Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 9.2 Weterynaria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2 7.82 Etologia i psychologia zwierząt Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
3 5.11 Architektura krajobrazu Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4 4.94 Dietetyka Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
5 4.41 Biotechnologia Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 4.16 Transport i logistyka Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
7 3.84 Zarządzanie Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
8 3.8 Bioinżynieria zwierząt Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9 3.77 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
10 3.73 Ekonomia Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
11 3.73 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12 3.69 Biologia stosowana Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
13 3.6 Gastronomia i catering dietetyczny NOWOŚĆ! Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
14 3.37 Ogrodnictwo Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
15 3.11 Sztuka ogrodowa Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
16 3.02 Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
17 3.01 Ochrona środowiska Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
18 2.82 Technologia roślin rolniczych i prozdrowotnych Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
19 2.81 Geodezja i kartografia Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
20 2.62 Zootechnika Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
21 2.6 Inżynieria mechatroniczna Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
22 2.48 Browarnictwo i słodownictwo Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
23 2.4 Biogospodarka Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
24 2.33 Inżynieria środowiska Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
25 2.09 Leśnictwo Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
26 2.04 Inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
27 2.04 Rolnictwo Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
28 1.28 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
29 0.69 Bioinformatyka i analiza danych Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na URK w Krakowie w 2023 roku

1. Weterynaria - ponad 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Weterynaria to kierunek studiów przygotowujący do pracy w ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Program nauczania obejmuje anatomię, fizjologię, patologię, farmakologię oraz chirurgię zwierząt. Studenci uczą się diagnozowania chorób, leczenia i zapobiegania im, a także opieki nad zwierzętami hodowlanymi, domowymi i dzikimi.

Dodatkowo, kształcenie obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz ochroną zdrowia publicznego. Absolwenci mogą pracować jako lekarze weterynarii, badacze, specjaliści w zakresie zdrowia publicznego czy w branży farmaceutycznej.

Zobacz więcej: Weterynaria na URK w Krakowie.

2. Etologia i psychologia zwierząt - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Etologia i psychologia zwierząt to kierunek studiów skoncentrowany na badaniu zachowań zwierząt. Program nauczania obejmuje naukę o biologii, neurologii oraz mechanizmach i przyczynach różnych zachowań zwierzęcych.

Studenci uczą się obserwacji i analizy zachowań w naturalnych środowiskach oraz kontrolowanych warunkach. Absolwenci znajdują zastosowanie jako badacze, konsultanci ds. zachowania zwierząt, pracownicy ośrodków ochrony przyrody oraz w parkach zoologicznych.

Zobacz więcej: Etologia i psychologia zwierząt na URK w Krakowie.

3. Architektura krajobrazu - ponad 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Architektura krajobrazu to kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu ekologii, urbanistyki i projektowania. Program nauczania obejmuje projektowanie przestrzeni publicznych, parków, ogrodów oraz terenów rekreacyjnych, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Studenci uczą się technik kompozycyjnych, używania roślin i materiałów budowlanych, a także planowania przestrzennego i zarządzania projektami. Absolwenci mogą pracować w biurach projektowych, administracji publicznej lub prowadzić własne praktyki projektowe, tworząc estetyczne i funkcjonalne krajobrazy.

Zobacz więcej: Architektura krajobrazu na URK w Krakowie.

4. Dietetyka - ponad 4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia (inżynierskie)

Dietetyka to kierunek studiów skoncentrowany na naukach o żywieniu i jego wpływie na zdrowie człowieka. Program nauczania obejmuje biochemię, fizjologię, naukę o żywności oraz zasady planowania diet. Studenci uczą się oceniać stan odżywienia, projektować diety indywidualne i zbiorowe, oraz prowadzić edukację żywieniową.

 Absolwenci mogą pracować jako dietetycy w placówkach medycznych, ośrodkach wellness, przemyśle spożywczym lub prowadzić własną praktykę doradczą.

Zobacz więcej: Dietetyka na URK w Krakowie.

5. Biotechnologia - ponad 4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Biotechnologia to kierunek studiów łączący biologię, chemię oraz inżynierię, skoncentrowany na wykorzystaniu organizmów i procesów biologicznych w celu tworzenia produktów i technologii służących zdrowiu, środowisku i przemysłowi.

Studenci uczą się o technologiach DNA rekombinowanego, fermentacji, bioremediacji oraz produkcji biopharmaceutyków. Absolwenci mogą pracować w laboratoriach badawczych, przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, rolniczym czy środowiskowym..

Zobacz więcej: Biotechnologia na URK w Krakowie.