psychologię stacjonarnie w Lublinie?

  Studia prowadzone w trybie dziennym (stacjonarnym) są najpopularniejszą formą studiowania, którą wybierają absolwenci szkół średnich. Zazwyczaj nie są oni w pełni etatowymi pracownikami, dlatego dysponują odpowiednią ilością czasu w tygodniu.

  Jeśli chodzi o studia stacjonarne, Psychologię można studiować na 5 uczelniach wyższych, w tym 2 publicznych - Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Niemniej jednak wszystkie szkoły oferują studia zarówno w formie zaocznej, jak i dziennej.

  Jeśli chodzi o uczelnie prywatne, które posiadają na swojej liście kierunków psychologię, są to m.in.:

  • Akademia WSEI w Lublinie,
  • Collegium Humanum Filia w Lublinie,
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

   

  Jeżeli chcesz sprawdzić pełną bazę uczelni oferujących studia na tym kierunku, zobacz Psychologia w Lublinie - 5 uczelni.

 • Na których uczelniach mogę studiować psychologię niestacjonarnie w Lublinie?

  Studia niestacjonarne (zaoczne) to najpopularniejsza forma studiowania, która jest wybierana przez osoby, które chcą zdobyć wykształcenie lub dokształcić się, nie rezygnując przy tym z pracy zawodowej w tygodniu. Dlatego też opcja studiowania weekendowego lub wieczorowego jest dla nich niezwykle atrakcyjna.

  W przypadku Psychologii, studia zaoczne można podjąć zarówno na uczelniach państwowych, tj. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, a także na uczelniach prywatnych, do których zaliczają się m.in.:

  • Akademia WSEI w Lublinie,
  • Collegium Humanum Filia w Lublinie,
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku psychologia w Lublinie?

  Studenci na kierunku Psychologia w Lublinie, przede wszystkim uczeni są mechanizmów funkcjonowania psychiki człowieka. Jednakże powyższy kierunek oferuje studentom poszerzenie kwalifikacji w konkretnym odłamie psychologii.

  Jest to bardzo powszechna i niezwykle atrakcyjna forma kształcenia, która pozwala studentom nabyć specjalistyczną wiedzę związaną z ich przyszłym zawodem.

  Wśród najczęściej spotykanych specjalizacji na kierunku Psychologia znajdują się:

  • Psychologia kliniczna i neuropsychologia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie),
  • Psychologia społeczna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Collegium Humanum),
  • Psychologia biznesu (Akademia WSEI, Collegium Humanum Filia w Lublinie),
  • Psychologia wspierania jakości życia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
  • Psychologia edukacyjna (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie).
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku psychologia w Lublinie?

  Psychologia to kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w charakterze psychologów, a później również psychoterapeutów. Sylabus powyższego kierunku uwzględnia przede wszystkim przedmioty związane z naukami medycznymi oraz społecznymi.

  W wykazie przedmiotów na studiach psychologicznych w Lublinie można znaleźć, m.in.:

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • Metodologia badań psychologicznych,
  • Elementy psychiatrii,
  • Filozofia z elementami logiki,
  • Pomoc psychologiczna.

   

  Absolwent Psychologii ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny i zrozumiały. Ponadto absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

  Więcej na temat nauki na tym kierunku przeczytasz na stronie Czego nauczysz się na Psychologii.

 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku psychologia w Lublinie?

  Znalezienie pracy jako psycholog w dzisiejszych nie wymaga trudności, lecz na pewno trzeba przebyć długą drogę praktyki oraz zdobyć szacunek pacjentów. Pomimo, że psychologów swego czasu znacznie przybyło na rynku pracy, branża psychologiczna wciąż boryka się z niedoborami w kadrach.

  W przypadku Lublina sytuacja może wyglądać podobnie, dlatego studiując Psychologię, należy jeszcze przed podjęciem studiów, wybrać konkretny obszar działania, w którym chcemy się specjalizować.

