Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Wychowanie fizyczne - Lista 39 uczelni w Polsce


Wychowanie fizyczne

Z czym kojarzy się licealistom wychowanie fizyczne? Przede wszystkim z jednym z najbardziej niewymagających i przyjemnych przedmiotów szkolnych – skrótowo zwanym WF-em. Czy jednak licealny WF różni się od studiów na kierunku wychowanie fizyczne? Zdecydowanie tak!

Wbrew obiegowej – krzywdzącej dla absolwentów wychowania fizycznego – opinii, studia na tym kierunku nie polegają tylko i wyłącznie na ćwiczeniu na sali gimnastycznej. Faktem jest jednak to, że aby rozpocząć edukację na Akademii Wychowania Fizycznego (lub innej uczelni posiadającej w swojej ofercie edukacyjnej taki kierunek studiów) trzeba wyróżniać się dobrą kondycją i zamiłowaniem do sportu.

Przyszli studenci wychowania fizycznego muszą być sprawni i wytrzymali, ale także predestynowani do współpracy z ludźmi w różnym wieku – zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi. Przydatny okaże się również talent pedagogiczny, dzięki któremu zaszczepianie w innych przekonania, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”, będzie łatwiejsze. Sportowa pasja i umiejętność zdrowej rywalizacji to kolejne oczywiste kompetencje studenta wychowania fizycznego.

Organizacja studiów, specjalizacjeStudia na kierunku wychowanie fizyczne podjąć można w trybie stacjonarnym (dziennie) lub w trybie niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo). Organizowane są dwustopniowo – nabór przeprowadzany jest na trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) i dwuletnie studia magisterskie (II stopnia). Z roku na rok w ofercie edukacyjnej uczelni państwowych i prywatnych pojawiają się nowe – ciekawe i perspektywiczne – specjalizacje, na przykład:

- menedżer sportu;
- instruktor sportu;
- instruktor odnowy biologicznej;
- instruktor rekreacji ruchowej;
- fitness;
- specjalność trenerska;
- edukacja sportowa w późnej dorosłości;
- wychowanie fizyczne w służbach mundurowych;
- odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną;
- szkolne wychowanie fizyczne;
- rekreacja i turystyka szkolna.

Program studiówJeśli chodzi o program studiów na kierunku wychowanie fizyczne, to obejmuje on zarówno przedmioty praktyczne – jak na przykład sporty indywidualne, sporty zespołowe, rytmikę i taniec, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, zabawy i gry ruchowe – jak i teoretyczne, między innymi anatomię, antropomotorykę, fizjologię, biochemię, biomechanikę, teorię i historię wychowania fizycznego, edukację zdrowotną, metodykę wychowania fizycznego, psychologię oraz pedagogikę. Istotnym elementem programu są oczywiście praktyki studenckie, obozy programowe oraz przedmioty realizowane w ramach specjalizacji.

Dla przykładu – studenci specjalizacji fitness uczestniczyć będą w przedmiotach:
- anatomia na żywym człowieku;
- biomechanika ruchów człowieka;
- odnowa biologiczna;
- siłowe formy aktywności ruchowej;
- relaksacja w rekreacji;
- taneczne formy fitness;
- wytrzymałościowe formy fitness;
- fitness w wodzie;
- podstawy dietetyki.

Praca, perspektywy zawodoweAbsolwenci wychowania fizycznego znajdują zazwyczaj zatrudnienie w szkolnictwie, jako tak zwani wuefiści (na każdym etapie edukacji prowadzone są zajęcia z WF-u czy gimnastyki korekcyjnej); w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych; w instytucjach kultury fizycznej czy w szeroko pojętej turystyce. W zależności od predyspozycji i ukończonej specjalizacji mogą podjąć się pracy z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, pracować jako instruktorzy lub trenerzy, a także doskonalić swoją wiedzę z dziedziny odnowy biologicznej i pracować w sektorze usług spa & wellness.

Możliwości specjalizacji w wybranej dziedzinie sprzyja fakt, że rynek edukacyjny oferuje wiele kursów, szkoleń czy nawet studiów podyplomowych, uczestnictwo w których pozwala zdobyć nowe kwalifikacje oraz wiedzę i – co za tym idzie – podnieść swoją zawodową atrakcyjność. W niektórych branżach ciągły rozwój jest wręcz wskazany, a o perspektywach zawodowych decyduje właśnie umiejętność pozyskiwania nowych umiejętności.

RekrutacjaAby zostać studentem wychowania fizycznego, należy bez wątpienia dbać o formę fizyczną na równi z formą intelektualną. Doskonałe wyniki egzaminów maturalnych nie zapewnią indeksu najlepszych Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – potrzebne są jeszcze wysokie noty zdobyte podczas sprawnościowych egzaminów wstępnych. Receptą na sukces jest zatem równoczesne przygotowywanie się do matury oraz do wewnętrznej rekrutacji prowadzonej przez wybraną uczelnię.

Na warszawskim AWF-ie kandydaci rekrutowani są na podstawie list rankingowych. O miejscu w rankingu decydują zarówno punkty przyznane za wyniki maturalne (matura z języka obcego i z dwóch innych, najlepiej zdanych na maturze przedmiotów) oraz za egzamin sprawnościowy, który obejmuje pływanie oraz dwie inne dziedziny (do wyboru: lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka). AWF w Krakowie prowadzi nabór na podstawie wyników egzaminów z języka polskiego i drugiego przedmiotu zadeklarowanego przez kandydata oraz na podstawie testu sprawnościowego (pływanie i bieg).

Bez wątpienia o przyjęciu na studia stanowić będzie systematyka treningów przygotowawczych – nie od dziś wiadomo bowiem, że to ćwiczenie czyni mistrza – oraz determinacja, tak istotna w sportowym życiu. Jeśli zatem pływanie czy biegi nie są najmocniejszą stroną kandydata, nie powinien się poddawać – samozaparcie w przygotowaniach do rekrutacji okaże się niezbędne również podczas studiów.


Red. Barbara Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Wychowanie fizyczne

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

od 2640 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

od 2750 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 1950 zł / semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 900 zł/semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 1980 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2100 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach od 410 zł od 410 zł /Semestr