Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Socjologia - Lista 47 uczelni w Polsce


Socjologia

Socjologia? To bez dwóch zdań studia dla... ciekawskich! I – bynajmniej! – nie ma w tym nic złego. Ciekawość świata i szerokie horyzonty to atuty kandydata. Dowiedz się więcej o tym kierunku; poznaj program studiów i zasady rekrutacji.

Socjologia jest nauką, w centrum zainteresowania której znajduje się społeczeństwo oraz zmiany, jakim ono podlega. Pod lupą socjologa są zarówno jednostki uwikłane w relacje i interakcje społeczne, jak i grupy społeczne – na czele z najmniejszą z nich, rodziną. Początki tej nauki datuje się na 1837 rok, kiedy to August Comte wprowadził do użycia termin „socjologia”. Obecnie określenie granic pola zainteresowań socjologii przychodzi naukowcom z trudem, ponieważ wchodzi ona w silne zależności z innymi naukami, takimi jak na przykład ekonomia czy politologia. Być może dlatego o socjologii krąży opinia, jakoby był to kierunek wybierany przez osoby, które interesują się... wszystkim po trosze. Ten stereotyp, poniekąd niechlubny, warto przekuć jednak w atut.

Socjologia – dla kogo te studia?Z uwagi na przedmiot studiów, a więc – krótko mówiąc – społeczeństwo, kandydat na studia socjologiczne powinien charakteryzować się ciekawością świata i zmysłem obserwacyjnym. Stawianie pytań i dążenie do znalezienia na nie odpowiedzi to niejako chleb powszedni socjologa. Nie bez znaczenia okaże się także umiejętność analitycznego myślenia (przyda się między innymi podczas egzaminów ze statystyki lub logiki). Równie istotne okażą się kompetencje interpersonalne – łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, komunikatywność. Wśród rozmaitych predyspozycji prym wiedzie jednak otwartość na świat i ludzi, wspomniana już ciekawość – to ona staje się bowiem impulsem do refleksji na tematy, obok których inni przechodzą obojętnie. Sam Peter L. Berger, wybitny socjolog, w swojej książce, zatytułowanej „Zaproszenie do socjologii", pisze: „Socjolog [...] to osoba intensywnie, stale, bezczelnie zainteresowana poczynaniami ludzi" – krótko mówiąc, studia w sam raz dla ciekawskich!

Organizacja studiów, specjalnościStudia na kierunku socjologia są dwustopniowe – po trzechletnich studiach licencjackich absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo, zaocznie) – tak na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. W ramach studiów studenci realizują zazwyczaj specjalności, których z roku na rok przybywa (między innymi w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy).

I tak studenci mogą wybierać między innymi spośród następujących specjalności:
- socjologia ogólna;
- komunikowanie społeczne i doradztwo;
- socjologia wsi, kultury i turystyki;
- socjologia polityki i stosunków międzynarodowych;
- komunikacja społeczna i nowe media;
- socjologia organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi;
- socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje;
- e-gospodarka;
- praca socjalna;
- badania społeczne i rynkowe;
- polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy;
- socjologia rodziny i problemów społecznych.

Program studiówProgram studiów na kierunku socjologia obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Na studiach I stopnia studenci będą uczestniczyć między innymi w takich przedmiotach:
- podstawy socjologii;
- antropologia kulturowa;
- systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych;
- psychologia społeczna;
- dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego;
- ekonomia;
- historia myśli socjologicznej i myśli społecznej;
- statystyka;
- metody badań społecznych;
- procesy ludnościowe;
- etyczne problemy zawodu socjologa;
- współczesne teorie socjologiczne;
- przygotowanie i realizacja projektu badawczego.

Na studiach II stopnia studenci będą z kolei uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów:
- filozofia;
- logika;
- metodologia nauk społecznych;
- zaawansowane techniki komputerowej analizy danych;
- procedury badań ewaluacyjnych;
- zróżnicowanie społeczne;
- globalne procesy społeczne.

Program uwzględnia także praktyki studenckie oraz przedmioty realizowane w ramach wybranej przez studenta specjalności.

Perspektywy zawodoweJeżeli chodzi o perspektywy zawodowe przyszłych socjologów, to – jak to bywa w przypadku absolwentów studiów humanistycznych – zatrudnienie mogą oni znaleźć w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach czy organizacjach pozarządowych. Wielu socjologów pracuje w ośrodkach badań społecznych. Normą jest także zatrudnianie absolwentów socjologii w mediach czy agencjach PR-owych, reklamowych lub marketingowych. Nie brak socjologów w szeregach pracowników administracji państwowej i samorządowej, pracują również jako autorzy oraz wykonawcy programów unijnych. Oczywiście perspektywy zawodowe zależą między innymi od wybranej specjalności i doświadczenia zdobytego w trakcie studiów. Co ważne, socjolodzy mają możliwość stałego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji dzięki studiom podyplomowym, kursom i szkoleniom z interesującej ich tematyki.

RekrutacjaWarunki kwalifikacji na poszczególnych uczelniach ustalane są indywidualnie. Przyjrzyjmy się jednak rekrutacji na dwa najlepsze polskie uniwersytety. I tak: rekrutacja na licencjackie studia socjologiczne prowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przebiega na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów maturalnych. Pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz – do wyboru – filozofii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie albo matematyki. Na kandydatów na studia magisterskie czeka test z wiedzy socjologicznej oraz test umiejętności studiowania. Uniwersytet Warszawski przeprowadza rekrutację na kierunek socjologia na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz – do wyboru – geografii, historii, WOS-u, matematyki lub języka polskiego (matura z matematyki i języka polskiego zdawana na poziomie rozszerzonym może zostać wskazana dwukrotnie!). Kandydaci na studia magisterskie będą musieli zdać egzamin ustny.


Red. B. Stachnik


Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Socjologia

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

od 1850 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

od 1800 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

od 2100 zł od 2150 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych 2100 zł/semestr 1800 zł/semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1650 zł /Semestr
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź 480 zł/miesiąc 450 zł/miesiąc
Uniwersytet Gdański (UG) od 2100 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) od 150 zł od 150 zł /Semestr