Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Prawo - Lista 93 uczelnie w Polsce


Prawo

Marzysz o karierze prawniczej? Jeżeli tak, to już dzisiaj dowiedz się, jak przebiegają studia na prawie; jakie masz przed sobą perspektywy zawodowe oraz – przede wszystkim – co zrobić, aby zdobyć upragniony indeks.

Studia prawnicze od wielu lat stanowią synonim prestiżu – studenci prawa to z reguły prymusi. Skąd taki wniosek? Cóż, rokrocznie na prawo próbuje dostać się wielu maturzystów; o jeden indeks stara się co najmniej kilku kandydatów. Wprawdzie w ostatnich latach liczba kandydatów maleje, proporcjonalnie maleje jednak także ogólna liczba abiturientów, a wydziały prawa i administracji zmniejszają ilość miejsc.

Konkurencja jest duża – w roku 2011 o indeks na dziennych studiach prawniczych prowadzonych przez uczelnie państwowe walczyło ponad 25 tysięcy kandydatów. Na 16 wydziałach prawach działających w ramach uczelni państwowych może kształcić się co roku 4,5 tysiąca studentów. Dlatego właśnie na studia prawnicze dostają się tylko najlepsi.

Studia jednolite vs. system boloński; uczelnie państwowe vs. uczelnie prywatneStudia prawnicze to jednolite studia magisterskie, a więc studia pięcioletnie, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pewnym novum jest fakt, że na Uniwersytecie Gdańskim rozpocząć można niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe), trzyletnie studia prawnicze II stopnia (SUM). Wiadomość ta ucieszyła osoby, które marzyły o studiach prawniczych, jednak – z różnych względów – nie podjęły nauki na pięcioletnich studiach. Środowiska prawnicze kwestionują jednak słuszność takiej decyzji, argumentując to troską o edukację przyszłych prawników.

Studia prawnicze prowadzone są także na uczelniach prywatnych, które starają się uatrakcyjnić swoją ofertę między innymi poprzez wprowadzanie wąskich specjalizacji. Szkoły państwowe w rankingach wypadają lepiej; szkoły prywatne oferują jednak innowacyjne programy studiów, dzięki którym absolwenci dysponują rozległą wiedzą na przykład z zakresu prawa finansowego.

RekrutacjaAby rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014, należy osiągnąć na maturze dobre wyniki z WOS-u, matematyki lub historii oraz języka obcego (nowożytnego albo martwego). Wyniki maturalne z trzech przedmiotów pomnożone zostaną przez wagi odpowiadające danemu przedmiotowi, a następnie podzieloną przez 100. Uzyskany wynik stanowić będzie podstawę rekrutacji. W roku akademickim 2011/2012 próg punktowy wyniósł 75 punktów.

Uniwersytet Warszawski rekrutuje z kolei na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów (do wyboru spośród historii, WOS-u, geografii, języka łacińskiego i kultury antycznej lub filozofii). Próg punktowy wyniósł w roku akademickim 2011/2012 80,44 punktu.

Uniwersytet Gdański przeprowadza rekrutację w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i WOS-u. Na studia uzupełniające magisterskie – na podstawie dyplomu studiów licencjackich. Próg punktowy na UG wyniósł w roku akademickim 2011/2012 95,10 punktu. Szczegółowe informacje na temat przeliczania wyników maturalnych znajdziesz na stronie internetowej interesującej Cię uczelni.

Program studiówProgram jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo obejmuje przedmioty przygotowawcze, które wykładane są zazwyczaj na I roku i zaznajamiają studenta z podstawową wiedzą na temat prawa. Są to: historia prawa, prawo rzymskie, logika, pojęcia i metody prawoznawstwa, filozofia.

Kolejne lata studiów zdominowane są przez przedmioty bardziej praktyczne – prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe.

