Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Elektronika - Lista 27 uczelni w Polsce


Elektronika i telekomunikacja

Z uwagi na intensywny rozwój branży elektronicznej i telekomunikacyjnej, studia na kierunku „elektronika i telekomunikacyjna” to doskonały wybór dla osób, które chcą w przyszłości podjąć interesującą, dobrze płatną pracę. Jak przebiega nauka i jakie są perspektywy zawodowe? Dowiedz się już teraz!

Choć elektronika i telekomunikacja to dwie odrębne dziedziny techniki i nauki, to okazują się wyjątkowo dobranym duetem. Elektronika zajmuje się wytwarzaniem oraz przetwarzaniem sygnałów w postaci napięć elektrycznych, prądów albo pól elektromagnetycznych; telekomunikacja zajmuje się z kolei transmisją wszelkiego typu informacji oraz sposobami przetwarzania tych informacji, ich kodowaniem, sprzętem telekomunikacyjnym, sieciami telekomunikacyjnymi itp. Obie dziedziny i, co ważne, ich wzajemne powiązania zgłębiać można podczas studiów na kierunku „elektronika i telekomunikacja”.

Predyspozycje idealnego kandydataKandydaci na studia na kierunku „elektronika i telekomunikacja” powinni przejawiać zainteresowanie techniczne i naukowe, a także chęć zdobywania coraz to nowych informacji. W toku studiów będą mogli z pewnością poszerzać wiedzę fachową oraz stale ją aktualizować. Cechą bez wątpienia przydatną, a także warunkującą poniekąd rozwój kariery zawodowej, jest potrzeba ciągłego dokształcania się (konieczna ze względu na imponujący postęp elektroniczny) – absolwenci „elektroniki i telekomunikacji” z pewnością nie będą mogli zakończyć nauki w dniu otrzymania dyplomu. Istotne są również kreatywność i zamiłowanie do innowacyjnych rozwiązań – niezwykle ważna okaże się wyobraźnia i umiejętność pewnego rodzaju przewidywania nowych trendów w rozwoju elektroniki i telekomunikacji.

Organizacja studiówStudia z zakresu elektroniki i telekomunikacji podjąć można na większości państwowych uczelni technicznych, w tym oczywiście w najbardziej prestiżowych jednostkach edukacyjnych, takich jak Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Studia I stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują dyplom inżyniera elektroniki i komunikacji. Aby uzyskać dyplom magistra inżyniera, należy jeszcze rozpocząć studia II stopnia (trwają nie krócej niż 3 semestry). Studiować można zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo albo zaocznie). Studia prowadzone są także w języku angielskim.

Elektronika czy telekomunikacja? Oto jest pytanie!Zarówno na studiach I stopnia, jak i na studiach II stopnia studenci wybrać mogą specjalność, która będzie pokrywać się z ich indywidualnymi zainteresowaniami i z planowaną ścieżką rozwoju zawodowego. Specjalności, spośród których student może wybierać, związane są tematycznie albo z elektroniką, albo z telekomunikacją.

Oto przykładowe specjalności związane z elektroniką:
- akustyka;
- aparatura elektroniczna;
- elektroniczne i komputerowe systemy automatyki;
- zastosowania inżynierii komputerowej w praktyce;
- urządzenia i systemy teleinformatyki;
- sensory i mikrosystemy;
- mikrosystemy kontrolno-pomiarowe
i inne.

A oto specjalności związane z telekomunikacją:
- elektronika stosowana i optokomunikacja;
- systemy przetwarzania programów;
- teleinformatyczne sieci mobilne;
- teleinformatyczne systemy rozsiewcze;
- telekomunikacyjne sieci szerokopasmowe;
- sieci i usługi telekomunikacyjne
i inne.

Nie jest to jednak jedyny możliwy system studiów – przekonają się o tym studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ci, po pierwszym roku studiów, w trakcie którego zyskają teoretyczne przygotowanie z przedmiotów ogólnych i podstawowych, będą mogli wybrać jeden z dwóch modułów: elektronikę lub telekomunikację – w ramach wybranego modułu studenci będą zgłębiać przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Tak czy inaczej – niezależnie od uczelni i proponowanych możliwości doprecyzowania swoich naukowych zainteresowań – studenci elektroniki i telekomunikacji staną przed wyborem: elektronika czy telekomunikacja?

Program studiówRamowy program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku „elektronika i telekomunikacja”, zgodny z ministerialnymi standardami, uwzględnia następujące przedmioty:
- podstawy matematyki;
- fizyka;
- metodyka i technika programowania;
- technika obliczeniowa i symulacyjna;
- obwody i sygnały;
- elementy elektroniczne;
- optoelektronika;
- analogowe układy elektroniczne;
- techniki bardzo wysokich częstotliwości;
- metrologia;
- technika cyfrowa;
- architektura komputerów i systemów operacyjnych;
- wybrane języki programowania wysokiego poziomu;
- przetwarzanie sygnałów;
- systemy i układy scalone;
- podstawy telekomunikacji;
- systemy i sieci telekomunikacyjne;
- anteny i propagacje fal;
- techniki bezprzewodowe;
- techniki multimedialne.

Na studiach II stopnia są to z kolei:
- matematyka;
- metody numeryczne;
- metody optymalizacji;
- technika światłowodowa i fotonika;
- programowalne układy cyfrowe;
- niezawodność i diagnostyka;
- kompatybilność elektromagnetyczna;
- bezpieczeństwo systemów informacyjnych;
- teoria informacji i kodowania;
- zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi;
- projektowanie sieci telekomunikacyjnych.

W zależności od tego, jaką uczelnię wybierze kandydat, oraz tego, jaką wybierze specjalność lub jaki moduł kształcenia, program studiów wyglądać będzie inaczej. Uwzględnić w nim należy bowiem także przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zawodoweO absolwentów studiów na kierunku „elektronika i telekomunikacja” zabiegają duże firmy, takie jak Nokia, Orange, Comarch, Siemens itp. W zależności od ukończonej specjalności, magistrowie i inżynierowie elektroniki i telekomunikacji pracę znajdą między innymi w szeroko rozumianym przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym; w firmach, które zajmują się projektowaniem oraz instalacją systemów i sieci komputerowych; w firmach produkujących sprzęt na potrzeby sieci korporacyjnych; u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w firmach oferujących usługi multimedialne czy usługi łączności ruchomej.

Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (projektowanie, produkcja, eksploatacja i serwis urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych), często zatrudniani są także w wojsku, policji, straży granicznej czy w służbach obsługi portów lotniczych i morskich.

Rekrutacja na studia – jak zdobyć indeks?Szczegóły dotyczące procesu naboru na studia z zakresu elektroniki i telekomunikacji kandydaci znajdą na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Faktem jest, że przy tworzeniu list rankingowych brane są pod uwagę przedmioty ścisłe, na czele z matematyką i fizyką. Kandydaci na studia II stopnia powinni być przygotowani na to, że w ramach kwalifikacji na studia, przystąpić będą musieli do egzaminu wstępnego. Warto zawczasu zapoznać się z kryteriami rekrutacyjnymi danej uczelni – pozwoli to odpowiednio przygotować się do matury lub do egzaminów wstępnych na studia II stopnia.


Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Elektronika

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 500 zł / semestr
Politechnika Białostocka (PB) 2300 - 2400 zł
Politechnika Poznańska (PP) 2300 zł / semestr
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) od 1950 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) od 3200 zł /Semestr
Politechnika Łódzka (PŁ) od 2134 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) 2200 zł 2200 zł