  Warto dodać, że odczuwalne są braki takich specjalistów jak m.in. seksuologów, neuropsychologów, psychologów biznesu, psychoonkologów. Ukierunkowanie się na konkretną specjalizację z pewnością ułatwi studentowi znalezienie pracy. Ponadto absolwent Psychologii będzie mógł podjąć pracę w: fundacjach, szkołach bądź firmach szkoleniowych.

  Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Zatrudnienie po ukończeniu psychologii.

 • Jakie są plusy i minusy pracy na stanowisku psychologa w Lublinie?

  Znalezienie pracy na stanowisku psychologa może nie być bardzo trudne w dzisiejszych czasach, niemniej jednak trzeba wiedzieć, że jest to zawód, który wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Ponadto trzeba być otwartą osobą oraz właściwie dobierać słowa, kierowane do pacjenta zaburzonego emocjonalnie.

  Jeśli chodzi o zalety pracy na tym stanowisku, to z pewnością będą to:

  • wiele możliwości rozwoju i pracy (nie tylko jako psycholog),
  • w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej - bardzo elastyczne godziny pracy,
  • wysokie zarobki.
    

  Natomiast jeśli chodzi o wady pracy jako psycholog, są to m.in.:

  • duże obciążenie psychiczne,
  • ryzyko wypalenia zawodowego,
  • dość kosztowny rozwój w zakresie specjalizacji.
    

  Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zalety i wady pracy Psychologów.

 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Lublinie?

  Osoby, które planują podjąć naukę na kierunku Psychologia w Lublinie, podobnie jak w przypadku innych studiów – muszą być świadomi określonych wymagań, które stawia przed nimi każda uczelnia państwowa. Bardzo dobre zaliczenie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym to nie wszystko - kandydaci muszą dodatkowo uzyskać równie wysoki wynik z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

  Wśród przedmiotów, najczęściej wymaganych przy rekrutacji do punktacji, znajdują się:

  • język polski (40% wyniku końcowego),
  • język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego),
  • jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, historia, matematyka, informatyka (30% wyniku końcowego).


  Zasady obliczania wyników:

  • poziom rozszerzony - 1% = 1 punkt,
  • poziom podstawowy - 1% = 0,45 punktu.

   

  Więcej informacji o wymaganiach maturalnych znajdziesz na stronie Najważniejsze informacje dla maturzystów.

Studia na kierunku Psychologia w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Psychologia w Lublinie

W Lublinie kandydaci na studia chcący podjąć naukę na kierunku Psychologia mają do wyboru aż 5 uczelni wyższych, w tym 2 publiczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie oraz 3 wyższe szkoły prywatne.1. Psychologia na Katolickim Uniwersytecie LubelskimForma studiów: studia jednolite magisterskie

Tryb studiów: stacjonarny

Czas trwania studiów: 5 lat

Specjalności: Psychologia Wspierania Jakości Życia, Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat rekrutacji na ten kierunek znajdziesz na stronie Zasady rekrutacji - Psychologia na KUL.2. Psychologia na UMCS w Lublinie

Forma studiów: studia jednolite magisterskie

Tryb studiów: stacjonarny

Czas trwania studiów: 5 lat

Specjalności: Psychologia kliniczna i neuropsychologia, Psychologia rodziny, Psychologia społeczna, Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przbiegu procesu rekrutacyjnego na ten kierunek, sprawdź stronę Zasady rekrutacji - Pscyhologia na UMCS.3. Psychologia na WSEI w Lublinie

Forma studiów: studia I stopnia licencjackie

Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne (50% online)

Czas trwania studiów: 3 lata

Specjalności: Psychologia w biznesie, Psychologia w reklamie i marketingu, Psychologia w promocji zdrowia, Psychologia w resocjalizacji (PwR).

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat rekrutacji na ten kierunek zobacz stronę Zasady rekrutacji - Psychologia na WSEI.


Studia w Lublinie na kierunku Psychologia - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje