Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Farmacja - Lista 15 uczelni w Polsce


Farmacja

Zawód farmaceuty od lat utożsamia się przede wszystkim z pracą w aptece – czy słusznie? Rynek farmaceutyczny intensywnie się rozwija, a absolwenci farmacji coraz częściej zatrudniani są w pokrewnych branżach. Chcesz zostać farmaceutą? Przeczytaj o możliwościach, jakie niosą za sobą studia na farmacji!

Nie da się ukryć, że współczesnemu człowiekowi trudno byłoby się obejść bez leków. Mowa oczywiście nie tylko o specyfikach przepisanych przez lekarza w określonym celu, ale także i o tych medykamentach, po które sięgamy, gdy łapie nas przeziębienie lub dopada ból głowy. Nierzadko pierwszym miejscem, które odwiedzamy, kiedy pogarsza się nasze samopoczucie, nie jest wcale – jak mogłoby się wydawać – gabinet lekarski, a... apteka.

Rynek farmaceutyczny oferuje nam niezliczoną ilość preparatów na niemal każde schorzenie, na wiele chorób nadal nie ma jednak lekarstwa. Jak wskazują statystyki, branża farmaceutyczna będzie się intensywnie rozwijała, co wiąże się nie tylko z rosnącą sprzedażą dostępnych już leków, ale także z potrzebą okrycia antidotum na nieuleczalne jak dotąd choroby. Za opracowywanie receptur nowych farmaceutyków, nadzorowanie procesu ich produkcji oraz sprzedaż leków odpowiedzialni są farmaceuci.

Jak zostać farmaceutą i specjalistą farmacji?Farmacja to jeden z kierunków studiów, których nie objął jak dotąd system boloński. Oznacza to, że kierunek farmaceutyczny prowadzony jest – jak medycyna – w systemie studiów jednolitych magisterskich. Studia na farmacji podjąć można w trybie stacjonarnym (dziennie) oraz niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo) na wybranych uczelniach medycznych.

Niektóre uczelnie oferują studentom specjalności prowadzone w ramach kierunku. Nie są one jednak jednoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty. Aby zostać specjalistą z wybranego obszaru farmacji, należy po ukończeniu studiów (równoznacznym z uzyskaniem tytułu magistra) i przepracowaniu co najmniej jednego roku w zawodzie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów – rozpocząć specjalizację.

Specjalizację uzyskać można w ramach kształcenia podyplomowego. Oto przykładowe specjalizacje farmaceutyczne:
- analityka farmaceutyczna;
- farmacja apteczna;
- farmacja kliniczna;
- farmacja przemysłowa;
- farmacja szpitalna;
- bromatologia;
- farmakologia;
- lek roślinny;
- mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
- toksykologia;
- zdrowie środowiskowe;
- zdrowie publiczne.

Predyspozycje kandydata na studia farmaceutyczneKandydaci na studia farmaceutyczne powinni posiadać określone predyspozycje. Bez wątpienia wybór kierunku studiów powinien być konsekwencją zainteresowań naukowych oraz powinien iść w parze z łatwością przyswajania wiedzy biologicznej i chemicznej. Przyszłemu farmaceucie bez wątpienia przyda się dobra pamięć (podczas studiów trzeba opanować pamięciowo duży zakres materiału), umiejętność logicznego myślenia, a także dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Ważnymi cechami są w tym przypadku także spostrzegawczość, dokładność i odpowiedzialność.

W zależności od charakteru wykonywanej pracy – inne obowiązki będzie miał farmaceuta zatrudniony w aptece, inne zaś pracownik laboratorium farmaceutycznego – przydatne okażą się zdolności interpersonalne lub odporność na specyficzne warunki pracy. Przeciwwskazaniem do podjęcia studiów farmaceutycznych jest alergia na związki chemiczne lub niektóre choroby (np. epilepsja). Warto też uczulić potencjalnych kandydatów na fakt, że praca farmaceuty związana jest z koniecznością ciągłego rozwoju.

Program studiówProgram studiów specjalistycznych uwzględnia zajęcia dydaktyczne (prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów) z następujących przedmiotów:
- anatomia;
- fizjologia;
- patofizjologia;
- kwalifikowana pierwsza pomoc;
- biologia i genetyka;
- botanika;
- biochemia;
- biologia molekularna;
- mikrobiologia;
- immunologia;
- chemia ogólna i nieorganiczna;
- chemia analityczna;
- chemia fizyczna;
- chemia organiczna;
- biofizyka;
- chemia leków;
- biotechnologia farmaceutyczna;
- farmakologia i farmakodynamika;
- farmakoterapia i informacja o lekach;
- toksykologia;
- farmakognozja;
- leki pochodzenia naturalnego;
- technologia postaci leku;
- biofarmacja;
- farmacja praktyczna w aptece;
- bromatologia;
- higiena i epidemiologia;
- prawo farmaceutyczne;
- ekonomika i zarządzanie w farmacji;
- historia farmacji;
- etyka zawodowa
i inne, w tym przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zatrudnienia – gdzie farmaceuta znajdzie pracę?Na absolwentów farmacji czeka szeroko rozumiany przemysł farmaceutyczny. Znajdują zatrudnienie w aptekach (ogólnodostępnych, szpitalnych lub zakładowych), jednak nie tylko – etat proponują im także sklepy zielarskie czy sklepy ze sprzętem medycznym. Coraz więcej miejsc pracy czeka na nich również w hurtowniach farmaceutycznych. Farmaceuci podejmują pracę również w zakładach opieki zdrowotnej, laboratoriach chemicznych, jednostkach inspekcji farmaceutycznej, czy instytutach badawczych. Są zatrudniani także w branży chemicznej czy kosmetologicznej. Wielu farmaceutów wybiera także drogę naukową i podejmuje studia doktoranckie.

Warto pamiętać, że zawód farmaceuty opisuje dokładnie Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku. Absolwenci, którzy nie podejmą pracy w zawodzie farmaceuty przez 5 kolejnych lat od daty ukończenia studiów, tracą uprawnienia farmaceutyczne i – aby wykonywać w przyszłości zawód farmaceuty – będą musieli przejść szkolenie uzupełniające.

RekrutacjaUczelnie oferujące kandydatom studia na kierunku „farmacja” rekrutują na podstawie indywidualnie określanych kryteriów naboru. W procesie rekrutacji brane są najczęściej przedmioty ścisłe: matematyka, biologia i chemia. Dla przykładu: Krakowskie Collegium Medicum (działające w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego) bierze pod uwagę wyniki z egzaminów maturalnych z chemii i biologii, takie same kryteria rekrutacyjne ustaliło zresztą Collegium Medicum w Bydgoszczy. Warto dodać, że w obu przypadkach od kandydatów oczekuje się egzaminów zdanych na poziomie rozszerzonym.


Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Farmacja

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

10 250 Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10500 zł / rok