Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Business, Management and International Law

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 9900zł od od od

Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6000zł od od od

Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales”

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5000zł od od od

Prawo

Zobacz

Cena za semestr od od od 10 000zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Collegium Intermarium

Collegium Intermarium powstało w odpowiedzi na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy zanika poczucie porządku, celu oraz sensu, Collegium Intermarium ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

Aktualnie jest coraz mniej miejsca dla wolnej debaty akademickiej, a Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie obawiają się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni.

Kształcenie staje się współcześnie asowe, jednowymiarowe i odtwórcze, Collegium przypomina, że główny cel edukacji to integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Studia w Collegium Intermarium to elitarne studia, dla osób, które stawiają wobec siebie wysokie wymagania oraz które nie godzą się na przeciętność. Dobór przedmiotów i wykładowców pozwala zapoznać się z podstawami filozofii klasycznej, z zasadami klasycznej edukacji i z różnymi ideologiami we współczesnym świecie.

 

Prawo na Collegium Intermarium

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż zwykłe studia prawnicze. To przede wszystkim: tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne. Kształcą się tutaj prawnicy wyposażeni w obszerną wiedzę humanistyczną, świadomi znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

Uczelnia wprowadza studentów w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejszych zagadnień gospodarczych. Taki holistyczny model edukacji przygotowuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej.

 

Kontakt do uczelni

00-585 Warszawa

ul. Bagatela 12

tel.:

783 687 888