Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
2.85 Prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.43 Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.35 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.24 Ekonomia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.23 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.22 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.1 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2020 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
3.26 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3.07 Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3 Ochrona środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.88 Biotechnologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.87 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.8 Matematyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.53 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.44 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.4 Geografia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.4 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz