Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Japonistyka - Lista 5 uczelni w Polsce


Japonistyka

Światowa gospodarka ewoluuje, ewoluują w związku z tym lokalne rynki pracy. Być może świadomość obecnych trendów, silnie zauważalnych w ostatnich latach, jest przyczyną olbrzymiego zainteresowania maturzystów kierunkiem niezwykle orientalnym – japonistyką.

Japonistyka, inaczej japonologia, to – najkrócej mówiąc – filologia japońska, a więc dziedzina dotycząca języka japońskiego i japońskiego dorobku literackiego. Jest to kierunek popularny zwłaszcza wśród pasjonatów kultury japońskiej, którzy pragną nauczyć się języka, a w przyszłości wykorzystywać go jako narzędzie pracy, ale także wśród osób świadomych potencjału gospodarczego Japonii i wpływu, jaki wywiera na światową gospodarkę.

Japonistyczna oferta dydaktyczna polskich uczelniJaponistykę można studiować w czterech polskich ośrodkach akademickich – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnie te co roku odnotowują duże zainteresowanie maturzystów kierunkiem (ok. 20 osób na 1 miejsce).

Studia japonistyczne można podjąć także w prywatnych uczelniach, jednak najczęściej są to specjalizacje dla wyjściowych studiów z zakresu stosunków międzynarodowych (np. w warszawskim Collegium Civitas lub w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni) lub studiów kulturoznawczych (np. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych).

Wyjątkiem są studia w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu, która była pierwszą prywatną uczelnią kształcącą filologów japońskich. Także Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi oferuje studentom studia stricte japonistyczne z dodatkowymi modułami tematycznymi z zakresu turystyki międzynarodowej, translatorski, informatyki bądź dziennikarstwa.

Należy pamiętać o tym, że liczba godzin praktycznej nauki języka na uczelniach prywatnych bywa
z reguły znacznie okrojona. Problematyczny okazać się może także wyjazd na stypendium – uczelnie prywatne nie posiadają umów z japońskimi uniwersytetami, co znacznie utrudnia wyjazd stypendialny. Z kolei prywatne uczelnie dysponują często kontaktami z przedstawicielami świata biznesu, których nie posiadają uczelnie państwowe.

Specyfika studiówStudia japonistyczne to studia elitarne, na roku jest zwykle nie więcej niż 30 osób. Osią studiów jest praktyczna nauka języka, połączona z przyswojeniem zestawu znaków japońskich – kanji.
Egzamin z praktycznej nauki języka japońskiego to z pewnością najcięższy egzamin. Zdaje się go po każdym roku studiów, na kolejnych latach wzrasta poziom znajomości języka. Oprócz tego studenci muszą zdać egzamin m. in. z historii, religii i filozofii Japonii, z zagadnień społeczno-kulturowych, z pisma japońskiego i gramatyki.

Warto także dodać, że tak jak do innych studiów filologicznych, także do japonistyki potrzebna będzie systematyczność i samodyscyplina, a dodatkowo także odrobina zdolności manualnych, dobry słuch, pamięć wzrokowa oraz otwartość na inną kulturę.

Specjalizację wybiera się głównie spośród dwóch – językoznawczej i literaturaturoznawczej. UW oferuje z reguły także możliwość wyboru specjalizacji kulturoznawczej, nauczycielskiej i translatorski. Warto na bieżąco śledzić ofertę uczelni, gdyż może się ona zmieniać.

Poza stypendiami uczelnianymi (każdy z uniwersytetów umożliwia stypendia dla najlepszych studentów, informację o wyjazdach stypendialnych można uzyskać bezpośrednio na uczelni) japonistów dotyczy także stypendium fundowane przez Ambasadę Japonii (monbusho). Inną możliwość wyjazdu zapewnia stypendium Fundacji Japońskiej dla nauczycieli języka japońskiego. Alternatywę stanowią także stypendia Jasso.

Zawrotne tempo JaponiiJaponia fascynuje nie tylko hermetyczną, orientalną kulturą, ale również prężnym rozwojem gospodarczym. Obecnie stanowi trzecią – tuż po USA i Chinach – potęgę gospodarczą świata. Innowacyjność, nowoczesne technologie oraz efektywne metody zarządzania – wszystko to razem złożyło się na sukces Japonii.

UE dostrzegła w tym azjatyckim kraju poważnego partnera handlowego, wpływ miały na to m.in. liczne japońskie inwestycje w krajach UE, także w Polsce. Szacuje się, że na polskim rynku działa obecnie około 260 firm z japońskim kapitałem, wyspecjalizowanych głównie w wysoko rozwiniętych technologiach.

Nowe możliwości dla japonistówZmienia się zatem odpowiedź na pytanie: „Co można robić po japonistyce?”. Absolwenci japonistyki będą mogli nie tylko tłumaczyć, uczyć języka lub pracować w instytucjach odpowiedzialnych za relacje polsko-japońskie czy w dyplomacji.

Znajomość języka japońskiego pozwoli im również pracować w międzynarodowych koncernach albo w firmach outsourcingowych lub z japońskim kapitałem. Atrakcyjność języków tzw. „egzotycznych” ciągle wzrasta, ponieważ stale powstają internacjonalne projekty, w których znajomość danego języka nie wystarcza – istotne jest także obycie z realiami kulturowymi i etykietą biznesową kraju.

red. Barbara Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Japonistyka

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 3200 zł/semestr
Wyższa Szkoła Języków Obcych (WSJO) im. Samuela Bogumiła Lindego 2750 zł