Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 20.63 Psychologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
2 15.88 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
3 15.57 Filologia orientalna – japonistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
4 11.85 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ)
5 11.8 Finanse, bankowość, ubezpieczenia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
6 11.67 Filologia angielska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
7 11.24 Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
8 9.42 Zarządzanie kulturą i mediami Uniwersytet Jagielloński (UJ)
9 9.4 Elektroradiologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
10 8.92 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11 8.04 Studia nad Koreą Uniwersytet Jagielloński (UJ)
12 7.97 Filologia orientalna – sinologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
13 7.94 Fizjoterapia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
14 7.84 Filologia szwedzka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15 7.39 Biotechnologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
16 7.22 Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Uniwersytet Jagielloński (UJ)
17 7.12 Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
18 7.06 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
19 6.96 Studia nad Japonią Uniwersytet Jagielloński (UJ)
20 6.9 Filologia hiszpańska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
21 6.55 Dietetyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
22 6.4 Neurobiologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
23 6.34 Filologia włoska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
24 6.16 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
25 6.04 Informatyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
26 6 Edytorstwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
27 5.96 Bioinformatyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
28 5.66 Ratownictwo medyczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
29 5.25 Prawo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
30 5.1 Informatyka analityczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
31 4.96 Pedagogika Uniwersytet Jagielloński (UJ)
32 4.76 Kognitywistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
33 4.73 Informatyka stosowana Uniwersytet Jagielloński (UJ)
34 4.73 Farmacja Uniwersytet Jagielloński (UJ)
35 4.51 Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński (UJ)
36 4.22 Filologia francuska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
37 4.22 Kulturoznawstwo międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
38 3.95 Filologia portugalska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
39 3.93 Amerykanistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
40 3.91 Położnictwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
41 3.9 Biofizyka molekularna i komórkowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
42 3.77 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
43 3.58 Biochemia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
44 3.52 Socjologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
45 3.47 Archeologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
46 3.44 Studia nad Chinami Uniwersytet Jagielloński (UJ)
47 3.4 Prawo własności intelektualnej i nowych mediów Uniwersytet Jagielloński (UJ)
48 3.39 Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński (UJ)
49 3.38 Elektroniczne przetwarzanie informacji Uniwersytet Jagielloński (UJ)
50 3.23 Chemia medyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
51 3.22 Zarządzanie publiczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
52 3.2 Politologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
53 3.12 Zarządzanie informacją Uniwersytet Jagielloński (UJ)
54 3.08 Matematyka komputerowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
55 2.98 Filologia klasyczna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
56 2.93 Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
57 2.84 Pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
58 2.77 Filozofia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
59 2.63 Studia matematyczno-przyrodnicze Uniwersytet Jagielloński (UJ)
60 2.57 Filologia orientalna – arabistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
61 2.57 Polonistyka - komparatystyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
62 2.55 Historia sztuki Uniwersytet Jagielloński (UJ)
63 2.51 Administracja Uniwersytet Jagielloński (UJ)
64 2.47 Etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
65 2.45 Muzykologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
66 2.42 Laboratoria kultury współczesnej Uniwersytet Jagielloński (UJ)
67 2.4 Kulturoznawstwo – teksty kultury Uniwersytet Jagielloński (UJ)
68 2.4 Zarządzanie polityką społeczną Uniwersytet Jagielloński (UJ)
69 2.35 Geologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
70 2.34 Geografia i gospodarka przestrzenna Uniwersytet Jagielloński (UJ)
71 2.32 Filologia orientalna – turkologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
72 2.27 Historia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
73 2.27 Studia afrykańskie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
74 2.23 Ochrona dóbr kultury Uniwersytet Jagielloński (UJ)
75 2.23 Wiedza o teatrze Uniwersytet Jagielloński (UJ)
76 2.23 Studia europejskie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
77 2.18 Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński (UJ)
78 2.16 Polonistyka antropologiczno-kulturowa Uniwersytet Jagielloński (UJ)
79 2.12 Relacje międzykulturowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
80 2.1 Astronomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
81 2.08 Studia nad buddyzmem Uniwersytet Jagielloński (UJ)
82 2.07 Filologia germańska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
83 2.07 Porównawcze studia cywilizacji Uniwersytet Jagielloński (UJ)
84 2.04 Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
85 2 Fizyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
86 2 Matematyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
87 2 Studia bliskowschodnie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
88 1.99 Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Uniwersytet Jagielloński (UJ)
89 1.9 Studia euroazjatyckie Uniwersytet Jagielloński (UJ)
90 1.84 Język polski w komunikacji społecznej Uniwersytet Jagielloński (UJ)
91 1.82 Biofizyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
92 1.79 Filologia orientalna – indologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
93 1.77 Migracje międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
94 1.68 Zaawansowane materiały i nanotechnologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
95 1.62 Filologia orientalna – iranistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
96 1.6 Filologia rumuńska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
97 1.57 Filologia polska nauczycielska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
98 1.56 Filologia słowiańska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
99 1.52 Judaistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
100 1.4 Filologia ukraińska z językiem rosyjskim Uniwersytet Jagielloński (UJ)
101 1.38 Filologia rosyjska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
102 1.33 Fizyka dla firm Uniwersytet Jagielloński (UJ)
103 1.31 Biologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
104 1.2 Filologia węgierska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
105 1.18 Chemia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
106 1.07 Studia nad Indiami i Azją Południową Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1. Ekonomia - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Ten kierunek jest już o wielu lat na liście najpopularniejszych. Nauka skupia się wokół teorii ekonomii, narzędzi analiz ekonomicznych. To także szerokie studium historycznych i obecnych wydarzeń gospodarczych. To umiejętność analizowania i przewidywania zjawisk ekonomicznych.

