Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
20.2 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
17 Automatyka i Robotyka Politechnika Warszawska (PW)
17 Orientalistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
16 Mechanika i Projektowanie Maszyn Politechnika Warszawska (PW)
14 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
14 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
11.93 Informatyka (studia wojskowe) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
9.63 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie
9 Bioinformatyka i biologia systemów Uniwersytet Warszawski (UW)
9 Iberystyka Uniwersytet Warszawski (UW)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2020 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
23 Japonistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
12.4 Energetyka i chemia jądrowa Uniwersytet Warszawski (UW)
11.9 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
11.9 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
10.1 Informatyka i ekonometria Uniwersytet Warszawski (UW)
10.1 Zarządzanie finansami i rachunkowość Uniwersytet Warszawski (UW)
10.1 Ekonomia Uniwersytet Warszawski (UW)
9.4 Chemia medyczna Uniwersytet Warszawski (UW)
8.75 Informatyka (studia wojskowe) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
8.2 Biotechnologia Uniwersytet Warszawski (UW)


Ranking popularności kierunków 2021 - Warszawa

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Warszawie w 2023 roku

1. Lekarski - prawie 27 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie
 

Studia lekarskie są kierunkiem uniwersyteckim przygotowującym do zawodu lekarza. Program nauczania obejmuje szeroki zakres przedmiotów medycznych, takich jak anatomia, biochemia, farmakologia, patologia, a także praktyczne umiejętności kliniczne.

Studia trwają zazwyczaj 6 lat i kończą się zdobyciem tytułu lekarza oraz obowiązkowym stażem podyplomowym. Absolwenci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia, pediatria czy kardiologia.

Zobacz więcej: Lekarski na UKSW.

 

2. Koreanistyka - ponad 24 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: studia I i II stopnia
 

Koreanistyka to kierunek studiów humanistycznych, który skupia się na języku, kulturze, historii oraz społeczeństwie Korei. Program nauczania obejmuje naukę języka koreańskiego, literatury, tradycji kulturowych oraz aspektów współczesnego życia w Korei.

Studenci zdobywają umiejętności lingwistyczne i kulturoznawcze, które przygotowują ich do pracy w dziedzinach takich jak tłumaczenia, dyplomacja, biznes międzynarodowy czy turystyka. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Zobacz więcej: Koreanistyka na UW.

 

3. Orientalistyka - ponad 24 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek orientalistyka ma charakter interdyscyplinarny, choć w dużej mierze dyscypliną wiodącą pozostaje nauka o kulturze i religii krajów azjatyckich. Program kształcenia opiera się na wieloletnich doświadczeniach oraz praktyce w nauczaniu i badaniach problematyki dotyczącej zarówno kultury, literatury, jak i języka kraju Kwitnącej Wiśni.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach, a także w administracji publicznej.

Zobacz więcej: Orientalistyka na UW.

 

4. Psychologia - ponad 21 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Podczas studiów na kierunku Psychologia studenci zdobywają zarówno wiedzę ogólną z zakresu psychologii, jak i wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień psychologicznych. Studenci nabywają również specjalistyczne umiejętności wykorzystania psychologii w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawnych oraz etycznych.

Absolwenci tego kierunku dysponują kompleksową wiedzą na temat odmienności interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw, m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej czy humanistycznej. Mogą oni podejmować dalsze kształcenie na studiach III stopnia lub kursach specjalistycznych przygotowujących do objęcia zawodu psychoterapeuty. 

Zobacz więcej: Psychologia na UW.

 

5. Psychologia - ponad 16 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Program studiów na kierunku Psychologia pomaga studentom zdobyć umiejętności opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania psychiki ludzkiej we współczesnym świecie w oparciu o perspektywę intrapsychiczną i interpersonalną.

Student przyswaja wiedzę z zakresu psychologii akademickiej, a na 3 roku ma do wyboru jedną spośród dostępnych specjalizacji, w tym m.in. Neuropsychologia kliniczna, Psychoterapia, Psychologia sądowa, Psychologia biznesu, Wspieranie rozwoju osobowości, Psychologia organizacji i pracy czy Social Research Specialization.

Zobacz więcej: Psychologia na UW.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa