Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Mechatronika - Lista 37 uczelni w Polsce


Mechatronika

Mechatronika to jedna z najbardziej intensywnie rozwijających się dziedzin techniki. To równocześnie wymarzony kierunek studiów dla osób, które interesują się nowinkami technicznymi, śledzą rynek nowoczesnych gadżetów elektronicznych i które chciałyby swoją pasję przekuć na praktykę.

Mechatronika jest to dziedzina inżynierii, która łączy w sobie między innymi zagadnienia z obszaru inżynierii mechanicznej, elektrycznej i komputerowej oraz automatyki i robotyki. Jej istota polega na ciągłym ulepszaniu rozwiązań mechanicznych wykorzystywanych w różnorodnych mechanizmach. Kiedy w 1969 roku ukuto termin „mechatronika”, znaczył on tyle, co zelektryfikowany mechanizm. Z czasem, wraz z imponującym rozwojem technologicznym, znacznie rozszerzono zakres dziedziny określanej tą nazwą. Krótko mówiąc: mechatronika służy projektowaniu i produkowaniu nowoczesnych urządzeń stosowanych w wielu branżach. Mechatronicy trudnią się między innymi wytwarzaniem układów sterowania samochodów, aparatury medycznej, elektroniki użytkowej (w tym także nowoczesnych zabawek) czy robotów przemysłowych.

Idealny kandydat na mechatronikęTym, co cechuje pracę mechatronika, jest konieczność projektowania wielofunkcyjnych, łatwych w obsłudze rozwiązań. Jeśli zatem chodzi o predyspozycje do wykonywania takiej profesji, to – poza uzdolnieniami technicznymi – z pewnością przydatne okażą się spostrzegawczość, pomysłowość, precyzja, wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętność logicznego myślenia. Kandydaci na studia mechatroniczne powinni wykazywać oczywiście duże zainteresowania nowinkami technologicznymi oraz chętnie uczyć się nowych rzeczy.

Organizacja studiów, specjalnościStudia na kierunku mechatronika rozpocząć można zarówno na uczelniach państwowych (między innymi na najlepszych polskich politechnikach i uczelniach technicznych), jak i prywatnych. Program studiów na obu stopniach – I (inżynierskim, który trwa nie krócej niż 7 semestrów) i II (magisterskim) – realizowany jest stacjonarnie i niestacjonarnie. Studenci mechatroniki zazwyczaj już na początku nauki wybierają specjalizację, w ramach której mogą zgłębiać arkany między innymi:

- inżynierii biomedycznej;
- aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych;
- inżynierii fotonicznej;
- sensorów i systemów pomiarowych;
- projektowania wspomaganego komputerowo;
- projektowania i eksploatowania systemów informatycznych;
- inżynierii systemów mechatronicznych w górnictwie;
- mechatronicznych układów jezdnych i napędowych;
- mechatronicznych systemów odlewniczych;
- konstrukcji inteligentnych.

Program studiówZgodnie ze standardami kształcenia, program studiów na kierunku mechatronika powinien obejmować przedmioty z grupy treści ogólnych (jak na przykład matematyka; fizyka; nauka o materiałach; automatyka i robotyka z teorią sterowania) oraz przedmioty z grupy treści kierunkowych:

- wprowadzenie do mechatroniki;
- mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów;
- konstrukcja maszyn oraz grafika inżynierska;
- inżynieria wytwarzania;
- elektronika i elektrotechnika;
- informatyka i komputerowe wspomaganie w mechatronice;
- metrologia techniczna i systemy pomiarowe;
- zarządzanie, organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia

oraz (na studiach II stopnia):
- mechatronika techniczna;
- mechanika techniczna;
- elektronika;
- informatyka techniczna;
- zarządzanie.

Studenci mechatroniki muszą również odbyć praktyki studenckie nie krótsze niż czterotygodniowe.

Praca dla mechatronikówAbsolwenci mechatroniki, w zależności od wybranej specjalności, znajdują zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, wydobywczym, high-tech i sprzętu gospodarstwa domowego; w stacjach diagnostycznych oraz serwisowych; w placówkach służby zdrowia (tu: eksploatacja aparatury diagnostycznej i urządzeń medycznych; w instytucjach naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych. Warto pamiętać, że dyplom ukończenia mechatroniki – a więc dziedziny nauki, która dynamicznie się rozwija – nie oznacza wcale końca edukacji. Absolwent studiów mechatronicznych powinien mieć świadomość, że stale musi się dokształcać i podwyższać swoje kwalifikacje.

RekrutacjaNa Politechnice Warszawskiej przy ustalaniu list rankingowych brane będą pod uwagę wyniki maturalne z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz trzeciego przedmiotu (do wyboru: fizyka, informatyka, chemia, biologia; ważne! przedmioty do wyboru różnią się między sobą współczynnikami wagowymi). Rekrutacja na Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przebiega w oparciu o wynik maturalny z języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu głównego (do wyboru: matematyka, fizyka lub informatyka). Z kolei Politechnika Gdańska przeprowadza rekrutację na podstawie wyników maturalnych z matematyki albo fizyki.


Red. Barbara Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Mechatronika

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

od 1760 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 2500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

od 2100 zł od 1950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska (PL) od 1950 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) od 2700 zł /Semestr
Politechnika Łódzka (PŁ) od 2976 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1900 zł /Semestr