Lista najpopularniejszych kierunków - 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
31 Lekarski Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
25.84 lekarsko-dentystyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
24.26 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
21.68 Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
21 Filologia koreańska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
20.2 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
18.47 Lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
17.31 Psychologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
17.1 Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
17.06 Energetyka Politechnika Gdańska (PG)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - 2020 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
40 Kierunek lekarski Uniwersytet Zielonogórski (UZ) Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
30.6 Lekarski Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
23 Japonistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
20.48 Filologia koreańska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
17.35 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
17.03 Lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
15.28 Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
14.98 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ)
14.9 Zarządzanie inżynierskie Politechnika Gdańska (PG)
13.97 Kryminologia Uniwersytet Gdański (UG)


Ranking popularności kierunków 2021

Top 10 najbardziej popularnych kierunków w Polsce

1. Aktorstwo - ponad 47 kandydatów na 1 miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Coraz większe sukcesy polskich gwiazd kina na arenie międzynarodowej, przyciągają kolejne osoby, które marzą o pracy na scenie. Ten kierunek to przede wszystkim wiedza związana z historią kina i sztuki.

To kompleksowa praca nad warsztatem aktorskim - intonacja, umiejętność improwizowania, szlifowanie indywidualnych predyspozycji, które mają wyróżnić daną osobę na scenie, ale też dopasować do danej roli. To praca nad plastyką ciała, wokalem. Zakończeniem studiów jest praca dyplomowa i udział w przedstawieniu dyplomowym.

Zobacz więcej: Aktorstwo na Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.

 

2. Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne - ponad 38 kandydatów na 1 miejsce - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne kształcą przyszłych profesjonalnych aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Program obejmuje szkolenie w zakresie interpretacji tekstów dramatycznych, technik głosowych i ruchowych, improwizacji oraz pracy z kamerą.

Uczniowie rozwijają umiejętności wyrażania emocji i kreowania postaci, uczestnicząc w licznych warsztatach i przedstawieniach. Studia te przygotowują do pracy w różnorodnych warunkach scenicznych, promując wszechstronność i zdolność adaptacji do zmieniającego się środowiska.

Zobacz więcej: Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

 

3. Aktorstwo - ponad 35 kandydatów na 1 miejsce - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Aktorstwo koncentrują się na rozwijaniu umiejętności scenicznego przedstawiania postaci w teatrze, filmie i innych mediach. Program obejmuje naukę technik aktorskich, pracy głosem i ciałem, interpretacji literackiej, a także elementy reżyserii i scenografii.

Studenci uczestniczą w warsztatach, projektach grupowych i przedstawieniach, które pozwalają na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Kursy są prowadzone przez doświadczonych artystów i pedagogów, co sprzyja pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu talentu aktorskiego.

Zobacz więcej: Aktorstwo na Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu.

 

4. Lekarsko - dentystyczny - ponad 33 kandydatów na 1 miejsce - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to połączenie dużej dawki wiedzy i ćwiczenia praktycznych umiejętności. Nauka na tym kierunku obejmuje wiedzę medyczną, ale także farmakologiczną.

Studenci poznają szczegółowo zagadnienia związane z: stomatologią, ortodoncja, chirurgią stomatologiczną, radiologia stomatologiczną i wiele innych. Studenci mają okazję pracować przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury, co sprawia, że są na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na GUMed.

 

5. Psychologia - ponad 31 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Wrocławski (UWr)

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Studia na kierunku Psychologia oferują wszechstronne wykształcenie w zakresie rozumienia procesów psychicznych i zachowań ludzkich. Program obejmuje kursy z psychologii ogólnej, klinicznej, rozwojowej, społecznej oraz neuropsychologii.

Studenci uczą się metod badawczych, analizy danych i teorii psychologicznych, co przygotowuje ich do pracy w różnych sektorach – od opieki zdrowotnej po biznes i edukację. Kładzie się też nacisk na rozwijanie umiejętności terapeutycznych i diagnostycznych, co umożliwia przyszłą pracę w poradnictwie psychologicznym.

Zobacz więcej: Psychologi na UWr.

 

6. Lekarsko - dentystyczny - ponad 28 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Nauki ekonomiczne to doskonały kierunek nauki dla tych, którzy interesują się zjawiskami ekonomicznymi na świecie. To wiedza na temat stosunków międzynarodowych, ekonomii, rachunkowości i wielu innych ważnych aspektów, które pozwalają poznać te zjawiska.

Studenci mogą wybrać kierunkowe specjalizacje: ekonomia społeczna, międzynarodowa, menadżerska. Absolwenci podejmują pracę w administracji publicznej, instytucjach międzynarodowych.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

 

7. Kierunek lekarski - ponad 26 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Lekarskim przygotowują do zawodu lekarza, oferując kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych i klinicznych. Program obejmuje naukę anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, diagnostyki oraz technik leczniczych.

Studenci biorą udział w zajęciach teoretycznych, laboratoriach, a także praktykach klinicznych w szpitalach, co pozwala na zdobycie doświadczenia praktycznego. Nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, diagnozowania oraz leczenia pacjentów.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UKSW.

 

8. Kierunek lekarski - ponad 26 kandydatów na 1 miejsce - Politechnika Wrocławska (PWR)

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Lekarskim przygotowują do zawodu lekarza, zapewniając gruntowną wiedzę z różnych dziedzin medycyny. Program łączy naukę teoretyczną z praktyczną, obejmując anatomię, biochemię, farmakologię, diagnostykę oraz techniki lecznicze.

Kursy kładą nacisk na etykę medyczną, umiejętności komunikacyjne i podejmowanie decyzji klinicznych. Egzamin końcowy otwiera drogę do zawodu lekarza.

Zobacz więcej: Lekarski na Politechnice Wrocławskiej.

 

9. Kierunek lekarski - ponad 26 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

 

Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Zawód lekarza - niezwykle prestiżowy i pożądany. Nauka jednak nie należy do łatwych, ale przecież ma ona przygotować do wykonywania zawodu o dużym zaufaniu społecznym.

To wiedza z zakresu anatomii, patologii, ale także farmakologii. Studenci uczą się prawidłowego diagnozowania, dobierania i prowadzenia leczenia, to też profilaktyka. Wiele specjalizacji do wyboru pozwala na bardziej kierunkowe kształcenie.

Zobacz więcej: Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

10. Psychologia - 26 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Psychologia zapewniają dogłębne zrozumienie ludzkich zachowań i procesów psychicznych. Program łączy teorię z praktyką, oferując kursy z psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, a także neuropsychologii i psychologii pracy.

Studenci uczą się metod badawczych, statystyki i diagnozy psychologicznej, co przygotowuje ich do pracy w różnych obszarach, takich jak terapia, doradztwo, edukacja czy biznes. Nacisk kładziony jest również na rozwój umiejętności interpersonalnych i etycznych, kluczowych w pracy psychologa.

Zobacz więcej: Psychologia na UKEN w Krakowie.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Polsce