Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Prawo - Lista 100 uczelni w Polsce


Prawo

Marzysz o karierze prawniczej? Jeżeli tak, to już dzisiaj dowiedz się, jak przebiegają studia na prawie; jakie masz przed sobą perspektywy zawodowe oraz – przede wszystkim – co zrobić, aby zdobyć upragniony indeks.

Studia prawnicze od wielu lat stanowią synonim prestiżu – studenci prawa to z reguły prymusi. Skąd taki wniosek? Cóż, rokrocznie na prawo próbuje dostać się wielu maturzystów; o jeden indeks stara się co najmniej kilku kandydatów. Wprawdzie w ostatnich latach liczba kandydatów maleje, proporcjonalnie maleje jednak także ogólna liczba abiturientów, a wydziały prawa i administracji zmniejszają ilość miejsc.

Konkurencja jest duża – w roku 2011 o indeks na dziennych studiach prawniczych prowadzonych przez uczelnie państwowe walczyło ponad 25 tysięcy kandydatów. Na 16 wydziałach prawach działających w ramach uczelni państwowych może kształcić się co roku 4,5 tysiąca studentów. Dlatego właśnie na studia prawnicze dostają się tylko najlepsi.

Studia jednolite vs. system boloński; uczelnie państwowe vs. uczelnie prywatneStudia prawnicze to jednolite studia magisterskie, a więc studia pięcioletnie, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pewnym novum jest fakt, że na Uniwersytecie Gdańskim rozpocząć można niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe), trzyletnie studia prawnicze II stopnia (SUM). Wiadomość ta ucieszyła osoby, które marzyły o studiach prawniczych, jednak – z różnych względów – nie podjęły nauki na pięcioletnich studiach. Środowiska prawnicze kwestionują jednak słuszność takiej decyzji, argumentując to troską o edukację przyszłych prawników.

Studia prawnicze prowadzone są także na uczelniach prywatnych, które starają się uatrakcyjnić swoją ofertę między innymi poprzez wprowadzanie wąskich specjalizacji. Szkoły państwowe w rankingach wypadają lepiej; szkoły prywatne oferują jednak innowacyjne programy studiów, dzięki którym absolwenci dysponują rozległą wiedzą na przykład z zakresu prawa finansowego.

RekrutacjaAby rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014, należy osiągnąć na maturze dobre wyniki z WOS-u, matematyki lub historii oraz języka obcego (nowożytnego albo martwego). Wyniki maturalne z trzech przedmiotów pomnożone zostaną przez wagi odpowiadające danemu przedmiotowi, a następnie podzieloną przez 100. Uzyskany wynik stanowić będzie podstawę rekrutacji. W roku akademickim 2011/2012 próg punktowy wyniósł 75 punktów.

Uniwersytet Warszawski rekrutuje z kolei na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów (do wyboru spośród historii, WOS-u, geografii, języka łacińskiego i kultury antycznej lub filozofii). Próg punktowy wyniósł w roku akademickim 2011/2012 80,44 punktu.

Uniwersytet Gdański przeprowadza rekrutację w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i WOS-u. Na studia uzupełniające magisterskie – na podstawie dyplomu studiów licencjackich. Próg punktowy na UG wyniósł w roku akademickim 2011/2012 95,10 punktu. Szczegółowe informacje na temat przeliczania wyników maturalnych znajdziesz na stronie internetowej interesującej Cię uczelni.

Program studiówProgram jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo obejmuje przedmioty przygotowawcze, które wykładane są zazwyczaj na I roku i zaznajamiają studenta z podstawową wiedzą na temat prawa. Są to: historia prawa, prawo rzymskie, logika, pojęcia i metody prawoznawstwa, filozofia.

Kolejne lata studiów zdominowane są przez przedmioty bardziej praktyczne – prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe.

Podczas zajęć studenci analizują konkretne sytuacje i podejmują się ich interpretacji (tzw. casusy). Oprócz wymienionych zajęć obligatoryjnych studenci wybierają – w zgodzie z własnymi zainteresowaniami – także przedmioty fakultatywne.

