Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Stosunki Międzynarodowe - Lista 46 uczelni w Polsce


Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to studia dla ludzi ciekawych świata. Jeżeli bieżące wydarzenia polityczne Cię pasjonują i interesują Cię doniesienia o stanie światowej gospodarki, a na dodatek lubisz uczyć się języków obcych, to wielce prawdopodobne, że ten kierunek jest w sam raz dla Ciebie! Dowiedz się o nim trochę więcej...

We współczesnym świecie relacje międzynarodowe i ponadnarodowe (na przykład w ramach struktur unijnych, ONZ lub NATO) przebiegają na wielu poziomach – między innymi na poziomie politycznym, prawnym, ekonomicznym i kulturowym. Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów, który wyposaża studentów w niezbędną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych, relacji międzykulturowych oraz prawa międzynarodowego – dostarcza tym samym narzędzi analizy mechanizmów międzynarodowego współdziałania.

Czy te studia są dla Ciebie?Dlatego właśnie od kandydatów wymaga się przede wszystkim zainteresowania problemami współczesnego świata, zorientowania w aktualnych wydarzeniach politycznych i gospodarce światowej oraz umiejętności komunikowania i negocjacji, bez których kształtowanie relacji międzynarodowych jest w zasadzie niemożliwe. Kandydaci powinni także przejawiać chęć nauki języków obcych – współpraca międzynarodowa wymaga bowiem możliwości porozumienia się z przedstawicielami innych państw. Obligatoryjna jest zatem dobra znajomość języka angielskiego, a znajomość drugiego języka obcego – przydatna.

Organizacja studiów, specjalizacjeStosunki międzynarodowe to popularny od lat kierunek, który studiować można zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych – tak w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo lub zaocznie) oraz na obu poziomach (licencjackim i magisterskim). Studenci mogą zazwyczaj wybrać specjalizację studiów już na I roku. Oto przykładowe specjalności:

- biznes międzynarodowy;
- dyplomacja i polityka międzynarodowa;
- finanse międzynarodowe;
- gospodarka krajów Europy Środowej i Wschodniej;
- gospodarka światowa;
- instytucje i polityka Unii Europejskiej;
- integracja europejska;
- media i komunikowanie;
- międzynarodowe stosunki gospodarcze;
- międzynarodowe zarządzanie finansowe;
- prawo europejskie;
- służba zagraniczna;
- zarządzanie globalne i regionalne;
- bezpieczeństwo międzynarodowe;
- zarządzanie marketingowo-logistyczne.

Program studiówProgram studiów na kierunku stosunki międzynarodowe składa się z przedmiotów realizowanych w ramach danej specjalizacji oraz z przedmiotów ogólnych i kierunkowych, które studenci zaliczyć muszą niezależnie od wybranej specjalizacji. Do grupy tych przedmiotów należą między innymi ekonomia, prawo, polityka gospodarcza, geografia polityczna i ekonomiczna, międzynarodowe stosunki kulturalne, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, organizacje międzynarodowe, polityka zagraniczna Polski, historia stosunków międzynarodowych, komunikowanie międzynarodowe i historia cywilizacji europejskiej.

Perspektywy zawodoweDzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu oraz rozmaitym możliwościom specjalizacji, absolwenci stosunków międzynarodowych znajdą zatrudnienie między innymi:

- w placówkach dyplomatycznych;
- w konsulatach i przedstawicielstwach obcych państw w Polsce;
- w urzędach i instytucjach UE, ONZ i NATO;
- w biurach organizacji rządowych, pozarządowych i międzynarodowych;
- w bankach, firmach ubezpieczeniowych i finansowych;
- w działach współpracy międzynarodowej;
- w rozmaitych przedsiębiorstwach;
- w agencjach marketingowych, reklamowych i wydawniczych oraz w mediach.

Co więcej, nauka języków obcych i dodatkowe kursy, szkolenia lub studia podyplomowe mogą skutecznie podnieść atrakcyjność absolwenta stosunków międzynarodowych na rynku pracy – nie tylko polskim, ale i zagranicznym.

Rekrutacja, progi punktoweRekrutacja na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przebiega na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Dla przykładu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 będzie rekrutował na podstawie dwóch przedmiotów – pierwszy studenci mogą wybrać spośród matematyki, geografii, historii lub WOS-u; drugi to język obcy nowożytny.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu również brane będą pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów – pierwszy to (do wyboru) historia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, matematyka, WOS albo informatyka; drugi to język polski lub język obcy nowożytny. Z kolei kandydaci na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będą mogli wybrać trzy spośród następujących przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS.

Progi punktowe w roku akademickim 2012/2013 osiągnęły wartość:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 111 punktów;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 59,2 punktu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 99 punkty.

Rekrutacja dla kandydatów na studia II stopnia przebiega z reguły w ramach konkursu dyplomów ukończenia studiów licencjackich.


Red. Barbara StachnikRozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Stosunki Międzynarodowe

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

od 2700 zł od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 1400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1700 zł /Semestr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1500 zł / rok
Uniwersytet Opolski od 1650 zł /Semestr
Uniwersytet Wrocławski (UWR) od 3 800 zł / rok
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1675 zł /Semestr