Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Architektura - Lista 68 uczelni w Polsce


Architektura

Jeden z najbardziej elitarnych kierunków studiów. Gromadzi wyjątkowo zdolnych i ambitnych młodych ludzi, aby przygotować ich do wykonywania zawodu, który od zawsze kojarzony był z wielkim prestiżem. Aby zostać studentem Architektury należy mieć w sobie jednocześnie coś z naukowca, artysty i przedsiębiorcy. Bądź co bądź, warto.

Zanim zdecydujeszDecyzję o chęci studiowania Architektury najlepiej jest podjąć już w drugiej klasie liceum, o ile nie jeszcze wcześniej. Jeżeli masz poczucie, że Architekt to zawód dla Ciebie, posiadasz ku temu predyspozycje i jesteś gotowy stanąć do walki o miejsce na kierunku, do dzieła.

Swoje predyspozycje najłatwiej można zweryfikować na specjalistycznym kursie rysunku. Tego typu kurs trwa od roku do dwóch lat i jest często niezbędnym narzędziem przygotowującym do egzaminów na wydział Architektury.

Studia w liczbachCzas trwania: są to studia trójstopniowe, jednak w odróżnieniu od niektórych kierunków technicznych, trwają nieco dłużej.

I: 8 semestrów – tytuł inżyniera
limit miejsc: od 70 do 210 (studia stacjonarne lub niestacjonarne w zależności od uczelni)
II: 4 semestry – tytuł magistra inżyniera
limit miejsc: od 50 do 100
III: studia doktoranckie

Liczba kandydatów na jedno miejsce (rekrutacja 2012/2013): ok. 6

Rekrutacja krok po kroku1. Internetowa rejestracja na wybranej uczelni
2. Egzamin z rysunku
3. Konkurs świadectw maturalnych

EgzaminStudia na kierunku Architektura wymagają wyjątkowych predyspozycji, stąd uczelnie zanim dopuszczą kandydatów do konkursu świadectw, zmuszone są rzetelnie te predyspozycje zweryfikować.
Tego typu sprawdzian może składać się z jednego etapu podzielonego na tematyczne części lub z dwóch do trzech etapów. Niezależnie jednak od formy jest egzamin z umiejętności rysunku i wyobraźni kandydata, w trakcie którego sprawdzane są:

• Graficzna prezentacja i zapamiętywanie przestrzeni
• Wyobraźnia przestrzenna
• Umiejętność tworzenia form przestrzennych

W praktyce, kandydat, gdy pojawi się na sali egzaminacyjnej, powinien być uzbrojony w przybory do rysowania (arkusze oraz niekiedy wszystkie narzędzia zapewnia uczelnia) i w określonym czasie narysować, to co jest mu zadane, w narzuconej z góry technice, np. czarno – białej. Przykładowe zadanie brzmi:
„Narysuj w wyobraźni kompozycję przestrzenną na temat Podróż, pokaż ją w perspektywie z wykorzystaniem światłocienia.”

Rekrutacja na studia II-ego stopniaAbsolwent studiów inżynierskich na wydziale Architektura jest w pełni przygotowany do podjęcia ich kolejnego etapu. Jedyne co musi wykazać to silną wolę do kontynuowania edukacji oraz zbiór prac, dokumentację aktywności zawodowej w trakcie studiów inżynierskich, wymaganych przez komisję rekrutacyjną.

W zależności od uczelni zdarza się, że kandydaci, którzy tytuł inżyniera uzyskali poza jej murami, zmuszeni są do napisania sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz przejścia testu na wyobraźnię przestrzenną.

Studia przyjemne, ale wymagająceStudenci Architektury nie mogą narzekać na monotonię. Jednocześnie przyswajają wiedzę praktyczną i teoretyczną. Do tej drugiej należą takie przedmioty jak:

• Historia architektury powszechnej/polskiej/współczesnej
• Historia urbanistyki
• Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
• Prawo budowlane
• Etyka i specyfika zawodu architekta
• i Inne tego typu

Zajęcia praktyczne obejmują:

• projektowanie architektoniczne
• projektowanie urbanistyczne
• konstrukcje budowlane
• techniki plastyczne
• planowanie przestrzenne

Jak to bywa na studiach wyższych, studenci zaczynają od wiedzy ogólnej, aby następnie coraz bardziej ją zawężać. Podobnie jest na architekturze, tu jednak następuje również ewolucja w zakresie zajęć z rysunku. Studenci zaczynają z ołówkiem i arkuszem papieru, aby zakończyć na skomplikowanych programach komputerowych.
Stąd umiejętność i chęć długotrwałej pracy z komputerem jest w tym zawodzie niezbędna.

Jasna przyszłośćAbsolwent Architektury nie ma problemu z późniejszym znalezieniem pracy. Oprócz niemal gwarantowanego zatrudnienia w zawodzie, może również przenieść działalność na inne pola. Absolwenci politechniki z powodzeniem mogą zając się również projektowaniem wnętrz czy krajobrazu. Aby osiągnąć sukces w zawodzie, ważna jest ciągła chęć doszkalania i poszerzania kwalifikacji, konkurencja nie śpi.

red. Aleksandra Ćwik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Architektura

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie

od 2900 zł od 2650 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)

Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)

od 3800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

od 1500 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

od 3150 zł od 3150 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 5450 zł Dowiedz się więcej
Bielska Wyższa Szkoła (BWS) im. Józefa Tyszkiewicza od 4805 zł od 3395 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka od 2300 zł /Semestr