Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Turystyka - Lista 129 uczelni w Polsce


Turystyka i rekreacja

Ciekawe i z perspektywami – tak w skrócie opisać można studia na kierunku turystyka i rekreacja. Maturzysto, jeśli chcesz wiedzieć o nich więcej, specjalnie dla Ciebie publikujemy najważniejsze informacje.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja mają charakter interdyscyplinarny – studenci zgłębiają bowiem zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz ekonomicznych. Rozbudowany program studiów oraz interesujące perspektywy zawodowe sprawiają, że kierunek ten cieszy się rokroczną popularnością wśród maturzystów. Na studiach z zakresu turystyki i rekreacji odnajdą się przede wszystkim osoby ciekawe świata, które nie lubią rutyny – lubią za to ludzi i pracę z nimi.

Predyspozycje kandydata, czyli dla kogo te studiaJaki jeszcze powinien być kandydat na studia z zakresu turystyki i rekreacji? Z wyboru tego kierunku z pewnością zadowolone będą osoby, które lubią podróżować i przejawiają zainteresowania geograficzne. Podczas studiów ważna okaże się także łatwość w nauce języków obcych (praca w branży turystycznej wymaga znajomości języków obcych – bez niej trudno o zatrudnienie). Pożądanymi cechami są również komunikatywność, otwartość, tolerancja i szacunek dla innych ludzi i kultur. Dobra organizacja pracy i przedsiębiorczość to z kolei cechy niejako niezbędne. Konieczny jest także dobry stan zdrowia, ponieważ program studiów uwzględnia zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Organizacja studiów, specjalnościTurystykę i rekreację studiować można zarówno na studiach licencjackich (I stopnia), jak i magisterskich (II stopnia); wiele uczelni oferuje kandydatom ten kierunek (w tym uniwersytety ekonomiczne czy akademie wychowania fizycznego). Studia podjąć można w trybie stacjonarnym (dziennie) oraz niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo).

Na obu stopniach studiów prowadzone są specjalności (do wyboru podczas rekrutacji lub po pierwszych semestrach nauki). Oto lista przykładowych specjalności:
- polityka turystyczna;
- turystyka międzynarodowa;
- organizacja i obsługa ruchu turystycznego;
- menedżer turystyki;
- animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki;
- zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji;
- biznes turystyczny;
- hotelarstwo i gastronomia;
- rekreacja ruchowa;
- zarządzanie i marketing w turystyce;
- turystyka zdrowotna i SPA;
- turystyka biznesowa i motywacyjna;
- turystyka przygodowa;
- odnowa psychosomatyczna;
- e-biznes w turystyce;
- instruktorska (instruktor rekreacji – narciarstwa, windsurfingu itp.)
i inne.

Program studiówWedług ministerialnych standardów kształcenia, na studiach I stopnia studenci uczestniczyć będą w zajęciach dotyczących następujących zagadnień:
- historia architektury i sztuki;
- fizjologia człowieka;
- psychologia;
- prawo;
- zarządzanie;
- ekonomia;
- ekologia i ochrona środowiska;
- podstawy turystyki;
- podstawy rekreacji;
- geografia turystyczna;
- krajoznawstwo;
- obsługa ruchu turystycznego;
- ekonomika turystyki i rekreacji;
- hotelarstwo;
- pedagogika czasu wolnego;
- teoria i metodyka rekreacji;
- kształtowanie środowiska i ochrona przyrody;
- żywienie człowieka;
- jakość surowców i produktów spożywczych.

Z kolei na studiach II stopnia realizowane są przedmioty:
- historia kultury;
- socjologia czasu wolnego;
- regiony turystyczne;
- informatyka w turystyce i rekreacji;
- polityka turystyczna;
- planowanie turystyki;
- marketing usług turystycznych i rekreacyjnych;
- doradztwo turystyczne;
- produkt turystyczny;
- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym;
- bioróżnorodność.

Ważnym elementem studiów na tym kierunku są praktyki studenckie (na przykład w biurach podróży czy w hotelach), wyjazdowe ćwiczenia terenowe oraz wycieczki krajoznawcze. Równie istotna jest nauka języków obcych – chociaż zgodnie ze standardami kształcenia absolwent studiów licencjackich powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), warto pamiętać, że znajomość języków obcych stanowi nierzadko o znalezieniu ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Program studiów uwzględnia także zajęcia z przedmiotów fakultatywnych.

RekrutacjaAWF w Gdańsku rekrutuje na studia I stopnia na podstawie wyników egzaminów maturalnych z języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu wybranego przez kandydata. Warszawska SGGW przeprowadza nabór kandydatów w oparciu o wyniki matury z geografii i języka obcego. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie bierze pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów – języka obcego i drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata (matematyka, geografia, historia, WOS). Jeśli chodzi o rekrutację na studia II stopnia, to każda z uczelni indywidualnie określa zasady – kandydaci mogą spodziewać się testu lub konkursu dyplomów.

Kandydaci na studia muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie niestwierdzające przeciwwskazań do studiów na kierunku turystyka i rekreacja (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 155 poz. 1045).

Perspektywy zawodoweAbsolwenci turystyki i rekreacji mają wiele możliwości zatrudnienia – mogą pracować między innymi jako piloci wycieczek, rezydenci, przewodnicy; w biurach podróży; hotelach; ośrodkach sportowych i rekreacyjnych; ośrodkach wypoczynkowych; centrach rekreacji oraz odnowy biologicznej, spa & wellness; ośrodkach uzdrowiskowych i sanatoriach; organizacjach społecznych; administracji publicznej; gospodarstwach agroturystycznych; firmach zajmujących się organizacją konferencji i targów; w centrach/punktach informacji miejskiej/turystycznej; w parkach narodowych/krajobrazowych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na tych, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – i tym samym konkurencyjność na rynku zawodowym – czekają liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Absolwenci mogą także doskonalić znajomość języków obcych, niezbędnych w pracy z zagranicznymi turystami. Dla osób prawdziwie pasjonujących się turystyką i rekreacją, lubiących aktywnie spędzać czas, praca „w zawodzie” okaże się z pewnością fascynującą przygodą.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Turystyka

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

od 0 zł Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

od 2700 zł od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 2150 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 1950 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

od 1950 zł od 1750 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH) w Bielsku-Białej od 1950 zł od 2300 zł /Semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 900 zł / semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 1683 zł /Semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) we Wrocławiu od 2 400 zł / semestr
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 2 700 euro / rok 1600 zł / semestr
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3200 zł 2700 zł
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) 1725 zł 1725 zł
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2350 zł 2100 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2500 zł
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Pomorska Szkoła Wyższa (PSW) 1850 zł 1850 zł
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) 3000 zł / semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 2000 zł /Semestr
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od 1800 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1900 zł / rok
Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu 1 600
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) od 900 zł /Semestr
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 1500 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 1850 zł /Semestr
Uniwersytet Szczeciński (USZ) 2100
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa od 1800 zł od 1800 zł /Semestr
Wszechnica Świętokrzyska od 410 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (WSA) w Łomży od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1875 zł / semestr 1875 zł / semestr
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk od 1825 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie 400 zł 400 zł
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa (WSBiF) od 200 zł od 200 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Radomiu 400 400
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) we Wrocławiu 2110 zł 2110 zł
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE) od 300 zł od 300 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) od 1700 zł od 1700 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie 1750 zł / semestr
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) 1900 zł 1800 zł