Podczas zajęć studenci analizują konkretne sytuacje i podejmują się ich interpretacji (tzw. casusy). Oprócz wymienionych zajęć obligatoryjnych studenci wybierają – w zgodzie z własnymi zainteresowaniami – także przedmioty fakultatywne.

Po drugim roku nauki studenci wybierają specjalizację (w ramach katedr i zakładów działających na poszczególnych wydziałach). 10 semestrów nauki kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Aplikacja – praktyka prawnikaPo uzyskaniu absolutorium (zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów) oraz uzyskaniu tytułu magistra prawa, absolwent może już podjąć pracę. Aby jednak móc pracować jako adwokat, sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz lub komornik, musi jeszcze odbyć praktykę absolwenta studiów prawniczych, zwaną aplikacją.

Zakończenie studiów nie oznacza wcale końca nauki – aby dostać się na wymarzoną aplikację, absolwent musi zdać egzamin. Także podczas aplikacji nie będzie mógł zapomnieć o książkach. Aby ukończyć aplikację, trzeba bowiem uczestniczyć w zajęciach teoretycznych (zwykle raz w tygodniu) oraz zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe.

W Polsce absolwent prawa ma do wyboru następujące aplikacje:

- adwokacka (dla przyszłych adwokatów);
- radcowska (dla przyszłych radców prawnych);
- notarialna (dla przyszłych notariuszy);
- sądowa (dla przyszłych sędziów);
- prokuratorska (dla przyszłych prokuratorów);
- komornicza (dla przyszłych komorników);
- legislacyjna (dla przyszłych legislatorów);
- ogólna (dla przyszłych sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego).

Aplikacja kończy się egzaminem państwowym.

Perspektywy zawodoweAbsolwent prawa, jeżeli posiada także aplikację, może starać się o pracę w charakterze związanym z wybraną dziedziną – posiada bowiem wiedzę szczegółową z danego zakresu. Rynek usług prawniczych jest jednak rozbudowany – prawnik znajdzie zatrudnienie nie tylko w kancelarii adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy w sądzie lub prokuratorze, ale również w instytucjach legislacyjnych (urzędy administracji rządowej oraz samorządowej, instytucje europejskie).

Jako że absolwenci prawa posiadają specjalistyczne kwalifikacje, zatrudniani są także w działach prawnych firm krajowych oraz zagranicznych oraz jako eksperci do spraw prawnych w rozmaitych stowarzyszeniach, instytucjach finansowych, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich. Prawnicy mogą również trudnić się prawem autorskim (np. jako rzecznik patentnowy).

Prawo – czy to dla Ciebie?Jeśli chcesz zostać prawnikiem, powinieneś przygotować się na kilka lat pracy – będziesz musiał nauczyć się bowiem, nierzadko na pamięć, szeregu prawnych norm i swobodnie odnajdywać się w kodeksowych zapisach. Dodatkowo powinieneś być osobą spostrzegawczą, łatwo dostrzegającą logiczne związki pomiędzy skutkiem a przyczyną oraz bez trudu zapamiętywać niuanse.

Pamięciowa znajomość kodeksów nie wystarczy – prawnik musi potrafić zastosować każdy zapis w praktyce; powinieneś zatem posiadać również wyobraźnię i z łatwością łączyć myślenie abstrakcyjne z praktycznym. Nie zaszkodzi wytrwałość i systematyczność. Ponieważ praca prawnika bazuje zazwyczaj na kontaktach z ludźmi, jako przyszły prawnik powinieneś dysponować także pewnymi umiejętnościami interpersonalnymi.


Red. Barbara Stachnik

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo finansowe i skarbowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 3250zł

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 4250zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Studia prawno-biznesowe na administracji Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4450zł od od od 4450zł

PRAWO I FINANSE - elitarne studia dwukierunkowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 12050zł od

Prawo zatrudnienia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 4450zł

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 4850zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

PRAWO Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Łazarskiego

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 4080zł od

Prawo w biznesie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4080zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne