Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 17 Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckim Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
2 12 Kryminologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
3 9 Administracja i zarządzanie publiczne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
4 9 Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
5 9 Public relations i zarządzanie informacją Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
6 7 Biologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
7 6 Anglistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UMCS w Lublinie w 2022 roku

1. Lingwistyka stosowana - 17 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku student zdobywa wiedzę oraz umiejętności z następujących zakresów: tłumaczeń ustnych, pisemnych i audiowizualnych oraz analizy specjalistycznej tekstów. Program uwzględnia różne kombinacje językowe jak np. angielski+niemiecki, angielski+rosyjski, angielski+francuski, angielski+hiszpański, angielski+portugalski, niemiecki+angielski. Do wyboru studentów pozostają dwie ścieżki specjalizacyjne na I stopniu studiów, tj.: translatoryczna (w obrębie obu języków) oraz dodatkowa ścieżka nauczycielska (w obrębie obu języków). Natomiast na II stopniu: tłumaczenia audiowizualne i artystyczne (nowość), tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne (nowość) oraz nauczycielska (kontynuowana). Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą pracować w charakterze nauczyciela języka obcego czy tłumacza

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana na UMCS.

2. Kryminologia - 12 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

W trakcie studiów, studenci mają okazję zdobyć wiedzę dotyczącą technik kryminalistycznych, a także nauk chemicznych, biologicznych. W programie kierunku pojawiają się również zagadnienia prawne. Absolwenci Kryminologii mogą podjąć pracę m.in, w laboratoriach działających na rzecz organów ścigania, jako pracownicy wydziałów dochodzeniowo-śledczych lub prywatnych biur detektywistycznych. Choć jest to kierunek stosunkowo nowy na rynku edukacyjnym, to jego połączenie ciekawego zasobu wiedzy z praktycznymi umiejętnościami przyciąga każdego roku rzesze nowych kandydatów.

Zobacz więcej: Kryminologia na UMCS.

3. Psychologia - 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psycholgia od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Mimo to wciąż zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychologów jest duże i wzrasta z każdym rokiem. Program nauczania skupia się na aspektach humanistycznych w pierwszych trzech latach nauki, zaś ostatnie cztery semestry to szansa na wyspecjalizowanie się w psychologii. Do wyboru jest kilka specjalizacji: Psychologia rodziny, Psychologia kliniczna i neuropsychiczna, Psychologia społeczna, wspomagania rozwoju i edukacji. Oprócz pracy w charakterze psychologa, absolwenci mogą pracować również jako: analitycy, psychologowie sportowi, kliniczni, psychoonkolodzy lub terapeuci po ukończeniu dodatkowych kursów.

Zobacz więcej: Psychologia na UMCS.

4. Public relations i zarządzanie informacją - 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Program Public relations i zarządzanie informacją uwzględnia wiedzę z zakresu: komunikacji społecznej i mediach, nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach. Student uczy się o podstawowych metodach i technikach badawczych, a także poznaje uwarunkowania i znaczenie społeczne, polityczne, kulturowe funkcjonowania środowiska medialnego oraz jego otoczenia. Studenci mają do wyboru dwie specjalności: Zarządzanie wizerunkiem oraz Zarządzanie mediami społecznościowymi.

Zobacz więcej: Public relations i zarządzanie informacją na UMCS.

5. Administracja i zarządzanie publiczne - 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek studiów Administracja i zarządzanie publiczne kształci w zakresie nauk o polityce i administracji. Program nauczania ma na celu dostosowanie kompetencji studentów do współczesnych wymagań rynku pracy i przygotowanie ich do pracy w urzędach różnego szczebla. Absolwenci dysponują odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą im podjąć pracy w administracji zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Studenci do wyboru mają dwie specjalizacje: Administracja lokalna i regionalna oraz Administracja rządowa.

Zobacz więcej: Administracja i zarządzanie publiczne na UMCS.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UMCS w Lublinie w 2021 roku

1. Kryminologia - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

To kierunek, który cieszy się największą popularnością. Podczas studiów, absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę na temat technik kryminalistycznych, a ich rozszerzenie zawiera wiedzę z nauk chemicznych, biologicznych i tematyki prawnej. Po jego ukończeniu można podjąć pracę w laboratoriach wykonujących czynności na rzecz organów ścigania. To też doskonałe zdobycie wiedzy dla przyszłych pracowników wydziałów dochodzeniowo-śledczych, prywatnych biur detektywistycznych. To nowy kierunek, który jest fenomenem na skalę kraju, a duży nacisk na połączenie wiedzy z praktycznym wykorzystaniem sprawia, że to doskonałe przygotowanie do pracy w zawodzie.
 

2. Psychologia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Wiele lat psychologia była w top najchętniej wybieranych kierunków i wiele się nie zmieniło. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest duże, przez co łatwo podjąć pracę w zawodzie. Początkowe lata nauki skupiają się wokół kształcenia humanistycznego, ostatnie dwa to powiększanie tej wiedzy w kierunkach. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji: psychologia rodziny, kliniczna i neuropsychiczna, psychologia społeczna, wspomagania rozwoju i edukacji. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy w takich zawodach jak choćby: analityk pracy, psycholog sportowy, psycholog wychowawczy, psycholog kliniczny, psychoonkolog
 

3. Finanse i rachunkowość - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia na tych kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, instytucji finansowych i bankowych. To także bardziej kierunkowa wiedza z zakresu występowania zjawisk gospodarczych, a także ich wpływu na przedsiębiorstwa i gospodarkę rynkową. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci posiadają wiedzę na temat przeprowadzania audytów. Ukończenie tego kierunku pozwala na pracę w działach rachunkowości, analityki finansowej. Wiedza pozwala na planowanie i podejmowanie decyzji o charakterze doradczym i finansowym. Można także poszerzyć wiedzę na studiach doktoranckich.

Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na UMCS.

4. Anglistyka - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku można poznać nie tylko język angielski na poziomie C1, ale także nauczyć się innego wybranego języka na poziomie B2. Kierunek pozwala także na lepsze poznanie literatury, kultury i tradycji brytyjskiego obszaru językowego. Podczas studiów można uczestniczyć w licznych sympozjach, czy skorzystać z opcji wyjazdu na międzynarodowe wymiany. Ukończenie tego kierunku to doskonały start w takich zawodach jak tłumacz, pracownik administracji publicznej, korporacji międzynarodowych, biur podróży itd.  Dodatkowo można też wybrać studia II stopnia ze specjalizacją nauczycielską co pozwala na pracę w wielu instytucjach.

Zobacz więcej: Anglistyka na UMCS.

5. Zarządzanie - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Zarządzanie z roku na ro cieszy się coraz większą popularnością. Podczas nauki na tych studiach, poznaje się wiedzę na temat poprawnego funkcjonowania organizacji. To zarówno umiejętność oceny ryzyka, podejmowania decyzji, ale także analizy i proponowanych zmian. To świetny wybór dla przyszłych managerów, czy osób które chcą pracować w szeroko pojętym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedzę można pogłębiać w jednaj z trzech specjalizacji: e-biznes, zarządzanie zasobami ludzkimi, manager produktu. Dodatkowo podczas tych studiów kładzie się nacisk na naukę języka obcego na poziomie B2.

Zobacz więcej: Zarządzanie na UMCS.