Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Olsztyn

10-719 Olsztyn

ul. Michała Oczapowskiego 2

tel.:

89 524 51 51, 89 523 38 35

video_library Ranking popularności kierunków 2019

# l.k/m Kierunek Nazwa uczelni
1 12.91 Lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
2 5.13 Weterynaria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
3 5 Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
4 3.57 Administracja i cyfryzacja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
5 3.53 Analiza i kreowanie trendów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
6 3.36 Dietetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
7 3.06 Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
8 3 Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
9 2.87 Pedagogika specjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
10 2.77 Praca socjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
11 2.71 Ekonomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
12 2.7 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
13 2.65 Pedagogika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
14 2.63 Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
15 2.63 Ochrona środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
16 2.61 Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
17 2.4 Ratownictwo medyczne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
18 2.23 Biologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
19 2.2 Wojskoznawstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
20 2.19 Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
21 2.19 Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
22 2.15 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
23 2.13 Bioinżynieria Produkcji Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
24 2.13 Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
25 2.1 Rolnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
26 2.04 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
27 2.04 Towaroznawstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
28 2 Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
29 2 Turystyka i rekreacja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
30 1.96 Zootechnika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
31 1.9 Energetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
32 1.89 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
33 1.8 Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
34 1.78 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
35 1.77 Historia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
36 1.77 Mikrobiologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
37 1.76 Leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
38 1.72 Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
39 1.7 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
40 1.67 Gastronomia – sztuka kulinarna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
41 1.63 Architektura krajobrazu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
42 1.63 Nauki o rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
43 1.58 Logopedia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
44 1.58 Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
45 1.58 Ogrodnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
46 1.47 Filologia polska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
47 1.45 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
48 1.44 Matematyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
49 1.43 Filozofia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
50 1.42 Mechatronika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
51 1.4 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
52 1.35 Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
53 1.3 Teologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
54 1.27 Politologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
55 1.1 Socjologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
56 0.88 Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie
57 0.58 Rybactwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie