Ranking popularności kierunków 2021

Lista najpopularniejszych kierunków - (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
34.6 Aktorski Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
31 Lekarski Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
30.05 Psychologia Uniwersytet Wrocławski (UWR)
28 Kierunek lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
25.84 lekarsko-dentystyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
24.26 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
21.68 gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
20.2 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
19.87 Kierunek lekarski Uniwersytet Rzeszowski (UR)
19.48 Lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Łodzi


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w


Najpopularniejsze kierunki studiów

1. Kierunek Lekarski – Uniwersytet Zielonogórski – 40 osób na miejsce

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają 6 lat, z czego ostatni rok to praktyczne zajęcia kliniczne w szpitalach i ośrodkach zdrowia. W trakcie kształcenia studenci poznają konkretne, specjalistyczne przedmioty z zakresu medycyny, biologii, matematyki, a także psychologii i fizjologii człowieka. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie i najnowsze pomoce naukowe. Kształcą się pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej, która duży nacisk kładzie nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również na naukę praktycznych umiejętności. Studia na kierunku lekarskim są bardzo wymagające i czasochłonne, a ich absolwenci są kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu lekarza w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego pozytywne zdanie pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu.

2. Ekonomia – Politechnika Gdańska – 33,23 osób na miejsceKierunek ekonomia to stacjonarne studia pierwszego stopnia, które realizowane są na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W trakcie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat procesów ekonomicznych w gospodarce, uczą się poznawać, badać i analizować zjawiska zachodzące na rynku, poznają również sporo dziedzin pokrewnych, jak prawo, finanse, rachunkowość. Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są nie tylko przez świetnych wykładowców Politechniki Gdańskiej, ale również przez doświadczonych praktyków biznesu z firm, które na co dzień współpracują z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii. Studenci mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną Politechniki Gdańskiej, możliwość udziału w wielu projektach badawczych, praktykach, stażach i szkoleniach. Trzyletnie studia licencjackie doskonale przygotowują do zawodu ekonomisty. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach uzupełniających.

3. Kierunek Lekarski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 32,85 osób na miejsce

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach cieszy się dużą popularnością wśród przyszłych lekarzy. Osoby, którym uda się przejść przez rekrutacyjne sito czeka sześć lat intensywnej nauki, w trakcie której trzeba zdobyć ogromną ilość wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Studia odbywają się nie tylko na salach wykładowych czy w laboratoriach, ale również na oddziałach klinicznych w szpitalach, które współpracują z uczelnią. Przyszli lekarze mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną oraz bytową, świetne pomoce naukowe i najnowocześniejsze laboratoria. Absolwenci kierunku medycznego są kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu lekarza we wszelkich zakładach opieki zdrowotnej. Po zakończeniu kształcenia absolwenci kierunku lekarskiego przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie jest niezbędne do otrzymania prawa do wykonywania zawodu.

4. Zarządzanie w języku angielskim – Politechnika Gdańska – 28,8 osób na miejsceZarządzanie w języku angielskim to trzyletnie studia licencjackie realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Studia cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród polskich studentów, jak i obcokrajowców, którzy w naszym kraju chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Zajęcia na studiach prowadzone są w języku angielskim, co zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy i pozwala na poszukiwania zatrudnienia w międzynarodowym środowisku. W trakcie nauki studenci poznają zjawiska zachodzące w zarządzaniu, podstawy przedsiębiorczości, ekonomii, rachunkowości oraz psychologii. Uczelnia kształci doświadczonych i świetnie przygotowanych menadżerów, którzy są świetnie przygotowani do prowadzenia własnego biznesu lub do pracy na stanowiskach kierowniczych. Zajęcia na uczelni prowadzą zarówno wykładowcy Politechniki Gdańskiej, jak i osoby ściśle związane ze światem biznesu. Uczelnia współpracuje z wieloma dużymi firmami w regionie, a studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia na stażach i praktykach w firmach, które później mogą stać się ich pracodawcami.

5. Kierunek Lekarsko-Dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 26,32 osób na miejsce

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny jest oblegany na wszystkich uczelniach medycznych w naszym kraju. Największą popularnością pod względem liczby osób na miejsce cieszy się ten kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to jednolite kształcenie magisterskie, które trwa 5 lat. Przyszli lekarze dentyści kształcą się kompleksowo z zakresu fizjologii i anatomii człowieka, medycyny, biologii, a także ściśle kierunkowych przedmiotów. Zajęcia odbywają się nie tylko na salach wykładowych, ale również w laboratoriach, ośrodkach zdrowia czy w klinicznych oddziałach szpitalnych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci lekarzy dentystów na najwyższym, światowym poziomie. Studenci uczą się pod okiem profesjonalnej kadry naukowej, mają do dyspozycji najnowocześniejsze pomoce naukowe i doskonale wyposażone laboratoria oraz gabinety. Aby po ukończeniu studiów otrzymać prawo do wykonywania zawodu, absolwenci kierunku muszą przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

