Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Religioznawstwo - Lista 7 uczelni w Polsce


Religioznawstwo

Studia religioznawcze przenoszą w wielobarwny świat innych kultur i religii. Religioznawstwo to ciekawy kierunek wybierany najczęściej przez pasjonatów. Jesteś jednym z nich?

Religioznawstwo jest kierunkiem studiów przyrównywanym nierzadko do teologii lub filozofii religii. Różni się ono jednak znacznie od tych dwóch dziedzin – traktuje bowiem przedmiot swoich badań w sposób empiryczny. Studia służą między innymi zapoznaniu się z teoriami, które wyjaśniają zjawisko religii jako takiej; przybliżają ją studentom zarówno od strony procesów społecznych i historycznych, jak i psychicznych. W ramach studiów omawiane są najbardziej istotne przejawy religijności na całym świecie, co służy zdobyciu wiedzy o rozmaitych tradycjach religijnych i uzyskaniu międzykulturowych kompetencji – te stają się z kolei cenną pomocą w zrozumieniu wyznawców innych religii.

Kompetencje kandydataKandydat na studia religioznawcze powinien wykazać się otwartością na rozmaite kultury i religie; przejawiać zainteresowanie religijnymi tradycjami poszczególnych narodów. Zacięcie humanistyczne, łatwość lektury tekstów teoretycznych, zdolność analizy i interpretacji, umiejętność refleksji i zajmowania własnego stanowiska w dyskusji okażą się na tych studiach cennymi atutami. Wyjściowa będzie tutaj jednak ciekawość świata, ludzi i innych kultur. Niezbędny okaże się szacunek dla cudzych poglądów i przekonań oraz otwartość na dialog międzykulturowy.

Organizacja studiówKierunek ten oferują kandydatom na przykład Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Gdański, jednakże tylko w Krakowie podjąć można magisterskie studia religioznawcze (pozostałe uczelnie prowadzą jedynie studia licencjackie). Religioznawstwo studiować można zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie (zaocznie).

Uwaga! Religioznawstwo to także specjalność studiów filozoficznych lub kulturoznawczych.

Program studiówZajęcia na religioznawstwie prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, konserwatoriów i seminariów. Oto przykładowe przedmioty realizowane w toku studiów I stopnia:
- wstęp do religioznawstwa;
- historia filozofii;
- metody badań w religioznawstwie;
- socjologia religii;
- filozofia religii;
- psychologia religii;
- religie ludów pierwotnych;
- religie starożytnego Egiptu;
- podstawowe elementy doktryny chrześcijańskiej;
- polska religijność ludowa;
- antropologiczne teorie religii;
- religie Indii;
- Islam;
- Buddyzm;
- wielokulturowość a tożsamość;
- kompetencje międzykulturowe;
- historyczne podstawy chrześcijaństwa;
- chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami Azji i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej
i inne.

Oprócz języka obcego nowożytnego, który podczas studiów licencjackich należy opanować co najmniej na poziomie B2, studenci religioznawstwa będą uczyć się także języka orientalnego lub antycznego (do wyboru np. greka, łacina, język hebrajski, język arabski, język chiński, sanskryt). Program studiów uzupełniony jest także przedmiotami fakultatywnymi (wybieranymi przez studenta z oferowanej listy przedmiotów dodatkowych).

Praca dla religioznawcy?Studia na kierunku religioznawstwo kształcą absolwentów doskonale zorientowanych w relacjach pomiędzy religią a kulturą, państwem i społeczeństwem. Religioznawstwo uznawane jest jednak za kierunek hobbystyczny – faktem jest bowiem, że jest to dziedzina na tyle niszowa, że zgłębiają ją przede wszystkim pasjonaci. Religioznawstwo wybierane jest również nierzadko jako drugi kierunek studiów – między innymi przez dziennikarzy, teologów, filozofów, prawników, pracowników socjalnych czy też organizatorów turystyki.

Jeżeli chodzi o perspektywy zawodowe, to absolwenci religioznawstwa mogą szukać zatrudnienia w instytucjach, które posiadają kontakty międzynarodowe, międzyreligijne i międzykulturowe – zaliczyć można do nich organizacje europejskie i międzynarodowe, centra kultury, muzea, instytucje zajmujące się migracjami, biura pielgrzymkowe i biura podróży, a także biura handlowe oraz przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicznymi partnerami czy też instytucje upowszechnienia kultury i sztuki. Wielu absolwentów religioznawstwa wybiera także ścieżkę kariery naukowej.

RekrutacjaUniwersytet Jagielloński przeprowadza nabór studentów na podstawie wyników egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów. Pierwszym z nich jest język polski lub język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki), drugim – do wyboru – historia, wiedza o społeczeństwie lub filozofia. Uniwersytet Gdański w procesie rekrutacji uwzględnia wyniki z języka polskiego, języka obcego oraz dwóch innych przedmiotów (do wyboru: geografia, historia, matematyka, WOS, filozofia).


Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Religioznawstwo

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Gdański (UG) od 2000 zł /Semestr
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1000 zł /Semestr
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa od 1800 zł od 1800 zł /Semestr