Lista najpopularniejszych kierunków - Łódź 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16 Psychologia Uniwersytet Łódzki (UŁ)
11 Biologia kryminalistyczna Uniwersytet Łódzki (UŁ)
10 Zarządzanie Uniwersytet Łódzki (UŁ)
10 Filologia angielska Uniwersytet Łódzki (UŁ)
9 Marketing Uniwersytet Łódzki (UŁ)
7 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Łódzki (UŁ)
4 Finanse i rachunkowość Uniwersytet Łódzki (UŁ)


Brak danych nt. uczelni w Łodzi ( zobacz ranking ogólnopolski)

Ranking popularności kierunków 2021 - Łódź

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Łodzi w 2023 roku

1. Aktorstwo - ponad 47 kandydatów na 1 miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Aktorstwo to kierunek studiów artystycznych skupiający się na rozwijaniu umiejętności scenicznych i interpretacyjnych. Program nauczania obejmuje techniki aktorskie, mowę ciała, dykcję, śpiew, taniec oraz historię teatru i filmu.

Kierunek ten kładzie duży nacisk na praktyczne doświadczenie sceniczne, często poprzez uczestnictwo w różnorodnych przedstawieniach i projektach. Absolwenci kierunku aktorstwo zdobywają niezbędne narzędzia do wyrażania emocji i tworzenia autentycznych postaci.

Zobacz więcej: Aktorstwo na Szkole Filmowej w Łodzi.

 

2. Reżyseria filmowa i telewizjna - ponad 23 kandydatów na 1 miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Reżyseria filmowa i telewizyjna to kierunek studiów skoncentrowany na tworzeniu i realizacji projektów audiowizualnych. Program nauczania łączy teorię filmową z praktycznymi umiejętnościami w zakresie scenarzystyki, montażu, pracy z aktorami oraz operowania kamerą.

Kierunek przygotowuje do pracy jako reżyser filmowy, telewizyjny lub wideo, oferując możliwość kreowania własnych dzieł lub współpracy przy dużych produkcjach. Absolwenci mogą także działać w reklamie lub edukacji filmowej.

Zobacz więcej: Reżyseria filmowa i telewizjna na Szkole Filmowej w Łodzi.

 

3. Lekarsko-dentystyczny - ponad 19 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Zapotrzebowanie na dobrych lekarzy stomatologów jest duże. Nauka na tym kierunku to połączenie ogólnej wiedzy medycznej, a także szczegółowej - związanej z stomatologią. To zarówno wiedza o budowie twarzo-czaszki, diagnostyce chorób i dziąseł.

Spora część nauki dotyczy chorób zgryzu i ortodoncji, ale także chirurgi stomatologicznej, protetyki, radiologi stomatologicznej. Podczas zajęć praktycznych, studenci mają okazję poznać nowoczesne sprzęty, przydatne w codziennej pracy.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na UM w Łodzi.

 

4. Lekarski - ponad 11 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
 

Studia lekarskie to kierunek uniwersytecki przygotowujący do zawodu lekarza. Program nauczania obejmuje szeroki zakres przedmiotów medycznych, takich jak anatomia, biochemia, farmakologia, patologia.

Kształcenie trwa 6 lat i kończy się zdobyciem tytułu lekarza oraz wymaga odbycia stażu podyplomowego. Absolwenci mają możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny, co otwiera przed nimi drogę do kariery w szpitalach, klinikach czy ośrodkach badawczych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UM w Łodzi.

 

5. Zarządzanie - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia
 

Zarządzanie to kierunek studiów skoncentrowany na przekazywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia organizacji. Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza danych i strategia biznesowa.

Studenci uczą się, jak podejmować strategiczne decyzje, zarządzać projektami, optymalizować procesy i liderować zespołami. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz więcej: Zarządzanie na UŁ.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź