Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 10.66 Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
2 9.5 Kryminologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
3 7.93 Public relations i zarządzanie informacją Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
4 6.66 Lingwistyka stosowana Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
5 6.43 Administracja i zarządzanie publiczne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
6 6.27 Zarządzanie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
7 5.96 Anglistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
8 5.73 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
9 4.9 Logistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
10 4.81 Finanse i rachunkowość Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
11 4.64 Produkcja medialna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
12 4.43 Ekonomia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
13 4.4 Archeologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
14 4.27 Pedagogika Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
15 4.1 Matematyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
16 4.07 Matematyka w finansach Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
17 3.98 Graphic arts (w jęz. angielskim) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
18 3.94 Międzynarodowe stosunki gospodarcze NOWOŚĆ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
19 3.88 Business Analytics and data science (w jęz. angielskim) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
20 3.87 Italianistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
21 3.6 Jazz i muzyka estradowa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
22 3.46 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
23 3.45 Biotechnologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
24 3.36 Informatyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
25 3.3 Tourism Management (studia w j. ang.) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
26 3.24 Kulturoznawstwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
27 3.21 Prawo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
28 3.15 Socjologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
29 3.13 Biologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
30 3.06 Prawno - biznesowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
31 3 Hispanistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
32 2.96 Technologie cyfrowe w animacji kultury Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
33 2.92 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
34 2.83 Kognitywistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
35 2.75 Historia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
36 2.74 Filologia polska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
37 2.68 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
38 2.67 Malarstwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
39 2.66 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
40 2.65 Pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
41 2.64 E-edytorstwo i techniki redakcyjne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
42 2.58 Analityka gospodarcza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
43 2.53 Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
44 2.46 International Relations (studia w j. ang.) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
45 2.45 Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
46 2.38 Politologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
47 2.3 Turystyka i rekreacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
48 2.29 Animacja kultury Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
49 2.17 Geoinformatyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
50 2.08 Ukrainistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
51 2.02 Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
52 2 Kreatywność społeczna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
53 1.97 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
54 1.9 Turystyka historyczna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
55 1.88 Filozofia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
56 1.85 Romanistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
57 1.84 Europeistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
58 1.82 Pedagogika specjalna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
59 1.8 Logopedia z audiologią Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
60 1.78 Architektura informacji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
61 1.73 Nauczanie matematyki i informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
62 1.52 Chemia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
63 1.4 Portugalistyka - studia portugalsko - brazylijskie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
64 1.4 Praca socjalna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
65 1.33 Prawno - administracyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
66 1.24 Społeczeństwo informacyjne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
67 1.23 Germanistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
68 1.2 Fizyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
69 1.18 Geografia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
70 1.12 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
71 1.06 Ekobiznes Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
72 0.94 Inżynieria światłowodowa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
73 0.9 Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
74 0.73 Sustainability Management (w jęz. angielskim) NOWOŚĆ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
75 0.73 Bezpieczeństwo radiacyjne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
76 0.73 Technical Physics (studia w j. ang.) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
77 0.69 Rusycystyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
78 0.67 Geoarcheologia NOWOŚĆ! Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
79 0.38 Geowizualizacja historyczna i archeologiczna NOWOŚĆ! Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UMCS w Lublinie w 2023 roku

1. Psychologia - ponad 10 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Mimo to wciąż zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychologów jest duże i wzrasta z każdym rokiem. Program nauczania skupia się na aspektach humanistycznych w pierwszych trzech latach nauki, zaś ostatnie cztery semestry to szansa na wyspecjalizowanie się w psychologii.

Oprócz pracy w charakterze psychologa, absolwenci mogą pracować również jako: analitycy, psychologowie sportowi, kliniczni, psychoonkolodzy lub terapeuci po ukończeniu dodatkowych kursów.

Zobacz więcej: Psychologia na UMCS.

2. Kryminologia - 9.5 kandydata na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

W trakcie studiów, studenci mają okazję zdobyć wiedzę dotyczącą technik kryminalistycznych, a także nauk chemicznych, biologicznych. W programie kierunku pojawiają się również zagadnienia prawne. Absolwenci Kryminologii mogą podjąć pracę m.in, w laboratoriach działających na rzecz organów ścigania, jako pracownicy wydziałów dochodzeniowo-śledczych lub prywatnych biur detektywistycznych.

Choć jest to kierunek stosunkowo nowy na rynku edukacyjnym, to jego połączenie ciekawego zasobu wiedzy z praktycznymi umiejętnościami przyciąga każdego roku rzesze nowych kandydatów.

Zobacz więcej: Kryminologia na UMCS.

3. Public relations i zarządzanie informacją - prawie 8 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Program Public relations i zarządzanie informacją uwzględnia wiedzę z zakresu: komunikacji społecznej i mediach, nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach. Student uczy się o podstawowych metodach i technikach badawczych, a także poznaje uwarunkowania i znaczenie społeczne, polityczne, kulturowe funkcjonowania środowiska medialnego oraz jego otoczenia.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności: Zarządzanie wizerunkiem oraz Zarządzanie mediami społecznościowymi.

Zobacz więcej: Public relations i zarządzanie informacją na UMCS.

4. Lingwistyka stosowana - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku student zdobywa wiedzę oraz umiejętności z następujących zakresów: tłumaczeń ustnych, pisemnych i audiowizualnych oraz analizy specjalistycznej tekstów. Program uwzględnia różne kombinacje językowe jak np. angielski+niemiecki, angielski+rosyjski, angielski+francuski, angielski+hiszpański, angielski+portugalski, niemiecki+angielski.

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą pracować w charakterze nauczyciela języka obcego czy tłumacza

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana na UMCS.

5. Administracja i zarządzanie publiczne - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek studiów Administracja i zarządzanie publiczne kształci w zakresie nauk o polityce i administracji. Program nauczania ma na celu dostosowanie kompetencji studentów do współczesnych wymagań rynku pracy i przygotowanie ich do pracy w urzędach różnego szczebla. Absolwenci dysponują odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą im podjąć pracy w administracji zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Studenci do wyboru mają dwie specjalizacje: Administracja lokalna i regionalna oraz Administracja rządowa.

Zobacz więcej: Administracja i zarządzanie publiczne na UMCS.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UMCS w Lublinie w 2021 roku

1. Kryminologia - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

To kierunek, który cieszy się największą popularnością. Podczas studiów, absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę na temat technik kryminalistycznych, a ich rozszerzenie zawiera wiedzę z nauk chemicznych, biologicznych i tematyki prawnej. Po jego ukończeniu można podjąć pracę w laboratoriach wykonujących czynności na rzecz organów ścigania. To też doskonałe zdobycie wiedzy dla przyszłych pracowników wydziałów dochodzeniowo-śledczych, prywatnych biur detektywistycznych. To nowy kierunek, który jest fenomenem na skalę kraju, a duży nacisk na połączenie wiedzy z praktycznym wykorzystaniem sprawia, że to doskonałe przygotowanie do pracy w zawodzie.
 

2. Psychologia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Wiele lat psychologia była w top najchętniej wybieranych kierunków i wiele się nie zmieniło. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest duże, przez co łatwo podjąć pracę w zawodzie. Początkowe lata nauki skupiają się wokół kształcenia humanistycznego, ostatnie dwa to powiększanie tej wiedzy w kierunkach. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji: psychologia rodziny, kliniczna i neuropsychiczna, psychologia społeczna, wspomagania rozwoju i edukacji. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy w takich zawodach jak choćby: analityk pracy, psycholog sportowy, psycholog wychowawczy, psycholog kliniczny, psychoonkolog
 

3. Finanse i rachunkowość - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia na tych kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, instytucji finansowych i bankowych. To także bardziej kierunkowa wiedza z zakresu występowania zjawisk gospodarczych, a także ich wpływu na przedsiębiorstwa i gospodarkę rynkową. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci posiadają wiedzę na temat przeprowadzania audytów. Ukończenie tego kierunku pozwala na pracę w działach rachunkowości, analityki finansowej. Wiedza pozwala na planowanie i podejmowanie decyzji o charakterze doradczym i finansowym. Można także poszerzyć wiedzę na studiach doktoranckich.

Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na UMCS.

4. Anglistyka - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku można poznać nie tylko język angielski na poziomie C1, ale także nauczyć się innego wybranego języka na poziomie B2. Kierunek pozwala także na lepsze poznanie literatury, kultury i tradycji brytyjskiego obszaru językowego. Podczas studiów można uczestniczyć w licznych sympozjach, czy skorzystać z opcji wyjazdu na międzynarodowe wymiany. Ukończenie tego kierunku to doskonały start w takich zawodach jak tłumacz, pracownik administracji publicznej, korporacji międzynarodowych, biur podróży itd.  Dodatkowo można też wybrać studia II stopnia ze specjalizacją nauczycielską co pozwala na pracę w wielu instytucjach.

Zobacz więcej: Anglistyka na UMCS.

5. Zarządzanie - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Zarządzanie z roku na ro cieszy się coraz większą popularnością. Podczas nauki na tych studiach, poznaje się wiedzę na temat poprawnego funkcjonowania organizacji. To zarówno umiejętność oceny ryzyka, podejmowania decyzji, ale także analizy i proponowanych zmian. To świetny wybór dla przyszłych managerów, czy osób które chcą pracować w szeroko pojętym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedzę można pogłębiać w jednaj z trzech specjalizacji: e-biznes, zarządzanie zasobami ludzkimi, manager produktu. Dodatkowo podczas tych studiów kładzie się nacisk na naukę języka obcego na poziomie B2.

Zobacz więcej: Zarządzanie na UMCS.