6. Kierunek lekarski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 25,26 osób na miejsceStudia medyczne w całej Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który na kierunek lekarski przeżywa prawdziwe oblężenie kandydatów. Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat, są to jednolite studia magisterskie, na których szósty rok upływa na zajęciach praktycznych w klinikach i na oddziałach szpitalnych. W trakcie sześciu lat nauki przyszli lekarze poznają wiedzę ogólną z zakresu biologii człowieka, wiele dziedzin dodatkowych, mają również przedmioty specjalistyczne. Do dyspozycji studentów jest doskonale wyposażona baza dydaktyczna, nowoczesne pomoce naukowe, laboratoria oraz pracownie do badań praktycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu lekarza w publicznych oraz prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, należy jednak zdać Lekarski Egzamin Końcowy, który obowiązuje absolwentów kierunku w całym kraju.

7. Analityka gospodarcza – Politechnika Gdańska – 22,47 osób na miejsce

Kierunek analityka gospodarcza na Politechnice Gdańskiej jest oblegany przez absolwentów szkół średnich. Realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie studia uzupełniające. Studenci studiów pierwszego stopnia już na początku mają do wyboru dwie specjalności – analityk rynku oraz analityk finansowy. Kierunek analityka gospodarcza umiejętnie łączy kilka dziedzin wiedzy – ekonomię, zarządzanie, analitykę, statystykę, kompleksowo przygotowując studentów do przyszłego zawodu. Absolwenci mogą prowadzić działalność analityczną i doradczą w firmach prywatnych, bankach, instytucjach finansowych oraz urzędach i organizacjach. W trakcie studiów kładziony jest spory nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, kształcą się pod okiem doświadczonych specjalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków.

8. Kierunek lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 22,15 osób na miejsceKierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Ponad 22 osoby na miejsce to liczba świadcząca o wyjątkowej trudności dostania się na ten kierunek. Studia lekarsko-dentystyczne kształcą przyszłych lekarzy dentystów, są to jednolite studia magisterskie. W trakcie pięciu lat kształcenia studenci poznają przedmioty ogólne oraz typowo specjalistyczne. Sporo zajęć odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej, klinikach i na oddziałach szpitalnych współpracujących z uczelnią. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale również doskonalą umiejętności praktyczne. Po zakończeniu kształcenia są doskonale przygotowani do przyszłej pracy. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego muszą na zakończenie nauki podejść do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który pozwala na uzyskanie prawa wykonywania zawodu.

9. Orientalistyka – Uniwersytet Warszawski – 21,9 osób na miejsce

Kierunek orientalistyka na Uniwersytecie Warszawskim wybiera co roku wielu absolwentów szkół średnich. Dziedzina ta przyciąga przede wszystkim ciekawym programem nauczania i możliwością poznawania dalekich kultur. Orientalistyka realizowana jest na Wydziale Orientalistycznym i ma charakter studiów dwustopniowych – najpierw studia pierwszego stopnia, które trwają 3 lata, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Studenci mają do wyboru wiele specjalności, wśród nich są: orientalistyka arabistyka, orientalistyka afrykanistyka, orientalistyka kultura Wschodu Starożytnego, orientalistyka indologia, orientalistyka japonistyka, orientalistyka sinologia, kultury wschodnie. Kształcenie odbywa się z naciskiem na naukę umiejętności praktycznych, czyli orientalnego języka obcego, a także poznaniu historii, kultury i tradycji wybranego kraju lub regionu. Studenci mają do dyspozycji świetnie wykształconą, profesjonalną kadrę naukową. Po studiach są świetnie przygotowani do pracy w instytucjach edukacji oraz kultury zarówno w kraju, jak i za granicą.

10. Kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 19,61 osób na miejsceStudia na kierunku kosmetologia z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na spore zapotrzebowanie rynku pracy. Kierunek realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego. Są to studia dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie. W toku pierwszych dwóch lat studiów są realizowane przedmioty ogólne oraz podstawowe z zakresu nauk biomedycznych i chemicznych. Później pojawiają się przedmioty kierunkowe i zawodowe, także kliniczne. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych. Studenci kosmetologii mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria oraz sale do ćwiczeń, mogą również odbywać praktyki, szkolenia i staże zawodowe u sprawdzonych i renomowanych pracodawców. Studia kosmetologiczne są wymagające, jednak po ich ukończeniu absolwenci są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.