Po drugim roku nauki studenci wybierają specjalizację (w ramach katedr i zakładów działających na poszczególnych wydziałach). 10 semestrów nauki kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Aplikacja – praktyka prawnikaPo uzyskaniu absolutorium (zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów) oraz uzyskaniu tytułu magistra prawa, absolwent może już podjąć pracę. Aby jednak móc pracować jako adwokat, sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz lub komornik, musi jeszcze odbyć praktykę absolwenta studiów prawniczych, zwaną aplikacją.

Zakończenie studiów nie oznacza wcale końca nauki – aby dostać się na wymarzoną aplikację, absolwent musi zdać egzamin. Także podczas aplikacji nie będzie mógł zapomnieć o książkach. Aby ukończyć aplikację, trzeba bowiem uczestniczyć w zajęciach teoretycznych (zwykle raz w tygodniu) oraz zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe.

W Polsce absolwent prawa ma do wyboru następujące aplikacje:

- adwokacka (dla przyszłych adwokatów);
- radcowska (dla przyszłych radców prawnych);
- notarialna (dla przyszłych notariuszy);
- sądowa (dla przyszłych sędziów);
- prokuratorska (dla przyszłych prokuratorów);
- komornicza (dla przyszłych komorników);
- legislacyjna (dla przyszłych legislatorów);
- ogólna (dla przyszłych sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego).

Aplikacja kończy się egzaminem państwowym.

Perspektywy zawodoweAbsolwent prawa, jeżeli posiada także aplikację, może starać się o pracę w charakterze związanym z wybraną dziedziną – posiada bowiem wiedzę szczegółową z danego zakresu. Rynek usług prawniczych jest jednak rozbudowany – prawnik znajdzie zatrudnienie nie tylko w kancelarii adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy w sądzie lub prokuratorze, ale również w instytucjach legislacyjnych (urzędy administracji rządowej oraz samorządowej, instytucje europejskie).

Jako że absolwenci prawa posiadają specjalistyczne kwalifikacje, zatrudniani są także w działach prawnych firm krajowych oraz zagranicznych oraz jako eksperci do spraw prawnych w rozmaitych stowarzyszeniach, instytucjach finansowych, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich. Prawnicy mogą również trudnić się prawem autorskim (np. jako rzecznik patentnowy).

Prawo – czy to dla Ciebie?Jeśli chcesz zostać prawnikiem, powinieneś przygotować się na kilka lat pracy – będziesz musiał nauczyć się bowiem, nierzadko na pamięć, szeregu prawnych norm i swobodnie odnajdywać się w kodeksowych zapisach. Dodatkowo powinieneś być osobą spostrzegawczą, łatwo dostrzegającą logiczne związki pomiędzy skutkiem a przyczyną oraz bez trudu zapamiętywać niuanse.

Pamięciowa znajomość kodeksów nie wystarczy – prawnik musi potrafić zastosować każdy zapis w praktyce; powinieneś zatem posiadać również wyobraźnię i z łatwością łączyć myślenie abstrakcyjne z praktycznym. Nie zaszkodzi wytrwałość i systematyczność. Ponieważ praca prawnika bazuje zazwyczaj na kontaktach z ludźmi, jako przyszły prawnik powinieneś dysponować także pewnymi umiejętnościami interpersonalnymi.


Red. Barbara Stachnik

Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Prawo

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

od 4150 zł od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

od 4135 zł od 4135 zł /Semestr Dowiedz się więcej
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

od 4135 zł od 4135 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

od 1900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

od 4620 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 3000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 3000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1600 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 2050 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

od 2400 zł od 2200 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej od 1975 zł od 1475 zł /Semestr
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku 2300 zł / semestr
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) od 1000 zł /Semestr
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3200 - 3300 zł 2900 - 3100 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1725 zł 1725 zł
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy 3990 zł / rok
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 2850 zł / semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 3480 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 3000 zł od 2500 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2450 zł / rok
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1350 zł /Semestr
Uniwersytet Opolski od 2030 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1700 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 2450 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2500 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Wrocławski (UWR) 7 700 zł / rok
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1925 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego od 390 zł od 360 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 350 zł 300 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2100 zł 2400 zł