Na II poziomie poznawane są zagadnienia dotyczące makro i mikro ekonomii, a także rachunkowości. Studenci mają okazją pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach, gdzie poznają przydatne programy. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci podejmują pracę w bankach, korporacjach międzynarodowych, w branży ubezpieczeniowej.

Zobacz więcej: Ekonomia na UJ.

 

2. Finanse, bankowość, ubezpieczenia - ponad 14 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

To kierunek, który pozwala na poznanie zagadnień związanych z rynkiem finansowym. W planie zajęć są takie przedmioty, które pozwalają na poznanie funkcjonowania rynków finansowych, bankowości, finansów firm czy publicznych. To umiejętność rozpoznawania zjawisk, ale także prognozowania zmian, jakie w tych dziedzinach mogą się pojawić i określania ich konsekwencji.

Absolwenci tego kierunku pracują w branży ubezpieczeniowej, jako samodzielni agenci, a także w różnych instytucjach finansowych. Po ukończeniu studiów I stopnia, można kontynuować naukę na licznych kierunkach ekonomicznych II stopnia.

Zobacz więcej: Finanse, bankowość i ubezpieczenia na UJ.

 

3. Lekarsko - dentystyczny - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Choć studia medyczne są dość wymagające, to kierunki z tym związane cieszą się też dużą popularnością. Podczas nauki na kierunku lekarsko dentystycznym poznawana jest ogólna wiedza medyczna, a także bardzo szczegółowo ta dotycząca chorób zębów i dziąseł, profilaktyki.

To też zajęcia z protetyki i ortodoncji. Poza wiedzą teoretyczną to też cała masa zajęć w laboratoriach i praktyk. Podczas nich studenci mają okazję obyć się z nowoczesnymi rozwiązaniami sprzętowymi, jakie sami będą wykorzystywać w późniejszej pracy. Po tym kierunku można pracować w gabinetach, klinikach dentystycznych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UJ.

 

4. Fizjoterapia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Podczas nauki na tym kierunku, studenci poznają zagadnienia związane z ludzkim ciałem. To nauka z zakresu wiedzy medycznej, a zwłaszcza tej dziedziny związanej z chorobami układu ruchowego. Liczne urazy, a także czynniki degeneracyjne sprawiają, że zapotrzebowanie na takich wykwalifikowanych specjalistów jest spore.

To nie tylko leczenie, ale także szerzenie świadomości o zdrowym stylu życia i profilaktyka. Po ukończeniu tego kierunku można pracować w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach, a także w samodzielnych gabinetach.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UJ.

 

5. Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe - ponad 11 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Kierunek jakim jest zarządzanie od wielu lat cieszy się sporą popularnością. To możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy na kierowniczych stanowiskach. To szeroko pojęta wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania projektami.

Spora część jest poświęcona komunikacji z innymi, czy dotyczy nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi, ale także relacji na poziomie firma - klient. To doskonały kierunek dla tych, którzy chcą rozwijać swoje cechy przywódcze i tych, którzy już podjęli pierwsze prace, aby pogłębiać kompetencje.

Zobacz więcej: Zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe na UJ.