Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
2.85 Prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.43 Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.35 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.24 Ekonomia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.23 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.22 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.1 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2020 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
3.26 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3.07 Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3 Ochrona środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.88 Biotechnologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.87 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.8 Matematyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.53 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.44 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.4 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.4 Geografia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz