Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Kraków

video_library Ranking popularności kierunków 2017

# l.k/m Kierunek Nazwa uczelni
1 12.7 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ)
2 9.3 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
3 8.8 Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
4 7.63 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
5 7.62 Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński (UJ)
6 7.59 Fizjoterapia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
7 7.43 Dietetyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
8 7.21 Psychologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
9 7.1 Chemia medyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
10 7.02 Farmacja Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11 6.77 Elektroradiologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
12 5.98 Zarządzanie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
13 5.76 Neurobiologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
14 5.75 Położnictwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15 5.42 Edytorstwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
16 5.24 Zarządzanie kulturą i mediami Uniwersytet Jagielloński (UJ)
17 5.13 Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Uniwersytet Jagielloński (UJ)
18 4.45 Kognitywistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
19 4.3 Ratownictwo medyczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
20 4.27 Neofilologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
21 3.96 Prawo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
22 3.95 Informatyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
23 3.88 Biochemia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
24 3.73 Prawo własności intelektualnej i nowych mediów Uniwersytet Jagielloński (UJ)
25 3.65 Elektroniczne przetwarzanie informacji Uniwersytet Jagielloński (UJ)
26 3.57 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
27 3.46 Pedagogika Uniwersytet Jagielloński (UJ)
28 3.25 Historia sztuki Uniwersytet Jagielloński (UJ)
29 3.24 Studia azjatyckie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
30 3.22 Informatyka analityczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
31 3.02 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
32 2.96 Amerykanistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
33 2.82 Matematyka komputerowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
34 2.77 Studia matematyczno-przyrodnicze Uniwersytet Jagielloński (UJ)
35 2.7 Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
36 2.67 Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
37 2.61 Zarządzanie informacją Uniwersytet Jagielloński (UJ)
38 2.36 Administracja Uniwersytet Jagielloński (UJ)
39 2.14 Język polski w komunikacji społecznej Uniwersytet Jagielloński (UJ)
40 2.11 Polonistyka - komparatystyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
41 2.1 Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
42 2.1 Ochrona dóbr kultury Uniwersytet Jagielloński (UJ)
43 2.06 Matematyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
44 1.98 Relacje międzykulturowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
45 1.95 Archeologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
46 1.95 Chemia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
47 1.95 Filologia klasyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
48 1.93 Muzykologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
49 1.9 Geografia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
50 1.88 Politologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
51 1.87 Etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
52 1.84 Geologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
53 1.82 Judaistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
54 1.8 Wiedza o teatrze Uniwersytet Jagielloński (UJ)
55 1.79 Filologia polska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
56 1.79 Filozofia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
57 1.75 Biotechnologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
58 1.75 Historia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
59 1.75 Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Uniwersytet Jagielloński (UJ)
60 1.73 Astronomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
61 1.73 Kulturoznawstwo międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
62 1.65 Etyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
63 1.59 Biofizyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
64 1.57 Biologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
65 1.57 Fizyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
66 1.42 Polityka społeczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
67 1.41 Migracje międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
68 1.41 Zaawansowane materiały i nanotechnologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
69 0.99 Ochrona środowiska Uniwersytet Jagielloński (UJ)